Biologin s vairov s med i atrinkimo ypatumai
Download
1 / 11

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS MEDŽIŲ ATRINKIMO YPATUMAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS MEDŽIŲ ATRINKIMO YPATUMAI. VĮ Dubravos EM miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotojas Gediminas Kazlovas. Girionys, 2009 07 02. KAS YRA BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS MEDŽIŲ ATRINKIMO YPATUMAI ' - norman-white


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biologin s vairov s med i atrinkimo ypatumai

BIOLOGINS VAIROVS MEDI ATRINKIMO YPATUMAI

V Dubravos EM mik urdijos mik urdo pavaduotojas Gediminas Kazlovas

Girionys, 2009 07 02


Kas yra biologin vairov

KAS YRA BIOLOGIN VAIROV ?

Terminas biologin vairov Lietuvoje tapo plaiau inomas ir vartojamas Lietuvai pasiraius Rio de aneiro konvencij. Pagal i konvencij biologin vairov yra organizm, taip pat sausumos bei vandens ekosistem, ekologini kompleks, kuri dalimi jie yra, vairov.

Biologins vairovs isaugojimas ir gausinimas Lietuvos mikuose yra vienas i prioritetini tiksl, kuris yra idstytas Lietuvos mik statyme bei kituose strateginiuose mik kio sektoriaus teiss aktuose.

Viena i biologins vairovs mikuose isaugojimo ir gausinimo priemoni yra biologins vairovs medi palikimas pagrindini plynj (ir atvejini) miko kirtim birse.


Teis s aktai reglamentuojantys biologin s vairov s med i atrinkim
TEISS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS BIOLOGINS VAIROVS MEDI ATRINKIM

 • Pagrindini miko kirtim 7 punkto 3 dalis:

 • didesnse nei 1 ha plyno kirtimo birse palikti tolygiai arba atskiromis grupmis isidsiusius stuobrius, drevtus, uoksinius pavienius, vyresnio amiaus nei vidutinis kertamo medyno amius, puies, uolo, uosio, liepos bei kit kietj ir minktj lapuoi medius (ne maiau kaip 7 mediai 1 ha). Jei medyne nra stuobri, drevt, uoksini ir pavieni vyresnio amiaus medi, paliekami didiausio skersmens mediai.

 • SmartWood laikinasis Lietuvos standartas SW-STD-FM-LIT-18MAR08 6.3.9. rodiklis:

 • Pagrindiniuose kirtimuose (skaitant plynuosius, atrankinius bei atvejinius) turi bti paliekama bent 10 vnt/ha biologins vairovs poiriu verting gyv medi (7 mediai kietj lapuoi atveju), kurie paliekami iki visiko suirimo. Mediai turi bti atrenkami prie vykdant kirtimus


Teis s aktai reglamentuojantys biologin s vairov s med i atrinkim1
TEISS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS BIOLOGINS VAIROVS MEDI ATRINKIM

 • SGS QUALIFOR Lietuvai skirtas bendrinis tvarkymo standartas 2008 6.3.3.3. rodiklis:

 • Pagrindinio naudojimo kirtimuose turi bti paliekama ne maiau kaip 10 (verting lapuoi atveju 5) vairaus amiaus medi


Biologin s vairov s med i atrinkimo ypatumai

 • Vadovaujantis aukiau pamintais teiss aktais, 2009m. atrtose pagrindinio naudojimo birse, biologinei vairovei V Dubravos EM mik urdijoje palikta :

 • apie 2000 vnt. biologins vairovs medi;

 • biologins vairovs mediai sudaro apie 1700 ktm medienos;

 • perklus visus paliekamus medius vien viet tai sudaryt apie 5 ha ploto brand medyn.


Biologin s vairov s med i atrinkimo ypatumai

BIOLOGINS VAIROVS MEDI ATRINKIMO PRINCIPAI atrtose pagrindinio naudojimo birse, biologinei vairovei V Dubravos EM mik urdijoje palikta :

 • Biologinei vairovei palikti stambius uolus,uosius, liepas, puis ar kitus biologiniu poiriu vertingus medius (su uoksais, drevmis), neatsivelgiant erdvin j isidstym. iuos medius galima vadinti mediais milinais.

