Konnekt f doku hastaliklarinin der bulgulari
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

KONNEKTİF DOKU HASTALIKLARININ DERİ BULGULARI PowerPoint PPT Presentation


 • 628 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KONNEKTİF DOKU HASTALIKLARININ DERİ BULGULARI. Prof. Dr. Tülin Ergun Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD. İÇERİK. Dermatolojik belirti  Ayırıcı Tanı  Tanı  Yaklaşım. İÇERİK. Psoriasiform lezyonlar •Livedo retikülaris

Download Presentation

KONNEKTİF DOKU HASTALIKLARININ DERİ BULGULARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konnekt f doku hastaliklarinin der bulgulari

KONNEKTİF DOKU HASTALIKLARININ DERİ BULGULARI

Prof. Dr. Tülin Ergun

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dermatoloji AD


Konnektif doku hastaliklarinin deri bulgulari

İÇERİK

Dermatolojik belirti

Ayırıcı Tanı

Tanı

Yaklaşım


Konnektif doku hastaliklarinin deri bulgulari

İÇERİK

 • Psoriasiform lezyonlar •Livedo retikülaris

 • Discoid lezyonlar • Digital ülserler

 • Fotosensitivite • Skleroz

 • Bacak ülseri • Gottron papülleri

 • Malar eritem • PNGD

 • Nodül • Poikiloderma


Psor as form lezyonlar

PSORİASİFORM LEZYONLAR

 • Yüzde ve göğüs-sırt V bölgesinde

 • Fotosensitivite

 • Yuvarlak-oval, eritemli, skuamlı lezyonlar

 • Bazen annüler olabilir

 • İyileşince skar(-), pigmentasyon (+)

 • Anti-Ro (+)


Psor as form lezyonlar ay r c tan

PSORİASİFORM LEZYONLARAyırıcı Tanı

 • Psoriasis, egzema,

 • Granuloma annülare,

 • Sjögren

 • Tinea fasiei

 • SKLE


Psor as form lezyonlar tan

PSORİASİFORM LEZYONLARTanı

Anti Ro (+)

Histopatoloji: Epidermiste atrofi, bazal tabakada hidropik dejenerasyon, SPD-lenfohistiositik

‘‘ Subakut Kutanöz Lupus Eritematosus ‘’


Subakut kutan z l e tedav

SUBAKUT KUTANÖZ L ETEDAVİ

 • Dikkatlice güneşten korunma

 • Topikal steroidler ve kalsinörin inhibitörleri

 • Antimalaryaller

 • Sistemik kortikosteroidler, talidomid

 • İmmunsupresifler


D sko d lezyonlar

DİSKOİD LEZYONLAR

 • Yüz, saçlı deri, kulak, oral mukoza, nadiren yaygın

 • Eritem, deskuamasyon, foliküler hiperkeratoz

 • Alopesi, kalıcı !

 • Skar, pigmenter değişiklikler, SHK (nadir)


D sko d lezyonlar ay r c tan

DİSKOİD LEZYONLARAyırıcı Tanı

 • Polimorf ışık reaksiyonu

 • Pseudolenfoma

 • Sarkoidoz

 • Liken planus


D sko d lezyonlar tan

DİSKOİD LEZYONLARTanı

Klinik

Histopatolojik ; Epidermal atrofi, adnex çevlerinde SPD , BM kalınlaşması

‘‘ Diskoid – Kronik Lupus Eritematosus ’’


D sco d lupus er tematosus tedavi

DİSCOİD LUPUS ERİTEMATOSUSTedavi

 • Antimalaryaller

 • Güneşten koruyucular ve korunma önlemleri

 • Topikal steroidler ve kalsinörin inhibitörleri

 • İzotretinoin, dapsone, clofazimine, immunsupresifler


Fotosens t v te

FOTOSENSİTİVİTE

 • UV ışığının farklı dalga boylarına, görülebilir ışığa aşırı duyarlılık

 • UV maruz kalınınca abartılı yanık, ya da UV gören yerlerde immünolojik bir reaksiyon

 • Ağrı- yanma- kaşıntı

 • UV gören yerlerde kızarıklık, ödem, vezikül-büller


Fotosens t v te1

FOTOSENSİTİVİTE

 • İdiopatik

 • Endojen (porfiria, pellegra, bağ dokusu hastalıkları)

 • Exojen (sulfa, thiazid, fenotiazin, antimalaryal, trisiklik AD, NSAID vb. ilaçlar)


Fotosens t v te2

FOTOSENSİTİVİTE

Öykü, fm

Porfirin analizleri

Bağ dokusu hastalığı belirteçleri

‘’ SLE , Dermatomiyozit ‘’


Fotosens t v te tedavi

FOTOSENSİTİVİTETedavi

 • İdiopatik grup ve fotoallerjide çok güç

 • Korunma

 • İlacın – allerjenin kesilmesi

 • Primer hastalığın tedavisi

 • Sistemik steroidler, immunsupresifler

 • UV ile tolerizasyon


Y zde er tem

YÜZDE ERİTEM

 • Burun üzeri, yanaklar

 • Eritem, ödem, papül-püstüller

 • Yanma, batma, kaşıntı

 • Güneş, sıcak, terleme ile artış


Y zde er tem1

YÜZDE ERİTEM

 • Rozacea,

 • Flushing

 • Fotoallerji – fototoksisite

 • Histopatoloji : Dermal ödem, vsküler ektazi, perivasküler- perifolliküler infiltrat

 • ‘’ Rosacea ‘’


Lupus dermat t di er formlar

LUPUS DERMATİTİDiğer Formlar

Tümid Lupus:

Yüz yerleşimi

Foliküler tıkaçlar ve skuam yok

Atrofi bırakmaz


Lupus dermat t di er formlar1

LUPUS DERMATİTİDiğer Formlar

Lupus Panniküliti:

Bacak, karın, omuz, kol, yüz

Kutanöz formda ya da SLE ile

İndurasyon, eritem

Gerilediğinde ciddi deformite


Lupus dermat t di er formlar2

LUPUS DERMATİTİDiğer Formlar

Lupus Pernio:

Kulak, burun, parmaklar, dirsek

Soğuk havada

Mor papül ve plaklar


L vedo ret k lar s

LİVEDO RETİKÜLARİS

 • Bacaklarda, kollarda , nadiren yaygın

 • Retiküler, pembe-mor görünüm

 • Kronik ya da akut,

 • Sıklıkla simetrik

 • Yenidoğan döneminde fizyolojik


L vedo ret k lar s etioloji

LİVEDO RETİKÜLARİSEtioloji

 • İnfeksiyonlar

 • Bağ dokusu hastalıkları

 • Hiperkoagulasyon

 • Neoplazmlar

 • Hematolojik hastalıklar

 • İlaçlar (amantadin, minosiklin)

 • Kolesterol embolisi

 • Mekanik ventilasyon, dekompresyon hastalığı


L vedo ret k lar s1

LİVEDO RETİKÜLARİS

Bağ dokusu hastalığı belirteçleri

Diğer etkenlerin araştırılması

Etkene yönelik tedavi


Bacakta nod l

BACAKTA NODÜL

 • Vaskülit:

  PAN,

  Wegener Granülomatozu,

  Takayasu,

  RA

 • Pannikülit:

 • Skleroderma,

 • SLE,

 • Dermatomiyozit


Pol arter t s nodosa

POLİARTERİTİS NODOSA

 • Bacaklarda nodüler lezyonlar

 • Livedo retikülaris

 • Bacak ülserleri

 • Histopatoloji : Küçük-orta çap damarlarda nekrotizan vaskülit ve pannikülit


Po k loderma

POİKİLODERMA

 • Hiper ve hipopigmentasyon, telenjiektazi, atrofi

 • Morumsu- kırmızı

 • Işık gören yerlerde yerleşim

 • Göz çevresinde = heliotrop döküntü


Po k loderma ay r c tan

POİKİLODERMAAyırıcı Tanı

 • Dermatomiyozit

 • SLE

 • KTHL

 • Civatte’ın poililoderması

 • Diğer nadir nedenler


Po k loderma dermatomiyozit

POİKİLODERMADermatomiyozit

 • Işık gören bölgeye yerleşim

 • Mor renk

 • Kapilloroskopide dilate damarlar

 • Gottron papülleri


Dermatom yoz t di er deri bulgular

DERMATOMİYOZİTDiğer Deri Bulguları

 • Ülserler

 • Saçlı deride poikiloderma

 • Diz-dirsekte püstüler döküntü

 • Sentripedal flagellate eritem

 • Pannikülit


Bacak lser

BACAK ÜLSERİ

 • SLE

 • Antifosfolipid Sendromu

 • Dermatomiyozit

 • Skleroderma

 • RA

 • Vaskülitler ( LCV, PAN, Takayaşu )


Bacak lser1

BACAK ÜLSERİ

 • Vaskülitik

 • Trombotik

 • Reaktif


Bacak lser pyoderma gangrenosum

BACAK ÜLSERİPyoderma Gangrenosum

Ülseratif, büllöz, püstüler, süperfisiyel granülomatöz

En sık alt ekstemiteye yerleşen ağrılı ülser

Derin, kemiğe değin uzanabilir

Morumsu bir halo ve endurasyon

Paterji ( + ) !!!!!


Bacak lser pyoderma gangrenosum1

BACAK ÜLSERİPyoderma Gangrenosum

 • İBH

 • RA, Seronegatif artritler

 • Hematolojik maligniteler ( AML )

 • İdiopatik


Bacak lser pyoderma gangrenosum2

BACAK ÜLSERİPyoderma Gangrenosum

 • Tanı:

 • Kültürler, diğer ülser nedenlerinin ekarte edilmesi

 • Histopatoloji: Perifolliküler nötrofilik infiltrasyon, nötrofilik vasküler reaksiyon-vaskülit, nekroz, nötrofil infiltrasyonu, fibrosis

 • Altta yatan etkenenin saptanmasına yönelik araştırma


Konnektif doku hastaliklarinin deri bulgulari

ÜLSER

 • El parmak uçlarında, pulpa veya eklem üzerlerinde

 • Skleroz, ödem

 • Periungual telenjiektaziler, patolojik kapilleroskopi

 • Avasküler alanlar, dilate-düzensiz looplar (%75, % 90)

 • Raynaud fenomeni, kalsinosis

 • Skleroderma ( PSS, sınırlı hastalık )


Morfea

MORFEA

 • Gövdede, yüz veya ekstremitelerde sklerotik plaklar

 • Erken evrede çevreleri mor halo ile çevrili, eritemli, skleroz minimal

 • Kemiğe kadar tüm katmanlar tutulabilir

 • Çoğu kez az sayıda lezyon

 • Sistemik tutulum nadir


Romato d nod l

ROMATOİD NODÜL

 • Dirsek, el, ayak bileği üzerlerinde

 • Bazen ağrılı

 • Sinovit-tenosinovit ile karışabilmekte

 • USG tanıda duyarlı


Konnektif doku hastaliklarinin deri bulgulari

TEŞEKKÜRLER


 • Login