Leseenheid 5 : Investeren bij onzekerheid - PowerPoint PPT Presentation

Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid
Download
1 / 59

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Leseenheid 5 : Investeren bij onzekerheid. Onderwerpen: Investeringen onder onzekerheid Strategie in relatie tot investeringen Vereiste informatie t.b.v. investeringsbeslissingen Koppelingen van investeringen aan de doelstelling van de onderneming De vermogensmarkt Vermogenskostenvoet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Leseenheid 5 : Investeren bij onzekerheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid

Onderwerpen:

 • Investeringen onder onzekerheid

 • Strategie in relatie tot investeringen

 • Vereiste informatie t.b.v. investeringsbeslissingen

 • Koppelingen van investeringen aan de doelstelling van de onderneming

 • De vermogensmarkt

 • Vermogenskostenvoet

  Voorbereidende studie

 • "Vlottend Financieel Management“ hoofdstuk 5

 • “Vermogensstructuur en vermogensmarkt” 6.4 t.m. 6.7


Investeren bij zekerheid en onzekerheid

Investeren bij zekerheid en onzekerheid

Bij zekerheid

 • één project: wel of niet ?

  Bij onzekerheid

 • Verschillende economische scenario’s leiden tot verschillende uitkomsten

 • Management wil risicoreductie


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

PARTIELE EN TOTALE ANALYSE

Partiële analyse

- afzonderlijke beoordeling projecten

- variatie en standaarddeviatie maatstaven voor spreiding

uitkomsten kasstromen rond gemiddelde

Totale analyse

- bezien projecten in combinatie met bestaand bedrijf


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

DE PARTIELE ANALYSE

ConjunctuurKansProject

IIIIII

Hoog0,21000650 50

Normaal0,6 500450450

Laag0,2 0250850

Verwachte kasstroom 500450450

Variatiebreedte1000400800

Standaarddeviatie (σ) 316127253


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Standaarddeviatie

Neem voor elke meetwaarde de afstand tot het gemiddelde.

Tel deze bij elkaar op en deel ze door het aantal meetwaarden.

De kwadraat en wortel zijn nodig om ook de negatieve

afstanden correct mee te tellen.


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

DE TOTALE ANALYSE

ConjunctuurKansCombinatie van projecten

I+III + III

Hoog0,216501050

Normaal0,6 950 950

Laag0,2 250 850

Verwachte kasstroom 950 950

Variatiebreedte1400 200

Standaarddeviatie (σ) 443 63


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Enkele hierbij behorende begrippen

 • Volkomen negatieve correlatie

  • als uitkomst project 1 hoog, dan is uitkomst van project 3 laag en omgekeerd

 • Correlatie coëfficiënt

  • tussen -1 (volkomen negatief) en +1 (volkomen positief)

 • Volkomen positieve correlatie

 • Accumulatie van risico


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Selectiecriteria bij kwantificeerbaar risico

 • Verhogen van de disconteringsvoet met een risico opslag

 • Risicovrije rentevoet

 • Beslissen op basis van NCW en standaarddeviatie

 • Risico apart berekenen


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Beslissingsboom met betrekking tot het tijdschrift TvBWW

t = 0t = 2

I ……. + 200

II …… + 700

II …… - 200

III…… + 500

III…… + 400

IV ….. + 1200

IV ….. + 200

IV ….. - 900

Alleen in Nederland

2

0

Direct in Nederland en in Vlaanderen


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Selectiecriteria bij beslissingsboom

 • Maximax - methode

 • Maximin - methode

 • Methode van Laplace


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Terugverdienperiode en agency problematiek

gebaseerd op scheiding van eigendom en bestuur


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Gevoeligheidsanalyse

 • Geeft inzicht in de gevoeligheid van de verwachte waarde van het project van de onderliggende variabelen:

 • exogene variabelen (niet beïnvloedbaar)

 • endogene variabelen (beïnvloedbaar)


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

 • VERMOGENSMARKT

 • V&V hoofdstuk 6 (6.4. t.m 6.7.)