 • Privalumai:

  • Paliekant tokius medius yra tiksliausiai ipildomi teisini akt reikalavimai, medis tikrai iuo metu yra vertingas biologins vairovs poiriu;

  • Sukuriama neplyno kirtimo iliuzija.

 • Trkumai:

  • Kadangi urdijoje vyrauja vienaamiai medynai, todl sunku rasti biologins vairovs poiriu verting med;

  • Prajus 10-20 met, gamtin brand pasiek pavieniai mediai prads nykti.


Biologin s vairov s med i atrinkimo ypatumai

GALIMI PALIEKAM MEDI atrtose pagrindinio naudojimo birse, biologinei vairovei V Dubravos EM mik urdijoje palikta :ATRINKIMO VARIANTAI

1. VARIANTAS

Biologinei vairovei paliekami stambiausi, ilgiausiai brstantys, atspars vjovartoms mediai. Mediai kirtavietje paliekami isidst tolygiai visame plote.


Biologin s vairov s med i atrinkimo ypatumai

 • Privalumai: atrtose pagrindinio naudojimo birse, biologinei vairovei V Dubravos EM mik urdijoje palikta :

  • Tokie mediai daniausiai yra dar derantys, todl atlieka ir sklini medi funkcij (puynuose);

  • Biologins vairovs poiriu ie mediai vertingi taps ateityje (jeigu neivers vjas);

  • Sukuriama ne plyno kirtimo iliuzija.

 • Trkumai:

  • Toki pavieni medi palikimas ipildo tik teisini akt reikalavimus, tam kad gauti leidim mikui kirsti, taiau biologins vairovs poiriu iuo yra visikai nevertingi;

  • Dauguma toki pavieni medi bna vjo iveriami;

  • Iverst medi alinti negalima, todl jie trukdo dirvos ruoimui;

  • Visuomen, tokius iverstus medius, traktuoja kaip mikinink nekikum;

  • Dalis iverst medi vietini kaimo gyventoj bna pavagiami.


Biologin s vairov s med i atrinkimo ypatumai

GALIMI PALIEKAM MEDI atrtose pagrindinio naudojimo birse, biologinei vairovei V Dubravos EM mik urdijoje palikta :ATRINKIMO VARIANTAI

2. VARIANTAS

I biologins vairovs poiriu vertingiausi medi arba medi, kurie ateityje tokiais gali tapti (brands , P, L, Sb ir kt.) stengtis suformuoti medi grup-gojel.

 • Privalumai:

 • Grupje palikti mediai esti atsparesni vjo poveikiui;

 • Kirtaviet vizualiai suskaido maesnes erdves.

 • Trkumai:

 • Grupmis palikti mediai prasiau atlieka sklini medi funkcij (puynuose);

 • Nesudaromas ne plyno kirtimo vaizdas.


Biologin s vairov s med i atrinkimo ypatumai

GALIMI PALIEKAM MEDI atrtose pagrindinio naudojimo birse, biologinei vairovei V Dubravos EM mik urdijoje palikta :ATRINKIMO VARIANTAI

3. VARIANTAS

I biologins vairovs poiriu vertingiausi medi (mediai milinai) arba medi, kurie ateityje tokiais gali tapti (brands , P, L, Sb ir kt.) stengtis suformuoti medi grup-gojel. Palikti nekirstus paliekam grup patenkanius nektaringus augalus (m, t, mikin obelis). Tok gojel, esant galimybei, palikti birs kampe. Ateityje, kertant alia esant medyn, biologins vairovs medi grup formuoti prie jau esanios biogrups.

I bir

II bir


Biologin s vairov s med i atrinkimo ypatumai

 • Privalumai: atrtose pagrindinio naudojimo birse, biologinei vairovei V Dubravos EM mik urdijoje palikta :

 • Grupje palikti mediai esti atsparesni vjo poveikiui;

 • Biogrup sudaryta i vairaus amiaus medi yra ilgaam;

 • Tokiu principu formuojamas gojelis per daugel met pavirs senmikiu, savo savybmis labai panaus Kertin miko buvein.

 • Trkumai:

 • Kirtavietje nra pavieni medi, ant kuri galt nutpti plrieji paukiai;

 • Nesukuriamas ne plyno kirtimo vaizdas;

 • Vykstant mikotvarkos darbams susidar senmikiai gali bti iskiriami atskirais sklypais ir juose suprojektuojami pagrindiniai kirtimai.


ad
 • Login