Omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket
Download
1 / 76

Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket. Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2013-2014. Doelstellingen. Volledige ketting van omkadering weergeven: Van telling tot controle

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket' - nikki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket

Omkadering in het gewoon secundair onderwijsVan leerlingentelling tot controle urenpakket

Opleiding voor schoolsecretariaten

Schooljaar 2013-2014


Doelstellingen
Doelstellingen

 • Volledige ketting van omkadering weergeven: Van telling tot controle

  • De algemene principes die gelden bij de berekening van omkadering meegeven

  • De verschillende soorten omkadering en hun berekening overlopen

  • Bepalen hoe tot het netto aanwendbaar pakket gekomen wordt

  • Zicht geven op de controle op de aanwending

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Inleiding
Inleiding

 • Kennismaking

 • Samenwerking Scholen - Personeel

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014Algemene principes teldata
Algemene principes: teldata

 • Meestal: 1 februari

 • Uitzondering: 1 oktober

 • HBO – Se-n-Se: 15 januari en 1 juni

  • HBO: gemiddeld aantal leerlingen

  • Se-n-Se: meeste leerlingen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014Algemene principes regelmatigheid financierbaarheid
Algemene principes: Regelmatigheid - financierbaarheid

 • Een leerling is regelmatig als hij:

  • Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden

  • De vorming werkelijk en regelmatig volgt

 • Een leerling is financierbaar als hij

  • Regelmatig is

  • Les volgt in een financierbare richting

 • Onderwerp van verificatie

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Wat indien niet regelmatig en financierbaar
Wat indien niet regelmatig en financierbaar?

 • Vrije leerling

  • Telt niet mee voor de berekening van de middelen voor de school

  • Kan geen studiebewijs ontvangen op het einde van het schooljaar

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014Toelatingsvoorwaarden
Toelatingsvoorwaarden

 • Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm

  => SO 64

 • Toelatingsklassenraad

 • Medische attesten

 • Resultaten examencommissie: melden aan verificateur!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Regelmatige aanwezigheid
Regelmatige aanwezigheid

 • School moet kunnen aantonen dat ze bij problematische afwezigheid, in samenwerking met CLB, voldoende inspanningen leverde om de situatie te verbeteren.

 • Verificateur kan dossier voorleggen aan commissie PA. Mogelijke gevolgen:

  • De leerling wordt alsnog meegeteld

  • De leerling telt niet mee op de teldag

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Financierbaarheid van de gevolgde opleiding
Financierbaarheid van de gevolgde opleiding

 • Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school

 • Programmaties

  • Structuuronderdeel

  • School

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Financierbaarheid van de gevolgde opleiding1
Financierbaarheid van de gevolgde opleiding

 • Onderscheid tussen:

  • het structuuronderdeel is niet programmeerbaar;

  • het structuuronderdeel is vrij programmeerbaar;

  • het structuuronderdeel is programmeerbaar mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan;

  • het structuuronderdeel is programmeerbaar mits goedkeuring door de Vlaamse Regering.

   Indien programmatie niet in orde en toch leerlingen: vermijden dat ze geen studiebewijs kunnen halen!

   • Erkenningsaanvraag indienen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Financierbaarheid van de gevolgde opleiding2
Financierbaarheid van de gevolgde opleiding

Herstructurering

 • Afsplitsing

  • Resultaat = evenveel scholen

  • ten laatste op 1 mei melden aan AgODi

  • Enkel vormvereisten voor dossier

 • Overheveling studiegebied en graad

  • Ten laatste op 1 mei melden aan AgODi

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Discimus
Discimus

 • Innovatie in elektronische communicatie met scholen

 • EDISON-zendingen afgeschaft

  • Drie eerste schooldagen

  • Zending 1 oktober

  • Zendingen in-uit

  • Zending leerlingenkenmerken

  • PA

  • Zending voltijds engagement (DBSO)

