Principi programiranja - PowerPoint PPT Presentation

Principi programiranja
Download
1 / 23

  • 152 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Univerzitet u Zenici Pedagoški fakultet Odsjek: Matematika/informatika. Principi programiranja. Asistenti: Denis Spahić, dipl. ing. maš sdenis@mf.unze.ba Ernad Bešlagić, dipl. ing. maš ebeslagic@hotmail.com. Rješenje problema Z8. Z8a. Z8b. Rješenje problema Z8. Z8 c.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Principi programiranja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Principi programiranja

Univerzitet u Zenici

Pedagoški fakultet

Odsjek: Matematika/informatika

Principi programiranja

Asistenti:

Denis Spahić, dipl. ing. maš

sdenis@mf.unze.ba

Ernad Bešlagić, dipl. ing. maš

ebeslagic@hotmail.com


Rje enje problema z8

Rješenje problema Z8

Z8a

Z8b


Rje enje problema z81

Rješenje problema Z8

Z8c

Znak _ koristi se kada je potrebno prekinuti liniju koda u

svrhu preglednosti i jasnijeg predstavljanja programa.

Liniju prekinutu na ovaj način LB kompajler smatra jednom linijom.


Rje enje problema z82

Rješenje problema Z8

Z8d

Z9. Napisati program koji unosi cijenu nekog proizvoda, a zatim

računa novu cijenu uvećanu za porez u vrijednosti od 17%.


Principi programiranja

Z9a. Modifikovati prethodni program tako da racuna novu

cijenu proizvoda za unesenu vrijednost poreza, te da

postoji mogućnost ponovnog pokretanja.

  • Pozicija pojedinih linija LB kôda mogu se numerisati brojevima ilitzv. Branch label-om. Bezuslovni skok na određenu liniju koda (u slucajunumerisanja), ili kod upotrebe Branch label adrese vrši se upotrebom instrukcije GOTO

  • Primjer numerisanja linija:

=

=

  • Primjer upotrebe Branch label adrese:


Principi programiranja

  • Primjer upotrebe GOTO instrukcije:

=


Principi programiranja

Rješenje problema Z9a:

komentarisanje linije

zaustavljanje programa

povratak na početak


Built in functions numeri ke

“Built-In” functions(numeričke)

“Built-In” funkcije su ugrađene rutine(potprogrami) koji manipulišu brojevima, stringovima i izrazima. Iza imena funkcije uvijek idu male zagrade, a sadržina zagrade je argument funkcije. Osnovne BI funkcije u Liberty BASICu su:

ABS(x) - vraća apsolutnu vrijednost argumenta

PrintABS(-5)

PrintABS(6-13)

PrintABS(3)

PrintABS(3/2)

INT(x) - vraća integer (cjelobrojnu vrijednost argumenta)

PrintINT(-5.3)

PrintINT(3/2)

PrintINT(3+1.5)

Print INT(12.234)


Built in functions numeri ke1

“Built-In” functions (numeričke)

SIN(x) -daje sinus argumenta( unos u radijanima)

COS(x)-daje cosinusargumenta

TAN(x)-daje tangensargumenta

ASN(x)-daje arkus sinus ugla argumenta

ACS(x)-daje arkus kosinus ugla argumenta

ATN(x)-daje arkus tangens ugla argumenta

Z10. Napisati program koji računa vrijednost SIN,COS,TAN i CTG za uneseni ugao u stepenima


Built in functions numeri ke2

“Built-In” functions(numeričke)

EXP(x) -daje bazu prirodnog logaritma e, stepenovanu argumentom x

LOG(x)-daje vrijednost prirodnog logaritma (baza e) argumenta x

SQR(x)-vraća kvadratni korijen argumenta x

MAX(expr1,expr2) – vraća veći od dva numerika.

MIN(expr1,expr2)-vraća manji od dva numerika

num1 Mod num2 – vraća ostatak dijeljenja prvog numerika s drugim

RND(1) - vraća nasumičan broj iz intervala 0-1

Z11. Napisati program koji unosi dvije vrijednosti, a zatim na ekranu ispisuje veću.

Z12. Napisati program koji unosi dvije vrijednosti, računa i ispisujenjihov količnik kao cjelobrojnu vrijednost i ostatak pri dijeljenju.


