wypadki przy pracy na opolszczy nie w i p roczu 2010 roku
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wypadki przy pracy na Opolszczyźnie w I półroczu 2010 roku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Wypadki przy pracy na Opolszczyznie w I p lroczu 2010 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Wypadki przy pracy na Opolszczyźnie w I półroczu 2010 roku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wypadki przy pracy na Opolszczyznie w I p lroczu 2010 roku' - oceana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Z analiz wynika, że liczba wypadków przy pracy na Opolszczyźnie w pierwszym półroczu br. zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spadek liczby wypadków odnotowano również w branży budowlanej.
slide3
Niepokoi natomiast wzrost liczby wypadków zbiorowych, gdzie poszkodowanych było co najmniej dwóch pracowników. W pierwszym półroczu br. odnotowano łącznie 9 tego rodzaju wypadków, przy 6 w analogicznym okresie 2009 r. W wyniku wypadków zbiorowych w bieżącym roku: 2 pracowników straciło życie, 2 odniosło ciężkie obrażenia ciała, a 20 doznało lekkich obrażeń.
wypadek zbiorowy w powiecie kluczborskim
Wypadek zbiorowy w powiecie kluczborskim

W marcu 2010 roku inspektorzy pracy OIP w Opolu przeprowadzili kontrolę, w związku z wypadkiem, jakiemu ulegli pracownicy firmy budowlanej. W wyniku potrącenia przez cofającą ciężarówkę, śmiertelnych obrażeń doznał jeden z pracowników, a drugi został ciężko ranny.

slide5
Okoliczności zdarzenia:

Poszkodowani robotnicy przystanęli na chwilę, aby porozmawiać na wysokości oczekującego na załadunek samochodu ciężarowego. W tym czasie kierowca ciężarówki uruchomił pojazd i zaczął wykonywać manewr cofania. Po przejechaniu około 10 metrów przez uchylone okno samochodu, usłyszał sygnał dźwiękowy od strony koparki oraz krzyk operatora. Kierowca ciężarówki natychmiast zatrzymał pojazd, wyskoczył z kabiny i skierował się na tył samochodu, gdzie zobaczył dwóch leżących pracowników.

slide6
Inspektor pracy prowadzący kontrolę powypadkową stwierdził:
 • niewłaściwe zachowanie się kierowcy – wykonanie manewru cofania bez uprzedniego upewnienia się czy droga jazdy do tyłu jest całkowicie bez przeszkód
 • brak skutecznego nadzoru (kierownika robót) nad wykonywaniem prac ziemnych
 • brak wyznaczenia stref niebezpiecznych, wynikających z konieczności stosowania samochodów transportowych na budowie
 • brak szczegółowego szkolenia stanowiskowego informującego pracowników o sposobie bezpiecznego poruszania się na drogach przejazdu sprzętu ciężkiego
 • lekceważenie zagrożenia przez nadzór i pracowników

W związku z kontrolą inspektor pracy skierował do pracodawcy środek prawny w postaci wystąpienia oraz ukarał pracodawcę mandatem karnym

wypadek zbiorowy w powiecie krapkowickim
Wypadek zbiorowy w powiecie krapkowickim

Od maja do czerwca br. inspektorzy pracy OIP w Opolu przeprowadzili kontrolę w jednym z zakładów produkujących zaprawy budowlane w powiecie krapkowickim. Kontrola była związana ze zbiorowym wypadkiem, w którym uszczerbku na zdrowiu doznało łącznie 7 osób.

slide8
Okoliczności zdarzenia:

Do zdarzenia doszło podczas czyszczenia zalanej przez powódź studni.

W dniu wypadku do kontrolowanego podmiotu przyjechał samochód z dwuosobową załogą strażaków ochotników, którzy na wyposażeniu posiadali pompę pływającą, spalinową. Przy użyciu pompy przystąpiono do wypompowywania wody ze studni. W pewnym momencie pompa przestała pracować. Jeden ze strażaków zszedł do środka studni, aby sprawdzić, co się stało. Będąc wewnątrz zasłabł i upadł twarzą do lustra wody. Pracownik zakładu, który zszedł go ratować również stracił przytomność. Po nich do studni wchodziło kolejnych 5 pracowników zakładu. Udało im się ostatecznie wydobyć z wnętrza studni nieprzytomnych mężczyzn za pomocą liny będącej na wyposażeniu zakładu pracy.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonali pomiarów wewnątrz studni stężenia: tlenku węgla (1200 ppm - ang. parts per million), siarkowodoru (86 ppm) i tlenu (18,40%).

slide9
Inspektor pracy prowadzący kontrolę powypadkową stwierdził:

Bezpośrednią przyczyną zaistniałego zdarzenia była niewłaściwa organizacja pracy przez strażaków, którzy rozpoczęli wypompowywanie zanieczyszczonej wody z ujęcia, wykorzystując do tego celu pompę pływającą – spalinową. Pompa przestała pracować z powodu braku tlenu wewnątrz studni. Na umieszczonej na motopompie instrukcji znajdował się wyraźny zapis, iż „Motopompę użytkować w pomieszczeniach wentylowanych". Pomimo tego, iż do motopompy przywiązana była linka za pomocą której można było bezpiecznie wydobyć ją z wody, strażak wszedł do środka studni - bez linki asekuracyjnej i bez aparatu tlenowego. Dalszy przebieg wypadków spowodowany był akcją ratunkową, mającą na celu wydostanie strażaka na zewnątrz - poza strefę niebezpieczną.

