Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Koni...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Předmět : Matematika a její aplikace Ročník : 6. Téma : Trojúhelník – vnitřní úhly PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041. Předmět : Matematika a její aplikace Ročník : 6. Téma : Trojúhelník – vnitřní úhly Autor : Mgr. David Suchánek. TROJÚHELNÍK – vnitřní úhly.

Download Presentation

Předmět : Matematika a její aplikace Ročník : 6. Téma : Trojúhelník – vnitřní úhly

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konicereg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Předmět : Matematika a její aplikace

Ročník : 6.

Téma : Trojúhelník – vnitřní úhly

Autor : Mgr. David Suchánek


TROJÚHELNÍK – vnitřní úhly


Kolik vrcholů má trojúhelník?

Kolik stran má trojúhelník?

Co je střed strany trojúhelníka?

C

ABC

a

b

B

A

c


Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku

vnitřní úhly: α, β, γ

vnější úhly: α’, β’, γ’ a α’’, β’’, γ’’


Součet vnitřních úhlů trojúhelníku

α + β + γ = 180°

Zde si ověříme, že součet vnitřích úhlů trojúhelníku je 180°


Existuje trojúhelník, který má dva tupé úhly?

Existuje trojúhelník, který nemá žádný ostrý vnitřní úhel?

Existuje trojúhelník, který má jen jeden ostrý vnitřní úhel?

Trojúhelník má dva ostré vnitřní úhly. Co se dá říct o zbývajícím vnitřním úhlu?

črtej si obrázky


Ostroúhlý trojúhelník

Tupoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník

má všechny vnitřní úhly ostré.

má jeden vnitřní úhel tupý a dva vnitřní úhly ostré.

má jeden vnitřní úhel pravý a dva vnitřní úhly ostré.


Pojmenuj trojúhelníky!

4

8

9

5

7

6

1

2

3


Mohou být uvedené tři hodnoty velikostmi vnitřních úhlů nějakého trojúhelníku? Pokud ano, tak o který trojúhelník jde.

ne

ano - ostroúhlý

ano - tupoúhlý

ne

a) 60°, 90°, 50°

b) 72°, 69°, 39°

c) 175°, 3°, 2°

d) 55°, 25°, 110°


Zdroje:

 • Odvárko – Kadleček, 2000, Matematika pro 6. ročník základní školy 3 – Úhel, trojúhelník, Osová souměrnost, Krychle a kvádr

  http://www.orlicko.cz/zskomen/vyuka/matematika/matematika6/vnitrniuhly.html (3.8. 2010)

  Obrázky: http://www.rafoshop.cz/cms/modules/fotogalerie/fotogalerie.php?id_product=556505&id=949079 (3.8. 2010)

  http://www.autokap.cz/obchod/osvetleni/foto/ov8.jpg (3.8. 2010)

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triangle_-_angles.svg (3.8.2010)

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Triangle_-_angles%2C_vertices%2C_sides.svg/179px- Triangle_-_angles%2C_vertices%2C_sides.svg.png (3.8.2010)

  http://cukrarnamarketa.atlasweb.cz/images/dort_trojuhelnik_m.jpg (3.8.2010)


 • Login