Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket - PowerPoint PPT Presentation

Omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket
Download
1 / 76

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket. Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2013-2014. Doelstellingen. Volledige ketting van omkadering weergeven: Van telling tot controle

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket

Omkadering in het gewoon secundair onderwijsVan leerlingentelling tot controle urenpakket

Opleiding voor schoolsecretariaten

Schooljaar 2013-2014


Doelstellingen

Doelstellingen

 • Volledige ketting van omkadering weergeven: Van telling tot controle

  • De algemene principes die gelden bij de berekening van omkadering meegeven

  • De verschillende soorten omkadering en hun berekening overlopen

  • Bepalen hoe tot het netto aanwendbaar pakket gekomen wordt

  • Zicht geven op de controle op de aanwending

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Inleiding

Inleiding

 • Kennismaking

 • Samenwerking Scholen - Personeel

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


I algemene principes

I. Algemene principes


Algemene principes teldata

Algemene principes: teldata

 • Meestal: 1 februari

 • Uitzondering: 1 oktober

 • HBO – Se-n-Se: 15 januari en 1 juni

  • HBO: gemiddeld aantal leerlingen

  • Se-n-Se: meeste leerlingen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Algemene principes regelmatigheid financierbaarheid

Algemene principes: Regelmatigheid - financierbaarheid

 • Een leerling is regelmatig als hij:

  • Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden

  • De vorming werkelijk en regelmatig volgt

 • Een leerling is financierbaar als hij

  • Regelmatig is

  • Les volgt in een financierbare richting

 • Onderwerp van verificatie

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Wat indien niet regelmatig en financierbaar

Wat indien niet regelmatig en financierbaar?

 • Vrije leerling

  • Telt niet mee voor de berekening van de middelen voor de school

  • Kan geen studiebewijs ontvangen op het einde van het schooljaar

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

 • Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm

  => SO 64

 • Toelatingsklassenraad

 • Medische attesten

 • Resultaten examencommissie: melden aan verificateur!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Regelmatige aanwezigheid

Regelmatige aanwezigheid

 • School moet kunnen aantonen dat ze bij problematische afwezigheid, in samenwerking met CLB, voldoende inspanningen leverde om de situatie te verbeteren.

 • Verificateur kan dossier voorleggen aan commissie PA. Mogelijke gevolgen:

  • De leerling wordt alsnog meegeteld

  • De leerling telt niet mee op de teldag

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Financierbaarheid van de gevolgde opleiding

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding

 • Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school

 • Programmaties

  • Structuuronderdeel

  • School

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Financierbaarheid van de gevolgde opleiding1

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding

 • Onderscheid tussen:

  • het structuuronderdeel is niet programmeerbaar;

  • het structuuronderdeel is vrij programmeerbaar;

  • het structuuronderdeel is programmeerbaar mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan;

  • het structuuronderdeel is programmeerbaar mits goedkeuring door de Vlaamse Regering.

   Indien programmatie niet in orde en toch leerlingen: vermijden dat ze geen studiebewijs kunnen halen!

   • Erkenningsaanvraag indienen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Financierbaarheid van de gevolgde opleiding2

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding

Herstructurering

 • Afsplitsing

  • Resultaat = evenveel scholen

  • ten laatste op 1 mei melden aan AgODi

  • Enkel vormvereisten voor dossier

 • Overheveling studiegebied en graad

  • Ten laatste op 1 mei melden aan AgODi

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket

 • Rationalisatienormen

  • Gedoogjaar

  • Fusies: voor 1 mei melden

  • Afbouw: voor 1 mei melden

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Discimus

Discimus

 • Innovatie in elektronische communicatie met scholen

 • EDISON-zendingen afgeschaft

  • Drie eerste schooldagen

  • Zending 1 oktober

  • Zendingen in-uit

  • Zending leerlingenkenmerken

  • PA

  • Zending voltijds engagement (DBSO)

