Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria - PowerPoint PPT Presentation

Wanneer is onderzoek goed de kwaliteitscriteria
Download
1 / 42

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria. De verwarring voorbij. Naar hernieuwd zelfvertrouwen. Congres ‘Praktijkgericht onderzoek in het HBO’ Amersfoort, 11 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland. Het Nederlandse accreditatiestelsel. Standaard 1:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wanneer is onderzoek goed de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

De verwarring voorbij

Naar hernieuwd zelfvertrouwen

 • Congres ‘Praktijkgericht onderzoek in het HBO’

 • Amersfoort, 11 december 2012

 • Daan AndriessenHogeschool Inholland


Het nederlandse accreditatiestelsel

Het Nederlandse accreditatiestelsel

 • Standaard 1:

  • De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen.

 • Standaard 16:

  • De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd.


Wat is een adequaat systeem van toetsing voor scripties

Wat is een adequaat systeem van toetsing voor scripties?


De verwarring is compleet

De verwarring is compleet


Mijn probleemstelling en deelvragen

Mijn probleemstelling en deelvragen

 • Wat is een adequaat systeem van toetsing voor scripties?

  • Wanneer zijn kwaliteitscriteria goed?

  • Welke kwaliteitscriteria voor scripties bieden de officiële kaders en wat is hun kwaliteit?

  • Hoe kan je als opleiding komen tot goede kwaliteitscriteria?

  • Wat is daarvan een goed voorbeeld?


1 wanneer zijn kwaliteitscriteria goed

1.Wanneer zijn kwaliteitscriteria goed?


Wat is de belangrijkste functie van kwaliteitscriteria voor scripties

Wat is de belangrijkste functie van kwaliteitscriteria voor scripties?

Student helpen er achter te komen hoe hoog de lat ligt voor beroepsproducten in zijn toekomstige beroep

Zodat de student kan bepalen wat hij moet doen om dit nivo te halen

Waardoor de docent dit leerproces goed kan begeleiden

En de scriptie kan worden beoordeeld


Kwaliteitscriteria voor kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria voor kwaliteitscriteria

 • Afgeleid uit de (internationale) competentie-eisen, beroepsprofiel en visie op onderzoek daarin

 • Richtinggevend bij het maken van keuzes tijdens het onderzoek

 • Didactisch functioneel

 • Valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk (standaard 16)


Standaard 16 valide betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk

Standaard 16: Valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk

 • Hiertoe moeten ze worden geoperationaliseerd. Ze hebben:

  • Een object in de scriptie (wat moet kwaliteit hebben? Bv. probleemstelling of literatuurstudie)

  • Een criterium (welke kwaliteit moet het hebben? Bv. Relevant, afgebakend of functioneel)

  • Indicatoren (waaraan kan ik zien of er sprake is van kwaliteit?)


2 welke kwaliteitscriteria voor scripties bieden de offici le kaders en wat is hun kwaliteit

2.Welke kwaliteitscriteria voor scripties bieden de officiële kaders en wat is hun kwaliteit?


Offici le kaders

Officiële kaders

 • Algemene internationale en landelijke kaders:

  • Dublin descriptoren (DD)

  • HBO kenmerken Commissie Fransen (CF)

  • “Kwaliteit als opdracht” (HBO raad)

 • Commissie Dunnewijk-Budé / “Vreemde ogen dwingen”

 • Beroepsprofielen van opleidingen


Wat moeten ba studenten kunnen volgens internationale en landelijke kaders

Wat moeten BA studenten kunnen volgens internationale en landelijke kaders?

Onderzoekend vermogen (HBO raad):

 • Definiëren en analyseren complexe probleemsituaties (CF)

 • Planmatig aanpakken van werkzaamheden (CF)

 • (wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten toepassen (CF)

 • Gegevens verzamelen en interpreteren (DD)

 • Afwegen van sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten (DD)

 • Oordeel vormen (DD)

 • Ontwikkelen en beoordelen van oplossingen (CF)Leiden tot evidencebased practice (HBO raad)Innovatie (HBO raad)

 • Reflecteren op het handelen (CF / HBO raad)

Vraagstelling ontwikkelen

Onderzoeksplan maken

Theorie toepassen

Data verzamelen en analyseren

Conclusies trekken

Adviezen of andere beroepsproducten maken

Reflecteren op resultaten


Conclusie algemene internationale en landelijke kaders

Conclusie algemene internationale en landelijke kaders

 • Deze bieden wel overzicht van benodigde onderzoeksvaardigheden`van de student

 • Maar geen kwaliteitscriteria voor scripties


Commissie dunnewijk bud

Commissie Dunnewijk-Budé

 • “Hiertoe heeft de Commissie een toetsingskader ontworpen met deels hbo-generieke en deels opleidingsspecifieke criteria (standaarden) waarmee zou kunnen worden bepaald of sprake is van voldoende hbo-bachelor kwaliteit in het algemeen, en van het vereiste BE-, CE-, MEM-, en VTM-opleidingsniveau in het bijzonder.”