 • Analyse van rendement en risico

 • Marktmodel

 • Capital Asset Pricing Model

 • Relevante begrippen


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Rendement versus risico


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

 • VERMOGENSMARKT

 • Markowitz:

 • variantie c.q. standaarddeviatie van rendement vormen maatstaf voor risico

 • Rendement bestaat uit koersbeweging en dividend


Rendement van een aandeel

Rendement van een aandeel

Onderscheidt een koersrendement en een dividendrendement


De kostenvoet van het eigen vermogen

De kostenvoet van het eigen vermogen

MPA = Div1 / (ke – g)

Waarbij:

MPA = koers van een aandeel einde periode

Div1= Dividend in jaar 1

ke= kostenvoet eigen vermogen

g = groeifactor dividend


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Dividend in relatie tot groei (dividend discount model)

dividend

Koers ex dividend =

(ke – dividendgroei)


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

 • Markowitz efficiënte portefeuille:

 • Geen andere portefeuille, waarvoor geldt dat:

 • Gegeven het risico het rendement hoger is,

 • Gegeven het verwachte rendement, het risico lager is


Rentestructuur

Rentestructuur

 • Onderscheidt een normale, vlakke en omgekeerde rentestructuur;

 • Begrippen: spot rate en forward rate


Marktmodel

Marktmodel

 • Legt lineaire relatie tussen rendement van een fonds en rendement marktportefeuille

 • Middels fondsbeta meten individueel fonds in relatie tot totale markt

 • Agressieve fondsen en defensieve fondsen

  • Fondsbeta > 1: agressief fonds

  • Fondsbeta < 1: defensief fonds


Capital asset pricing model

Capital asset pricing model

 • Lineaire relatie tussen rendement en risico middels:

  • Capital market line

  • Security market line


Capital asset pricing model 2

Capital asset pricing model (2)

 • Een der meest bekende modellen voor prijsvorming van aandelen

 • Aanvullende veronderstellingen t.o.v. marktmodel:

  • Geld lenen en uitzetten tegen risicovrije rentevoet

  • Homogene verwachtingen t.a.v. waarschijnlijkheid rendementen

  • Perfecte vermogensmarkt


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

De capital market line

E(Rp)

M

ERM

ERp

P

Rf

0

σ(Rp)

σ(Rm)

Risico (σ)


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

De security market line

E(Rj)

M

E(RM)

Rf

0

βm=1

β


Vergelijking van de security market line

Vergelijking van de security market line

ERi = Rf +βi (ERm – Rf)

 • ERi = marktverwachting mbt rendement fonds

 • Rf = risicovrije rente

 • Βi = fondsbeta

 • ERm = rendement totale marktportefeuille


Vermogenskostenvoet k o

Vermogenskostenvoet Ko

Relatie met CAPM formule

Ko = (EV/TV) x Ke + (VV/TV) x (1-f) x Kv

Waarbij:

EV = eigen vermogen

VV = vreemd vermogen

Ke = kostenvoet eigen vermogen

Kv = kostenvoet vreemd vermogen

f = belastingpercentage


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Overige begrippen

 • efficiënte markt hypothese:

  • Zwakke variant

  • Semi-stringente variant

  • Stringente variant

 • technische en fundamentele analyse


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Uit de markt: AEX zakt op korte termijn door 350 pnt - ING

