M inistersk konference ehk osn o st rnut
Download
1 / 25

M inisterská konference EHK OSN o stárnutí - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

M inisterská konference EHK OSN o stárnutí. 6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 2 5 . Března 200 8, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' M inisterská konference EHK OSN o stárnutí' - osborn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M inistersk konference ehk osn o st rnut
Ministerská konference EHK OSN o stárnutí

6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

25. Března 2008, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí


Ministersk konference ehk o st rnut 6 a 8 listopadu 2007 le n
Ministerská konference EHK o stárnutí 6. až 8. listopadu 2007, León

 • Fórum neziskových organizací a Fórum pro otázky výzkumu (5. listopadu 2007)

 • Účast - zástupci členských zemí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), mezinárodní organizace, neziskové organizace


C le mand t konference
Cíle (mandát) konference

 • Hodnocení plnění Regionální implementační strategie (RIS) pro region EHK k Madridskému mezinárodnímu akčnímu plánu pro stárnutí (MIPAA 2002)

 • Identifikace společných problémů, priorit, možností spolupráce


Hodnocen pln n strategie od madridu berl na k le nu
Hodnocení plnění strategie - Od Madridu (Berlína) k Leónu

 • Pětiletý hodnotící cyklus (res. 42/1, 2004, Komise pro soc. rozvoj)

 • Participativní hodnocení („Bottom-up approach“, ECOSOC, res. 2003/14)

 • Zahájeno na 45. zasedání Komise (2007), ukončeno 46. zasedání (2008)


Hodnocen pln n mipaa ris
Hodnocení plnění MIPAA/RIS Leónu

 • Téma prvního cyklu:

  • Řešení problémů a příležitostí spojených se stárnutím („Addressing the challenges and opportunities of ageing“) - res. 44/1, 2006, Komise pro soc. Rozvoj


P pravn proces
Přípravný proces Leónu

 • Zprávy členských států o plnění RIS (10 závazků, prioritní oblasti), celkem 35 zpráv

 • Souhrnná zpráva o plnění RIS v zemích EHK

 • Přípravný výbor konference (zástupci členských zemí)

 • Expertní skupina

 • Indikátory (www.monitoringRIS.org) - European Centre for Social WelfarePolicy and Research:


P pravn proces1
Přípravný proces Leónu

 • 2 dotazníky k plnění MIPAA/RIS (2004, 2006)

 • Kontaktní osoby pro stárnutí (national focal points on ageing - setkání v Segovii, 2006

 • Expertní skupina

 • Indikátory (www.monitoringRIS.org)

 • European Centre for Social WelfarePolicy and Research


Program konference
Program konference Leónu

 • Expertní panely (6., 7. listopadu)

  • integrovaný přístup k mainstreamingu stárnutí (zahrnutí stárnutí populace do jednotlivých politik)

  • participace a sociální začlenění

  • vyvážená strategie péče

  • prodloužení pracovního života: výzva pro vzdělávání, trh práce a sociální ochranu

  • mezigenerační spolupráce a

  • aktivní stárnutí jako příležitost


Program konference1
Program konference Leónu

 • Ministerské panely (8. listopadu)

  • společnost pro osoby v každém věku

  • přizpůsobení systémů sociální ochrany, práce a vzdělávání stárnutí populace


V stupy konference
Výstupy konference Leónu

 • Ministerská deklarace „Společnost pro osoby v každém věku: výzvy a příležitosti“


Ministersk deklarace priority
Ministerská deklarace – priority Leónu

 • Opětovné potvrzení závazku z Berlínské ministerské deklarace

 • Důraz na lidská práva (věková diskriminace, zabránění zneužívání)

 • Důraz ne celoživotní přístup (life-course approach)


Ministersk deklarace priority1
Ministerská deklarace – priority Leónu

 • Důraz na mezigenerační solidaritu a spravedlnost

 • Aktivní stárnutí a celoživotní učení

 • Pokračování přizpůsobování systémů sociální ochrany s cílem zabránit chudobě a zlepšovat kvalitu života v každém věku