Bron: Rapport van Bevindingen NVAO-Commissie Onderzoek Hogeschool Inholland, 26 april 2012


Beoordelingscriteria standaarden van de commissie 1

Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (1)

 • Vinden we onderstaande componenten terug in het afstudeerproject?

  • A. Vraagstelling & verantwoording

  • B. Onderzoek & analyse (vraag- en aanbodzijde, publiek, omgeving)

   • a. Onderzoeksopzet

   • b. Bronnenonderzoek

   • c. Empirisch onderzoek

   • d. Conclusies

   • e. Output [Afhankelijk van type afstudeerproject]


Beoordelingscriteria standaarden van de commissie 2

Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (2)

 • Zo ja, zijn die componenten voldoende kwaliteitsvol uitgewerkt?

Niets


Beoordelingscriteria standaarden van de commissie 3

Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (3)

 • Kunnen we uit het afstudeerproject afleiden dat de afstuderende blijk geeft van minstens “voldoende”:

  • theoretische vorming / onderbouw

  • overzicht en inzicht, het kunnen plaatsen van problemen in de context

  • reflectie (incl. zelfreflectie), kritische en objectiverende ingesteldheid, zin voor nuance

  • creativiteit en/of vermogen tot conceptualisering

  • vermogen om helder te communiceren

  • vermogen om efficiënt en resultaatgericht te werken


Kunnen we de dunnewijk bud eisen aan afstuderenden gebruiken als criteria voor scripties

Kunnen we de Dunnewijk-Budé eisen aan afstuderenden gebruiken als criteria voor scripties?

Onderzoekend vermogen

Een goede scriptie


Wanneer is onderzoek goed de kwaliteitscriteria

Valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk (standaard 16)


Theoretische vorming onderbouw

Theoretische vorming / onderbouw


Reflectie incl zelfreflectie kritische en objectiverende ingesteldheid zin voor nuance

Reflectie (incl. zelfreflectie), kritische en objectiverende ingesteldheid, zin voor nuance


Creativiteit en of vermogen tot conceptualisering

Creativiteit en/of vermogen tot conceptualisering


Conclusie commissie dunnewijk bud

Conclusie Commissie Dunnewijk-Budé

 • Commissie Dunnewijk-Budé biedt geen lijst met kwaliteitscriteria voor scripties

 • En is hier ook niet eenvoudig naar te vertalen


Conclusie offici le algemene criteria voor scripties zijn in nederland niet voorhanden

Conclusie: officiële algemene criteria voor scripties zijn in Nederland niet voorhanden

Onderzoekend vermogen

Een goede scriptie


3 hoe kan je als opleiding komen tot goede kwaliteitscriteria

3.Hoe kan je als opleiding komen tot goede kwaliteitscriteria?


Hoe dan wel

Hoe dan wel?


4 wat is daarvan een goed voorbeeld

4.Wat is daarvan een goed voorbeeld?


Voorbeeld bedrijfskunde mer inholland

Voorbeeld Bedrijfskunde MER Inholland


Landelijk beroepsprofiel bedrijfskunde mer

Landelijk beroepsprofiel Bedrijfskunde MER

 • “De startende bedrijfskundige professional richt zich op het analyseren, ontwerpen en managen van doelgerichte processen van productie en dienstverlening in en tussen organisaties”.

