Uvod u teoriju računarstva zemris.fer.hr/ predmeti / utr / - PowerPoint PPT Presentation

Uvod u teoriju ra unarstva http www zemris fer hr predmeti utr
Download
1 / 34

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uvod u teoriju računarstva http://www.zemris.fer.hr/ predmeti / utr /. Zadaci za vje žbu Priprema za međuispit Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu. Zadatak br. 25. Konstruirati potisni automat koji prihvaća nizove koje generira zadana gramatika. S  xABy A  zwA

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Uvod u teoriju računarstva zemris.fer.hr/ predmeti / utr /

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uvod u teoriju ra unarstva http www zemris fer hr predmeti utr

Uvod u teoriju računarstvahttp://www.zemris.fer.hr/predmeti/utr/

Zadaci za vježbu

Priprema za međuispit

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sveučilište u Zagrebu


Zadatak br 25

Zadatak br. 25

 • Konstruirati potisni automat koji prihvaća nizove koje generira zadana gramatika

SxABy

AzwA

A

BwC

Bv

B

CvB

CxA

C

Ab

Pripremni korak: Pretvorba gramatike u Greibachin oblik

Prvo se izbace  produkcije.

SxABy

AzwA

A

BwC

Bv

B

CvB

CxA

C

SxABy

AzwA

A

BwC

Bw

Bv

B

CvB

CxA

BwC

Bw

SxAByCxA

SxAy

AzwA

A

BwC

Bw

Bv

CvB

Cv

SxAByCvB

SxByCv

SxAyCxA

SxyCx

AzwA

Azw

BwC

Bw

Bv

BwCNE

BwCDA

CDA


Zadatak br 251

Zadatak br. 25

Zamjena završnih znakova koji nisu na prvom mjestu s desne strane produkcija

SxABy

SxBy

SxAy

Sxy

AzwA

Azw

BwC

Bw

Bv

CvB

Cv

CxA

Cx

SxABD

SxBD

SxAD

SxD

AzwA

Azw

BwC

Bw

Bv

CvB

Cv

CxA

Cx

Dy

SxABDDy

SxBDEw

SxAD

SxD

AzEA

AzE

BwC

Bw

Bv

CvB

Cv

CxA

Cx

y

y

y

y

w

w


Zadatak br 252

Zadatak br. 25

Izgradnja potisnog automata

G=(V,T,P,S)

M=({q},,,,q,S,)

pri tome vrijedi =T, =V te za Ab(q,b,A)=(q,)

SxABD

SxBD

SxAD

SxD

AzEA

AzE

BwC

Bw

Bv

CvB

Cv

CxA

Cx

Dy

Ew

(q,x,S)=

{(q,ABD),(q,BD),(q,AD),(q,D)}

(q,z,A)={(q,EA),(q,E)}

(q,w,B)={(q,C),(q,)}

(q,v,B)=(q,)

(q,v,C)={(q,B),(q,)}

(q,x,C)={(q,A),(q,)}

(q,y,D)=(q,)

(q,w,E)=(q,)


Zadatak br 2 6

qi

qj

*

M

Zadatak br. 26

 • Konstruirati konteksno neovisnu gramatiku koja generira nizove koje prihvaća zadani potisni automat M.

M=( {q0,q1}, {a,b,c}, {A,K}, , q0, K,  )

(q0,b,K)=(q0,AK)(q0,a,A)=(q1,A)

(q1,,K)=(q1,) (q0,b,A)=(q0,AA)

(q1,c,A)=(q1,)

Da bi se gramatika mogla konstruirati, potisni automat mora prihvaćati praznim stogom

G=(V,T,P,S) pri tome je T=, a V={S}{[qiAqj] | qi,qjQ, A}

Uvodimo početne produkcije iz početnog nezavršnog znaka S

[ q0 K qi ], qiQ

S[

q0

K

q0 ]

S[qi, A, qj]

S[

q0

K

q1 ]


Zadatak br 2 61

Zadatak br. 26

Daljnji nezavršni znakovi i produkcije gramatike grade se na temelju prijelaza potisnog automata i sljedećeg pravila:

Za prijelaz (qj,a,X)=(qk,ABC...Z) uvode se sljedeći nezavršni znakovi i produkcije:

[qjXqe]a[qkAqf][qfBqg][qgCqh]...[qiZqe] qe,qf,qg,qh,qiQ

Ako je |Q|=n i |ABC...Z|=m onda iz jednog prijelaza nastaje nm produkcija

posebni slučaj ako je m=0:

(qj,a,X)=(qk,)  [qjXqk]a, aT{}

Za prijelaz (q0,b,K)=(q0,AK) uvodimo:

[q0Kq0]b[q0Aq0][q0Kq0]

[q0Kq0]b[q0Aq1][q1Kq0]

[q0Kq1]b[q0Aq0][q0Kq1]

[q0Kq1]b[q0Aq1][q1Kq1]

Za prijelaz (q0,a,A)=(q1,A)uvodimo:

[q0Aq0]a[q1Aq0]

[q0Aq1]a[q1Aq1]


Zadatak br 2 62

Zadatak br. 26

Za prijelaz (q0,b,A)=(q0,AA)uvodimo:

[q0Aq0]b[q0Aq0][q0Aq0]

[q0Aq0]b[q0Aq1][q1Aq0]

[q0Aq1]b[q0Aq0][q0Aq1]

[q0Aq1]b[q0Aq1][q1Aq1]

Za prijelaz (q1,c,A)=(q1,)uvodimo:

[q1Aq1]c

Za prijelaz (q1,,K)=(q1,)uvodimo:

[q1Kq1]

Dobivena gramatika:

S[q0Kq0]

S[q0Kq1]

[q0Kq0]b[q0Aq0][q0Kq0]

[q0Kq0]b[q0Aq1][q1Kq0]

[q0Kq1]b[q0Aq0][q0Kq1]

[q0Kq1]b[q0Aq1][q1Kq1]

[q0Aq0]a[q1Aq0]

[q0Aq1]a[q1Aq1]

[q0Aq0]b[q0Aq0][q0Aq0]

[q0Aq0]b[q0Aq1][q1Aq0]

[q0Aq1]b[q0Aq0][q0Aq1]

[q0Aq1]b[q0Aq1][q1Aq1]

[q1Aq1]c

[q1Kq1]


Zadatak br 2 63

Zadatak br. 26

Dobivena gramatika može imati mrtvih i nedohvatljivih nezavršnih znakova.Nakon izbacivanja mrtvih i nedohvatljivihnezavršnih znakova, gramatika sadrži produkcije:

S[q0Kq1]

[q0Kq1]b[q0Aq1][q1Kq1]

[q0Aq1]b[q0Aq1][q1Aq1]

[q0Aq1]a[q1Aq1]

[q1Aq1]c

[q1Kq1]

Dobivena gramatika je čitljivija ako se izvrši preimenovanje nezavršnih znakova:

[q0Kq1]A[q0Aq1]B[q1Aq1]C[q1Kq1]D

S A

A bBD

B bBC

B aC

C c

D


Zadatak br 2 7

Zadatak br. 27

 • Konstruirati Turingov stroj u osnovnom obliku koji oduzima dva binarna broja zapisana na traci. Najznačajnija znamenka je lijevo, a brojevi su odvojeni znakom –. Drugi broj se oduzima od prvog pri čemu prvi broj sigurno nije manji od drugog. Glava se nalazi na početku ulaznog niza, a s obje strane ulaznog niza nalaze se praznine.

TS M=(Q,,,,q0,B,F)

Početno stanje:

1

0

0

1

1

1

0

1

0

B

0

-

B


Zadatak br 2 71

Zadatak br. 27

IDEJA

 • dovoljan je jedan trag (to je osnovni oblik TS)

 • q0 iq1 - prelazak na krajnje desni znak, brisanje

 • q2 i q3-učitana krajnje desna 0, odnosno 1; kretanje lijevo;

 • q4i q5 - preskočili znak minus s učitanom 0, odnosno 1

  • oduzimanje od odgovarajućeg bita prvog broja

  • zapisuje se J i N

 • q6- ako treba posuditi od prethodnog bita, komplementiraju se bitovi sve do prve pojave 1

