johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet
Download
Skip this Video
Download Presentation
JOHDANTO KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN JA YHTEISKUNTAVASTUUSEEN osa b) Yhteiskuntavastuun osa-alueet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

JOHDANTO KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN JA YHTEISKUNTAVASTUUSEEN osa b) Yhteiskuntavastuun osa-alueet - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

JOHDANTO KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN JA YHTEISKUNTAVASTUUSEEN osa b) Yhteiskuntavastuun osa-alueet. Intensiivitoteutus CSR1LH001:42 tammikuu 2011 Harkki, Harmaala, Jallinoja, Jokinen. SISÄLTÖ. Yhteiskuntavastuu yhteiskuntavastuun ajureita yhteiskuntavastuun osa-alueet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JOHDANTO KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN JA YHTEISKUNTAVASTUUSEEN osa b) Yhteiskuntavastuun osa-alueet' - lilika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

JOHDANTO KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN JA YHTEISKUNTAVASTUUSEENosa b) Yhteiskuntavastuun osa-alueet

Intensiivitoteutus CSR1LH001:42

tammikuu 2011

Harkki, Harmaala, Jallinoja, Jokinen

sis lt
SISÄLTÖ
 • Yhteiskuntavastuu
  • yhteiskuntavastuun ajureita
  • yhteiskuntavastuun osa-alueet
   • taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen
  • yritysvastuun kannustimet
yhteiskuntavastuun sis lt n liittyv t ohjeistukset
Yhteiskuntavastuun sisältöön liittyvät ohjeistukset
 • Global Compact –aloite (1999)
  • http://www.unglobalcompact.org/
 • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille (1976, 2000)
 • EU:n vihreä kirja (2001)
 • Kansainvälisen kauppakamarin elinkeinoelämän peruskirja kestävän kehityksen edistämiseksi (1991)
  • http://www.iccfin.fi/
 • WBCSD:n ohjeistus
  • http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1
 • Kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan vastaiset ohjeet
 • Corporate Governance – suositus
 • (Hiukan lisätietoja dian muistiinpano-osioissa!)

LiisaRohweder, 2004

poliittiset p t kset ohjaavat yritysten toimintaa esim ilmastonmuutos
Poliittiset päätökset ohjaavat yritysten toimintaa – esim. ilmastonmuutos
 • Kansainväliset sopimukset
  • Esim. YK:n ilmastosopimus (1992 puitesopimus)
  • ja Kioton pöytäkirja (2005 voimaan)
   • EU:lle – 8 % päästötavoitteet (vuoden -90 tasosta)
 • EU:n
  • Ilmastopoliittiset päätavoitteet vuoteen 2020
   • -20 % tai -30 % jos päästään kansainväliseen sopimuksen
   • Suomelle +/- tavoitteet (vuoden -90 tasosta)
 • Suomen ilmasto- ja energiastrategia (2008)
 • Valtionneuvoston hyväksymä ilmastopoliittinen tulevaisuusselonteko (10/2009)

Ilmasto.org

lue lis ohjeistuksista
Lue lisää ohjeistuksista:
 • Yritysvastuu-kirjan 5. luku käsittelee näitä ohjeistuksia.
 • Elinkeinoelämän keskusliiton edeltäjäorganisaatio Teollisuus ja työnantajat julkaisi vuonna 2001 oppaan nimeltään Yrityksen yhteiskuntavastuu.
 • Sen sivuilta 11 – 20 (alaluvuista 2.1 ja 2.3) voit lukea keskeisimmistä edellä mainituista ohjeistuksista tarkemmin.
slide8

Yhteiskuntavastuulle

on nyt kysyntää…

YHTEISKUNNAN JA TALOUSELMÄN

ODOTUKSIA

Sir NICHOLAS STERN, World Bankin ekonomisti:

”Ilmastonmuutoksen huomiotta jättäminen tulee aiheuttamaan vakavia taloudellisia seuraamuksia.

Kaikkien yhteiskunnan toimijoiden on tiedostettava vastuunsa.”

