Ortsutveckling i sparreholm sparreholms bygder d 17 januari 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011 PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011. Färdplan Flen Delprojekt 2011. Attraktiv Arbetsgivare. Flens kommun 2019. Färdplan Flen. Effektiv organisation. Orts-utveckling. Dialog och delaktighet. Effektmål En vision

Download Presentation

Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ortsutveckling i Sparreholm

Sparreholms Bygderåd

17 januari 2011


Färdplan FlenDelprojekt 2011

Attraktiv Arbetsgivare

Flens kommun 2019

Färdplan Flen

Effektiv organisation

Orts-utveckling

Dialog och delaktighet


Effektmål

En vision

för Flens kommun med tydliga och kommunövergripande målbeskrivningar som är den strategiska ledtråden i utvecklingen av kommunen.

Visionen är utvecklad

i dialog

mellan politiken, befolkningen, förenings- och näringslivet och baserad på en gedigen

omvärldsanalys.

Flens Kommun 2019


När Flens kommun är som bäst

intervju

Flens kommuns hjärta

öppna möten

Världen runt Flen

omvärldsseminarier

Politisk förankring

4 processer


Effektmål

Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare

utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i

kommunen.

Mål för 2011

Att utveckla en vision och handlingsplan för 2 orter

Inleda samarbeta med en ort

Ge stöd i mobiliseringen till 3 orter

Ortsutveckling


Att arbeta med visioner


… är ledstjärna för utvecklingen,

… uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd

(=idealtillstånd)

… ger kraft och energi

… besvarar frågan: Vad vill vi skapa?

… skapar delaktighet, gemenskap och stolthet

En vision…


I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa.

Vision för Malmköping


Visionsgruppen lägger upp processen

Framtidsdialog (seminarium) diskuterade: trender, byggstenar, hinder

Utskick till hushållen

Öppet möte resulterade i ett antal utkast till vision

Föreningar formulerar visionen

Fullmäktige antar visionen som en del i kommunens övergripande visionsarbete

Processen i Malmköping


ErfarenheterOrtsutveckling Malmköping


Initierades hösten -08

Arbetsgrupper började analysera i början av -09

Analysskedet rapporterat till KS 30/11 -09

Rådslag om rondellutsmyckning

Visionsarbetet

Rådslag om Landsvägsgatan

Ansökan om statlig medfinansiering

Beslut 16/12 i Kommunfullmäktige

Projektets historia


Tjänstemän och företrädare för förenings- och näringslivet:

Fysisk miljö, gator och trafik

Varumärke och handel

Boende och näringsliv

Vision för Malmköping

Fyra arbetsgrupper


Pilot och lärprojekt

+Upplevs positivt/mycket positivt

+ Samlar kraften och ger frivilligt engagemang en ny arena

+Stärker samarbetsklimatet

+Surdegar till konstruktiv diskussion

Erfarenheter


Tagit lång tid

Inga synliga resultat

Budget för genomförande saknas

Visionen borde ha kommit tidigt

Slutsats: Viktigt fortsätta projektet

Erfarenheter forts


ORTSUTVECKLING SPARREHOLM 2011.

Förslag till AGENDA för vidare utredningar.

VISION: Hur vill du att Sparreholm skall utvecklas under

de närmaste 5 åren?

TRAFIKFRÅGOR: Riksväg 53, 57, Skarvnäsvägen och övriga gator.

PLANFRÅGOR: Tomter, uppsnyggning, trivselfrågor.

FÖRETAGSFRÅGOR: Gäller alla företag stora som små enmansföretag.

TURISMEN och BÅVENFRÅGOR: Jerry Persson från Sörmlands vattenvårdsförbund och Turism.ansv. Pernilla Hagström Kommer att bilda en arbetsgrupp som skall jobba med dessa frågor, bl.a. Gästgiveriet. Sjökortsfrågorna hamnar i en egen arbetsgrupp med, bl.a. Båtklubben och Fiskevårdsföreningen. Vattenfrågorna för övrigt utreds av Jerry, markägarna och länsstyrelsen.

SKOLFRÅGOR: Vad händer med skolan i framtiden?

ÄLDREFRÅGOR: År 2018 kommer ca. 23 procent av Kommunens

Invånare att vara över 65 år.


  • Login