omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket
Download
Skip this Video
Download Presentation
Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket. Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2013-2014. Doelstellingen. Volledige ketting van omkadering weergeven: Van telling tot controle

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket' - nikki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket

Omkadering in het gewoon secundair onderwijsVan leerlingentelling tot controle urenpakket

Opleiding voor schoolsecretariaten

Schooljaar 2013-2014

doelstellingen
Doelstellingen
 • Volledige ketting van omkadering weergeven: Van telling tot controle
  • De algemene principes die gelden bij de berekening van omkadering meegeven
  • De verschillende soorten omkadering en hun berekening overlopen
  • Bepalen hoe tot het netto aanwendbaar pakket gekomen wordt
  • Zicht geven op de controle op de aanwending

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

inleiding
Inleiding
 • Kennismaking
 • Samenwerking Scholen - Personeel

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

algemene principes teldata
Algemene principes: teldata
 • Meestal: 1 februari
 • Uitzondering: 1 oktober
 • HBO – Se-n-Se: 15 januari en 1 juni
  • HBO: gemiddeld aantal leerlingen
  • Se-n-Se: meeste leerlingen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

algemene principes regelmatigheid financierbaarheid
Algemene principes: Regelmatigheid - financierbaarheid
 • Een leerling is regelmatig als hij:
  • Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
  • De vorming werkelijk en regelmatig volgt
 • Een leerling is financierbaar als hij
  • Regelmatig is
  • Les volgt in een financierbare richting
 • Onderwerp van verificatie

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

wat indien niet regelmatig en financierbaar
Wat indien niet regelmatig en financierbaar?
 • Vrije leerling
  • Telt niet mee voor de berekening van de middelen voor de school
  • Kan geen studiebewijs ontvangen op het einde van het schooljaar

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

toelatingsvoorwaarden
Toelatingsvoorwaarden
 • Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm

=> SO 64

 • Toelatingsklassenraad
 • Medische attesten
 • Resultaten examencommissie: melden aan verificateur!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

regelmatige aanwezigheid
Regelmatige aanwezigheid
 • School moet kunnen aantonen dat ze bij problematische afwezigheid, in samenwerking met CLB, voldoende inspanningen leverde om de situatie te verbeteren.
 • Verificateur kan dossier voorleggen aan commissie PA. Mogelijke gevolgen:
  • De leerling wordt alsnog meegeteld
  • De leerling telt niet mee op de teldag

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

financierbaarheid van de gevolgde opleiding
Financierbaarheid van de gevolgde opleiding
 • Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school
 • Programmaties
  • Structuuronderdeel
  • School

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

financierbaarheid van de gevolgde opleiding1
Financierbaarheid van de gevolgde opleiding
 • Onderscheid tussen:
  • het structuuronderdeel is niet programmeerbaar;
  • het structuuronderdeel is vrij programmeerbaar;
  • het structuuronderdeel is programmeerbaar mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan;
  • het structuuronderdeel is programmeerbaar mits goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Indien programmatie niet in orde en toch leerlingen: vermijden dat ze geen studiebewijs kunnen halen!

   • Erkenningsaanvraag indienen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

financierbaarheid van de gevolgde opleiding2
Financierbaarheid van de gevolgde opleiding

Herstructurering

 • Afsplitsing
  • Resultaat = evenveel scholen
  • ten laatste op 1 mei melden aan AgODi
  • Enkel vormvereisten voor dossier
 • Overheveling studiegebied en graad
  • Ten laatste op 1 mei melden aan AgODi

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

slide15

Rationalisatienormen

  • Gedoogjaar
  • Fusies: voor 1 mei melden
  • Afbouw: voor 1 mei melden

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

discimus
Discimus
 • Innovatie in elektronische communicatie met scholen
 • EDISON-zendingen afgeschaft
  • Drie eerste schooldagen
  • Zending 1 oktober
  • Zendingen in-uit
  • Zending leerlingenkenmerken
  • PA
  • Zending voltijds engagement (DBSO)
 • Nu in DISCIMUS