 • Nu in DISCIMUS

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Ii soorten omkadering

II. Soorten omkadering

Berekening en toekenning omkadering


Soorten omkadering
Soorten omkadering

 • Verschillende eenheden

  • Uren-leraar

  • Punten

  • Ambten

 • Verschillende doeleinden

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar
Uren-leraar

 • Gewone uren-leraar

 • Uren levensbeschouwelijke vakken

 • Uren-leraar voor scholengemeenschappen

 • GOK-uren

 • Uren voor Anderstalige Nieuwkomers

 • Tijdelijk Onderwijs Aan Huis

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gewone uren leraar
Gewone uren-leraar

 • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen op de teldag of –data per structuuronderdeel

 • Pas het forfaitaire pakket toe

 • Pas de juiste schijven en/of coëfficiënten toe

 • Ken de eventuele verhogingen voor ligging in Brussel en dunbevolkte gebieden toe

 • Pas de minimumpakketten toe

 • Pas de aanwendingspercentages toe

 • Ken de verhoging voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap toe

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gewone uren minimumpakketten
Gewone uren: minimumpakketten

 • MP/Y: De minimumpakketten moeten voldoende deel uitmaken van het totale pakket.

 • Norm: minimum 15%

 • CF/MP: Het verschil tussen beide pakketten moet groot genoeg zijn

 • Norm: CF mag maximum 85% van MP zijn

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Voorbeeld behoud minimumpakket
Voorbeeld behoud minimumpakket

=> min. 15%

=> max. 85%

Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (674)

MP= Som van minimumpakketten per structuuronderdeel met minimumpakketten (457)

CF= Som van coëfficiëntenregeling per structuuronderdeel met minimumpakketten (288,85)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Voorbeeld verlies minimumpakketten
Voorbeeld verlies minimumpakketten

=> max. 85%

=> min. 15%

Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (1447,50)

MP= Som van minimumpakketten per structuuronderdeel met minimumpakketten (136)

CF= Som van coëfficiëntenregeling per structuuronderdeel met minimumpakketten (117,30)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Aanwendingspercentages
Aanwendingspercentages

 • 96,57%: urenpakket gegenereerd door coëfficiëntenregeling

 • 98,57%: urenpakket gegenereerd door minimumpakket

 • 98,00%: uren levensbeschouwelijke vakken

 • 100%: uren topsport

 • 100%: forfaitaire pakketten

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar levensbeschouwelijke vakken
Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken

 • Gebaseerd op de godsdienstkeuze

  • Voorzien in de inschrijving

 • Twee soorten pakketten

  • Pakket op basis van de teldata van het voorgaande schooljaar

  • Pakket op 1 oktober en erna (enkel als er een godsdienstkeuze is)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar levensbeschouwelijke vakken1
Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken

 • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en hun godsdienstkeuze op de teldatum of –data

 • Bepaal het aantal klassen per structuuronderdeel aan de hand van de splitsingsnormen

 • Vermenigvuldig het aantal klassen met 2

 • Pas het aanwendingspercentage toe

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar levensbeschouwelijke vakken2
Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken

 • Herberekening op 1/10 (en erna); enkel impact wanneer:

  • een nieuwe cursus start

  • een cursus stopt

 • Niet wanneer er nog steeds leerlingen in de cursus ingeschreven zijn!!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar voor scholengemeenschappen
Uren-leraar voor scholengemeenschappen

 • Reductie van plage-uren mogelijk maken

 • Vermindering werkdruk

 • Verdeling van 20.000 extra uren over scholengemeenschappen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar voor scholengemeenschappen1
Uren-leraar voor scholengemeenschappen

Berekening:

 • 20.000/[som van alle urenpakketten]= x

 • X * [som urenpakketten scholen in SG]

 • Deze uren moeten verdeeld worden onder de scholen van de SG

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gok uren
GOK-uren

 • Uren toegekend in het kader van de Codex Secundair Onderwijs

 • Op basis van het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en de mate waarin zij aantikken op één of meerdere indicatoren

