Evaluering av jakten p den trygge base
Download
1 / 29

Evaluering av ”Jakten på den trygge base”! - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Evaluering av ”Jakten på den trygge base”!. Erfaringer fra Familieenheten på Hov, Avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet. Monica Søfferud, Enhetsleder Jim Skarli, prosjektleder Erfaringskonferansen 21.- 22.sept 2011. Familieenheten på Hov i Land.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Evaluering av ”Jakten på den trygge base”!' - octavia-green


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evaluering av jakten p den trygge base

Evaluering av ”Jakten på den trygge base”!

Erfaringer fra Familieenheten på Hov, Avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet.

Monica Søfferud, Enhetsleder

Jim Skarli, prosjektleder

Erfaringskonferansen 21.- 22.sept 2011


Familieenheten p hov i land

Familieenheten på Hov i Land

Målgruppe: Voksne med rusavhengighet, som har omsorg for små barn. Barna legges inn sammen med foreldrene.

Behandling: Mentaliseringsbasert, gitt i en dynamisk vekselvirkning mellom gruppeterapi og individualterapi

Kapasitet: 10 familier.

Familiene bor i egne boliger på institusjonsområdet.

Barnehagetilbud

Det kan gis et tilpasset skoletilbud på videregående nivå.

Regionalt opptaksområde

Kontakt oss på tlf 61129200

Besøksadresse: Sentrumsveien 17

2860 Hov

Familieenheten- ”connecting minds”


Familieenhetens rammer
Familieenhetens rammer

 • Behandlingstiden kan variere fra 3 til 12 mnd.

 • Behandlingspersonalet er organisert i to tverrfaglige behandlings- team.

 • Egen barnehage for pasientenes barn. Omsorgskompetanse arbeid.

 • Videregående skole gir et tilbud til våre pasienter

 • Det opprettes ansvarsgrupper bestående av sosialtjeneste, barnevern, og andre aktører rundt hver familie. Følger behandlingen, med tanke på å sette kommunen i stand til å videreføre behandlingen etter utskriving.


Familieenheten p hov i land1
Familieenheten på Hov i Land

 • Psykisk helse

 • Rusmestring

 • Omsorgsevne

Mentaliseringsbasert behandling i en dynamisk

vekselvirkning mellom grupper og individualterapi.

Familieenheten- ”connecting minds”.


Behandlingsblomsten
Behandlingsblomsten

Foreldre-

gruppe

Småbarns-

gruppe

Spebarns-

gruppe

Stor-

gruppe

Familien

Samspills-

Veil.

Eksplisitt

mentaliserings-

gruppe

Helse

Rusmestring

Omsorg

Mamma

Pappa

Små-

gruppe

Individual-

samtaler

Tilknytningsteori

Team

Miljøterapi

Pasienten

Bhg.

Ukeslutt-

gruppe

Mentalisringsbasert behandling


Mentalisering
Mentalisering

 • Forstå seg selv utenfra og andre innenfra

 • Tenke om følelser, og føle om tanker

 • Gi følelser og opplevelser et språk

 • ”Minding the baby”

  Refleksjon, undring, speiling, nysgjerrighet


Jakten p den trygge base bakgrunn
Jakten på den trygge baseBakgrunn

 • Ytre endringspress- helseforetaksreformen

 • Behov for samkjøring av de ulike tiltakene og en felles grunnforståelse


Visjon
Visjon

 • Å bli en spydspiss innenfor spesialisert behandling av rusmisbrukere som har barna sine med seg i behandlingen.


Prosjektperiode 2007 2010
Prosjektperiode 2007- 2010

2007 Forberedelse til prosjektet

 • Innføring i teori og metode. Begynnende

  endringer i behandlingsprosessen

  2009 Fordypning i teori og metode

 • Konsolidering. Utvikling av vedlikeholdsprogram.

  Overføring av kunnskap til

  samarbeidende tjenester; kommunale o.a.


Prosjektperiode 2007 20101
Prosjektperiode2007-2010

 • Avtale med Mentalisering.no.

 • Professor og psykiater Finn Skårderud og psykolog Bente Sommerfeldt har stått for undervisning og veiledning på 17 fagdager i prosjektperioden.

 • 4 fagdager med Kjerstin Søderstrøm


Metoder i gjennomf ringen
Metoder i gjennomføringen

 • Ekstern undervisning

 • Ekstern veiledning

 • Gjennomgang av videoopptak

 • Rollespill

 • Intern veiledning

 • Intern undervisning


”Etter hvert, når vi kom gjennom det, så hadde vi jo med eget klinisk materiale i veiledningen. Det kunne være videomateriale fra gruppeterapi, individualterapi, behandlingsmøter, andre typer møter.”