Kansainvälistähuomiotasaanutilmastoraporttivuonna 2006

slide9

Yhteiskuntavastuulle

on nyt kysyntää…

YHTEISKUNNAN JA TALOUSELMÄN

ODOTUKSIA

JORMA OLLILA, Shellin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja:

”Kestävä kehitys on niin mutkikas ongelma, että täytyy kokeilla kaikkia tapoja vaikuttaa asenteisiin ja etsiä jopa radikaaleja keinoja muutoksen aikaansaamiseksi.”

HS Helmikuu 2007

slide10

"Omistaja-arvon tärkeys ei ole kadonnut, vaan asia nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

"Aiemmin ajateltiin, että hyvän yritysjohdon ainoa tehtävä on miellyttää kansainvälisiä sijoittajia. Mutta ei yritystä voi kehittää vuosi-neljännesten eikä lyhytaikaisten omistajien ehdoin. Nyt ollaan terveemmällä pohjalla.“

Metson toimitusjohtaja Tor Bergman,

Talouselämä 6.6.2002

slide11

Corporate sustainability:

A new paradigm

“In order to survive a company must make profits, but to sustain its profit-making activities it has to benefit the community in which it operates”

Corporate Sustainability is no longer just about giving money to worthy causes. It is about becoming a “sustainable” business

Corporate Sustainability is a business approach to create long term shareholder value by embracing opportunities and managing risks deriving from economic, environmental and social developments.

PricewaterhouseCoopers

slide12

Yrityksen arvon mittaaminen

tulevaisuudessa

 • Yrityksenarvonmittaamiseenkäytetäänjatkossayhäenenevissämäärinuusia, kutenesim. Sosiaalisiamittareita, jottayrityksenarvonmäärittäminentarkentuu.
 • Myösyrityksenhallitustenvastuutayritysvastuuseenliittyvissäasioissa on lisättysekäEuroopassaettäPohjois-Amerikassa.
 • Suurinosamonikansallisistayrityksistäjulkaiseetaloudelliseninformaationlisäksirelevanttejatietoja mm. ympäristövastuista, henkilöstöstä, etiikasta ja yhteiskunnallisestavaikuttavuudesta.
yhteiskuntavastuu riski vai mahdollisuus
Yhteiskuntavastuu – riskivaimahdollisuus?

Kansainvälistyminen

Markkinatjakilpailijat

Kilpailuetu

Sitoutuminenyrityksen

yhteiskuntavastuuseen

Omistajien

tuotto-odotukset

Sidosryhmienodotukset

läpinäkyvyydelle

Riskien

hallinta

Muutokset

lainsäädännössä

Vapaaehtoisetaloitteet

Edelläkävijäratkaisut

yrityksen johtaminen
Yrityksen johtaminen

Markkinoinnin

johtaminen

Henkilöstö-

johtaminen

Liiketoiminnan

johtamis-

järjestelmä

Ympäristö-

johtaminen

Johtamis-

järjestelmän

ydin

Talouden

johtaminen

Laatu-

johtaminen

Työterveys

ja -turvallisuus

yritysten vastaus haasteeseen

Toiminnan tehostaminen

Yritysten vastaus haasteeseen

Edelläkävijyys

Perustaso

Kehittäminen

Lain

täyttäminen

Ympäristö

ISO14001, EMAS

Elinkaari-

analyysit

Vapaaehtoiset

ohjelmat

Holistisempi näkemys

Ekotehokkuus

Taloudellinen

Corporate Governance

OHSAS18001

AA1000,

SA8000

Sosiaalinen

Sidosryhmä-

vuorovaikutus

GRI

investment in sustainability depends on chosen strategy
Investment in sustainability depends on chosen strategy

Innovation and leadership. New products, solutions and new markets. Value from emerging social & environmental trends.

Opportunities

High

New

Markets

Product responsibility. High quality, eco-efficient, safe products and services. Creation of customer loyalty

Market

Share

Risk

Cost

Reduction

Production Efficiency. Reducing cost and risk through process improvements in production.

Risk

Right to

Operate

Compliance. Achieving threshold regulation, access to markets and customers.

