Principi terapije primarnih glomerulonefritisa
Download
1 / 68

PRINCIPI TERAPIJE PRIMARNIH GLOMERULONEFRITISA - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

SLD – Nefrološka sekcija Novi Pazar jun 2011. PRINCIPI TERAPIJE PRIMARNIH GLOMERULONEFRITISA. Profesor dr Marina SAVIN. Autoimuni odgovor u primarnom GN. Imunološko oštećenje glomerula Proinflamatorni profil medijatora zapaljenja MPGN, MP, FSG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRINCIPI TERAPIJE PRIMARNIH GLOMERULONEFRITISA' - onaona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Principi terapije primarnih glomerulonefritisa

SLD – Nefrološka sekcija

Novi Pazar jun 2011

PRINCIPI TERAPIJE PRIMARNIH GLOMERULONEFRITISA

Profesor dr Marina SAVIN


Autoimuni odgovor u primarnom gn
Autoimuni odgovor u primarnom GN

 • Imunološko oštećenje glomerula

 • Proinflamatorni profil medijatora zapaljenja MPGN, MP, FSG

 • Antiinflamatorna imunosupresija MG, MCN, FSG

 • Nefrotski sindrom - Povećana propustjivost GBM

 • Smanjen ultrafiltracioni koeficijentglom.→(H)RI

 • Nefritički sindrom – smanjen GFR

 • TI oštećenje, lezije krvnih sudova – zapaljenje TI

 • KS senzitivni – KS rezistentni

 • Biopsija bubrega – histološka dijagnoza GN (protokol Th)


Specifi na terapija primanih gn
Specifična Terapija primanih GN

 • KS su osnovna prva linija terapije svih primarnih GN sa NoSy

  • KS dovoljno dugo - važna je dužina a ne doza leka

 • Klasični i ’Novi – Klasični’ lekovi u drugoj liniji terapije su (Cyc, Chl) CsA i MMF (MPA)

 • Kod teških GN (česti relapsi, NoSy+RI poslednja 3-6mo) pulsevi MP, iv.Cyc, PF?

 • ACEi i ARB pojačavaju dejstva IS lekova

 • Važan parametar je trajanje i obim proteinurije do dijagnoze i početka terapije i stadijum HRI


Primarni gn suportivna terapija
Primarni GN- Suportivna terapija

 • ACEi/ARB ciljna TA 130/80 mmHg

 • duretik LH

 • statini (ciljni LDL<2mmol/l)

 • male doze aspirina

 • prt >10gr/d, s Alb <20 gr/l: niskomolekularni heparin

 • (neslana dijeta) sa nadoknadom proteina

 • (terapija HRI)


Primarni gn proteinurija i ri parametri procene terpije gn
Primarni GN – proteinurija i RI parametri procene terpije GN

 • nefrotska proteinurija >3.5 g / 1.73 m2 / 24 h

  >= 50 mgr/kg/d; >=40 mgr/m2/h

 • urine p/cr>2 mg/mg

 • urin trake (albumin) 2+

 • umerena proteinurija 2-3.5 gr/d

 • proteinurija < 2 (<1) gr/dan (Parcijalna remisija)

 • bez proteinurije < 0.2 gr/d (Kompletna REMISIJA)

 • HRI eGFR(MDRD) <90;<60;>120 ml/min/1.72m2

 • preživljavanje bubrega - vreme do 2xsCr, vreme do ESRD (HD)


Fsg prognosti ki faktori
FSG – GNprognostički faktori


Fsg histolo ki prognosti ki faktori
FSG – GNhistološki prognostički faktori

 • Mezangijalna proliferacija – nezavisni faktor RI (dvostruk porast sCr) Pontocelli 1999

 • Veći indeks skleroze koreliše sa razvojem HRI

 • Polumeseci – rapidno progresivna bolest

 • Histološke varijante (kolapsni tip)

 • TI promene - indeks hroniciteta visoko korelišu sa prognozom preživljavanja bubrega; loša prognoza kod difuzne FI i difuzna AT