 • vraćanje natrag pomoću q0

 • q7, q8 i q9 - za zavšetak

1

0

0

1

1

1

0

1

0

B

0

-

B


Zadatak br 2 72

B

Zadatak br. 27

 • q0iq1 - prelazak na krajnje desni znak, brisanje

1

0

0

1

1

1

0

1

0

B

0

-

B

0

1

-

N

J

B

q0

q0, 0, R

q0, 1, R

q0, -, R

q0, N, R

q0, J, R

q1, B, L

q1

q2, B, L

q3, B, L

q2

q3

q4

q5

q6

q7

q8


Zadatak br 2 73

Zadatak br. 27

 • q2 i q3-učitana krajnje desna 0, odnosno 1

  • kretanje lijevo do minusa

B

1

0

0

1

1

1

0

1

0

B

0

-

B

0

1

-

N

J

B

q0

q0, 0, R

q0, 1, R

q0, -, R

q0, N, R

q0, J, R

q1, B, L

q1

q2, B, L

q3, B, L

q2

q2, 0, L

q2, 1, L

q4, -, L

q3

q3, 0, L

q3, 1, L

q5, -, L

q4

q5

q6

q7

q8


Zadatak br 2 74

Zadatak br. 27

 • q4i q5 - preskočili znak minus s učitanom 0, odnosno 1

  • pozicioniranje na odgovarajući bit umanjenika

  • oduzimanje,zapisuje se rezultat J i N

  • q6 – javlja se posudba

1

0

0

1

1

1

0

1

B

B

0

-

B

0

1

-

N

J

B

q0

q0, 0, R

q0, 1, R

q0, -, R

q0, N, R

q0, J, R

q1, B, L

q1

q2, B, L

q3, B, L

q2

q2, 0, L

q2, 1, L

q4, -, L

q3

q3, 0, L

q3, 1, L

q5, -, L

q4

q0, N, R

q0, J, R

q4, N, L

q4, J, L

q5

q6, J, L

q0, N, R

q5, N, L

q5, J, L

q6

q7

q8


Zadatak br 2 75

Zadatak br. 27

 • q4i q5 - preskočili znak minus s učitanom 0, odnosno 1

  • pozicioniranje na odgovarajući bit umanjenika

  • oduzimanje,zapisuje se rezultat J i N

  • q6 – javlja se posudba

J

J

N

B

B

B

1

0

0

1

1

1

0

1

B

B

N

-

B

0

1

-

N

J

B

q0

q0, 0, R

q0, 1, R

q0, -, R

q0, N, R

q0, J, R

q1, B, L

q1

q2, B, L

q3, B, L

q2

q2, 0, L

q2, 1, L

q4, -, L

q3

q3, 0, L

q3, 1, L

q5, -, L

q4

q0, N, R

q0, J, R

q4, N, L

q4, J, L

q5

q6, J, L

q0, N, R

q5, N, L

q5, J, L

q6

q7

q8


Zadatak br 2 76

Zadatak br. 27

 • q6- treba posuditi od prethodnog bita

  • komplementiraju se bitovi sve do prve pojave 1

  • vraćanje natrag pomoću q0 i q1

0

1

1

0

J

J

N

B

B

B

B

B

N

-

B

0

1

-

N

J

B

q0

q0, 0, R

q0, 1, R

q0, -, R

q0, N, R

q0, J, R

q1, B, L

q1

q2, B, L

q3, B, L

q7, B, L

q2

q2, 0, L

q2, 1, L

q4, -, L

q3

q3, 0, L

q3, 1, L

q5, -, L

q4

q0, N, R

q0, J, R

q4, N, L

q4, J, L

q5

q6, J, L

q0, N, R

q5, N, L

q5, J, L

q6

q6, 1, L

q0, 0, R

q7

q8


Zadatak br 2 77

Zadatak br. 27

 • q7- obrisali umanjitelj

  • brisemo “–”