 • Nu in DISCIMUS

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Ii soorten omkadering

II. Soorten omkadering

Berekening en toekenning omkadering


Soorten omkadering

Soorten omkadering

 • Verschillende eenheden

  • Uren-leraar

  • Punten

  • Ambten

 • Verschillende doeleinden

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar

Uren-leraar

 • Gewone uren-leraar

 • Uren levensbeschouwelijke vakken

 • Uren-leraar voor scholengemeenschappen

 • GOK-uren

 • Uren voor Anderstalige Nieuwkomers

 • Tijdelijk Onderwijs Aan Huis

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gewone uren leraar

Gewone uren-leraar

 • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen op de teldag of –data per structuuronderdeel

 • Pas het forfaitaire pakket toe

 • Pas de juiste schijven en/of coëfficiënten toe

 • Ken de eventuele verhogingen voor ligging in Brussel en dunbevolkte gebieden toe

 • Pas de minimumpakketten toe

 • Pas de aanwendingspercentages toe

 • Ken de verhoging voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap toe

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gewone uren minimumpakketten

Gewone uren: minimumpakketten

 • MP/Y: De minimumpakketten moeten voldoende deel uitmaken van het totale pakket.

 • Norm: minimum 15%

 • CF/MP: Het verschil tussen beide pakketten moet groot genoeg zijn

 • Norm: CF mag maximum 85% van MP zijn

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Voorbeeld behoud minimumpakket

Voorbeeld behoud minimumpakket

=> min. 15%

=> max. 85%

Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (674)

MP= Som van minimumpakketten per structuuronderdeel met minimumpakketten (457)

CF= Som van coëfficiëntenregeling per structuuronderdeel met minimumpakketten (288,85)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Voorbeeld verlies minimumpakketten

Voorbeeld verlies minimumpakketten

=> max. 85%

=> min. 15%

Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (1447,50)

MP= Som van minimumpakketten per structuuronderdeel met minimumpakketten (136)

CF= Som van coëfficiëntenregeling per structuuronderdeel met minimumpakketten (117,30)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Aanwendingspercentages

Aanwendingspercentages

 • 96,57%: urenpakket gegenereerd door coëfficiëntenregeling

 • 98,57%: urenpakket gegenereerd door minimumpakket

 • 98,00%: uren levensbeschouwelijke vakken

 • 100%: uren topsport

 • 100%: forfaitaire pakketten

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar levensbeschouwelijke vakken

Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken

 • Gebaseerd op de godsdienstkeuze

  • Voorzien in de inschrijving

 • Twee soorten pakketten

  • Pakket op basis van de teldata van het voorgaande schooljaar

  • Pakket op 1 oktober en erna (enkel als er een godsdienstkeuze is)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar levensbeschouwelijke vakken1

Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken

 • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en hun godsdienstkeuze op de teldatum of –data

 • Bepaal het aantal klassen per structuuronderdeel aan de hand van de splitsingsnormen

 • Vermenigvuldig het aantal klassen met 2

 • Pas het aanwendingspercentage toe

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar levensbeschouwelijke vakken2

Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken

 • Herberekening op 1/10 (en erna); enkel impact wanneer:

  • een nieuwe cursus start

  • een cursus stopt

 • Niet wanneer er nog steeds leerlingen in de cursus ingeschreven zijn!!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar voor scholengemeenschappen

Uren-leraar voor scholengemeenschappen

 • Reductie van plage-uren mogelijk maken

 • Vermindering werkdruk

 • Verdeling van 20.000 extra uren over scholengemeenschappen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar voor scholengemeenschappen1

Uren-leraar voor scholengemeenschappen

Berekening:

 • 20.000/[som van alle urenpakketten]= x

 • X * [som urenpakketten scholen in SG]

 • Deze uren moeten verdeeld worden onder de scholen van de SG

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gok uren

GOK-uren

 • Uren toegekend in het kader van de Codex Secundair Onderwijs

 • Op basis van het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en de mate waarin zij aantikken op één of meerdere indicatoren