Ministersk deklarace priority2
Ministerská deklarace – priority Leónu

 • Zdraví, nezávislost, důstojnost

 • Zlepšit prevenci, léčbu a péči nemocí spojených se stářím, křehkostí (frailty) a „disabilitou“

 • Dlouhodobá péče a sociální služby podporující život v domácím prostředí


Ministersk deklarace priority3
Ministerská deklarace – priority Leónu

 • Zlepšit koordinaci mezi poskytovateli péče (veřejný sektor, soukromý sektor, rodina a občanská společnost)

 • Flexibilnější přechody mezi vzděláváním, prací a penzionováním musí být, prostor pro individuální volbu


Ministersk deklarace priority4
Ministerská deklarace – priority Leónu

 • Přístup ke zboží a službám, včetně ICT („technologické pomoci“)

 • Politiky přátelské rodině (pečovatelům) umožňující sladění práce a rodinného života (rodičovství, mateřství, porodnost)

 • Výzkum zásadní pro rozvoj efektivních politik a programů


Ministersk deklarace priority5
Ministerská deklarace – priority Leónu

 • Neziskové organizace jsou významné při reprezentování lidí a jejich potřeb ve společnosti a mohou tak přispět ke tvorbě politik

 • Výzva ke spolupráci s nevládními organizacemi


Zavr en prvn ho cyklu
Završení prvního cyklu Leónu

 • 46. zasedání Komise OSN pro sociální rozvoj (6. až 15. února 2008, New York)

 • Panel k plnění MIPAA (7. února 2008, sedmá schůze) - výkonní tajemníci regionálních komisí OSN

 • Rezoluce: „První zpráva a hodnocení plnění Madridského mezinárodního akčního plánu pro stárnutí“ (návrh res. E/CN.5/2008/L.5*)


Rezoluce komise pro soci ln rozvoj
Rezoluce Komise pro sociální rozvoj Leónu

 • Komise vyzývá vlády mj. aby

  • pokračovaly v plnění MIPAA, mj. zlepšením sběru dat a výměnou myšlenek, informací a dobré praxe

  • pokračovaly v úsilí zahrnout („mainstream“) zájmy („concerns“) starších osob do jednotlivých politik


Rezoluce komise pro soci ln rozvoj1
Rezoluce Komise pro sociální rozvoj Leónu

 • Komise vyzývá vlády mj. aby

  • Posílily národní kapacity k řešení priorit identifikovaných během hodnocení

  • Podpořily „the United Nations Trust Fund for Ageing“, aby Odbor pro ekonomické a sociální záležitostí OSN mohl rozšířit podporu členským zemím (které o ni požádají)


Rezoluce komise pro soci ln rozvoj2
Rezoluce Komise pro sociální rozvoj Leónu

 • Komise dále žádá generálního tajemníka OSN (čl. 11-13) mj. aby

  • Zvážil přijetí opatření k podpoře institucionální kapacity systému OSN k udržení a posílení „focal points on ageing“s cílem podpory plnění MIPAA

  • Předložil na 47. zasedání Komise (2009) analýzu závěrů prvního hodnocení plnění MIPAA, včetně strategického implementačního rámce založeného na analýza národních aktivit s cílem identifikovat budoucích priorit a opatření


Rezoluce komise pro soci ln rozvoj3
Rezoluce Komise pro sociální rozvoj Leónu

 • Komise dále žádá generálního tajemníka OSN (čl. 11-13) mj. aby

  • Při přípravě „strategického implementačního rámce“ spolupracoval (konzultoval) vlády, mezinárodní organizace, včetně organizací systému OSN, a zohlednil přínosy akademické veřejnosti, neziskových organizací ohledně věcného a praktického obsahu rámce


Dal informace odkazy
Další informace (odkazy) Leónu

 • Videozáznam panelu k prvnímu hodnocení Madridského plánu – viz http://www.un.org/esa/socdev/csd/csocd2008/videos/se080208.ram (C:\Documents and Settings\WijaP\Dokumenty\UN Webcast3.ivr)

 • Oficiální stránky Ministerské konference EHK o stárnutí (León) – viz http://www.unece.org/pau/age/ConferenceonAgeing_2007/welcome.htmad