W związku z kontrolą, inspektor pracy skierowała do pracodawcy na którego terenie doszło do wypadku wystapienie zawierające m.in. wniosek o zweryfikowanie dokonanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pod kątem możliwości wystąpienia zagrożeń w sytuacjach awaryjnych.

wypadek zbiorowy w opolu
Wypadek zbiorowy w Opolu

W czerwcu br. inspektorzy pracy przeprowadzili kontrolę wypadkową w jednym z zakładów pracy w Opolu, gdzie doszło do wywrócenia podnośnika koszowego. W wyniku upadku z wysokości obrażeń doznało dwóch pracowników znajdujących się wewnątrz kosza.

slide11
Okoliczności zdarzenia:

Pracownicy otrzymali polecenie wymiany 4 lamp oświetleniowych zewnętrznych na placu manewrowym należącym do kontrolowanego zakładu. W tym celu zamówiono w jednej z firm podnośnik koszowy wraz z operatorem. Podczas demontażu drugiej z kolei lampy, nastąpiło przechylenie się samochodu z koszem i zsunięcie się kosza w dół po ścianie budynku wraz z dwoma pracownikami.

slide12
Inspektor pracy prowadzący kontrolę powypadkową stwierdził:
 • bezpośrednią przyczyną wypadku było nie wysunięcie bocznych podpór podnośnika (!)
 • brak nadzoru nad wykonywanymi pracami na wysokości
 • zlekceważenie zagrożenia przez pracownika – operatora podnośnika
 • dopuszczenie do wykonywania prac w sposób zagrażający pracownikom przebywającym w koszu.

Pracodawca - właściciel podnośnika został ukarany mandatem karnym.

slide13
Z analiz wynika, że najważniejsze przyczyny wypadków przy pracy mają związek z:
 • tolerowaniem niebezpiecznych zachowań przez pracodawców i kierowników budów
 • złą organizacją pracy
 • oszczędzaniem na środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zaniedbaniami na etapie szkoleń bhp pracowników i wynikającymi z nich błędami w obsłudze rusztowań, koszy, pomostów roboczych, drabin oraz sprzętu kołowego
 • brawurą i pośpiechem pracowników ulegających wypadkom
slide14
Z analiz wypadków przy pracy prowadzonych przez OIP w Opolu wynika, że ponad 55% przyczyn wypadków jest zależna od zachowania człowieka (błędy pracowników), 34% wynika ze złej organizacji pracy, a tylko 11% jest spowodowana bezpośrednio złym stanem technicznym sprzętu roboczego.

Wydarzenia, które najczęściej powodowały wypadki to:

 • upadek z wysokości - 7 (w tym 1 wypadek śmiertelny, 4 ciężkie, 2 lekkie urazy)
 • ześlizgnięcie, upadek czynnika materialnego na pracownika – 4
 • utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym zmechanizowanym – 4
 • pochwycenie przez ruchome elementy maszyn – 3
slide18
W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami inspektor pracy wstrzymał prace prowadzone na wysokości do czasu wyposażenia rusztowań w bariery ochronne oraz zamontowania pełnych pomostów roboczych, pionów komunikacyjnych, posadowienia rusztowań w sposób prawidłowy oraz zastosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości, odpowiednich do warunków i rodzaju prowadzonych prac.
slide19
Działania inspektorów pracy:

w pierwszej połowie br. inspektorzy pracy OIP w Opolu przeprowadzili łącznie 1734 kontrole u ponad 1500 pracodawców, z czego 348 kontroli prac budowlanych wykonywanych na terenie województwa opolskiego.

w wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali prawie 6000 decyzji regulując nieprawidłowości w sferze prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy

272 decyzje dotyczyły wstrzymania niebezpiecznych maszyn i urządzeń, 25 decyzji zakazu wykonywania prac oraz 64 decyzje skierowania do innych prac w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników

slide20

Działania inspektorów pracy:

 • pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami zostali ukarani przez inspektorów pracy łącznie 450 mandatami karnymi na łączną kwotę 546 900 zł
 • w stosunku do 38 pracodawców, inspektorzy pracy skierowali zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnia przestępstwa
 • w 1 przypadku, z uwagi na liczne powtarzające się nieprawidłowości, inspektorzy pracy wystosowali pismo do ZUS o podniesienie dla pracodawcy składki na obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe,
slide21

Oprócz wymienionych działań kontrolnych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu prowadzi szereg działań o charakterze prewencyjnym. Organizuje szkolenia, seminaria, konferencje prasowe, dystrybuuje wydawnictwa i udziela porad prawnych i technicznych).

wybrane dzia ania prewencyjne w i p roczu 2010
Wybrane działania prewencyjne w I półroczu 2010
 • organizacja cyklu 11 szkoleń dla „małych” pracodawców we wszystkich powiatach województwa opolskiego (udział łącznie 160 pracodawców),
 • organizacja szkolenia dla wytypowanych pracodawców u których stwierdzono w poprzednich latach największą liczbę wypadków przy pracy (30 zakładów pracy na podstawie bazy ZUS).
 • organizacja „Dnia otwartego OIP w Opolu” dla nauczycieli i uczniów – uczestników programu edukacyjnego PIP „Kultura Bezpieczeństwa” (łącznie 60 nauczycieli z 42 opolskich szkół).
 • program prewencyjny dla pracodawców budowlanych „Bezpieczna Budowa” – łącznie 45 przeszkolonych pracodawców z branży budowlanej.
ad