Built in functions numeri ke3

“Built-In” functions(numeričke)

Z13. Napisati program koji ispisuje vrijednost broja e.

Z14. Sastaviti program za izračunavanje površine trougla u ravniako su zadate koordinate tjemena.

A(xA,yA), B(xB,yB), C(xC,yC),


Rje enje problema z14

Rješenje problema Z14:

' Program racuna povrsinu trougla u ravni ako su

' zadate koordinate tjemena

'koordinate tjemena A

Print"Unesite koordinate tjemena A"

Input "Xa=";Xa

Input "Ya=";Ya

'koordinate tjemena B

Print"Unesite koordinate tjemena B"

Input"Xb=";Xb

Input"Yb=";Yb

'koordinate tjemena C

Print "Unesite koordinate tjemena C"

Input"Xc=";Xc

Input"Yc=";Yc

a=SQR((Xb-Xc)^2+(Yb-Yc)^2)

b=SQR((Xc-Xa)^2+(Yc-Ya)^2)

c=SQR((Xa-Xb)^2+(Ya-Yb)^2)

s=(a+b+c)/2


Rje enje problema z141

Rješenje problema Z14:

P=sqr(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

'ispis

Print

Print"Tjeme A"

Print"-------"

Print"Xa=";Xa;“, Ya=";Ya

Print

Print"Tjeme B"

Print"-------"

Print"Xb=";Xb;“, Yb=";Yb

Print

Print"Tjeme C"

Print "-------"

Print"Xc=";Xc;“, Yc=";Yc

Print

Print"------------------------------------"

Print"Povrsina trougla iznosi: ";P

end


Rezultat nakon kompajliranja

Rezultat nakon kompajliranja


Built in functions string

“Built-In” functions(string)

UPPER$(“hello”) ‘ HELLO – konvertuje mala slova u velika (koristi se u) kombinaciji sa PRINT naredbom

ili

UPPER$(varijabla$)

LOWER$(“HELLO”) ‘ hello -konvertuje velika slova u mala (koristi se u) kombinaciji sa PRINT naredbom

ili

LOWER$(varijabla$)

LEN(“text”) ili LEN(varijabla$) – prikazuje dužinu stringa

TRIM$(“text”) ili TRIM$(varijabla$) – eliminiše space znakove na početku, odnosno kraju stringa

SPACE$(X) - ispisuje x znakova praznog prostora - space

Instr() – pretražuje string

STR$(broj)–konvertuje vrijednost broj u string vrijednost

VAL(“string”) - konvertuje vrijednost string u brojčanu vrijednost

CHR$(broj) - ispisuje ekvivalentni znak za ASCII broj

ASC() – ispisuje ASCII broj za uneseni znak


Primjeri sa string funkcijama

Primjeri sa string funkcijama

Z15. Napisati program koji učitava rečenicu, a zatim je ispisuje

velikim slovima.


Primjeri sa string funkcijama1

Primjeri sa string funkcijama

Z16. Napisati program koji učitava rečenicu (kombinacija malih

i velikih slova), a zatim je prikazuje na ekran u formi malih slova.


Primjeri sa string funkcijama2

Primjeri sa string funkcijama

Z17. Napisati program koji na ekran prikazuje broj karaktera

unesene riječi.


Primjeri sa string funkcijama3

Primjeri sa string funkcijama

Z18. Napisati program koji u string varijablu unosi pet imena.

Koristeći string funkciju Instr(), pronaći poziciju jednog od unesenih

imena.


Primjeri sa string funkcijama4

Primjeri sa string funkcijama

Z19. Napisati program koji unosi godinu rodjenja korisnikau string varijablu,a zatim koristeći string funkciju VAL izračunava

starost u odnosu na tekuću godinu.


Primjeri sa string funkcijama5

Primjeri sa string funkcijama

Z20. Napisati program koji za unesenu vrijednost znaka satastature ispisuje ekvivalentnu vrijednost iz ASCII tabele.


Primjeri sa string funkcijama6

Primjeri sa string funkcijama

Z21. Napisati program koji za unesenu vrijednost broja iz ASCII

tabele prikazuje ekvivaleni znak na ekranu.


Transitional

Transitional


ad
  • Login