Low

Low

High

Return

yritysten n kemyksi vastuullisesta toiminnasta
Yritysten näkemyksiä vastuullisesta toiminnasta
 • Vastuullinen yritystoiminta on yrityksen liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella ja ottaa huomioon keskeisten sidosryhmien vaatimukset. Sen sisältö ja painotukset vaihtelevat yrityksittäin. (EK:n vastuullinen yritystoiminta -työryhmä)
 • Vastuuta itsestä ja muista! (Tapiola)
 • Eettisesti hyväksyttävä ja yhtiön arvojen mukainen toimintatapa auttaa saavuttamaan tavoitteemme olla alan kiinnostavin yhtiö niin työnantajana, yhteistyökumppaninakuin sijoituskohteena. (UPM Oyj)
 • Yrityksen on välttämätöntä käyttäytyä vastuullisesti menestyäkseen ja säilyttääkseen sidosryhmien luottamuksen. Viime kädessä kysymys on siitä, kuinka vetovoimainen ja hyvin hoidettu yritys on, mitkä ovat sen päämäärät ja kuinka onnistuneesti eri sidosryhmien tarpeet on toiminnassa tasapainotettu. (Neste Oil Oyj)
 • Tavoittelemme vastuullista liiketoimintaa tuottavasti. (Fortum Oyj)
 • (Lisää esimerkkejä dian muistiinpano-osiossa.)
tarkastelu vaihtelee n k kulmasta riippuen
Tarkasteluvaihteleenäkökulmastariippuen
 • Yhtiötaso
 • yhtiön arvo
 • johdon ja johtamisen uskottavuus
 • riskienhallinta
 • sidosryhmäsuhteet
 • Liiketoimintayksikkö
 • arvo- / toimittajaketjut
 • paikallinen maine
 • kustannukset
 • tuotto-odotukset
 • Toiminnallinen
 • toiminnan tehokkuus
 • kustannukset
 • sakot & maksut
 • lupaehdot
 • emissiot/tapahtumat
 • onnettomuudet
taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuu
 • Yrityksen taloudellinen vastuu liittyy kannattavaan taloudelliseen toimintaan, riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin.
 • Jos yrityksen talous ei ole kunnossa eikä yritys ole kilpailukykyinen, sillä ei ole edellytyksiä huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan.
 • Taloudellinen vastuu pohjautuu pitkälti lainsäädäntöön, joka vaihtelee maittain. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tuli vuonna 2002 voimaan Sarbanes-Oxley -laki, joka edellyttää kaikkia Yhdysvalloissa listattuja pörssiyhtiöitä määrittelemään toimintaperiaatteensa taloudellisista, ympäristö- ja yhteiskuntanäkökohdista.

Taloudellinen

vastuu

taloudellinen suorituskyky ja hyvinvoinnin mittaaminen
Taloudellinen suorituskyky ja hyvinvoinnin mittaaminen
 • Kolmoistilinpäätöstarkastelu: ympäristötilinpäätös, taloudellinen tilinpäätös ja sosiaalinen tilinpäätös.
  • pääoman tuotto, omavaraisuus, liikevaihdon kasvu, jalostusarvo.
  • työpaikat, investoinnit, verot ja sosiaalivakuutusmaksut, tutkimus- ja teknologiapanostus.
 • Vaatimusten täyttämiseksi yritykset ovat koonneet toimintaohjeensa koko toiminnan kattavaksi, yksityiskohtaiseksi menettelyohjeeksi (code of conduct).
 • Lisäksi vastuullisuus näkyy voitonjakopolitiikassa.
 • Taloudellisen vastuun yksi keskeinen työkalu on myös yrityksen riskienhallinta.

Taloudellinen

vastuu

taloudellisen vastuun n kyminen yrityksen tilinp t ksess
Taloudellisen vastuun näkyminen yrityksen tilinpäätöksessä

Taloudellinen

vastuu

 • Euroopan yhteisöjen komission suositus 2001/453/EY
 • KILA:n yleisohje 24.10.2006
 • KPL 3:1§:n 5 momentti: kun ympäristöasiat liittyvät olennaisesti yrityksen taloudelliseen tulokseen, toimintakertomuksen tulee sisältää kuvaus niistä
 • Ympäristöasioiden selvittäminen yhdenmukaisella tavalla helpottaa tilinpäätösten vertailua.
 • Sovellettu IFRS:ää niiltä osin kuin tarpeen.
vastuullisuus voitonjaossa
Vastuullisuus voitonjaossa

Taloudellinen

vastuu

Erityisessä tarkkailussa on yritysten voitonjako: heruuko siitä jotain myös ”yleiseen hyvään”, vai kasvattaako se vain omistajiensa varallisuutta?