 • Voor het uitwerken van een beleid rond gelijke onderwijskansen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gok uren indicatoren

GOK-uren: indicatoren

 • De moeder is laaggeschoold

 • Het gezin ontvangt één of meedere schooltoelages

 • De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands

 • De ouders behoren tot de trekkende bevolking

 • De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen

   met kenmerken voor financiering!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Berekening gok uren

Berekening GOK-uren

 • Uren per 3-jarige cyclus:

  • Vierde cyclus: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

  • Vijfde cyclus: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

   Gegevens van 1 februari 2014 = berekeningsbasis GOK-uren 5de cyclus

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gok uren1

GOK-uren

 • Controle door onderwijsinspectie

  • Negatief advies: invloed op uren in de volgende cyclus

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren anderstalige nieuwkomers

Uren anderstalige nieuwkomers

 • Voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN): 2,5 uren per regelmatige OKAN-leerling op 1 oktober – herberekening na +4 of -4 leerlingen

 • Doorstroming van leerlingeninformatie en onderhouden van contacten met ex-onthaalleerlingen: 22 uur vervolgcoach

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Tijdelijk onderwijs aan huis

Tijdelijk onderwijs aan huis

 • 4 bijkomende lesuren per week per leerling

 • Voor jongeren die tijdelijk afwezig zijn o.w.v. ziekte of ongeval

 • Recht: wanneer leerling binnen een bepaalde afstand van de school woont

  Schoolreglement

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Tijdelijk onderwijs aan huis1

Tijdelijk onderwijs aan huis

 • Niet voor leerlingen in

  • Voorbereidende leerjaren op hoger onderwijs

  • Se-n-se

  • 4de graad BSO

  • HBO verpleegkunde

 • Wachttijd van 21 dagen (niet-chronisch zieken)

 • Toestemming directie

 • Medisch attest

 • Als dit afloopt: laten weten aan de verificateur en de zending aanpassen.

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren leraar voor land en tuinbouwinstellingen

Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen

 • Scholen met SG land- en tuinbouw

 • Elke instelling krijgt 58 uren-leraar = 2 betrekkingen

 • Vermeerderd volgens aantal regelmatige, financierbare leerlingen in de structuuronderdelen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Punten

Punten

 • ICT-punten

 • Voor hardware en software

 • Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform

  => Te melden aan AgODi

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Punten1

Punten

 • Berekening

  • Leerlingen in OKAN, 1B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO: wegingsfactor 1,25

  • Leerlingen in 1A, 2GEM, ASO, KSO, TSO: wegingsfactor 1

  • Gewogen leerlingen x 0,03969

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Ambten

Ambten

 • Directeur

 • Topsportcoördinator

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Topsportco rdinator

Topsportcoördinator

 • Per school die topsportconvenant afsloot => 1 topsportcoördinator

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Directeur

Directeur

 • Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op de gebruikelijke teldatum

 • Enkel 1ste of 1ste en 2de graad: 120 leerlingen

 • Minder leerlingen: halftijdse onderwijsopdracht

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Mededeling omkadering

Mededeling omkadering

 • 1 dienstbrief voor:

  • Gewone uren-leraar

  • Uren levensbeschouwelijke vakken

  • ICT-coördinatie

  • Uren land- en tuinbouw

  • Ambt topsportcoördinator

 • Raadplegen op Mijn Onderwijs www.ond.vlaanderen.be/mijnonderwijs

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Iii netto aanwendbaar pakket

III. Netto aanwendbaar pakket

Verdeling van de toegekende uren


Netto aanwendbaar pakket

Netto aanwendbaar pakket

 • Uren kunnen herverdeeld of aangewend worden

 • Communicatie aanwending:

  • zending middelen (uiterlijk 8 november)

  • In de school ter beschikking:

   • Processen verbaal

   • Verklaringen ivm overdrachten

  • Nog 1 formulier

   • Overzicht personeelsleden niet-subsidieerbare of niet-financierbare opdracht (B-luik)  plage-uren!

