Faculteit educatie archimedes lerarenopleiding
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

FACULTEIT EDUCATIE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FACULTEIT EDUCATIE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING. Begeleiden van Praktijkonderzoek in de Masteropleiding. Henriette de Bruijn Ada Herwig Leny Vink. Programma interactieve workshop. Inleiding + 10 minHenriette de Bruijn Aan de slag + 20 minAda Herwig,U allen

Download Presentation

FACULTEIT EDUCATIE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FACULTEIT EDUCATIEARCHIMEDES LERARENOPLEIDING

Begeleiden van Praktijkonderzoek

in de Masteropleiding

Henriette de Bruijn

Ada Herwig

Leny Vink


Programma interactieve workshop

 • Inleiding+ 10 minHenriette de Bruijn

 • Aan de slag+ 20 minAda Herwig,U allen

 • Bespreking + 15 minAllen

 • Vervolgtraject + 8 min Henriette de Bruijn

 • Evaluatie + 5 min Leny Vink


Eisen professionele Master toegespitst op Lerarenopleiding

 • Alle SBL competenties, verdiept tov de Bachelor

 • PLUS Educatief onderzoeker

 • (Deze Master leidt tot een eerstegraadsbevoegdheid in een vak, itt tot andere Masters van de FE)


Educatief onderzoeker is in staat

 • zelfstandig theorie (pedagogische, onderwijskundige of didactische) eigen te maken, onderzoek te interpreteren en te vertalen naar de onderwijspraktijk

 • is op de hoogte van theorie voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoekzoals methodologie, wetenschapsfilosofie, e.d

 • om praktijkgericht onderzoek uit te voeren op educatief gebied en om conclusies van onderzoek, motieven en overwegingen, over te brengen


Hoe leiden we op tot Educatief Onderzoeker?

 • Vanuit de Beroepsstandaard VELON:

  • begeleiden van de ontwikkeling van toekomstige leerkrachten,

  • begeleiden van studenten bij (actie)onderzoek

  • bijdrage leveren aan de kennisproductie over opleiden en onderwijzen

  • systematisch reflecteren op de eigen didactiek van het eigen (onderwijs)gedrag)

 • Komen wij tot vragen rondom het trainen van een onderzoekende houding


Historie van Praktijkonderzoek op Archimedes Masteropleidingen

 • Al 13 jaar “Beroepsgericht afstudeeronderzoek”

 • Praktijkonderzoek, (meestal Actieonderzoek) met een groep “kritische vrienden”

 • Professionalisering van begeleiders op individuele basis en initiatief

 • Vaak interessant en goed onderzoek, soms ook niet aan de maat


Waar lopen wij tegenaan?

 • Veel HBO Studenten zijn “beslissers”(Kolb). Beetje theorie, actie ondernemen, soms nog wat meer theorie, indien echt onontkoombaar

 • Soms is het erg moeilijk om studenten naar voldoende “literatuur”niveau te krijgen.

 • Studenten blijven hangen op een beschrijvend niveau, analyseren slecht en komen niet tot verklarend (of voorspellend) niveau

 • Studenten doen eenmalig onderzoek omdat “het moet”. Daarna zelden meer.


Waar willen we naar toe?

 • Analyseren en Reflecteren

  • Een praktijkonderzoek met een goede analyse van de vraagstelling

  • Een onderzoek dat methodologische goed in elkaar zit.

  • Een verklarend antwoord op de vraag

  • Een actie of handeling in de praktijk uitgevoerd

  • Reflectie op eigen (onderzoeks)handelen

 • Studenten een “conceptual framework” en een “gereedschapskistje met onderzoeksinstrumenten” laten ontwikkelen voor toekomstig gebruik


Aanleiding voor aanscherping van de begeleiding en van de begeleidingsinstrumenten

 • Praktijkgericht ondezoek werkt vanuit de brede context naar een te onderzoeken en gemotiveerd afgebakende vraag

 • De Masterstudent heeft een dubbelrol en is daardoor een afhankelijk onderzoeker

 • Systematische benutting van literatuur kan geoptimaliseerd worden

 • (Implementatie van de gevonden antwoorden behoort tot het afronden van het odnerzoeksproces)


Wat hebben we veranderd?

 • Er wordt gestructureerd een ander onderzoeksinstrumentarium aangeboden

 • Er wordt gestructureerd reflectie op onderzoek aangeboden


Workshop: U wordt deelgenoot

 • Wij willen met U een eerste bijeenkomst met studenten naspelen en zijn benieuwd naar uw ervaringen

 • Wij gaan daartoe gebruik maken van het begeleidingsinstrument: VISUALISEREN van een context

 • U krijgt de opdracht en voert die uit (eerst individueel, daarna in een groepje en tot slot plenair)

 • Uitwisselen van ervaringen met deze opdracht

 • Onze ervaringen met studenten tot nu toe


Literatuur

 • Roozenburg, N.F.M., Eekels,J.(2003) Productontwerpen, structuur en methode. Utrecht, Lemma.

 • Simons, R.J., Linden, J.van der, Duffy, T. (2000) New Learning. London, Kluwer.

 • Brew, A. (2006) Research and Teaching, beyond the divide. New York, Palgrave Macmillan.


