Kristallstruktuurid ja kristallide geomeetria b
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Kristallstruktuurid ja kristallide geomeetria b PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kristallstruktuurid ja kristallide geomeetria b. 3.38 5. Defektid tahketes materjalides. I deaalne korrapära on võimalik vaid temperatuuril T= 0K Kristallvõre defekti all mõistetakse igasugust kõrvalekallet ideaalsest võre korrapärasusest .

Download Presentation

Kristallstruktuurid ja kristallide geomeetria b

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kristallstruktuurid ja kristallide geomeetria b

Kristallstruktuurid ja kristallide geomeetriab


3 38 5 defektid tahketes materjalides

3.385. Defektid tahketes materjalides

Ideaalne korrapäraon võimalik vaid temperatuuril T= 0K

Kristallvõre defekti all mõistetakse igasugust kõrvalekallet ideaalsest võre korrapärasusest.

Kristallvõre defekte klassifitseeritakse tavaliselt nende geomeetria ehk dimensioonide järgi. Vastavalt sellele tehakse vahet 0-mõõtmeliste defektide e. punktdefektide; ühemõõtmeliste defektide e. lineaarsete defektide, kahe-mõõtmeliste defektide e. kristalliitide vaheliste piirpindade ja kolmemõõtmeliste defektide (pooride, võõrfaaside) vahel.


3 39 vakantsid a ja v revahelised defektid b tihedalt pakitud metalli kristallv res

3.39. Vakantsid (a) ja võrevahelised defektid (b) tihedalt pakitud metalli kristallvõres


3 41 asendus ja v revahelised v raatomid kristallv res

3.41. Asendus- ja võrevahelised võõraatomid kristallvõres


3 42 schottky defe k t and frenkel i defe k t

3.42. Schottky defekt and Frenkeli defekt


3 43 5 4 dislokatsioonid

3.43.5.4. Dislokatsioonid

Dislokatsioonid on ühemõõtmelised defektid, mille ümber on osa aatomeid paigutunud mitteregulaarselt. Dislokatsioonid võivad moodustuda aine plastilisel deformatsioonil, aine kristalliseerumisel ja aatommõõtude mittevastavuse tulemusena tahke lahuse moodustumisel.

On olemas 2 põhitüüpi dislokatsioone: joon- (serv-) ja vintdislokatsioonid. Joondislokatsioon on lineaarne defekt, mis paikneb piki lisapoolaatomkihi lõppemisel võres tekkivat joont.

Vintdislokatsiooni puhul on ülemine aatomtasapind kristallis aatomite vahelise vahemaa võrra nihutatud alumise aatomtasapinna suhtes.


3 44 servdislokatsioon kristallv res

3.44. Servdislokatsioon kristallvõres


3 45 vint dislo k at s ion kuubilises k r i stal lv res

3.45. Vintdislokatsion kuubiliseskristallvõres


3 46 kombineeritud dislokatsioon

3.46. Kombineeritud dislokatsioon


3 47 vintdislokatsioonist tekkinud spiraalid kristalli v lispinnal

3.47.Vintdislokatsioonist tekkinud spiraalid kristalli välispinnal


3 48 kombineeritud dislokatsioon ja dislokatsioonide s vituskujundid kristalli pinnal

3.48. Kombineeritud dislokatsioon ja dislokatsioonide söövituskujundid kristalli pinnal


3 49 pol kristallilise materjali teke tahkumisel

3.49. Polükristallilise materjali teke tahkumisel


3 50 pol kristallilise materjali teke tahkumisel

3.50. Polükristallilise materjali teke tahkumisel


3 51 v ikese ja suurenurgalised piirpinnad

3.51. Väikese- ja suurenurgalised piirpinnad


3 52 materjali osakeste energia erinevatel temperatuuridel

3.52 Materjali osakeste energia erinevatel temperatuuridel


110 tasapind rtk kristallstruktuuris

(110) tasapind RTK kristallstruktuuris


A fcc stru ktuur b a 111 tasapind ptk kristallstruktuuris

(a) FCC struktuur. (b) a (111) tasapind - PTKkristallstruktuuris


Aatomid ptk kristallstruktuuris

Aatomid PTK kristallstruktuuris


Kristallstruktuurid ja kristallide geomeetria b

Pindtsentreeritud kuubilise (a) ja heksagonaalse tihedaima pakkimise (b) võrdlus; (111) PTK struktuuris ja (0001) HTP struktuuris on tihedaima pakkimise tasapinnad


Asendus ja v revahelised v raatomid kristallv res

Asendus- ja võrevahelised võõraatomid kristallvõres


  • Login