Samenwerking in het sociale d omein - PowerPoint PPT Presentation

Samenwerking in het sociale d omein
Download
1 / 12

  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Samenwerking in het sociale d omein. ‘ over bestuurlijk lef en ambtelijke onrust in de regio ’. Dick van Maanen. De regio AV. Graafstroom Liesveld Nieuw-Lekkerland Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Zederik. m.i.v . 1-1-2013 Molenwaard.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Samenwerking in het sociale d omein

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samenwerking in het sociale d omein

Samenwerking in het socialedomein

‘over bestuurlijklef en ambtelijkeonrust in de regio’

Dick van Maanen

Debat "De Sociale Gemeente"


De regio av

De regio AV

Graafstroom

Liesveld

Nieuw-Lekkerland

Giessenlanden

Gorinchem

Hardinxveld-Giessendam

Leerdam

Zederik

m.i.v. 1-1-2013 Molenwaard

Ruim 130.000 inwoners

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


Centrale vraag

Centralevraag

Hoe zorgen we vooreenoptimaleverbindingtussen de 3 decentralisaties en de andereactiviteitenbinnen het socialedomein in onzeregio?

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


Organisatie

Organisatie

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


Ambitie

Ambitie

De gemeenten in de regio AV willen gezamenlijk, met daarbij de betrokken stakeholdersals partners, een voorzieningenpakket realiseren waarmee burgers in staat worden gesteld zo optimaal mogelijk in de samenleving te participeren.

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


De klanten

De Klanten

Burgers meenemen in de veranderingen en zelf zoveel mogelijk regie geven

Uitgangspunt hierbij: participeren (meedoen) naar vermogen!

Stimuleren van burgers die zelfstandig kunnen meedoen en ondersteunen voor wie dat een stuk moeilijker is

Wederkerigheid en sanctioneren van ‘niet willers’

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


Samenwerking

Samenwerking

Ontschotting voor een integrale en effectieve dienstverlening

Opzetten meer integrale preventieprogramma’s

Innovatie en integratie dienstverlening door betere samenwerking uitvoerende partijen en gemeenten

Besparingenrealiseren door betere en meer integrale afstemming en samenwerking

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


De infrastructuur

De Infrastructuur

Oplossingen proberen zoveel mogelijk lokaal en in de eigen omgeving te realiseren

Burgers moeten in de directe nabijheid toegang kunnen vinden tot ondersteuning.

Integraleketens waar interdisciplinair wordt gewerkt, waar hulpverleners over eigen grenzen heen kijken en waar cliënten één aanspreekpunt hebben

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


Wat is er bereikt

Wat is erbereikt?

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


Stagnatie

Stagnatie

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


Leerpunten

Leerpunten

  •  Weeffouten in de projectorganisatie

  • Afstemmingbinnen colleges

  • Doorloopsnelheid

  • Regie op communicatie

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


Tot slot

Tot slot

Binnenlands Bestuur debat "De Sociale Gemeente"


  • Login