  • pretvaramo rezultat u 0 i 1

0

1

1

J

1

J

0

N

B

B

B

B

B

B

0

N

-

B

0

1

-

N

J

B

q0

q0, 0, R

q0, 1, R

q0, -, R

q0, N, R

q0, J, R

q1, B, L

q1

q2, B, L

q3, B, L

q7, B, L

q2

q2, 0, L

q2, 1, L

q4, -, L

q3

q3, 0, L

q3, 1, L

q5, -, L

q4

q0, N, R

q0, J, R

q4, N, L

q4, J, L

q5

q6, J, L

q0, N, R

q5, N, L

q5, J, L

q6

q6, 1, L

q0, 0, R

q7

q7, 0, L

q7, 1, L

q7, 0, L

q7, 1, L

q8, B, R

q8


Zadatak br 2 78

Zadatak br. 27

 • q8- došli do lijeve praznine

  • brišemo vodeće nule

  • q9 - zavšetak u prihvatljivom stanju

B

0

1

1

J

1

J

0

N

B

B

B

B

B

0

N

B

B

0

1

-

N

J

B

q0

q0, 0, R

q0, 1, R

q0, -, R

q0, N, R

q0, J, R

q1, B, L

q1

q2, B, L

q3, B, L

q7, B, L

q2

q2, 0, L

q2, 1, L

q4, -, L

q3

q3, 0, L

q3, 1, L

q5, -, L

q4

q0, N, R

q0, J, R

q4, N, L

q4, J, L

q5

q6, J, L

q0, N, R

q5, N, L

q5, J, L

q6

q6, 1, L

q0, 0, R

q7

q7, 0, L

q7, 1, L

q7, 0, L

q7, 1, L

q8, B, R

q8

q8, B, R

q9, 1, L

q9, 0, L


Zadatak br 28

Zadatak br. 28

 • Konstruirati Turingov stroj koji redom generira sve potencije broja 2. Vrijednost jednog broja na traci zapisana je odgovarajućim brojem jedinica. Brojevi su međusobno odvojeni graničnikom $. Na ulaznoj traci Turingovog stroja na početku je zapisan niz $1. S obje strane ulaznog niza nalaze se praznine.

TS M=(Q,,,,q0,B,F)

Na početku:

$

1

B

B

B

B

B

B

Na kraju:

$

1

1

$

1

1

1

1

$

...

$

1


Zadatak br 281

Zadatak br. 28

$

1

1

$

1

1

1

1

$

...

$

1

IDEJA:

Za svaku jedinicu iz prethodno stvorenog niza generirati po dvije nove jedinice.

TS M=(Q,,,,q0,B,F)

Turingov stroj s jednom trakom s dva traga:

Glavni – ulazno-izlazni trag

B

B

$

1

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Pomoćni – označni trag


Zadatak br 282

Zadatak br. 28

IDEJA:

Za svaku jedinicu iz prethodno stvorenog niza generirati po dvije nove jedinice na kraju trake.

$

1

1

$

B

1

B

1

1

1

B

$

---

B

$

1

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

*

B

B

B

B

B

B

B

*

*

*

B

*

*

*

B

B

B


Zadatak br 283

Zadatak br. 28

[1, B]

[B, B]

[$, B]

[1, *]

q0

q1,[1,*],R

q0,[$, B], R

-

-

Konstrukcija TS:

q1

q1,[1, B],R

q2,[$, B], R

q2,[$, B], R

-

q2

q2,[1, B],R

q3,[1, B], R

-

-

q3

q4,[1, B], L

-

-

-

q4,[1, B], L

q4

q4,[$, B], L

q0,[1, *], R

-

$

1

$

B

1

B

1

B

$

B

1

B

1

B

1

B

1

B

B

$

1

B

1

B

1

B

1

B

B

B

B

B

B

*

*

*

*

*

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

q0

q0

q1

q2

q3

q4

q4

q4

q0

q1

q1

q2

q3

q0

q4

q4

q4

q4

q0

q1

q2

q2

q2

q3

q4

q4

q4

q4

q4

q0

q1

q1

q1

q1

q2

q3

q0

q4

q4

q4

q4

q4

q4

q1

q1

q1

q2

q2

q2

q3

q0

. . .


Zadatak br 284

Zadatak br. 28

Turingov stroj:

[1, B]

[B, B]

[$, B]

[1, *]

q0

q1,[1,*],R

q0,[$, B], R

-

-

-

q1

q1,[1, B],R

q2,[$, B], R

q2,[$, B], R

-

-

q2

q2,[1, B],R

q3,[1, B], R

-

q3

q4,[1, B], L

-

-

q4,[1, B], L

-

q4

q4,[$, B], L

q0,[1, *], R


Zadatak br 2 9

Zadatak br. 29

Konstruirati Turingov stroj koji prihvaća nizove iz jezika L. Nakon što Turingov stroj završi s radom, stanje na traci mora biti isto kao početno. S obje strane ulaznog niza nalaze se praznine.