Varsinkin taantuman aikaan yrityksen voitto jätetään monesti yrityksen käyttöön ”toiminnan kehittämisrahaksi”  työpaikkojen turvaaminen.

Viisaat yritykset osaavat kuitenkin aina jakaa voitostaan myös työyhteisönsä ulkopuolisille vaikka todellinen voitto ei suuri olisikaan.

Yritys muokkaa näin mainettaan myönteiseen suuntaan  positiivista kilpailuetua yritykselle.

taloudellinen vastuu1
Taloudellinen vastuu
 • Taloudellinen vastuu on sekä toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista että yrityksen sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten huomioimista.
 • Esimerkkeinä sidosryhmiin kohdistuvista vaikutuksista ovat suorat rahavirtavaikutukset, kuten palkkojen maksu työntekijöille ja verojen maksu yhteiskunnalle.

Sidosryhmiin kohdistuvat taloudelliset vaikutukset voivat myös olla välillisiä. Välillisiä vaikutuksia voi hahmottaa pohtimalla esimerkiksi oman toimialan kansantaloudellista merkittävyyttä, omien innovaatioiden laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta tai toimintojen sijoittamis-päätöksiin liittyviä taloudellisia vaikutuksia.

Välillisiä vaikutuksia kartoitettaessa voidaan myös pohtia tavarantoimittajille suunnattujen ostojen työllistämisvaikutusta kyseisissä yrityksissä ja tästä työllistämisestä edelleen syntyviä palkkatuloja ja verotuloja kuntaan.

taloudellisen vastuun sis lt
Taloudellisenvastuunsisältö
 • Taloudellinen kasvu ja kannattavuus on saavutettava eettisesti hyväksyttävällä tavalla
 • Taloudellinen välitön vastuu
   • kannattavuus, kilpailukyky, tehokkuus  on varaa hoitaa muuta vastuullisuutta
  • omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen
  • suorat rahavirtavaikutukset: palkat, verot, osingot
  • kuluttajansuojassa mukana ”kuluttajan talouden turvaaminen”
 • Taloudellinen välillinen vastuu
  • kansantaloudellinen merkittävyys
  • investointipäätösten ja tuotantohyödykkeiden hankinnan alueelliset vaikutukset
 • Taloudellisen vastuun perustana kirjanpito- ja raportointivelvollisuus
  • Osakeyhtiölaki, Kirjanpitolaki, vero- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntö
 • Kolmoistilinpäätös(Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet v. 2003,

Euroopan komission kehotus v. 2002) ympäristö- ja sosiaalisten

näkökohtien saaminen mitattaviksi

sosiaalinen vastuu
Sosiaalinen vastuu
 • Yrityksen sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat puolestaan henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä huolehtiminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tuotevastuu- ja kuluttajansuojakysymykset sekä hyvät toimintatavat yritysverkostossa sekä lähiyhteisö- ja yhteiskuntasuhteissa.
sosiaalisen vastuun sis lt
Sosiaalisenvastuunsisältö
 • Välitön sosiaalinen vastuu
  • työntekijöitä kohtaan (henkilöstöpolitiikka ja toimet  työturvallisuus ja –hyvinvointi, osaamisen kehitys)
  • vastuu palveluista ja tuotteista (tuoteturvallisuus- ja tuotevastuulait 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa)
 • Välillinen sosiaalinen vastuu
  • vastuu toimintaympäristöä kohtaan (yhteisyöhankkeet lähiympäristön kanssa tai esim. hyväntekeväisyys kauemmas)
  • yhteiskunnan hyvinvointi, koko arvoketjun mittainen tarkastelu (vastuu tuontikaupassa)
  • vastuu alihankkijoiden henkilöstöpolitiikasta ja tuotevastuusta (kumppanit ja vastuu tuontikaupassa)
  • Pitkät perinteet (hyvinvointiyhteiskunta/vanhat tehdaspaikkakunnat)
  • Minimivaaatimuksena lainsäädäntö, YK:n ja ILO:n säännöt
elinkeinoel m n keskusliiton n kemys sosiaalisesta vastuusta suomalaisissa yrityksiss
Elinkeinoelämän keskusliiton näkemys sosiaalisesta vastuusta suomalaisissa yrityksissä
 • Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa 
  • avointa toimintaa  
  • huolehtimista henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta  
  • huolehtimista tuoteturvallisuudesta  
  • huolehtimista kuluttajansuojasta   
  • yhteistyötä lähiympäristön kanssa
  • hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä yritysverkostoissa   
  • yleishyödyllisten toimintojen tukemista   

