Henry murray 1883 1988
Download
1 / 13

Henry Murray (1883-1988) - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Henry Murray (1883-1988). Explorations in personality: A clinical and experimental study of fifty men of college age” (Murray, 1938). Definiranje ličnosti. Ličnost je hipotetička struktura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Henry Murray (1883-1988)' - nike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Henry murray 1883 1988
Henry Murray (1883-1988)

Explorations in personality: A clinical and experimental study of fifty men of college age” (Murray, 1938)


Definiranje li nosti
Definiranje ličnosti

 • Ličnost je hipotetička struktura

 • Ličnost se biološki može definirati kao vladajući organ ili tijelu nadređena institucija. Kao takva, ona je locirana u mozgu. Bez mozga nema ličnosti (Murray, 1951).

 • Individualni pristup

  Holizam

  Orijentiranost na situacione determinante ličnosti

  Orijentiranost na prošlost i podsvjest kao motivacijske snage

  Biološka zasnovanost ljudske ličnosti

 • Važnost potreba


Struktura i dinamika li nosti
Struktura i dinamika ličnosti

 • Struktura ličnosti: id, ego, superego+ego ideal

 • Id sadrži i impulse koji su prihvatljivi

 • Ljudi se međusobno razlikuju po mogućnosti kontroliranja vlastitog ida

 • Osnovne determinante ponašanja:

  1. Potrebe

  2. Pritisci

  3. Teme


Potrebe
Potrebe

 • Potreba je jedan konstrukt koji predstavlja neku snagu . . . u mozgovnom području, snagu koja organizira percepciju, apercepciju, intelekciju, konaciju i akciju na taj način da u određenom smjeru transformira neku postojeću, nezadovolavajuću situaciju

 • Posljedica unutrašnjih procesa ili (češće) vanjskih pritisaka

 • Svaku potrebu prate određene emocije


Potrebe1
Potrebe

 • Akton – obrazac akcije vezan uz potrebu koji dovodi do njezinog zadovoljenja

  Složena povezanost različitih aktona i različitih potreba

  • nemogućnost zaključivanja o potrebama na osnovu ponašanja

   Važnost potreba za razumijevanje ponašanja:

   Aktoni sami po sebi nemaju intrinzičnu vrijednost. Uspostavljaju se i održavaju samo oni koji dovode do zadovoljenja potrebe.

   Ovisno o tome da li je potreba aktivna, dolazi do različitih reakcija na iste situacije

   Organizmi ne reagiraju samo na prisutne podražaje nego izvode ponašanja koja su vezana uz potrebe (npr. istraživanje teritorija, traženje hrane)


Vrste potreba
Vrste potreba

 • Viscerogene (12) i psihogene (28)

  Psihogene potrebe:

  Glavne kategorije:

  Ambicija (npr. potreba postignuća, egzibicije, reda, zadržavanja)

  Obrana statusa i održavanje psihološke distance (obrane, kontriranja)

  Reagiranje na ljudsku vlast i moć (dominacije, pokoravanja, agresije)

  Privrženost među ljudima (udruživanja, odbacivanja, njegovanja, igre)

  Izmjena informacija (znanja, tumačenja)


Vrste potreba1
Vrste potreba

 • Otvorene i prikrivene (manifestne i latentne)

  Motoričko ponašanje/snovi, fantazije, nesvjesno, neurotski simptomi

 • Proaktivne i reaktivne

 • Fokalne i difuzne

 • Modalne, efektne i procesna aktivnost


Individualne razlike
Individualne razlike

 • Prisutnost/neprisutnost potreba

 • Trajnost potreba

 • Intenzitet potreba

 • Sklop/obrazac potreba


Pritisci
Pritisci

 • Determinirajući aspekti okoline

 • Alfa i beta pritisci

   (ne) sukladnost između alfa i beta pritisaka

 • Odnos između potreba i pritisaka (interakcija)

   Tema – integracija potreba i pritisaka epizoda ponašanja


Test tematske apercepcije tat
Test tematske apercepcije (TAT)

 • Murray i Morgan (1935)

 • Uz Rorshackov, naspoznatiji projektivni test u psihologiji


Test tematske apercepcije tat1
Test tematske apercepcije (TAT)

 • Niska povezanost motiva mjerenih projektivnim testovima i motiva mjerenih upitnicima (McClelland , 1980)

   implicitni i eksplicitni motivi

 • Važnost interakcije motiva i osobina ličnosti za predikciju ponašanja (Winter i sur., 1998)

   osobine kanaliziraju ponašajnu ekspresiju motiva


ad