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

ii soorten omkadering

II. Soorten omkadering

Berekening en toekenning omkadering

soorten omkadering
Soorten omkadering
 • Verschillende eenheden
  • Uren-leraar
  • Punten
  • Ambten
 • Verschillende doeleinden

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren leraar
Uren-leraar
 • Gewone uren-leraar
 • Uren levensbeschouwelijke vakken
 • Uren-leraar voor scholengemeenschappen
 • GOK-uren
 • Uren voor Anderstalige Nieuwkomers
 • Tijdelijk Onderwijs Aan Huis

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

gewone uren leraar
Gewone uren-leraar
 • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen op de teldag of –data per structuuronderdeel
 • Pas het forfaitaire pakket toe
 • Pas de juiste schijven en/of coëfficiënten toe
 • Ken de eventuele verhogingen voor ligging in Brussel en dunbevolkte gebieden toe
 • Pas de minimumpakketten toe
 • Pas de aanwendingspercentages toe
 • Ken de verhoging voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap toe

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

gewone uren minimumpakketten
Gewone uren: minimumpakketten
 • MP/Y: De minimumpakketten moeten voldoende deel uitmaken van het totale pakket.
 • Norm: minimum 15%
 • CF/MP: Het verschil tussen beide pakketten moet groot genoeg zijn
 • Norm: CF mag maximum 85% van MP zijn

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

voorbeeld behoud minimumpakket
Voorbeeld behoud minimumpakket

=> min. 15%

=> max. 85%

Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (674)

MP= Som van minimumpakketten per structuuronderdeel met minimumpakketten (457)

CF= Som van coëfficiëntenregeling per structuuronderdeel met minimumpakketten (288,85)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

voorbeeld verlies minimumpakketten
Voorbeeld verlies minimumpakketten

=> max. 85%

=> min. 15%

Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (1447,50)

MP= Som van minimumpakketten per structuuronderdeel met minimumpakketten (136)

CF= Som van coëfficiëntenregeling per structuuronderdeel met minimumpakketten (117,30)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

aanwendingspercentages
Aanwendingspercentages
 • 96,57%: urenpakket gegenereerd door coëfficiëntenregeling
 • 98,57%: urenpakket gegenereerd door minimumpakket
 • 98,00%: uren levensbeschouwelijke vakken
 • 100%: uren topsport
 • 100%: forfaitaire pakketten

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren leraar levensbeschouwelijke vakken
Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken
 • Gebaseerd op de godsdienstkeuze
  • Voorzien in de inschrijving
 • Twee soorten pakketten
  • Pakket op basis van de teldata van het voorgaande schooljaar
  • Pakket op 1 oktober en erna (enkel als er een godsdienstkeuze is)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren leraar levensbeschouwelijke vakken1
Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken
 • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en hun godsdienstkeuze op de teldatum of –data
 • Bepaal het aantal klassen per structuuronderdeel aan de hand van de splitsingsnormen
 • Vermenigvuldig het aantal klassen met 2
 • Pas het aanwendingspercentage toe

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren leraar levensbeschouwelijke vakken2
Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken
 • Herberekening op 1/10 (en erna); enkel impact wanneer:
  • een nieuwe cursus start
  • een cursus stopt
 • Niet wanneer er nog steeds leerlingen in de cursus ingeschreven zijn!!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren leraar voor scholengemeenschappen
Uren-leraar voor scholengemeenschappen
 • Reductie van plage-uren mogelijk maken
 • Vermindering werkdruk
 • Verdeling van 20.000 extra uren over scholengemeenschappen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren leraar voor scholengemeenschappen1
Uren-leraar voor scholengemeenschappen

Berekening:

 • 20.000/[som van alle urenpakketten]= x
 • X * [som urenpakketten scholen in SG]
 • Deze uren moeten verdeeld worden onder de scholen van de SG