 • Genetska FSG loša prognoza kod mutacija podocina, alfa aktin-4 i TRCP6

 • ACE, AT1R i angiotenzinogen gen polimorfizam ne utiče na prognozu FSG


Fsg prognosti ki faktori1
FSG – GNprognostički faktori

Vremenom se povećavaju u FSG i starenjem

 • Ix skleroze (obim lezije glomerula)

 • Ix hroniciteta (obim intersticijalne fibroze korteksa i obim atrofije tubula)

 • GFR opada

  Kolapsni oblik FSG ima lošu prognozu i čest je kod mladjih (Thomas 2006)

  Muškarci i crna rasa imaju lošiju prognozu


Fsg prognosti ki faktori ri
FSG – GNprognostički faktori:RI

 • Renalna insufucijencija na početku terapije – lošija prognoza

 • Porast sCr u NoSy ne znači uvek HRI

 • Hipovolemija je zbog hipoalbuminemije i diuretske terapije (akutna ishemija bubrega) GFR može da se popravipotpuno

 • Glomerulski koeficijent ultrafiltracije umanjen do 50% redukcija GFR je zbog ishemije + renalni poremećaj ili zbog sravnjivanja podocita što smanjuje hidraulički konduktivitet

 • CAVE!Kod teške proteinurije sekrecija Cr u tubulima je povećana i eGFR je povećan prekorealnog


Fsg prognosti ki faktori proteinurija
FSG – GNprognostički faktori: proteinurija

 • Proteinurija je faktor prognoze i progresije FSG

 • Obim proteinurije

  • Nefrotski sindrom – loša prognoza > 10 gr/d

 • Priroda proteinurije ?

 • FE IgG marker prognoza terapije i remisije (50%)


Parcijalna i kompletna remisija fsg
Parcijalna i kompletna remisija FSG GN

 • Kompletna i parcijalna remisija proteinurije podjednako dobra prognoza 10-godišnjeg preživljavanjebubrega

Troyanov i Cattran 2005


Fsg prognosti ki faktori2
FSG – GNprognostički faktori

 • Ogovor na terapiju

  kompletna remisija Prt< 200 mgr/d i delimična remisija Prt pdjednako dobre za dugoročno preživljavanje bubrega (Troyanv 2005)

 • Proteinurija je najbolji klinički indikator prognoze, bolji od histološke prognoze

 • KS senzitivni FSG održavaju i renalnu funkciju, čak i u slučaju ponovljenih relapsa

 • KS rezistentni progrediraju u ESRD


Fsg klini ki prognosti ki faktori
FSG – GNklinički prognostički faktori

 • Spontana remisija – dobra prognoza za pojavu HRI i za vreme preživljavanja bubrega

 • Kompletna remisija proteinurije retka

 • Parcijalna remisija proteinurije češća

 • Arterijska hipertenzija – faktor loše prognoze, pogoršava glomeulosklerozu

 • Hiperlipidemija u NoSy povećan KVS rizik i progresija bubrežnog oštećenja, statini smanjuju zapaljenje u bubregu, umanjuju oksidativni stres i poboljšavaju funkciju endotelijalnih ćelija Campese i Park 2007


Fsg ks terapija 1 linija
FSG – KS terapija- 1. linija GN

 • Trajanje : 8-12 N remisija u 25% (kratka th)

 • Trajanje : >= 6 M remisija u 60% (produžena th)

 • Doza: Pr 1 mgr/kg/d tokom 12 N ili 2 mgr/kg/drugi dan 12 N

 • Po redukciji Prt smanjuje se Pr po 5 mgr N

 • Doza održavajna 10 mgr/dan

 • Puna doza leka ujutru

 • Dijeta sa manje soli, unosProteina 0.8-1 g/kg/d + gubitak proteinurijom

 • TA < 130/80 mmHg ACEi, ARB

 • Statin Hol > 200 mgr/dL

 • CAVE! Ne koliko Pr već koliko dugo


Terapija fsg ks rezistentni
Terapija FSG – KS rezistentni GN

 • Cyc prva linija Th 8-12 N daje isti efekat kao KS; duža terapija je efikasnija ali i toksičnija

 • MMF ne savetuje se kao inicijalna terapija, osim primene kod kontraindikacije za KS

