Information
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Information PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Information. Livsstilsportalen. Alexit AB Kort om företaget. Marcus Bendtsen är utbildad inom programmering och IT vid Linköpings Universitet. Han är systemansvarig och programmerare i företaget. Vikten av företagets system lägger han på Java Enterprise och kringliggande webbteknologier

Download Presentation

Information

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Information

Information

Livsstilsportalen


Alexit ab kort om f retaget

Alexit ABKort om företaget

Marcus Bendtsen är utbildad inom programmering och IT vid Linköpings Universitet.

Han är systemansvarig och programmerare i företaget. Vikten av företagets

system lägger han påJava Enterpriseoch kringliggande webbteknologier

Arbetar även som som lärare på Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet.

Preben Bendtsen är Professor vid Linköpings Universitet och vetenskaplig

rådgivare till Alexit AB. Han forskar på utveckling och implementering av

datoriserade levnadssvanetest och ser som sin uppgift att sprida enkla

evidensbaserade tekniska lösningar för att ge råd till så många som möjligt

med ohälsosamma levnadsvanor.

Mail: info@alexit.se

Tel: 0702324615


Alexit ab

ALEXIT AB

Våra lokaler: finnsi Mjärdevi Center, Teknikringen 10, 7tr, Linköping

Alexit AB är ett innovationsbolag som utgår från Linköpings Universitet

och som har som mål att utveckla och sprida e-hälsa lösningar,

baserat på forskningsresultat, till användare inom privat och offentlig

verksamhet samt inom det egna hemmet.


Vad r livsstilsportalen

Vad är livsstilsportalen?

 • Livsstilsportalen är en internetbaserat verktyg för att kartlägga levnadsvanor och arbetsmiljö på en grupp personer/medarbetare.

 • Kartläggningen görs via ett mejl med en unik länk till ett frågeformulär.


Vilka fr geformul r ing r

Vilka frågeformulär ingår?

 • Man kan välja mellan följande frågeformulär:

  • Arbetsmiljö ( 20 frågor)

  • Screeningstest över alla levnadsvanor ( 12 frågor)

  • Alkoholvanetest ( 7 frågor)

  • Frågor om fysisk aktvitet ( 7 frågor)

  • Matvanetest ( 12 frågor)

  • Tobakstest (9 frågor)

  • Stresstest (20 frågor)

  • Mental hälsa ( 14 frågor).


Vad kan man ha livsstilsportalen till

Vad kan man ha livsstilsportalen till?

 • Kartläggning av levnadsvanor på en grupp personer

  • En rapport genereras automatiskt via portalen

   • Kan användas för riktade insatser till målgruppen

 • Den enskilda personen får en personlig återkoppling på svaren

  • Med förslag på vart man kan vända sig om man

   vill ha mer hjälp


Hur g r man en kartl ggning

Hur gör man en kartläggning?

1. Skriv www.alexit.se i webbläsaren

2. Gå till fliken livsstilsportal

3. Logga in med användarnamn och lösenord


Information

När man har loggad in finns det 3 menyer högst uppe på sidan a. Öppna undersökningar (öppnas alltid först) b. Stängda undersökningar (om man har gamla undersökningar) c. Skapa undersökning

Statistik från pågående undersökningar visas; startdatum, slutdatum och % som har svarat på undersökningen. Vill man ha mer ingående information om hur det går med en pågående undersökning, klickar man för den undersökning man vill kolla och trycker på knappen ”Aktivitet”


Starta en ny unders kning av t ex levnadsvanor och arbetsmilj

Starta en ny undersökning av t.ex. levnadsvanor och arbetsmiljö

1. Gå till fliken ”Skapa undersökning”

2. Välj vilken arbetsplats/avdelning som undersökningen skall skickas till

3. ”Titelrad” är den information som står i titelraden i mejlet t.ex. ” Erbjudande om hälsotest från din företagshälsovård.

4. Under ”Formulär” kan man välja det specifika test som deltagerna skall besvara.

5. Mejladresserna klistras in/ Kan kopieras från excell eller word dokument.


Information

Nu visas den text som kommer att stå i mejlet till deltagerna i undersökningen. Den mailtext som användes i den senaste undersökningen visas automatiskt. Tryck på ”ändra” för att modifiera texten.


Information

Summering av undersökningen innan utskick. Här får man en sammanfattning av det underlag som man har matat in; arbetsplats, vilket test man har valt, samt hur många adresser man har lagd in och vad som kommer att stå i titelraden i mejlet

Om man är nöjd tryckar man på ”Skicka alla mejl”.

Nu kan man gå till fliken ”öppna undersökningar” och se att undersökningen

har registrerats.


Nu r allt klart

Nu är allt klart

 • Portalen kommer automatiskt att skicka en påminnelse till dem som inte har svarat efter 1 vecka och därefter ytterligare en påminnelse efter en vecka.

 • Tre veckor efter undersökningen har startats stängds undersökningen och resultatet kan tas fram under fliken ”stängda undersökningar”.


Kontaktinformation

Kontaktinformation

Alexit AB är ett innovationsbolag som utgår från Linköpings Universitet

och som har som mål att utveckla och sprida e-hälsa lösningar,

baserat på forskningsresultat, till användare inom privat och offentlig

verksamhet samt inom det egna hemmet.

Om du vill ha mer information kan du kontakta oss via

info@alexit.se

eller ringa på 0702324615


 • Login