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

gok uren
GOK-uren
 • Uren toegekend in het kader van de Codex Secundair Onderwijs
 • Op basis van het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en de mate waarin zij aantikken op één of meerdere indicatoren
 • Voor het uitwerken van een beleid rond gelijke onderwijskansen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

gok uren indicatoren
GOK-uren: indicatoren
 • De moeder is laaggeschoold
 • Het gezin ontvangt één of meedere schooltoelages
 • De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands
 • De ouders behoren tot de trekkende bevolking
 • De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen

 met kenmerken voor financiering!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

berekening gok uren
Berekening GOK-uren
 • Uren per 3-jarige cyclus:
  • Vierde cyclus: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
  • Vijfde cyclus: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Gegevens van 1 februari 2014 = berekeningsbasis GOK-uren 5de cyclus

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

gok uren1
GOK-uren
 • Controle door onderwijsinspectie
  • Negatief advies: invloed op uren in de volgende cyclus

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren anderstalige nieuwkomers
Uren anderstalige nieuwkomers
 • Voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN): 2,5 uren per regelmatige OKAN-leerling op 1 oktober – herberekening na +4 of -4 leerlingen
 • Doorstroming van leerlingeninformatie en onderhouden van contacten met ex-onthaalleerlingen: 22 uur vervolgcoach

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

tijdelijk onderwijs aan huis
Tijdelijk onderwijs aan huis
 • 4 bijkomende lesuren per week per leerling
 • Voor jongeren die tijdelijk afwezig zijn o.w.v. ziekte of ongeval
 • Recht: wanneer leerling binnen een bepaalde afstand van de school woont

Schoolreglement

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

tijdelijk onderwijs aan huis1
Tijdelijk onderwijs aan huis
 • Niet voor leerlingen in
  • Voorbereidende leerjaren op hoger onderwijs
  • Se-n-se
  • 4de graad BSO
  • HBO verpleegkunde
 • Wachttijd van 21 dagen (niet-chronisch zieken)
 • Toestemming directie
 • Medisch attest
 • Als dit afloopt: laten weten aan de verificateur en de zending aanpassen.

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren leraar voor land en tuinbouwinstellingen
Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen
 • Scholen met SG land- en tuinbouw
 • Elke instelling krijgt 58 uren-leraar = 2 betrekkingen
 • Vermeerderd volgens aantal regelmatige, financierbare leerlingen in de structuuronderdelen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

punten
Punten
 • ICT-punten
 • Voor hardware en software
 • Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform

=> Te melden aan AgODi

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

punten1
Punten
 • Berekening
  • Leerlingen in OKAN, 1B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO: wegingsfactor 1,25
  • Leerlingen in 1A, 2GEM, ASO, KSO, TSO: wegingsfactor 1
  • Gewogen leerlingen x 0,03969

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

ambten
Ambten
 • Directeur
 • Topsportcoördinator

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

topsportco rdinator
Topsportcoördinator
 • Per school die topsportconvenant afsloot => 1 topsportcoördinator

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

directeur
Directeur
 • Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op de gebruikelijke teldatum
 • Enkel 1ste of 1ste en 2de graad: 120 leerlingen
 • Minder leerlingen: halftijdse onderwijsopdracht

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

mededeling omkadering
Mededeling omkadering
 • 1 dienstbrief voor:
  • Gewone uren-leraar
  • Uren levensbeschouwelijke vakken
  • ICT-coördinatie
  • Uren land- en tuinbouw
  • Ambt topsportcoördinator
 • Raadplegen op Mijn Onderwijs www.ond.vlaanderen.be/mijnonderwijs