 • Kod steroid- rezistentnih mono Th Cyc ili Chl daje LOŠE rezultate

 • (česti) relapsi na KS (8N)- dodaj Cyc ili CsA

 • CsA radomizirane i kontrolisane studije : kompletna/parcijalna remisija u 50-60% bolesnika koji ne odgovore na krataku terapiju sa KS; (Cattran 1999): PR/KR 70%, RL 40%


Fsg csa
FSG – CsA GN

 • CsA radomizirane i kontrolisane studije : kompletna/parcijalna remisija u 50-60% bolesnika koji ne odgovore na krataku terapiju sa KS (12 N)

 • Inicijalna doza CsAdo 4 mgr/kg/d (Neoral)

  + Male doze Pr 10-20 mgr/d

 • Trajanje : 4 M; ako ima odgovora nastavlja se 1-2 godine u min efektivnoj dozi

 • Isključuje se polako (rizik od relapsa)

 • CAVE! CsA nefrotoksičnost

 • Takrolimus je podjednako efikasan kao CsA


Fsg terapija
FSG - terapija GN

 • PF i imunoadsorpcija na Prt A :

 • Posle Tx bubrga rekurencije FSG

  Cirkulatorni permeabilni faktor

  Mezagijalna proliferacija

 • Pirfenidon (antihelmintik)

 • Oralni antifibozirajući agens +ARB (Chao 2007)

 • 21 bolesnik 13 M: GFR se pobljšava 25% sa -0.61 na -0.45 ml/min/1.73m2

 • ND: dispepsija, sedacija, fotosenzitivni dermatitis


Fsg bez nosy terpija
FSG bez NoSy- terpija GN

Prt < 2 g/d ne progredira u HRI i nema opasnosti od komplikacije NoSy, asimptomatska bolest

 • Kontrola TA sa ACEi i ARB

  Prt 2-3.5 gr/d i početna HRI

 • 1. ACEi, ARB

 • 2. statini

 • Pojušaj KS ako 1 i 2 nemaju dejstva na prt.


Fsg i izra ena ri terapija
FSG i izražena RI - terapija GN

FSG i izražena (H)RI

 • PF i male doze Cyc ?

 • Pulsevi KS i oral Cyc ?

 • MMF (MPA), ACEi, ARB, statini


Fsg visoko rizi ni bolesnici sa nosy
FSG – visoko rizični bolesnici sa NoSy GN

 • 3 mini pulsa MP

 • MMF 2 gr/d 6-12 M, 1 gr/d sledećih 12-24mo

 • Male doze Pr – postepena redukcija

 • MPA (MMF)

 • 3 mini pulsa MP

 • CsA Neoral TBL 80-100 ngr/ml 6 mo, redukcija do minimalne efiksane doze do 24 mo

 • Male doze Pr do 12 mo (do 18 mo)

M. Savin KCS


Roziglitazon
Roziglitazon GN

 • Thizolidinedioni su insulin sezitivni, deluju putem aktivacije ekspresije RNA PPAR gama R

 • 5/6 nefrektomija smanjuje proteinuriju i fibrozu (Ma KI 2001)

 • Citoprotektivni efekat na podocite u kulturi -sprečava apoptozu podocita u PAN (Fanianabach KI 2007)


Membranozni glomerulonefritis mg
Membranozni glomerulonefritis GNMG

 • Najčešći uzrok NoSy odraslih, 75% je idiopatski

 • Proteinurija, mikroskopska hematurija

 • Kod starijih HTA je češća i veća

 • HRI

 • Endemske infekcije hepatitis B i C, TBC

 • Lekovi

 • Neoplazme


MG GN

 • Klasičan stav 65% MG ima spontanu remisiju za 5 godina praćenja (Schiepparti 1993)

 • MG i NoSy spontana remisija 30-35%

 • Spontana kompletna remisija do 5% (Ponticelli 1995)

 • Čest je relaps NoSy

 • 50% bolesnika sa NoSy razvije HRI

 • Održavanje niskog s. Albumina <25 gr/l faktor lošeg preživljavanja bolesnika


MG GN

 • Specifična terapija : KS, Cyc, Chl, CsA, MMF(MPA)

  poboljšava ishod i prevenira komplikacije NoSy

 • Simptomatska - konzervativna terapija : ACEi, ARB, statini, diuretik, male doze aspirina, antikoagulantna profilaksaMG GN

