Teoria podzia u funkcjonalnego ec na przyk adzie teorii ricardo
Download
1 / 9

Teoria podziału funkcjonalnego EC – na przykładzie teorii Ricardo - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Teoria podziału funkcjonalnego EC – na przykładzie teorii Ricardo. Teoria podziału Ricardo charakterystyka ogólna Teoria podziału jako „łącznik” miedzy teorią wartości i teorią wzrostu Ricardo Ahistoryczny charakter Główne elementy składowe: Teoria płacy, pracy i zatrudnienia Teoria zysku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Teoria podziału funkcjonalnego EC – na przykładzie teorii Ricardo' - orde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teoria podzia u funkcjonalnego ec na przyk adzie teorii ricardo
Teoria podziału funkcjonalnego EC – na przykładzie teorii Ricardo

 • Teoria podziału Ricardo charakterystyka ogólna

 • Teoria podziału jako „łącznik” miedzy teorią wartości i teorią wzrostu Ricardo

 • Ahistoryczny charakter

 • Główne elementy składowe:

 • Teoria płacy, pracy i zatrudnienia

 • Teoria zysku

 • Teoria renty gruntowej


Teoria p acy pracy i zatrudnienia ricardo
Teoria płacy, pracy i zatrudnienia Ricardo teorii Ricardo

Pojęcie płacy naturalnej i rynkowej

 • Płaca naturalna jest określona przez trzy czynniki

  1. Minimum kosztów utrzymania robotnika i jego rodziny – czynnik najważniejszy (pojęcie funduszu utrzymania robotników)

  2. Koszty zaspakajania potrzeb wyższego rzędu

  3. Koszty zdobycia kwalifikacji

 • Wniosek: płaca naturalna nie jest pieniężnym odpowiednikiem minimum utrzymania i jest historycznie zmienna (stale rośnie)


Teoria p acy pracy i zatrudnienia ricardo1
Teoria płacy, pracy i zatrudnienia Ricardo teorii Ricardo

 • Płaca rynkowa: określona przez sytuację na rynku pracy (podaż i popyt)

 • Prawo płacy Ricardo (zależność między płacą naturalną i rynkową)

  LS - podaż pracy, LD – popyt na pracę, t- czas

  Prawo płacy - długi okres


Teoria p acy pracy i zatrudnienia ricardo2
Teoria płacy, pracy i zatrudnienia Ricardo teorii Ricardo

Płaca rynkowa – krótki okres


Teoria p acy pracy i zatrudnienia ricardo p aca naturalna i rynkowa w d ugim okresie
Teoria płacy, pracy i zatrudnienia Ricardo teorii RicardoPłaca naturalna i rynkowa w długim okresie

 • W długim okresie działanie prawa płacy prowadzi do zrównania się dynamiki podaży pracy, popytu na pracę i dynamiki ludności

 • Wzrost plac naturalnych (dobrobytu) jest pochodną ogólnego rozwoju gospodarczego a nie roszczeń placowych

 • Płace rynkowe stale oscylują wokół płac naturalnych

w w(t)

w(t)

w

t

dLs/dt=dLD/dt=dL/dt


Teoria zysku ricardo
Teoria zysku Ricardo teorii Ricardo

 • Brak rozwiniętej teorii zysku – przyczyną jest skrajnie ahistoryczne ujmowanie kapitału i kapitalizmu

 • Zysk jako przekształcona forma tzw. wartości dodatkowej

 • Sprzeczność między zyskiem i płacą

 • Krótki okres: bezpośrednia

 • Długi okres: poprzez mechanizm wzrostu rent gruntowych i związany z tym wzrost plac naturalnych (funduszu utrzymania robotników)

 • Długookresowy spadek stopu zysku prowadzi do tzw. sekularnej stagnacji gospodarki

 • Tzw. zbożowa wersja teorii zysku (corn theory of profit) jako próba pokonania wewnętrznej sprzeczności teorii wartości opartej na pracy


Teoria renty gruntowej rent naturalnych
Teoria renty gruntowej (rent naturalnych) teorii Ricardo

 • Główne założenia TRG

 • Prawo malejącej produkcyjności (MP<AP)

 • Ograniczona ilość ziemi (nadającej się do rolniczego użytkowania)

 • Prywatna własność ziemi

 • Swoboda przepływu kapitału (do/z rolnictwa)

 • Trójklasowy model rolnictwa: robotnicy rolni, właściciele, producenci rolni


Teoria renty gruntowej rent naturalnych1
Teoria renty gruntowej (rent naturalnych) teorii Ricardo

 • Źródło/mechanizm powstawania renty gruntowej

 • W warunkach krańcowych (najgorszych) cena produkcji obejmuje koszty i zysk przeciętny

 • W warunkach lepszych niż najgorsze cena produkcji zawiera nadwyżkę nad zysk przeciętny i ta nadwyżka jest źródłem renty

  cpr = koszty + zysk przeciętny + renta

 • Teoria nie wyjaśnia, co jest źródłem zysku w warunkach najgorszych


Teoria renty gruntowej rent naturalnych2
Teoria renty gruntowej (rent naturalnych) teorii Ricardo

 • Rodzaje renty gruntowej (różniczkowej)

 • Pierwsza: wynikająca ze zróżnicowania warunków naturalnych

 • Druga: wynikająca ze zróżnicowania intensywności produkcji, postępu technicznego itp..

 • Różnice w zawłaszczaniu renty

 • Pierwsza: w całości właściciele

 • Druga: przejściowo (okres trwania umowy dzierżawnej) producenci, potem właściciele

 • Antyfeudalny aspekt społeczny TRG Ricardo


ad