19 september 2008, 10:11 uur | FD.nl/DJ

AMSTERDAM (FD.nl/DJ)--De AEX zal in de komende weken de bodem van 350 punten breken, in lijn met het laagste punt van gisteren van 349,67, aldus technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Wholesale Banking. De AEX verkleint met de opwaartse beweging van vrijdag de zeer sterke zogeheten 'oversold positie', waar de AEX voor de korte termijn in verbleef, maar de dalende trend voor de korte en lange termijn blijft intact en zal ook worden hervat nadat de AEX een lagere top heeft gevormd, zegt Van den Akker. De AEX raakte deze week in korte tijd 50 punten kwijt. "Wat we nu zien is een herstel in een dalende trend. Voor de lange termijn is de AEX echter niet oversold. Het opwaarts potentieel is zeer beperkt, waarbij voor de AEX op 390 punten een zeer sterke weerstand ligt. Daarbij ondervindt de AEX veel weerstand in de zone 374-390 punten. Ik verwacht dat de AEX in dit gebied een lagere top zal neerzetten, waarna de dalende trend zal worden hervat", aldus de technisch analist. 374 Punten is het laagste niveau van de AEX die dateert van 16 juli van dit jaar. Van den Akker verwacht dat de opleving van de AEX volgende week zal worden beëindigd en dat de daling zal worden hervat. De AEX bleef met de beweging van deze week boven de steunzone van 348 tot 345 punten. De AEX noteert vrijdag rond 10.10 uur 5,4% hoger op 370,50 punten. (ANS)


Leseenheid 6 risicomanagement

Leseenheid 6: risicomanagement

Onderwerpen:

 • rente- en valutamanagement

 • Financiële instrumenten

  Voorbereidende studie:

 • “Vlottend Financieel Management”: hoofdstuk 8 en 9


Derivaten

Derivaten

Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals aandelen en olie. Het andere goed wordt in het jargon de onderliggende waardegenoemd. De voornaamste soorten derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards.

Men gebruikt financiële derivaten om risico's te verkleinen of juist te speculeren


Risicomanagement

Risicomanagement

Typen risico:

 • Renterisico

 • Valutarisico

 • Commodity price risk

  (prijsrisico fungibele goederen uit landbouw en mijnbouw: olie, koper, etc.)


Risicomanagement1

Risicomanagement

Instrumenten t.b.v. risicomanagement:

 • Opties,

 • Termijncontracten (futures, forwards)

 • Swaps (ruilcontracten)


Rente management

Rente management

Rente risico

 • Drie lening typen:

  • Aflossing en interest betaling ineens op het eind van de looptijd (maturity) (A)

  • Aflossing ineens op het eind van de looptijd, interest betalingen gespreid in de tijd (B)

  • Aflossing en interest betalingen gespreid in de tijd (C)


De renteswap

De renteswap

Een overeenkomst tussen twee partijen waarbij:

- Over een bepaalde looptijd

- Gebaseerd op een van tevoren overeengekomen hoofdsom

- Renteverplichtingen met elkaar worden uitgewisseld (kort

tegen lang of andersom)

Met als doel:

- beheersing van renterisico

- Minimaliseren van rentekosten/ maximaliseren van rente- opbrengsten


Renteswap

Renteswap

EURIBOR + 0,5%Variabele rentebetaling

Bedrijf

Bank

Vaste renteontvangst4%

EURIBOR + 1,5%

Variabele rentebetaling

Vaste rentebetaling5%


Future rate agreement fra

Future Rate Agreement (FRA)

 • Een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij afgesproken wordt, een verschil tussen een op dit moment overeen gekomen rente (future rate) en de in de toekomst geldende rente te verrekenen

 • de koper profiteert van stijging van de rente in de toekomst en heeft nadeel bij daling

 • vastgelegd worden:

  • afrekendatum (fixing)

  • periode waarover renteberekening

  • contractrente als referentiepunt


Swapvarianten

Swapvarianten

 • Deferred swap: later ingaan ruiltransactie

 • Amortizing swap: geleidelijke daling nominale waarde

 • Accreting swap: waarde neemt geleidelijk toe


Voorbeeld van een fra

Voorbeeld van een FRA


Het valuta termijncontract

Het valuta termijncontract

 • Op het moment van afsluiten van de overeenkomst worden valuta gekocht of verkocht tegen een nu afgesproken prijs met levering of afname op een moment in de toekomst.