 • POVOLJNA GRUPA : Normalan sCr i Prt<4gr/d tokom 6 mo imaju šansu za progresiju u HRI za 52 mo od 6%

 • NEPOVOLJNA GRUPA : Povišen sCr ili pogoršanje funkcije i/ili Prt>8gr/d tokom 6 mo imaju šansu za progresiju u HRI 52%

 • Normalan sCr i Prt <4gr/dan je rizik za HRI je gori nego kod povoljne grupe a manji od nepovoljne grupe

Cattran 1997


Mg t e rapija
MG – t GNerapija

Mali rizik – eGFR normalan, uP/Cr=<3 perzistentno

Intermedijerni rizik – eGFR normalan, 6<uP/Cr=>3 tokom 6 meseci

Visok rizik – opadanje eGFR i/ili uP/Cr>6 tokom 6 meseci

Cattran 2007

PH parametri ne mogu da poboljšaju ovu podelu

Cattran 2007


Parametri prognoze
Parametri prognoze GN

 • Povišen IgG i alfa(1) mikroglobulin u mokraći koreliše sa TI oštećenjem, nezavisno od veličine ukupne proteinurije Bazzi 2001

  IgG / Cr u urinu <110 mgr/gr remisija je 100%

  IgG / Cr u urinu >110 mgr/gr remisija je 20%

  Alfa1 MikroGlobulin / Cr u urinu <33.5 mgr/gr remisija 77%; za >33.5 mgr/gr remisija u 17%

 • B2MG urina >0.5 mcgr/ml faktor HRI


RI GN

 • Renalna insuficijencija, sCr>1.4 mgr/dl na kliničkoj manifestaciji progresija u ESRD

 • Značajan % ima funkcionalnu RI zbog hipovolemije u NoSy sa hipoalbuminemijom, visoka doza diuretika ili lekom izazvan akutni TINMg histolo ke odlike ti
MG - Histološke odlike TI GN

 • CAVE!

 • Ix hroniciteta AT i FI ne predvidjaju ishod nezavisno od kliničkih parameta proteinurije i RI i ne koreliše sa opadanjem funkcije ili sa inicijalnom Prt (kao fokalna AT i fokalna FIkod FSG)


Mg i nosy terapija
MG GNi NoSy terapija

 • Meta analize : oralni KS u umerenoj doze i kraćem periodu do 6 mo nemaju dejstva na remisiju NoSy ili na 5-godišnje preživljavanje bubrega u odnosu na MG bez terapije (Hogan 1993)

 • KS rezistentan MG ? Terapija kratka i u maloj dozi

 • KS senzitivni MG 5-10% bolesnika

 • Spontana remisija MG ?


Mg i nosy
MG i NoSy GN

 • Chlorambucil 12 mo nema dejstva na Prt(Lagrue 1974)

 • Cyc oral 1.8 mgr/Kg/d 12 mo trend opadanja Prt, ns kod 22 bolesnika (Donadio 1974)

 • Cyc oral + varfarin/dipiridamol 36 mo smanjuje Prt, mnogo neželjenih dejstava(Tiller 1981)

 • Cyc oral 6 mo + varfarin/dipiridamol 36 mo opadanje Prt (Murphy 1992)

 • Cyc pulsevi ne smanjuju rizik od ESRD

 • Cyc pulsevi + KS pulsevi 6 mo bez poboljšanja HRI (Falk 1992)


Mg i nosy cikli na terapija ks i chl
MG i NoSy – ciklična terapija KS i Chl GN

 • Ponticelli protokol (1995) MP/Chl 42 bolesnika sa NoSy

 • 6 meseci terapije – 3 ciklusa 2-mo monoTh: MP 1gr iv u 3 dana i MP-oral (0.4 mgr/kg/d) 1mo

  Chl (0.2 mg/kg/d) 1 mo

  10 godina praćenja

  preživljavanje bubrega 92%; remisija Prt 83%

  Kontrola – suportivna terapija

  preživljavanje bubrega 60%; remisija Prt 38%


Mg cikli na terapija ks chl cyc
MG – ciklična terapija KS + Chl/Cyc GN

MP/Chl ili MP/Cyc 87 bolesnika sa NoSy - 3 god praćenja- slično dejstvo na suzbijanje Prt i RI

