Analýza umeleckého diela - PowerPoint PPT Presentation

Trukt ra a kompoz cia diela
Download
1 / 17

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Štruktúra a kompozícia diela. Analýza umeleckého diela. Umenie Sociálne Historické. Štruktúra umeleckého diela. Štruktúra umeleckého diela definujeme: 1. kontext umeleckej tradície 2. tradície 3. normy. Analýza umeleckého diela. 1/ Umelec-genéza UD

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Analýza umeleckého diela

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trukt ra a kompoz cia diela

Štruktúra a kompozícia diela

Analýza umeleckého diela


Anal za umeleck ho diela

 • Umenie

 • Sociálne Historické


Anal za umeleck ho diela

Štruktúra umeleckého diela


Anal za umeleck ho diela

 • Štruktúra umeleckého diela

 • definujeme:

 • 1. kontext umeleckej tradície

 • 2. tradície

 • 3. normy


Anal za umeleck ho diela

Analýza umeleckého diela


Anal za umeleck ho diela

1/ Umelec-genéza UD

umelecké dielo-umelecká štruktúra

/súbor noriema hodnôt /

recepcia UD- pôsobenie UD na spoločnosť

2/ Umelecká štruktúra konkrétneho UD vo

vzťahu k celkovej štruktúre umenia

3/ Umelecká štruktúra diela v kultúrnej

a spoločenskej štruktúre


4 aspekty aud

4 aspekty - AUD

1.Ontologický aspekt– skúma podstatu bytia človeka

UD je špecifickým modelom sveta a človeka,

je znakovou a  hodnotovou štruktúrou, ktorá sa aktualizuje v procese recepcie a interpretácie ako významový a hodnotový celok.

2. Noetický aspekt- skúma povahu a štruktúru poznania

UD je nedeliteľným, integrovaným /závislosť/ kognitívnym

/poznávacím/celkom, ktorý reprezentuje svet, ukazuje ho prostredníctvom estetických hodnôt, imaginácie, intuície, emocionality a intelektu.


Anal za umeleck ho diela

3. Semiotický aspekt

UD je špecifickým súborom znakov a nimi nesených významov. Umelecké dielo je špecifickým spôsobom komunikácie.


Anal za umeleck ho diela

4. Axiologický aspekt -skúma zmysel a význam človeka, jeho funkčnosť

UD špecifickým spôsobom hodnotí svet

/ súbor funkcií, noriem a hodnôt UD / .

Umelecké dielo je súborom potenciálnych hodnôt,ktoré sa aktualizujú v recepcii.


Anal za umeleck ho diela

UD možno analyzovať aj z aspektu

Psychologického( tvorba, recepcia, zážitok, aktualizácia hodnôt )

Sociologického( normy a hodnoty ako sociálne fakty )

Historického (významy a hodnoty v jednote trvania a premien v čase)


 • Login