L={w(a+b+c)* | na=nb=nc}


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

P

a

a

b

c

c

b

a

c

b

P

Prihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa

qb

qc

qbc

qac

qab

qV

qOC

qPC


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

qab

q0

qa

P

a

A

a

B

b

c

c

b

a

c

b

P

Prihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qb

qc

qbc

qac

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qV

qOC

qPC


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

q0

qV

qab

P

A

a

B

c

C

c

b

a

c

b

P

Prihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qb

qc

qbc

qac

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qV

qV, a, L

qV, b, L

qV, c, L

qV, A, L

qV, B, L

qV, C, L

q0, P, R

qOC

qPC


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

q0

qa

qac

P

A

a

A

B

C

C

c

b

a

c

b

P

Prihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

q0, A, R

q0, B, R

q0, C, R

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qa, A, R

qa, B, R

qa, C, R

qb

qab, A, R

qb, b, R

qbc, C, R

qb, A, R

qb, B, R

qb, C, R

qc

qac, A, R

qbc, B, R

qc, c, R

qc, A, R

qc, B, R

qc, C, R

qbc

qV, A, L

qbc, b, R

qbc, c, R

qbc, A, R

qbc, B, R

qbc, C, R

qac

qac, a, R

qV, B, L

qac, c, R

qac, A, R

qac, B, R

qac, C, R

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qab, A, R

qab, B, R

qab, C, R

qV

qV, a, L

qV, b, L

qV, c, L

qV, A, L

qV, B, L

qV, C, L

q0, P, R

qOC

qPC


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

qac

qV

P

A

A

B

C

C

B

b

a

c

b

P

Prihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

q0, A, R

q0, B, R

q0, C, R

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qa, A, R

qa, B, R

qa, C, R

qb

qab, A, R

qb, b, R

qbc, C, R

qb, A, R

qb, B, R

qb, C, R

qc

qac, A, R

qbc, B, R

qc, c, R

qc, A, R

qc, B, R

qc, C, R

qbc

qV, A, L

qbc, b, R

qbc, c, R

qbc, A, R

qbc, B, R

qbc, C, R

qac

qac, a, R

qV, B, L

qac, c, R

qac, A, R

qac, B, R

qac, C, R

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qab, A, R

qab, B, R

qab, C, R

qV

qV, a, L

qV, b, L

qV, c, L

qV, A, L

qV, B, L

qV, C, L

q0, P, R

qOC

qPC


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

q0

P

A

A

B

C

C

B

A

C

B

P

Prihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

q0, A, R

q0, B, R

q0, C, R

qPC, P, L

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qa, A, R

qa, B, R

qa, C, R

qb

qab, A, R

qb, b, R

qbc, C, R

qb, A, R

qb, B, R

qb, C, R

qc

qac, A, R

qbc, B, R

qc, c, R

qc, A, R

qc, B, R

qc, C, R

qbc

qV, A, L

qbc, b, R

qbc, c, R

qbc, A, R

qbc, B, R

qbc, C, R

qac

qac, a, R

qV, B, L

qac, c, R

qac, A, R

qac, B, R

qac, C, R

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qab, A, R

qab, B, R

qab, C, R

qV

qV, a, L

qV, b, L

qV, c, L

qV, A, L

qV, B, L

qV, C, L

q0, P, R

qOC

qPC


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

qP

qPC

q0

P

A

a

a

A

b

B

c

C

c

C

b

B

A

a

C

c

b

B

P

Prihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

q0, A, R

q0, B, R

q0, C, R

qPC, P, L

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qa, A, R

qa, B, R

qa, C, R

qb

qab, A, R

qb, b, R

qbc, C, R

qb, A, R

qb, B, R

qb, C, R

qc

qac, A, R

qbc, B, R

qc, c, R

qc, A, R

qc, B, R

qc, C, R

qbc

qV, A, L

qbc, b, R

qbc, c, R

qbc, A, R

qbc, B, R

qbc, C, R

qac

qac, a, R

qV, B, L

qac, c, R

qac, A, R

qac, B, R

qac, C, R

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qab, A, R

qab, B, R

qab, C, R