 • 6 mo th – 3 ciklusa 2-mo monoTh: MP 1gr iv. u 3 dana i MP-oral (0.4 mgr/kg/d) 1mo; Chl (0.2 mg/kg/d) 1 mo

 • 6 mo th – MP 1gr iv u 3 dana Pr-oral (0.4 mgr/kg/d) 1 mo; Cyc oral 1 mo (x 3)

  MP+Chl: preživljavanje bubrega 90%; remisija Prt 82%, relaps NoSy 31%

  MP+Cyc: preživljavanje bubrega 89%; remisija Prt 93%, relaps NoSy 25%

Ponticelli protokol (1998)


Mg i nosy cikli na terapija ks i cyc
MG i NoSy – ciklična terapija KS i Cyc GN

 • Jha (2007) Pr/Cyc oral 47 bolesnika sa NoSy

 • 6 meseci terapije –

 • 11 godina praćenja preživljavanje bubrega 89%; remisija Prt 72%

  Kontrola – suportivna terapija

  11 godina praćenja preživljavanje bubrega 60%; remisija Prt 35%


Mg i nosy mmf
MG i NoSy - MMF GN

 • MMF može da popravi % remisije u MG

 • Nekontrolisane studije, male grupe

 • Na mikofenolat – za MG u HRI

 • MMF+Pr ili MF+Pr popravljaju proteinuriju

 • Retka je kompletna remisija

 • Česti relapsi

 • Dužina terapije?

 • 2 godine (naš stav)


Mg cni
MG - CNI GN

Cattran (2001) 51 NoSy normalna funkcija

 • CsA 3.5 mgr/kg/d 1 go vs. Placebo

 • Odgovor na Th : 75% vs. 22%

 • Relapsi : 52% respondera

  Praga (2007) 25 NoSy normalna funkcija

 • TAC 0.05 mgr/kg/d 1 go + 6 mo redukcija leka vs. samo simptomatska terapija

 • Odgovor na Th 94% vs. 35%

 • Relapsi 50% respondera


Mg i nosy protokol
MG i NoSy- protokol GN

 • Ciklična terapija MP/Cyc ili MP/Chl

 • Prvi relaps : Ponovi cikličnu terapiju

 • Drugi relaps : CsA ili TAC

 • Treći relaps : CsA ili TAC

 • Bez odgovora na CNI : MPA


Mg nenefrotska prt
MG – nenefrotska Prt GN

 • Asiptomatski bolesnici

 • Minimalni rizik za razvoj ESKD

 • Normoalbuminemija

 • Suportivna terapija : TA 120/80 mHg

 • ACEi, ARB

 • Statini

 • Male doze aspirina (KVS)


Mg i progresija ri
MG- i progresija RI GN

KS oral, iv nemaju dejstva

CNI ne davati kada je eGFR<50-60 ml/min

Benefit : oral Cyc ili oral Cyc +Pr 12 mo; ili Ponticelli protokol

Cyc iv CAVE! ne primenjuj

MPA + male doze Pr ?Mg i acth usporava hri
MG i ACTH – usporava HRI GN

 • Samo davanje KS u MG nema dejstva i ne daje se niu MG sa HBI

 • KS + Aza bez dejstva u MG

 • Sintetski ACTH efikasan za eGFR i prevenira ESRD, nema dejstva na Prt


Mpgn primarni
MPGN primarni GN

Nagla pojava hematurije, teška Prt, otoci, HTA


Mpgn nepovoljni prognosti ki faktori
MPGN GN – nepovoljni prognostički faktori

Cameron 1983 : 10 god preživljavanje 40% MPGN I sa NoSy

10 god preživljavanje 85% MPGN I bez NoSy


Thmpgn
ThMPGN GN

 • Antikoagulantna terapija :

  heparin, varfarin +KS / + Cyc

 • Aspirin 975 mgr/d i dipiridamol 325 mgr/d daje bolje preživljavanje bolesnika, nema dejstva na proteinuriju, hematuriju, C