   • Tegen uiterlijk 20 november!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Overdracht naar volgend schooljaar

Overdracht naar volgend schooljaar

 • Welke uren?

  • Uren-leraar SO

  • Uren-leraar DBSO

  • Uren levensbeschouwelijke vakken (per vak!)

 • Max. 2% van aanwendbaar pakket

 • Vastgelegd op 1 november

 • Moeten het volgende jaar gebruikt worden

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Overdracht naar een andere instelling

Overdracht naar een andere instelling

 • Welke uren?

  • Uren-leraar SO

  • Uren-leraar DBSO

  • Uren LBV

  • GOK 1

  • GOK 23

 • Naar welke instellingen?

  • Scholen SO/DBSO

  • Scholen BUSO

  • VO (DBSO, Se-n-Se, HBO)

  • HO (Se-n-Se, HBO-verpleegkunde)

  • CDV (DBSO)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Andere invulling van uren

Andere invulling van uren

 • Welke mogelijkheden?

  • GOK 1  GOK23

  • Uren-leraar SO  uren-leraar DBSO

  • Uren-leraar SO/DBSO  uren voordrachtgever

  • Uren-leraar SO  politie of brandweer

  • Uren-leraar DBSO  uren ondersteunend personeel

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren van scholengemeenschap

Uren van scholengemeenschap

 • In de zending: meedelen hoeveel uren u ontvangt van de uren voor scholengemeenschap

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Zending middelen

Zending middelen

 • De gegevens van één instelling in één zending

 • Gevende school stuurt

 • Overdrachten van vorig schooljaar: niet meesturen

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Netto aanwendbaar pakket1

Netto aanwendbaar pakket

 • Resultaat = volledig overzicht van de aanwendbare uren

 • Basis voor controle door het werkstation

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Omkadering in het gewoon secundair onderwijs van leerlingentelling tot controle urenpakket

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Iv controle omkadering

IV. CONTROLE OMKADERING

Procedure bij de controle van het lesurenpakket


Inleiding1

Inleiding

 • Kernactiviteit

 • Engagement naar Rekenhof

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Welke pakketten controleren

Welke pakketten controleren?

 • Gewone uren leraar voltijds

 • Uren DBSO

 • Uren levensbeschouwelijke vakken (LBV)

 • Uren gelijke onderwijskansen (GOK)

 • Uren onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Welke pakketten controleren1

Welke pakketten controleren?

 • Teeltleiders

 • Onderwijs aan huis

 • Topsportcoördinatoren

  PWB valt hier niet in de scope

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gewone uren uren levensbeschouwing

Gewone uren/uren levensbeschouwing

 • Maken hier deel van uit

  • BPT modularisering lesopdracht

  • Gewone BPT-uren

  • Interne pedagogische begeleiding

  • Klassenraad

  • Klassendirectie

  • Inhaallessen

  • Seminarie

  • Stage

  • Witte plage-uren

  • Uren leren en werken (DBSO)

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Gebruik gewone uren

Gebruik gewone uren

Gewone lesuren mogen gebruikt worden voor:

 • Godsdienst/NCZ

 • GOK

 • Anderstalige nieuwkomers (OKAN)

  Omgekeerd mag niet!

 • Een tekort aan “gewone” lesuren mag niet worden aangevuld met GOK/OKAN/LBV

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren okan

Uren OKAN

 • Maken hier deel van uit

  • OKAN-onthaaljaar: AV nederlands voor nieuwkomers - code 877

  • OKAN-onthaaljaar: overige - code 436

  • OKAN-vervolgtraject – code 880

  • OKAN DBSO – code 436

 • Ambten: leraar en godsdienstleraar

  • Uren levensbeschouwing mogen worden gebruikt voor OKAN

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Uren 311 en 312

Uren 311 en 312

 • Uren voltijds onderwijs (311) mogen gebruikt worden voor DBSO (312)

  Omgekeerd mag niet!