Sosiaalinen

vastuu

slide34

Ympäristö:

 • Ekologinen
 • vastuu
ymp rist vastuu
Ympäristövastuu
 • Ympäristövastuu on vastuuta ekologisesta ympäristöstä. Keskeisiä kysymyksiä yritysnäkökulmasta ovat tehokas ja säästäväinen luonnonvarojen käyttö, vesien, ilman ja maaperän suojelu, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmaston muutoksen torjunta sekä vastuu koko tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja toiminnan arvoketjusta.
slide36

Ympäristövastuullisuuden kehittymisestä Suomessa

Ennätysnopea teollistuminen synnytti ongelmajätteiden käsittelytarpeen sotien jälkeen:

Ongelmajäteyhtiö VA-HO Oy 1964

Suomalaisten yritysten ympäristövastuu laajamittaiseksi lainsäädännön kautta 1979 alkaen:

Ekokem Oy Ab 1979

1990-lukua on pidetty yritysten ympäristöherätyksen vuosikymmenenä. Yritykset vastasivat markkinoiden ja kiristyvän lainsäädännön haasteeseen omaksumalla ennakoivan otteen ympäristöasioihin.

Monenlaisia ohjelmia käynnistettiin, hallintajärjestelmiä otettiin käyttöön ja toiminnan ympäristövaikutuksia alettiin seurata systemaattisesti ainakin suuremmissa yrityksissä.

 • Ympäristö:
 • Ekologinen
 • vastuu

Liinpää, Linna ja Wiiala 2.11.2009

ymp rist vastuullisuuden historiaa lains d nn n kehittymisen kautta
Ympäristövastuullisuuden historiaa lainsäädännön kehittymisen kautta
 • Ympäristö:
 • Ekologinen
 • vastuu
ekologisen vastuun sis lt
Ekologisenvastuunsisältö
 • Ekologinen välitön vastuu
  • yrityksen omat ympäristövaikutukset paikallisesti ja globaalisti veteen, ilmaan, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen jne
 • Ekologinen välillinen vastuu
  • yhteistyökumppanien ympäristövaikutukset
  • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ympäristönsuojelun edistäminen esim. osallistuminen luonnonsuojeluhankkeisiin
 • Suhtautuminen muuttunut
  • lainsäädännön noudattamisesta omaehtoisuuteen
  • 1960-luvulta 2000-luvulle
ekologinen vastuu
Ekologinen vastuu
 • Ekologinen vastuu koostuu
  • ympäristölle aiheutuvien vaikutusten minimoinnista ja
  • ennaltaehkäisystä sekä
  • vahinkojen/vaikutusten korjaamisesta ja maksamisesta.
 • Minimitaso määritellään ympäristölainsäädännöllä.
 • Hallintaan kehitetty eri työkaluja, kuten ISO-standardeja ja ympäristömerkkejä.
 • Tiukempien määräysten ennakoinnilla yritykset hakevat kilpailuetua.
 • Ekologinen vastuu ja taloudellinen vastuu kulkevat usein kohti samaa tavoitella, varsinkin jos yritykselle aiheutuu säästöjä.
 • Toisaalta liiketoiminta voi estyä kokonaan ympäristövaikutusten takia vrt. kaivosteollisuus, rakentaminen, metsäteollisuus.
 • Ympäristö:
 • Ekologinen
 • vastuu
yritysvastuun kannustimet1
Yritysvastuun kannustimet

Eettiset kannustimet

Sidosryhmälähtöiset kannustimet

Julkishallinnolliset kannustimet

Taloudelliset kannustimet

Taloudelliset arvot

Eettiset arvot

yritysvastuun kannustimet2
Yritysvastuunkannustimet

Korkea

Vähenevät resurssit

 • Recent PwC CEO survey finds that 79 % of CEO\'s believe sustainability is critical to profitability.