Ansatt Familieenheten


Terapeutiske endringer
Terapeutiske endringer eget klinisk materiale i veiledningen. Det kunne være videomateriale fra gruppeterapi, individualterapi, behandlingsmøter, andre typer møter.”

 • Spesialpsykolog tillagt veiledningsansvar.

 • Implementert endringer i gruppestruktur.

 • 3- årig høyskoleutdannet personale fikk individualterapiansvar.

 • Fokusområder:

  Rus- Psykiatri- Foreldrekompetanse


Evaluering
Evaluering eget klinisk materiale i veiledningen. Det kunne være videomateriale fra gruppeterapi, individualterapi, behandlingsmøter, andre typer møter.”

The pure and simple truth is rarely pure and never simple!

Oscar Wilde


Form l
Formål eget klinisk materiale i veiledningen. Det kunne være videomateriale fra gruppeterapi, individualterapi, behandlingsmøter, andre typer møter.”

 • Å evaluere graden av måloppnåelse i Jakten på den trygge base

 • Å gjennomføre en vurdering av kvaliteten på prosjektetstyringen.


Problemstillinger
Problemstillinger eget klinisk materiale i veiledningen. Det kunne være videomateriale fra gruppeterapi, individualterapi, behandlingsmøter, andre typer møter.”

1. I hvilken grad har en lykkes med og implementere en mentaliseringsbasert behandlingsmodell i Familieenheten?

2. Hvor god har prosjektstyringen i ”Jakten på den trygge base” vært?


Metode og datagrunnlag
Metode og datagrunnlag eget klinisk materiale i veiledningen. Det kunne være videomateriale fra gruppeterapi, individualterapi, behandlingsmøter, andre typer møter.”

 • Case studie

 • Kvalitativ metode

 • 10 semistrukturerte intervjuer

 • Dokumentanalyse

 • Observasjon/deltagelse


I eget klinisk materiale i veiledningen. Det kunne være videomateriale fra gruppeterapi, individualterapi, behandlingsmøter, andre typer møter.”hvilken grad har en lykkes med å utvikle og implementere en mentaliseringsbasert behandlingsmodell i Familieenheten?


De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt.

Albert EinsteinObserverte effekter må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.

 • Økt fagkompetanse

 • En helhetlig tilnærming til pasientbehandlingen og et enhetlig fagspråk i personalgruppen.

 • En svært positiv effekt på arbeidsmiljøet i enheten.

Min oppfatning er at det er veldig vellykket fordi vi har fått en felles behandlingstenkning, felles måte å tilnærme hos pasienter på.

Prosjektleder Jakten på den trygge base


Kritisk faktor
Kritisk faktor må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.

 • Å opprettholde og videreutvikle kompetansen på mentalisering, i etterkant av den formelle prosjektperioden.


Anbefalte tiltak
Anbefalte tiltak. må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.

 • Implementering av strukturelle endringer i samsvar med faktiske endringer i organisasjonen.

 • En helhetlig gjennomgang av behandlingsgrupper for slik igjennom å spisse strukturen i forhold til mentalisering som behandlingsform.


Anbefalte tiltak1
Anbefalte tiltak må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.

 • En gjennomgang av tiltak for pårørendearbeid og informasjon til denne gruppen.

Jeg tenker at vi kunne ha gjort det mer systematisk, eller reflektert rundt hvordan skal vi jobbe med pårørende.

Ansatt ved Familieenheten


Anbefalte tiltak2
Anbefalte tiltak må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.

 • Det bør utarbeides tiltak for å sikre at kompetanse opprettholdes, videreutvikles og overføres nyansatte og slik igjennom implementeres og utvikles i organisasjonen.


Suksessfaktorer
Suksessfaktorer må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.

 • Et sterkt ytre endringspress (Helseforetaksreformen).

 • En indre erkjennelse og aksept for nødvendigheten av endring


Suksessfaktorer1
Suksessfaktorer må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.

 • Relevant fagkompetanse internt i enheten.

 • Evne til å knytte kontakter med sterke eksterne fagmiljøer.

 • Inkludering av hele personalgruppen i prosjektet.


Suksessfaktorer2
Suksessfaktorer må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.

 • Et undervisnings- og veiledningsopplegg som oppfattes som hensiktsmessig og utviklende av personalet.

 • Sterkt engasjement og risikovilje hos prosjektledere og sentrale fagpersoner.


Gruppeprogram
Gruppeprogram må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.


ad