Lokalmiljø og tjenestetilbud – erfaringer fra Bydel Stovner
Download
1 / 14

Strategiplan for barne- og ungdomsarbeidet i Bydel Stovner 2011 – 2020 Målgruppe 9-21 år - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lokalmiljø og tjenestetilbud – erfaringer fra Bydel Stovner Maria Brattebakke – bydelsdirektør OXLO 19.09.2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Strategiplan for barne- og ungdomsarbeidet i Bydel Stovner 2011 – 2020 Målgruppe 9-21 år

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lokalmiljø og tjenestetilbud – erfaringer fra Bydel StovnerMaria Brattebakke – bydelsdirektør OXLO 19.09.2012


 • Forankret i bydelens planarbeid:Mål i strategisk planBydel Stovner skal ha et godt omdømme og være et eksempel på en bydel som har klart å skape engasjement og deltakelse blant bydelens befolkning. Dette kanaliseres inn i det frivillige organisasjonslivet, enten i eksisterende lag og organisasjoner eller gjennom opprettelsen av nye møteplasser. Ulikheter i kulturell og etnisk bakgrunn blir styrken og bærebjelken i ” Stolte Stovner”.

Strategiplan for barne- ogungdomsarbeidet i Bydel Stovner 2011 – 2020 Målgruppe 9-21 år


BOSO – Boligsosialt utviklingsprogram

- egnede boliger til vanskeligsstilte/ kjøpe og beholde selv/bomiljøarbeid

Familielos

Ny sjanse

Kvalifiseringsprogrammet

Introduksjonsprogrammet

 • Endringsarbeid gjennom program og prosjekter


Ny kunnskap

 • STORK-prosjektet har gitt ny kunnskap om kommunikasjon og helse

 • Vi trodde det var mer svangerskapsdiabetes i minoritetsbefolkningen - fant langt flere enn normen i alle grupper

 • Stor oppslutning

 • Kunnskap har resultert i endret tilbud


"alle" går i barnehage

 • Gratis kjernetid i barnehagen har resultert i langt flere barnehagebarn

 • Nye rekrutteringsmetoder

 • Flere lærer norsk

 • Men har vi klart å endre arbeidsformen nok?


Samarbeid skole og bydel

 • Etablering av møteplasser

 • Rommen skole og kultursenter

 • Ungdom og kultur er lokalisert på skolen

 • Samarbeid med skolene og prosjekter og metoder


Skape arenaer for læring

 • • Etablere lokale mestringsarenaer og videreutvikle et godt tverrfaglig samarbeid i bydelen, dette med utgangspunkt i gode erfaringer og prioriterte prosjekter.

 • • Bruke skolen utenom skoletid til aktiviteter

 • Samarbeide med skolene for å gi elever tilbud som kan styrke dem faglig gjennom egne tilbud på fridager

 • Skape gode miljøer for norskopplæring i alle bydelens tjenester, i barnehager, i helsetjenesten og på fritidsarenaen

 • Gratis norskkurs

 • Jobb X kurs for ungdom (Agenda X)


Sambruk og flerbruk

 • Utvikling av møteplasser

 • Haugenstua scene er omgjort til et flerbrukshus i samarbeid med frivillige og bruk av flere tjenester (både ungdomstilbud og frisklivssenter)

 • Grensene mellom "ditt" og "mitt" løses sakte opp


Samfunnsutvikler - ikke bare tjenesteprodusent

 • Vekt på medvirkning, og bruker det som arbeidsform

 • Unge ledere

 • Arrangørskolen

 • Tydeliggjort et ansvar for at tjenestene også bidrar til utvikling av lokalmiljøet


Fysisk aktivitet

 • Satsing på idrett og allaktivitet fremfor passive fritidstilbud

 • Idrettsutfordringer er kartlagt

 • Egen idrettskonsulent - når snart målet om at alle skal kunne svømme

 • Svømmekurs for barn, ungdom og voksne


Utvikling av egne tjenester

SaLTo arbeid er også familiearbeid

Familieferie 2012Dagsturer uke 26-33 tir og tor

Samarbeid med Stovner Frivilligsentral

Tirsdager i nærmiljøet – torsdag utflukter

Ca 100 barnebesøk – 45 foreldrebesøk

5 ungdomsledere i sommerjobb /Ung i jobb

Frivillige fra Frivilligsentralen


8. mars arrangementer

 • 2010 Somaliske kvinner/ politi og politikere

 • Pakistansk forening /Internasjonal Kvinneklubb

 • 2012Tyrkisk nettverk og Tamilsk Ressurssenter

 • Hva er kvinnenes situasjon i hjemlandet

 • og for tiden i Norge?


Dialogkonferanser

 • Barneoppdragelse

 • Ekteskap

 • Helse

 • Kultur og tradisjoner


Kafedialoger

 • Lever noen kvinner isolert fra resten av samfunnet?

 • Har kvinnene ulike problemer – i så fall hvilke

 • Kan jentene delta på lik linje i fritidsaktiviteter/leirskole/som resten av ungdommene/guttene?

 • Hva deltar jentene og mødrene på sammen?

 • Kan mødrene veilede døtrene sine når det gjelder utdanning

 • Er det lett el. vanskelig å gi jentene råd i ungdomstiden

 • Trenger vi å forbedre norskkunnskapene for mødrene/ungdommene?

 • Hvordan kan vi motvirke vold, segregering, tvangsgifte, ekstrem kontroll i nære relasjoner

 • Kafedialoger


ad
 • Login