Lisääntyvä lainsäädännöllinen ja sidosryhmäpaine

Alhainen

Aika

 • Yritysvastuunkannustimiaovat mm:
 • kilpailuedunsaavuttaminenkestävien/vastuullistentuotteiden ja palveluidenkautta
 • lainsäädännöstä ja sidosryhmienpainostuksestaaiheutuvienriskienhallinta
slide43

Yritysvastuunkannustimet

Demand for transparency

by stakeholders

Demand for

product information by

end-customers

Demand for recycled

raw-materials

End-user demand

for more environmentally

advanced products

Demand for material

flow information

Market drivers

Sustainability

Management

Compliance to

reporting requirements

Compliance to

product regulations

Compliance to

EU- regulations

Compliance air

pollution regulations

Fiscal pressure on

waste producers

Regulatory

Drivers

yritysvastuun taloudelliset kannustimet
Yritysvastuun taloudelliset kannustimet
 • Yritys on taloudellinen toimija
 • Kysyntätekijät
  • uudet asiakastarpeet, uudet niché-markkinat, markkinoiden oletettu kehitys; jopa pienet segmentit voivat olla kaupallisesti kiinnostavia
 • Imagotekijät
 • Kannattavuustekijät
  • materiaali- ja energiatehokkuus - kustannussäästöt
  • tuotteiden haitallisuuden vähentäminen
  • henkilöstön työturvallisuus
  • investointitarpeen ennakointi pitkällä aikavälillä
  • henkilöstön yleinen hyvinvointi
yritysvastuun sidosryhm l ht iset kannustimet
Yritysvastuun sidosryhmälähtöiset kannustimet
 • Sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia yritysten vastuun kannosta.
  • tiedonsaantimahdollisuudet lisääntyneet
  • sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet lisääntyneet
 • Yritys haluaa ottaa huomioon yleisen moraalin vaatimukset ja toimia kuten kunnon ”yrityskansalainen” (corporate citizenship).
yritysvastuun julkishallinnolliset kannustimet
Yritysvastuun julkishallinnolliset kannustimet
 • Saastuttaja maksaa –periaatteen vieminen lainsäädäntöön; ulkoiskustannusten sisäistäminen
 • Hallinnollinen ohjaus (eli lait, asetukset) on vastuullisen toiminnan perusedellytys.
 • Suomessa on lainsäädännön avulla toteutettu kaikki kestävään kehitykseen liittyvät keskeiset kansainväliset sopimukset ja EU:n säädökset.
    • osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntö
    • kirjanpito- ja verolainsäädäntö
    • teollisuusoikeus- ja kilpailulainsäädäntö
    • ympäristölainsäädäntö
    • työ- ja sosiaalilainsäädäntö
    • tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö
    • kansainvälisen kaupan säännöt
 • Taloudellinen ohjaus (verot)
 • Informatiivinen ohjaus
 • Lainsäädäntö vaihtelee alueittain; ongelma globaalissa kaupassa.
 • Trade Related Environmental Measures (TREM) ovat ristiriidassa vapaakauppasopimusten kanssa.
yritysvastuun eettiset kannustimet
Yritysvastuun eettiset kannustimet
 • Eettisen vastuun kantaminen perustuu yrityksen omiin arvoihin ja haluun kantaa vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.
 • Yrityksellä on kannattavan liiketoiminnan rinnalla myös muita päämääriä, joita se haluaa edistää (=esim. luonnonsuojelun edistäminen, eläinkokeiden vastustaminen).
 • Tavoitteena voi olla myös muuttaa sidosryhmien näkemyksiä jostain tietyistä asioista.
 • Taloudelliset ja eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
 • Yhä useampi yritys allekirjoittaa eettiset arvot, jolloin niistä voi tulla myös yrityksen päämääriä.
kiitos
Kiitos!
 • Jatka kokeeseen vielä myös osa c.
ad