Bron: Aanvulling BBA standaard op competentieprofiel Bedrijfskunde MER


Bachelor student als probleemoplosser

Bachelor student als probleemoplosser

die handelen onderbouwt met onderzoek

6

6

6

6

1

1

1

1

5

5

5

5

PROBLEEM-KEUZE EN DIAGNOSE

ONTWERP

VERANDEREN

EVALUATIE

4

4

4

4

2

2

2

2

3

3

3

3

Onderzoekscyclus

Onderzoekscyclus

Onderzoekscyclus

Onderzoekscyclus

VOORSTEL VOOR VERVOLGONDERZOEK

Bron: Aanvulling BBA standaard op competentieprofiel Bedrijfskunde MER


Vertaling naar goede criteria

Vertaling naar goede criteria

 • Gebaseerd op het wetenschappelijke onderzoek van Heinze Oost (Oost & Markenhof, 2002)

 • Aangevuld met criteria voor praktijkgericht onderzoek (Andriessen & Van Weert 2008)

 • Getoetst aan eisen Dunnewijk – Budé

Kern van de methodiek: Werken met inhoudelijke criteria voor kwaliteit


Bijvoorbeeld criteria probleemstelling en deelvragen

Bijvoorbeeld:Criteria probleemstelling en deelvragen

 • Verankerd

 • Relevant

 • Precies

 • Functioneel

 • Afgebakend


Didactisch functionele kwaliteitscriteria

Didactisch functionele kwaliteitscriteria

Kennisgebied

VERANKERD

Strategie

Reden

Probleemstelling en deelvragen

RELEVANT

FUNCTIONEEL

PRECIES

Antwoord

Naar: Oost & Markenhof (2002)


Een probleemstelling is functioneel

Een probleemstelling is functioneel

Bron: Oost & Markenhof, 2002


Criteria probleemstelling en deelvragen

Criteria probleemstelling en deelvragen


Onderzoeksfuncties in de scriptie

Onderzoeksfuncties in de scriptie

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

6

6

6

6

1

1

1

1

5

5

5

5

PROBLEEM-KEUZE EN DIAGNOSE

ONTWERP

VERANDEREN

EVALUATIE

en/of

En/of

En/of

4

4

4

4

2

2

2

2

3

3

3

3

VOORSTEL VOOR

VOORSTEL VOOR

VOORSTEL VOOR

Beschrijven

Evalueren

Verklaren

Ontwerpen

Ontwerpen

Evalueren

Verklaren

Onderzoekscyclus

Onderzoekscyclus

Onderzoekscyclus

Onderzoekscyclus

VOORSTEL VOOR VERVOLGONDERZOEK


Onderzoeksfunctie bepaalt deelvragen voorbeeld ontwerpen

Onderzoeksfunctie bepaalt deelvragenVoorbeeld: Ontwerpen

PROBLEEM-KEUZE EN DIAGNOSE

ONTWERP

Ontwerpende deelvragen:

 • Welke oplossingen zijn er bekend?

 • Welke eisen stellen we aan de oplossing?

  Evaluerende deelvragen:

 • Welke oplossingen voldoen aan de eisen?

 • Welke oplossing wordt gekozen?

  [Verklarende deelvragen:

 • Wat maakt dat de oplossing gaat bijdragen aan het wegnemen van het probleem?]

Beschrijvende deelvragen:

 • Wat zijn de kenmerken van situatie A?

 • Wat zijn de kenmerken van de norm?

  Evaluerende deelvragen:

 • Voldoet situatie A aan de norm?

  Verklarende deelvragen:

  • Wat maakt dat er verschillen zijn tussen A en de norm?


 • Download de hele set van kwaliteitscriteria

  Download de hele set van kwaliteitscriteria


  Borging van kwaliteitscriteria in de opleiding

  Borging van kwaliteitscriteria in de opleiding

  • Kwaliteitscriteria leidend maken in onderzoekslijn

  • Kwaliteitscriteria didactisch benutten in de onderzoekslijn

  • Reviewen van studentproducten met afstudeerbegeleiders en beoordelaars helpt om:

   • De ontwikkelde kwaliteitscriteria te leren toepassen

   • De kwaliteitscriteria te verbeteren

   • Intersubjectiviteit van beoordeling te verhogen

   • Betere onderzoekbegeleider te worden

   • Betere onderzoeker te worden


  Conclusies wanneer is onderzoek goed

  Conclusies: Wanneer is onderzoek goed?

  • Daar zijn landelijk geen algemeen geldende criteria voor

  • Het hangt af van het beroepsprofiel en de visie op onderzoek in het beroep

  • Het is alleen te bepalen met kwaliteitscriteria die voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria:

   • Afgeleid uit de (internationale) competentie-eisen, beroepsprofiel en visie op onderzoek

   • Richtinggevend bij het maken van keuzes tijdens het onderzoek

   • Didactisch functioneel

   • Geoperationaliseerd in object, criterium en indicatoren


  Meer informatie

  Dr. Daan Andriessendaan.andriessen@inholland.nl

  Meer informatie?


 • Login