 • Heparin daje bolju renalnu funkciju (Zimmerman 1983), komplikacije isključuju preporuku


Mpgn preporuke
MPGN preporuke GN

 • Pr oral, alternativno u NoSy sa dobrom renalnom funkcijom u dece, odrasli bez efekta

 • TA 130/80 mmHg, ACEi, ARB

 • Aspirin + dipiridamol kod umerenog smanjenja GFR u NoSy odraslih, slab dugoročni efekat

 • Iv MP i oral/ iv Cyc ili MMF – kod agresivnog toka sa pojavom RI unutar 3 mo u NoSy

 • PF 7 sesija (dnevno ili na drugi dan) kod rapidnog toka RI ?


2 god prospe k tiv na stud ija rani faktori prognoze mpgn i
2- GNgod prospektivna studijarani faktori prognoze MPGN I

21 M 10 Ž (45.9+-2.8 god) randomizirani u 3 th protokola

 • 11 bol. pulsevi MP cum.1.5-7.5 gr + pulsevi Cyc cum. 0.6-3 gr

  cyc/aza 50mgr/d; pr 0.2-0.5mgr/d

 • 8 bol. pulsevi MP cum. 1.75-5 gr

  cyc/aza 75mgr/d (64%); pr 0.2-0.5mgr/d

 • 12 bol.pr 0.2-0.5 g/kg/d (61%);

  svi – dipiridamol

 • SVI : ACEi

Savin M, Grujičić M, Nešić V, Todorović Z, Basta Jovanović G.Early prognosis of nephrotic syndrome in MPGN type I – morphological and biochemical markers. XLIV ERA-EDTA 2007


Po etne karakteristike
Početne karakteristike GN

 • s Cr 176+-211 umol/l,

 • CCR 43.8+-23.2 ml/min/1.72m2,

 • proteinurija 8.6+-5.4gr/d

 • Svi su završili studiju, HD NE za 2 godine praćenja


Razlike izmedju th grupa
Razlike izmedju Th grupa GN

 • najbolji rezultat proteinurije na kraju 24-og mo postigla je grupa sintenzivnom imunosupresijom (pulsevi MP i Cyc), u odnosu na grupu MP i grupu dip/(pr)


24 mo pra enje mpgn i
24 mo GNpraćenje MPGN I

end point proteinurija 0.5 g/d u 8 od 31 (25.8%)


Prelomne histolo ke i klini ke odlike za prt 0 5 gr d za 24mo pra enja
Prelomne histološke GNi kliničke odlike za Prt <0.5 gr/d za 24mo praćenja

 • GI 2– 5 umereno do izraženo zadebljanje kapilara, umerena do izražena hiper-celularnost mezangijuma,20-50% skleroze

 • FI 2 –20-40% fibroza intersticijuma(Ix=2.1)

 • TA 1 –20-30% atrofija tubula (Ix=1.27- 25%)

 • MNCi 1 – 20% (Ix=0.75 – 15%)

 • aah 2– 50% hijalinozeaa

 • VI 2 – 50% skleroze IA

CCr>78.41 ml/min/1.73m2

sCr<90 umol/l

proteinurija <7.4 gr/d


Mmf u mpgn i
MMF u MPGN I GN

Prospektivna randomizirana studija MPGN I  refraktarni NoSy u pogoršanju HRI posle 6 mo Th: puls SM (svi) + puls Cyc (po 11/17 iz svake grupe)

17 MMF+ Pr + ACEi

17 (C) Pr + ACEi

Ciljni TA 120-138/75-80 mmHg

Savin M, Odalovic S, Basta-Jovanovic G, Nesic V. Mycophenolat mofetil treatment of membrane proliferative glomerulonephritis I. XIXth World Congress of Nephrology, Milan, 2009; 148.19.