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

iii netto aanwendbaar pakket

III. Netto aanwendbaar pakket

Verdeling van de toegekende uren

netto aanwendbaar pakket
Netto aanwendbaar pakket
 • Uren kunnen herverdeeld of aangewend worden
 • Communicatie aanwending:
  • zending middelen (uiterlijk 8 november)
  • In de school ter beschikking:
   • Processen verbaal
   • Verklaringen ivm overdrachten
  • Nog 1 formulier
   • Overzicht personeelsleden niet-subsidieerbare of niet-financierbare opdracht (B-luik)  plage-uren!
   • Tegen uiterlijk 20 november!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

overdracht naar volgend schooljaar
Overdracht naar volgend schooljaar
 • Welke uren?
  • Uren-leraar SO
  • Uren-leraar DBSO
  • Uren levensbeschouwelijke vakken (per vak!)
 • Max. 2% van aanwendbaar pakket
 • Vastgelegd op 1 november
 • Moeten het volgende jaar gebruikt worden

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

overdracht naar een andere instelling
Overdracht naar een andere instelling
 • Welke uren?
  • Uren-leraar SO
  • Uren-leraar DBSO
  • Uren LBV
  • GOK 1
  • GOK 23
 • Naar welke instellingen?
  • Scholen SO/DBSO
  • Scholen BUSO
  • VO (DBSO, Se-n-Se, HBO)
  • HO (Se-n-Se, HBO-verpleegkunde)
  • CDV (DBSO)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

andere invulling van uren
Andere invulling van uren
 • Welke mogelijkheden?
  • GOK 1  GOK23
  • Uren-leraar SO  uren-leraar DBSO
  • Uren-leraar SO/DBSO  uren voordrachtgever
  • Uren-leraar SO  politie of brandweer
  • Uren-leraar DBSO  uren ondersteunend personeel

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren van scholengemeenschap
Uren van scholengemeenschap
 • In de zending: meedelen hoeveel uren u ontvangt van de uren voor scholengemeenschap

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

zending middelen
Zending middelen
 • De gegevens van één instelling in één zending
 • Gevende school stuurt
 • Overdrachten van vorig schooljaar: niet meesturen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

netto aanwendbaar pakket1
Netto aanwendbaar pakket
 • Resultaat = volledig overzicht van de aanwendbare uren
 • Basis voor controle door het werkstation

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

iv controle omkadering

IV. CONTROLE OMKADERING

Procedure bij de controle van het lesurenpakket

inleiding1
Inleiding
 • Kernactiviteit
 • Engagement naar Rekenhof

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

welke pakketten controleren
Welke pakketten controleren?
 • Gewone uren leraar voltijds
 • Uren DBSO
 • Uren levensbeschouwelijke vakken (LBV)
 • Uren gelijke onderwijskansen (GOK)
 • Uren onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

welke pakketten controleren1
Welke pakketten controleren?
 • Teeltleiders
 • Onderwijs aan huis
 • Topsportcoördinatoren

PWB valt hier niet in de scope

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

gewone uren uren levensbeschouwing
Gewone uren/uren levensbeschouwing
 • Maken hier deel van uit
  • BPT modularisering lesopdracht
  • Gewone BPT-uren
  • Interne pedagogische begeleiding
  • Klassenraad
  • Klassendirectie
  • Inhaallessen
  • Seminarie
  • Stage
  • Witte plage-uren
  • Uren leren en werken (DBSO)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

gebruik gewone uren
Gebruik gewone uren

Gewone lesuren mogen gebruikt worden voor:

 • Godsdienst/NCZ
 • GOK
 • Anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Omgekeerd mag niet!

 • Een tekort aan “gewone” lesuren mag niet worden aangevuld met GOK/OKAN/LBV

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren okan
Uren OKAN
 • Maken hier deel van uit
  • OKAN-onthaaljaar: AV nederlands voor nieuwkomers - code 877
  • OKAN-onthaaljaar: overige - code 436
  • OKAN-vervolgtraject – code 880
  • OKAN DBSO – code 436
 • Ambten: leraar en godsdienstleraar
  • Uren levensbeschouwing mogen worden gebruikt voor OKAN

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

uren 311 en 312
Uren 311 en 312
 • Uren voltijds onderwijs (311) mogen gebruikt worden voor DBSO (312)