 • Voor het uitwerken van een beleid rond gelijke onderwijskansen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gok uren indicatoren
GOK-uren: indicatoren

 • De moeder is laaggeschoold

 • Het gezin ontvangt één of meedere schooltoelages

 • De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands

 • De ouders behoren tot de trekkende bevolking

 • De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen

   met kenmerken voor financiering!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Berekening gok uren
Berekening GOK-uren

 • Uren per 3-jarige cyclus:

  • Vierde cyclus: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

  • Vijfde cyclus: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

   Gegevens van 1 februari 2014 = berekeningsbasis GOK-uren 5de cyclus

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gok uren1
GOK-uren

 • Controle door onderwijsinspectie

  • Negatief advies: invloed op uren in de volgende cyclus

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren anderstalige nieuwkomers
Uren anderstalige nieuwkomers

 • Voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN): 2,5 uren per regelmatige OKAN-leerling op 1 oktober – herberekening na +4 of -4 leerlingen

 • Doorstroming van leerlingeninformatie en onderhouden van contacten met ex-onthaalleerlingen: 22 uur vervolgcoach

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Tijdelijk onderwijs aan huis
Tijdelijk onderwijs aan huis

 • 4 bijkomende lesuren per week per leerling

 • Voor jongeren die tijdelijk afwezig zijn o.w.v. ziekte of ongeval

 • Recht: wanneer leerling binnen een bepaalde afstand van de school woont

  Schoolreglement

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Tijdelijk onderwijs aan huis1
Tijdelijk onderwijs aan huis

 • Niet voor leerlingen in

  • Voorbereidende leerjaren op hoger onderwijs

  • Se-n-se

  • 4de graad BSO

  • HBO verpleegkunde

 • Wachttijd van 21 dagen (niet-chronisch zieken)

 • Toestemming directie

 • Medisch attest

 • Als dit afloopt: laten weten aan de verificateur en de zending aanpassen.

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar voor land en tuinbouwinstellingen
Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen

 • Scholen met SG land- en tuinbouw

 • Elke instelling krijgt 58 uren-leraar = 2 betrekkingen

 • Vermeerderd volgens aantal regelmatige, financierbare leerlingen in de structuuronderdelen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014Punten
Punten

 • ICT-punten

 • Voor hardware en software

 • Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform

  => Te melden aan AgODi

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Punten1
Punten

 • Berekening

  • Leerlingen in OKAN, 1B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO: wegingsfactor 1,25

  • Leerlingen in 1A, 2GEM, ASO, KSO, TSO: wegingsfactor 1

  • Gewogen leerlingen x 0,03969

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Ambten
Ambten

 • Directeur

 • Topsportcoördinator

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Topsportco rdinator
Topsportcoördinator

 • Per school die topsportconvenant afsloot => 1 topsportcoördinator

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Directeur
Directeur

 • Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op de gebruikelijke teldatum

 • Enkel 1ste of 1ste en 2de graad: 120 leerlingen

 • Minder leerlingen: halftijdse onderwijsopdracht

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Mededeling omkadering
Mededeling omkadering

 • 1 dienstbrief voor:

  • Gewone uren-leraar

  • Uren levensbeschouwelijke vakken

  • ICT-coördinatie

  • Uren land- en tuinbouw

  • Ambt topsportcoördinator

 • Raadplegen op Mijn Onderwijs www.ond.vlaanderen.be/mijnonderwijs

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Iii netto aanwendbaar pakket

III. Netto aanwendbaar pakket

Verdeling van de toegekende uren


Netto aanwendbaar pakket
Netto aanwendbaar pakket

 • Uren kunnen herverdeeld of aangewend worden

 • Communicatie aanwending:

  • zending middelen (uiterlijk 8 november)

  • In de school ter beschikking:

   • Processen verbaal

   • Verklaringen ivm overdrachten

  • Nog 1 formulier

   • Overzicht personeelsleden niet-subsidieerbare of niet-financierbare opdracht (B-luik)  plage-uren!