Opdracht deel 1 (Analyse van de context van een probleem)

 • Visualiseer een schaatser die zo snel mogelijk de finish wil halen (dus teken/ schets/ schematiseer of iets dergelijks)

 • Formuleer de vragen die je je zelf gesteld hebt bij het tekenen


Opdracht deel 2 (Met elkaar aanscherpen)

 • Bespreek de tekeningen en vragen met elkaar en vergelijk ze in een groep van 3-4.

 • Teken ook in elkaars visualisaties om aan te vullen, te vragen etc

 • Vul de eigen vragen aan op basis van de vergelijkingen

 • Maak een overzicht van alle vragen die bij de tekeningen gesteld zijn en check op compleetheid


Opdracht deel 3

 • Plenair uitwisselen

 • Verschillende benaderingen?

 • Nog veel meer zaken die uitgezocht zouden kunnen/ moeten worden om de schaatser zo snel mogelijk naar de finish te krijgen?


Opdracht deel 1 (10 minuten)

 • Visualiseer een schaatser die zo snel mogelijk de finish wil halen (dus teken/ schets/ schematiseer of iets dergelijks)

 • Formuleer de vragen die je je zelf gesteld hebt bij het tekenen


Opdracht deel 2 (10 minuten)

 • Bespreek de tekeningen en vragen met elkaar en vergelijk ze in een groep van 3-4

 • Teken ook in elkaars visualisaties om aan te vullen, te vragen etc

 • Vul de eigen vragen aan op basis van de vergelijkingen

 • Maak een overzicht van alle vragen die bij de tekeningen gesteld zijn en check op compleetheid

 • Groepeer de vragen die bij elkaar horen


Opdracht deel 3 (15 minuten)

 • Uitwisselen

 • Verschillende benaderingen?

 • Nog veel meer zaken die uitgezocht zouden kunnen/ moeten worden om de schaatser zo snel mogelijk naar de finish te krijgen?

 • Zinvol om een context te analyseren?


Volgende stappen in het begeleidingstraject

 • Aan de studenten geven we daarna de opdracht om als huiswerk nu hun eigen vraagstelling te visualiseren in 3 delen/ visualisaties

  • De situatie zoals die nu is (het probleem)

  • De situatie zoals die gewenst is

  • De route van huidig naar gewenst

  • Noteer verder weer alle vragen die bij het visualiseren zijn gesteld

 • De volgende vraag aan de studenten is:Waar vind je de literatuur om je (deel)vragen te beantwoorden?


Voorlopige Resultaten

 • Door te praten over de visualisaties en in elkaars tekeningen te mogen schrijven of schetsen wordt de huidige en gewenste situatie (context) kwalitatief beter geanalyseerd, waardoor de vraagstelling eenduidiger wordt

 • Inzicht in het gebruik van kennis door het formuleren van wat wel (literatuur) én wat nog niet bekend was. (van beschrijvend richting verklarend)

 • Inzicht en kennis bij het gebruiken van methoden en technieken om ontbrekende kennis te ontwikkelen

 • Hoewel er drempels overwonnen moesten worden zijn de meesten erg enthousiast


Vervolgtraject met een begeleidingsinstrument

 • Het formuleren van een Doel-middelenschema om

  • Helderheid over hoofd- en deelvragen te creëren

  • Een systematische inzet van kwalitatief verantwoorde literatuur te bevorderen

  • Een grove opzet te krijgen van volgorde waarin het onderzoek moet worden uitgevoerd


Vb Probleem: Er is zo weinig Zelfverantwoordelijk leren bij mijn leerlingen

 DM-schema leidt van onderzoeksdoel naar gerichte (deel)onderzoeksvraag

Doel-middelenschema


Ervaringen met Doel-middelenschema

 • Het formuleren van een doel-middelenschema helpt inderdaad bij de analyse van de vraagstelling

 • Literatuur wordt nu gericht gezocht en gebruikt op verschillende onderdelen van de vraag en de methode

 • Literatuur wordt gerichter gelezen met een (deel)vraag in het achterhoofd


Volgende begeleidingsinstrument

 • Ontwerp een “eigen onderzoeksmethode”, waarin alle “do’s and don’t’s” worden opgenomen, zodat de student een eigen conceptual framework (“spiekbriefje”) ontwikkelt over het doen van een praktijkonderzoek

 • Deze opdracht is gegeven, maar nog geen resultaten binnen


Onze overall ervaringen tot nu

 • De vraagstellingen zijn kwalitatief beter en in een eerder stadium behoorlijk geanalyseerd

 • Met doel-middelenschema(s) krijgen studenten een veel transparanter overzicht over wat ze moeten doen en in welke volgorde

 • Er wordt doelgerichter en relevanter gelezen

 • Ondanks aanvankelijk gemor over verplicht visualiseren, lijkt deze benadering zeer positief te werken bij zowel studenten als begeleiders


Discussie

 • Vragen, discussiepunten

 • Feedback op de inhoud, suggesties etc

 • Wat zijn sterke punten?

 • Wat zijn zwakke punten?

 • Wat vond U van deze workshop?


Contact

 • [email protected]

 • [email protected]

 • [email protected]


 • Login