Omgekeerd mag niet!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

werkwijze ws stappen
Werkwijze WS: stappen
 • Nagaan op hoeveel uren een instelling recht heeft
  • info vanuit schoolbeheerteam
 • Vergelijken met het aantal uren dat een instelling via het EPD heeft doorgestuurd

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

controle pakketten 1 6
Controle (pakketten 1-6)
 • AgODi controleert titularisuren: ATO2 + ATO4
  • Stuur vervangers dus steeds door als ATO1
 • Elk pakket afzonderlijk

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

controle pakketten 1 61
Controle (pakketten 1-6)
 • Per instellingsnummer afzonderlijk!
  • Compensaties tussen scholen moeten worden voorgelegd aan Schoolbeheerteam
 • Uitzondering OKAN voltijds SO: per scholengemeenschap

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

controle demonstratie
Controle: demonstratie
 • Berekeningstool
 • Verrekent alle zendingen i.v.m. personeel die op een bepaald schoolnummer zijn gebeurd

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

controle demonstratie1
Controle: demonstratie

Code urenpakketten

  • 37: GOK-uren
  • 40: gewone uren-leraar 311
  • 41: godsdienst (vormt één pakket met NCZ)
  • 43: anderstalige nieuwkomers
  • 45: teeltleider
  • 46: uren-leraar 312 = uren DBSO
  • 48: niet-confessionele zedenleer (vormt één pakket met godsdienst))
 • Staan ook op afdrukken

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

controle
Controle
 • Som van alle uren van het geselecteerde pakket: 2 kolommen
  • enkel goedgekeurde opdrachten
  • alle opdrachten die niet geweigerd werden
 • Ook op afdruk

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

referentiedata controle
Referentiedata controle
 • 3 data gespreid over het schooljaar
 • In principe is elke dag mogelijk

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

actie school
Actie school
 • WS doet mededeling overschrijding  Reageer!

Aan wie?

 • Betwisting cijfers lesurenpakketten  contacteer SBT
  • Licht WS over deze contactname in
 • Vragen over of betwisting van resultaten zendingen personeel  WS

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

oorzaak problemen
Oorzaak problemen
 • Vervangers ten onrechte in stand ATO2 i.p.v ATO1
  • Zijn alle dienstonderbrekingen vervangen?
 • Dienstonderbreking vergeten aan te duiden
  • TBSOB, TBSVP, bonus
 • Vergeten personeelslid uit dienst te melden
 • Code speciale pakketten vergeten (ICT, GOK,Taak- en functiedifferentiatie…)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

oorzaak problemen1
Oorzaak problemen
 • PWB: OOM code 16 vergeten
 • Probleem BPT NC-zedenleer
 • Vraag of bepaalde moeilijke zendingen correct zijn geregistreerd
  • Manuele zendingen
 • Foute berekening door de school van het aantal uren dat ze mogen inrichten

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

mogelijke gevolgen
Mogelijke gevolgen
 • Aanpassingen zendingen personeel
 • Uren insturen via OOM 16
 • Intrekking vaste benoemingen
 • Aanwending buffer: alleen na toestemming van schoolbeheerteam
 • Terugvordering: indien geen andere mogelijkheid om overschrijding weg te werken

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

tijdelijk onderwijs aan huis2
Tijdelijk onderwijs aan huis
 • Opsturen met vakcode 598
 • Moet altijd gebonden zijn aan zieke leerling

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

topsportschoolco rdinator
Topsportschoolcoördinator
 • School kan functie inrichten als:
  • technisch adviseur
  • technisch adviseur-coördinator
  • adjunct-directeur
  • leraar
 • Leraar
  • Via BPT-uren
  • Schrijf in opmerking

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

samenwerking met de school
Samenwerking met de school
 • Samen zoeken naar een oplossing
 • Kwaliteit van zendingen verbeteren

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

nog vragen
Nog vragen?

Afdeling personeel secundair onderwijs en DKO:

 • Kris Lambrecht

[email protected]

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

ad