Dr ftingsoppgave i velferdssosiologisk analyse

Dr ftingsoppgave i velferdssosiologisk analyse PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Dr ftingsoppgave i velferdssosiologisk analyse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Drøftingsoppgave i velferdssosiologisk analyse Førsteamanuensis Allan Sande http://webster.hibo.no/asf/gvs/

2. Oppgaveteksten Utleveres på fredag den 28.3 i studentekspedisjonen Innlevering innen torsdag den 10 april innen kl. 14.00 i studentekspedisjonen i A inngangen. Sensur 5 mai.

3. Formkrav Besvarelsen skal ha linjeavstand 1 ½ og skriftstørrelse 12. Oppgaven skal ikke overskride 10 sider tekst. Forside, kilder og litteraturliste regnes ikke med. På førstesiden: Studium, kurskode, eksamenskode, kandidatnummer, dato for innlevering. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer til ekspedisjonen i første etasje inngang A.  Veiledning finner du: http://webster.hibo.no/asf/gvs/

4. Drøftingsoppgave Redegjør: Definere og legge fram relevante begreper, teorier i oppgaven. Legge fram empiri. Drøfting: Bruke begreper og teori til å analysere empiriske materiale. A) En teori og begrepsdrøftingsoppgave. B) En analyse av empiriske samfunnsforhold. Redegjørelse er definering av begreper, framlegging av teori og framlegging av relevante data. Drøfting er å bruke begreper og teori mot data og empiriske materiale.

5. Disposisjon av oppgaven 1 Tittel og tema på oppgaven,   Innholdsfortegnelse 2.  Innledning, a) Tema og spørsmålet. b) Definisjon av sentrale begreper i oppgaveteksten 3 c) Redegjørelse for begreper og teori. 4 d) Redegjørelse for data /empiri fra samfunnet. 5 e) Drøfting er å bruke teori/begrep mot empirien for å analysere. 6. Avslutning og konklusjon (f) Svar på spørsmålet. Hvilke argumenter fant du gjennom analyse/drøfting for å trekke en konklusjon) 7. Litteraturliste (g) forfattere og kilder

6. Krav til gode besvarelser Rimelig fortolkning av oppgaveteksten og argumentasjon for presiseringen av spørsmålet Redegjørelse av tema, spørsmålet og relevante begreper og teorier. Redegjørelse av empirisk materiale og data fra offentlig statistikk, forskningsresultater eller kvalitativt forskningsmateriale A) Teoretiske drøftingsoppgave. Drøfting av ulike begreper og teorier som har størst analytisk kraft til å svare på spørsmålet i oppgaveteksten. B) Empiriske drøftingsoppgave. Drøfting av spørsmålet der du bruker teori og begreper mot et empiriske materiale for å finne svar på spørsmålet.

7. Karakterene A Fremragende presentasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F. Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene

  • Login