S i nergisti ko dejstvo mmf i acei hipoteza
S GNinergističkodejstvoMMFiACEiHipoteza

GN entitet

Početne karakteristike

Trajanje bolesti


Nasi rezultati
Nasi rezultati GN

 • Pokazali smo da je primena mikofenolat mofetila u kombinaciji sa manjim dozama prednizolona i ACE inhibitora dovela do suzbijanja proteinurije za šest meseci terapije, a da su postignute bolje vrednosti klirensa kreatinina tek posle 12 meseci terapije.


p GN12m:0 =0.029


Uticaj pritiska na proteinuriju
Uticaj pritiska na proteinuriju GN

 • Redukcijaproteinurije i redukcijasistolnogpritiska tokom prvih 6 mo korelišu ubolesnikanaMMF+ACEi

 • r=0.499;p=0.042


Proteinuri j a tokom 12 mo terapije
Proteinuri GNja tokom 12 mo terapije

4.2+-6.3 gr/d

2.2+-2.2 gr/dCyc i mmf dejstvo na gfr i proteinuriju
Cyc i MMF dejstvo na GFR i proteinuriju GN

Prethodna terapija pulsevima Cycdovodido

 • većeredukcije nefrotskeproteinurijeposle 12 mo terapije (MMF+) Pr+ACEi RR=11.0;95%CI=1.2-100.4;p=0.034

 • nema efekta na proteinuriju u 6 mo i sCCRu 12 mo

  MMF u kombinaciji sa ACEiizaziva

 • veći sCCR u 12 mo (GLM F=4.70;p=0.038)

 • nezavisno od uspešne supresije proteinurije za 6 prvih mo terapije


Mpgn suportivna terapija
MPGN – suportivna terapija GN

Suportivna terapija - dodatna terapija specifičnoj terapiji

ACEi, ARB: TA 130/80 mmHg može da snizi nefrotsku Prt za 25%

Suportivna terapija - Jedina terapija :

 • normalan GFR u nenefrotskoj proteinuriji

 • izražena HRI u MPGNMcn th odrasli
MCN GN - Th odrasli

Inicijalnaterapija Pr u jednoj dozi ujutru

 • Pr 1 mgr/kg/d do remisijeiliukupno 6 N

 • Ne savetuje se alternativnodavanje Pr /48h

 • Remisija: Redukuj dozu Pr na 1.6 mgr/kg/48h za 1 mo, zatim za 0.2-0.4 mgr/kg/48h na II N do isključenja

 • Bezodgovora : Pr 1 mgr/kg/d 8 N, redukuj postepeno Pr tokom 3-5 mo.


Mcn relaps nosy
MCN relaps NoSy GN

2 linija terapije - relapsi:

 • Pr ili iv. Puls MP (odloženi relaps)

 • Pr + (Cyc), CsA, TAC, MPA (česti relapsi)

  3 linija terapije iv. puls MP, CsA, TAC, MMF

 • Rezistentni – FSG? – ponovi biopsiju bubrega


MCN GN

Kontraindikacija za KS (Pr)

 • Cyc 2 mgr/kg/d 8-12 N

 • Chl 0.15 mgr/kg/d 8-12 N

  Terapija odloženih relapsa

 • Čekaj - Spontana remisija za 4-14 D

 • Th kod Prt 2-3 gr/d ili spot urinprt/cr 2-3 g/g; dipstick 3-4+ tokom 3 uzastopna dana, ili posle 7D

  Pr 1 mgr/kg/d za relaps, po remisiji 0.8 mgr/kg/48h 4 N


Mcn th stari
MCN GN - Th stari

Inicijalna terapija

 • Pr 1 mgr/kg/d do remisije ili za 4 N

 • redukuj dozu Pr na 0.8 mgr/kg/d 2 N, zatim na 1.6 mgr/kg/48h 2 N, pa redukuj za 0.4 mgr/kg/48h svake 2 N do isključenja

 • Bez odgovora : nastavi Pr 1.2 mgr/kg/48h 4 N, redukuj postepeno Pr tokom 3-5 mo.


Mcn ks rezistentan fsg
MCN KS rezistentan → FSG GN

 • 10-12% odraslih ne odgovori na konvencionalnu terapiju Pr

 • CsA ili TAC + Pr

 • MMF + Pr

 • MCN → FSG ?

 • Vrati se na početak predavanja !

 • Hvala na pažnji!

  Predavanje je posvećeno mom ocu i učitelju rodonačelniku savremene nefrologije u Srbiji Profesoru dr Stevanu Savinu, koji prvi primenio KS u terapiji GN ma Internoj A klinici MF.


ad