 • Onderscheidt forwards (maatwerk) en futures (gestandaardiseerd)


Exchange rate risk forward exchange rate

Exchange rate risk: forward exchange rate

Waarbij:

F = forward exchange rate (termijnkoers)

S = spot market exchange rate (huidige koers)

rD = domestic interest rate (rente in de Eurozone)

r$ = foreign interest rate (rente bv. van de US Dollar)


Forward versus optie

Forward versus optie

 • Forward (plicht):

  • Risico is afgedekt (+)

  • Goedkoop (+)

  • Star (-)

  • Je profiteert niet van een “gunstige” koersbeweging(-)

 • Opties (in dit geval een recht):

  • Risico is afgedekt (+)

  • Duur (-)

  • Flexibel (+)

  • Je profiteert van een “gunstige” koersbeweging (+)


Definitie optie

Definitie optie

Een recht of een plicht om iets op een afgesproken moment in de toekomst (expiratiemoment) te kopen of te verkopen tegen een prijs (uitoefenprijs) die we nu afspreken.


Optie definitie

Optie definitie


Enkele relevante begrippen bij opties

Enkele relevante begrippen bij opties

 • Expiratiedatum

 • Onderliggende waarde

 • Uitoefenprijs

 • American style en European style

 • Premie


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Enkele koersen 18/03/2013

Onderliggende waarde

PHILIPS, KONINKLIJKE (PHI) 22,87

C mei 1323,00 0,75

P mei 13 23,00 1,20

premie

expiratiedatum

uitoefenprijs


Het kopen van een call optie

Het kopen van een call optie

 • Speculatief:

  • Bij een verwachte koersstijging

 • Defensief:

  • Afdekken tegen een stijging van koersen ( valutaopties !)


Resultaat gekochte call optie

Resultaat gekochte call optie

Resultaat

Call optie

0

Aandelenkoers op

expiratiedatum

premie


Het kopen van een put optie

Het kopen van een put optie

Speculatief:

Bij een verwachte koersdaling

Defensief:

Afdekken tegen een daling van koersen ( valutaopties, put opties op aandelen): bijvoorbeeld een exporteur kan putopties kopen om zich af te dekken tegen koersdaling


Resultaat gekochte put optie

Resultaat gekochte put optie

Resultaat

put optie

0

Aandelenkoers op

expiratiedatum

premie


Het schrijven van een put optie

Het schrijven van een put optie

Speculatief:

Bij het niet verwachten van een koersdaling

Defensief:

Wanneer men zeker iets wil kopen (valuta !) en een prijsvoordeel wil behalen


Resultaat geschreven put optie

Resultaat geschreven put optie

Resultaat

premie

0

Aandelenkoers op

expiratiedatum


Het schrijven van een call optie

Het schrijven van een call optie

 • Speculatief:

  • Bij het niet verwachten van een koersstijging (ongedekt schrijven)

 • Defensief:

  • Schrijven op een bestaande portefeuille, wanneer reeds sprake is van koerswinst op de aandelen (gedekt schrijven)


Resultaat geschreven call optie

Resultaat geschreven call optie

Resultaat

premie

0

Aandelenkoers op

expiratiedatum


Terminologie

Terminologie

Call opties

OW > UPin the money

OW = UPat the money

OW < UPout of the money

Put opties

OW > UPout of the money

OW = UPat the money

OW < UPin the money


Spreads combinaties van meerdere basisopties

Spreads: combinaties van meerdere basisopties

Long straddle:

Kopen van een call optie en een put optie, speculerende op een uitslag ( snelle daling of snelle stijging) van de koers


Leseenheid 5 investeren bij onzekerheid

Het resultaat op een gekochte long straddle, waarbij de gekochte put en gekochte call dezelfde uitoefenprijs hebben

Resultaat

Aandelenkoers op

expiratiedatum

premies


Toepassingen met of zonder opties

Toepassingen met (of zonder) opties

 • Importeren

 • Exporteren

 • Inschrijven buitenlandse opdracht

 • Uitbrengen overnamebod

 • Investeren / beleggen in het buitenland


Varianten gewone financiele instrumenten

Varianten gewone financiele instrumenten

 • Swaption

 • Cap

 • Floor


 • Login