qV

qV, a, L

qV, b, L

qV, c, L

qV, A, L

qV, B, L

qV, C, L

q0, P, R

qOC

qPC

-

-

-

qPC, a, L

qPC, b, L

qPC, c, L

qP, P, R


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

P

A

A

B

C

C

B

A

C

P

B

P

Neprihvatljivi niz

Prihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

q0, A, R

q0, B, R

q0, C, R

qPC, P, L

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qa, A, R

qa, B, R

qa, C, R

qb

qab, A, R

qb, b, R

qbc, C, R

qb, A, R

qb, B, R

qb, C, R

qc

qac, A, R

qbc, B, R

qc, c, R

qc, A, R

qc, B, R

qc, C, R

qbc

qV, A, L

qbc, b, R

qbc, c, R

qbc, A, R

qbc, B, R

qbc, C, R

qac

qac, a, R

qV, B, L

qac, c, R

qac, A, R

qac, B, R

qac, C, R

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qab, A, R

qab, B, R

qab, C, R

qV

qV, a, L

qV, b, L

qV, c, L

qV, A, L

qV, B, L

qV, C, L

q0, P, R

qOC

qPC

-

-

-

qPC, a, L

qPC, b, L

qPC, c, L

qP, P, R


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

qac

P

A

A

B

C

C

B

A

C

P

P

Neprihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

q0, A, R

q0, B, R

q0, C, R

qPC, P, L

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qa, A, R

qa, B, R

qa, C, R

qOC, P, L

qb

qab, A, R

qb, b, R

qbc, C, R

qb, A, R

qb, B, R

qb, C, R

qOC, P, L

qc

qac, A, R

qbc, B, R

qc, c, R

qc, A, R

qc, B, R

qc, C, R

qOC, P, L

qbc

qV, A, L

qbc, b, R

qbc, c, R

qbc, A, R

qbc, B, R

qbc, C, R

qOC, P, L

qac

qac, a, R

qV, B, L

qac, c, R

qac, A, R

qac, B, R

qac, C, R

qOC, P, L

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qab, A, R

qab, B, R

qab, C, R

qOC, P, L

qV

qV, a, L

qV, b, L

qV, c, L

qV, A, L

qV, B, L

qV, C, L

q0, P, R

qOC

qPC

-

-

-

qPC, a, L

qPC, b, L

qPC, c, L

qP, P, R


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

qOC

qac

P

A

a

A

a

B

b

C

c

c

C

b

B

A

a

c

C

P

P

Neprihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

q0, A, R

q0, B, R

q0, C, R

qPC, P, L

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qa, A, R

qa, B, R

qa, C, R

qOC, P, L

qb

qab, A, R

qb, b, R

qbc, C, R

qb, A, R

qb, B, R

qb, C, R

qOC, P, L

qc

qac, A, R

qbc, B, R

qc, c, R

qc, A, R

qc, B, R

qc, C, R

qOC, P, L

qbc

qV, A, L

qbc, b, R

qbc, c, R

qbc, A, R

qbc, B, R

qbc, C, R

qOC, P, L

qac

qac, a, R

qV, B, L

qac, c, R

qac, A, R

qac, B, R

qac, C, R

qOC, P, L

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qab, A, R

qab, B, R

qab, C, R

qOC, P, L

qV

qV, a, L

qV, b, L

qV, c, L

qV, A, L

qV, B, L

qV, C, L

q0, P, R

qOC

qOC, a, L

qOC, b, L

qOC, c, L

qOC, a, L

qOC, b, L

qOC, c, L

qPC

-

-

-

qPC, a, L

qPC, b, L

qPC, c, L

qP, P, R


Uvod u teoriju ra unarstva zemris fer hr predmeti utr

qac

qOC

P

a

a

b

c

c

b

a

c

P

P

Neprihvatljivi niz

a

b

c

A

B

C

P

q0

qa, A, R

qb, B, R

qc, C, R

q0, A, R

q0, B, R

q0, C, R

qPC, P, L

qa

qa, a, R

qab, B, R

qac, C, R

qa, A, R

qa, B, R

qa, C, R

qOC, P, L

qb

qab, A, R

qb, b, R

qbc, C, R

qb, A, R

qb, B, R

qb, C, R

qOC, P, L

qc

qac, A, R

qbc, B, R

qc, c, R

qc, A, R

qc, B, R

qc, C, R

qOC, P, L

qbc

qV, A, L

qbc, b, R

qbc, c, R

qbc, A, R

qbc, B, R

qbc, C, R

qOC, P, L

qac

qac, a, R

qV, B, L

qac, c, R

qac, A, R

qac, B, R

qac, C, R

qOC, P, L

qab

qab, a, R

qab, b, R

qV, C, L

qab, A, R

qab, B, R

qab, C, R

qOC, P, L

qV

qV, a, L

qV, b, L

qV, c, L

qV, A, L

qV, B, L

qV, C, L

q0, P, R

qOC

qOC, a, L

qOC, b, L

qOC, c, L

qOC, a, L

qOC, b, L

qOC, c, L

-

qPC

-

-

-

qPC, a, L

qPC, b, L

qPC, c, L

qP, P, R


 • Login