   • Tegen uiterlijk 20 november!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Overdracht naar volgend schooljaar
Overdracht naar volgend schooljaar

 • Welke uren?

  • Uren-leraar SO

  • Uren-leraar DBSO

  • Uren levensbeschouwelijke vakken (per vak!)

 • Max. 2% van aanwendbaar pakket

 • Vastgelegd op 1 november

 • Moeten het volgende jaar gebruikt worden

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Overdracht naar een andere instelling
Overdracht naar een andere instelling

 • Welke uren?

  • Uren-leraar SO

  • Uren-leraar DBSO

  • Uren LBV

  • GOK 1

  • GOK 23

 • Naar welke instellingen?

  • Scholen SO/DBSO

  • Scholen BUSO

  • VO (DBSO, Se-n-Se, HBO)

  • HO (Se-n-Se, HBO-verpleegkunde)

  • CDV (DBSO)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Andere invulling van uren
Andere invulling van uren

 • Welke mogelijkheden?

  • GOK 1  GOK23

  • Uren-leraar SO  uren-leraar DBSO

  • Uren-leraar SO/DBSO  uren voordrachtgever

  • Uren-leraar SO  politie of brandweer

  • Uren-leraar DBSO  uren ondersteunend personeel

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren van scholengemeenschap
Uren van scholengemeenschap

 • In de zending: meedelen hoeveel uren u ontvangt van de uren voor scholengemeenschap

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Zending middelen
Zending middelen

 • De gegevens van één instelling in één zending

 • Gevende school stuurt

 • Overdrachten van vorig schooljaar: niet meesturen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Netto aanwendbaar pakket1
Netto aanwendbaar pakket

 • Resultaat = volledig overzicht van de aanwendbare uren

 • Basis voor controle door het werkstation

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014Iv controle omkadering

IV. CONTROLE OMKADERING

Procedure bij de controle van het lesurenpakket


Inleiding1
Inleiding

 • Kernactiviteit

 • Engagement naar Rekenhof

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Welke pakketten controleren
Welke pakketten controleren?

 • Gewone uren leraar voltijds

 • Uren DBSO

 • Uren levensbeschouwelijke vakken (LBV)

 • Uren gelijke onderwijskansen (GOK)

 • Uren onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Welke pakketten controleren1
Welke pakketten controleren?

 • Teeltleiders

 • Onderwijs aan huis

 • Topsportcoördinatoren

  PWB valt hier niet in de scope

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gewone uren uren levensbeschouwing
Gewone uren/uren levensbeschouwing

 • Maken hier deel van uit

  • BPT modularisering lesopdracht

  • Gewone BPT-uren

  • Interne pedagogische begeleiding

  • Klassenraad

  • Klassendirectie

  • Inhaallessen

  • Seminarie

  • Stage

  • Witte plage-uren

  • Uren leren en werken (DBSO)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gebruik gewone uren
Gebruik gewone uren

Gewone lesuren mogen gebruikt worden voor:

 • Godsdienst/NCZ

 • GOK

 • Anderstalige nieuwkomers (OKAN)

  Omgekeerd mag niet!

 • Een tekort aan “gewone” lesuren mag niet worden aangevuld met GOK/OKAN/LBV

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren okan
Uren OKAN

 • Maken hier deel van uit

  • OKAN-onthaaljaar: AV nederlands voor nieuwkomers - code 877

  • OKAN-onthaaljaar: overige - code 436

  • OKAN-vervolgtraject – code 880

  • OKAN DBSO – code 436

 • Ambten: leraar en godsdienstleraar

  • Uren levensbeschouwing mogen worden gebruikt voor OKAN

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren 311 en 312
Uren 311 en 312

 • Uren voltijds onderwijs (311) mogen gebruikt worden voor DBSO (312)

  Omgekeerd mag niet!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Werkwijze ws stappen
Werkwijze WS: stappen

 • Nagaan op hoeveel uren een instelling recht heeft

  • info vanuit schoolbeheerteam

 • Vergelijken met het aantal uren dat een instelling via het EPD heeft doorgestuurd

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Controle pakketten 1 6
Controle (pakketten 1-6)

 • AgODi controleert titularisuren: ATO2 + ATO4

  • Stuur vervangers dus steeds door als ATO1

 • Elk pakket afzonderlijk

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Controle pakketten 1 61
Controle (pakketten 1-6)

 • Per instellingsnummer afzonderlijk!