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Werkwijze ws stappen

Werkwijze WS: stappen

 • Nagaan op hoeveel uren een instelling recht heeft

  • info vanuit schoolbeheerteam

 • Vergelijken met het aantal uren dat een instelling via het EPD heeft doorgestuurd

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Controle pakketten 1 6

Controle (pakketten 1-6)

 • AgODi controleert titularisuren: ATO2 + ATO4

  • Stuur vervangers dus steeds door als ATO1

 • Elk pakket afzonderlijk

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Controle pakketten 1 61

Controle (pakketten 1-6)

 • Per instellingsnummer afzonderlijk!

  • Compensaties tussen scholen moeten worden voorgelegd aan Schoolbeheerteam

 • Uitzondering OKAN voltijds SO: per scholengemeenschap

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Controle demonstratie

Controle: demonstratie

 • Berekeningstool

 • Verrekent alle zendingen i.v.m. personeel die op een bepaald schoolnummer zijn gebeurd

opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Controle demonstratie1

Controle: demonstratie

Code urenpakketten

 • 37: GOK-uren

 • 40: gewone uren-leraar 311

 • 41: godsdienst (vormt één pakket met NCZ)

 • 43: anderstalige nieuwkomers

 • 45: teeltleider

 • 46: uren-leraar 312 = uren DBSO

 • 48: niet-confessionele zedenleer (vormt één pakket met godsdienst))

 • Staan ook op afdrukken

 • opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Controle

  Controle

  • Som van alle uren van het geselecteerde pakket: 2 kolommen

   • enkel goedgekeurde opdrachten

   • alle opdrachten die niet geweigerd werden

  • Ook op afdruk

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Referentiedata controle

  Referentiedata controle

  • 3 data gespreid over het schooljaar

  • In principe is elke dag mogelijk

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Actie school

  Actie school

  • WS doet mededeling overschrijding  Reageer!

   Aan wie?

  • Betwisting cijfers lesurenpakketten  contacteer SBT

   • Licht WS over deze contactname in

  • Vragen over of betwisting van resultaten zendingen personeel  WS

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Oorzaak problemen

  Oorzaak problemen

  • Vervangers ten onrechte in stand ATO2 i.p.v ATO1

   • Zijn alle dienstonderbrekingen vervangen?

  • Dienstonderbreking vergeten aan te duiden

   • TBSOB, TBSVP, bonus

  • Vergeten personeelslid uit dienst te melden

  • Code speciale pakketten vergeten (ICT, GOK,Taak- en functiedifferentiatie…)

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Oorzaak problemen1

  Oorzaak problemen

  • PWB: OOM code 16 vergeten

  • Probleem BPT NC-zedenleer

  • Vraag of bepaalde moeilijke zendingen correct zijn geregistreerd

   • Manuele zendingen

  • Foute berekening door de school van het aantal uren dat ze mogen inrichten

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Mogelijke gevolgen

  Mogelijke gevolgen

  • Aanpassingen zendingen personeel

  • Uren insturen via OOM 16

  • Intrekking vaste benoemingen

  • Aanwending buffer: alleen na toestemming van schoolbeheerteam

  • Terugvordering: indien geen andere mogelijkheid om overschrijding weg te werken

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Tijdelijk onderwijs aan huis2

  Tijdelijk onderwijs aan huis

  • Opsturen met vakcode 598

  • Moet altijd gebonden zijn aan zieke leerling

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Topsportschoolco rdinator

  Topsportschoolcoördinator

  • School kan functie inrichten als:

   • technisch adviseur

   • technisch adviseur-coördinator

   • adjunct-directeur

   • leraar

  • Leraar

   • Via BPT-uren

   • Schrijf in opmerking

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Samenwerking met de school

  Samenwerking met de school

  • Samen zoeken naar een oplossing

  • Kwaliteit van zendingen verbeteren

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


  Nog vragen

  Nog vragen?

  Afdeling personeel secundair onderwijs en DKO:

  • Kris Lambrecht

   kris.lambrecht@ond.vlaanderen.be

  opleiding schoolsecretariaten 2013-2014


 • Login