  • Compensaties tussen scholen moeten worden voorgelegd aan Schoolbeheerteam

 • Uitzondering OKAN voltijds SO: per scholengemeenschap

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Controle demonstratie
Controle: demonstratie

 • Berekeningstool

 • Verrekent alle zendingen i.v.m. personeel die op een bepaald schoolnummer zijn gebeurd

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Controle demonstratie1
Controle: demonstratie

Code urenpakketten

 • 37: GOK-uren

 • 40: gewone uren-leraar 311

 • 41: godsdienst (vormt één pakket met NCZ)

 • 43: anderstalige nieuwkomers

 • 45: teeltleider

 • 46: uren-leraar 312 = uren DBSO

 • 48: niet-confessionele zedenleer (vormt één pakket met godsdienst))

 • Staan ook op afdrukken

 • opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Controle
  Controle

  • Som van alle uren van het geselecteerde pakket: 2 kolommen

   • enkel goedgekeurde opdrachten

   • alle opdrachten die niet geweigerd werden

  • Ook op afdruk

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Referentiedata controle
  Referentiedata controle

  • 3 data gespreid over het schooljaar

  • In principe is elke dag mogelijk

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Actie school
  Actie school

  • WS doet mededeling overschrijding  Reageer!

   Aan wie?

  • Betwisting cijfers lesurenpakketten  contacteer SBT

   • Licht WS over deze contactname in

  • Vragen over of betwisting van resultaten zendingen personeel  WS

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Oorzaak problemen
  Oorzaak problemen

  • Vervangers ten onrechte in stand ATO2 i.p.v ATO1

   • Zijn alle dienstonderbrekingen vervangen?

  • Dienstonderbreking vergeten aan te duiden

   • TBSOB, TBSVP, bonus

  • Vergeten personeelslid uit dienst te melden

  • Code speciale pakketten vergeten (ICT, GOK,Taak- en functiedifferentiatie…)

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Oorzaak problemen1
  Oorzaak problemen

  • PWB: OOM code 16 vergeten

  • Probleem BPT NC-zedenleer

  • Vraag of bepaalde moeilijke zendingen correct zijn geregistreerd

   • Manuele zendingen

  • Foute berekening door de school van het aantal uren dat ze mogen inrichten

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Mogelijke gevolgen
  Mogelijke gevolgen

  • Aanpassingen zendingen personeel

  • Uren insturen via OOM 16

  • Intrekking vaste benoemingen

  • Aanwending buffer: alleen na toestemming van schoolbeheerteam

  • Terugvordering: indien geen andere mogelijkheid om overschrijding weg te werken

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Tijdelijk onderwijs aan huis2
  Tijdelijk onderwijs aan huis

  • Opsturen met vakcode 598

  • Moet altijd gebonden zijn aan zieke leerling

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Topsportschoolco rdinator
  Topsportschoolcoördinator

  • School kan functie inrichten als:

   • technisch adviseur

   • technisch adviseur-coördinator

   • adjunct-directeur

   • leraar

  • Leraar

   • Via BPT-uren

   • Schrijf in opmerking

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Samenwerking met de school
  Samenwerking met de school

  • Samen zoeken naar een oplossing

  • Kwaliteit van zendingen verbeteren

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Nog vragen
  Nog vragen?

  Afdeling personeel secundair onderwijs en DKO:

  • Kris Lambrecht

   [email protected]

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  ad