ungdom og konflikth ndtering
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ungdom og konflikthåndtering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Ungdom og konflikth ndtering - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Ungdom og konflikthåndtering. …………….sett fra politiets perspektiv. Målselv-regionen. Hvem er jeg?. Andreas Nilsen Regionlensmann i Målselv/Balsfjord/Bardu 23 års tjeneste i politiet Erfaring fra: Operativ tjeneste i landdistrikter Tillitsverv på heltid – Politiets Fellesforbund

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ungdom og konflikth ndtering' - nemesio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ungdom og konflikth ndtering

Ungdom og konflikthåndtering

…………….sett fra politiets perspektiv

Målselv-regionen

hvem er jeg
Hvem er jeg?
 • Andreas Nilsen
 • Regionlensmann i Målselv/Balsfjord/Bardu
 • 23 års tjeneste i politiet
 • Erfaring fra:
  • Operativ tjeneste i landdistrikter
  • Tillitsverv på heltid – Politiets Fellesforbund
  • Ledelse på ulike nivåer i politiet
hva skal jeg snakke om
Hva skal jeg snakke om?
 • Ikke et foredrag om forbrytelse og straff i tradisjonell forstand………
 • Opptatt av:
  • Kompetanse
  • Utvikling
  • Strategisk tenking
  • Evaluering underveis
 • Sterkt fokus på politiets forebyggende arbeid………
konflikt hva er det
Konflikt – hva er det?

Enkel definisjon:

 • Kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger.

Utfall av en konflikt – fredsforsker Johan Galtung:

 • Den ene parten vinner
 • Begge parter gir seg
 • Partene inngår kompromiss
 • Partene finner en kreativ løsning

Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si

oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt.

politireform 2000 justiskomiteens uttalelse
Politireform 2000Justiskomiteens uttalelse

«Komiteen er opptatt av at en ved denne store politireformen

virkelig satser på å utvikle det forebyggende arbeidet.

Både organisatorisk og metodemessig må det forebyggende arbeidet stå i fokus, særlig må en ha fokus på det tverrfaglige samarbeidet.

Når en vurderer om politi- og lensmannsetaten gjør en god jobb er det ikke nok å ha fokus på saksbehandlingstid og oppklaringsprosent.

Det viktigste er å hindre kriminalitet, ikke minst blant barn og ungdom.

Hovedutfordringen ligger i å sette inn ressurser og tiltak, og

videreutvikle metoder som gjør denne delen av politiarbeidet bedre.»

formell forankring
Formell forankring

Politilovens § 1. Mål, 2. ledd

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være

et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes

rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Politilovens § 2. Oppgaver, nr 2

Politiet skal;… forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden

og sikkerhet.

Politiinstruksens § 10.1, bl.a.

Politiet skal forebygge og motvirke straffbare handlinger. Ellers plikter politiet å

organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke og hvis mulig endre

forhold som utløser ulovlige handlinger eller tilstander. Herunder skal politiet søke

samarbeid med aktuelle offentlige myndigheter og private organisasjoner mv.

forebyggende politiarbeid 1
Forebyggende politiarbeid - #1
 • Tradisjonelt hatt for lav prioritet hos politiet.
 • Ble ikke sett på som ordentlig politiarbeid
 • Vanskelig å måle effekten av forebyggende innsats
 • Tradisjonell tenking: Straff er det som må til!
 • Forebyggende tenking: Straff må unngås!

Politiet er i sterk endring på dette området……………………

forebyggende politiarbeid 2 pop
Forebyggende politiarbeid - #2POP

Problemorientert/kunnskapsstyrt politiarbeid – avhengig av:

 • Kunnskap om kriminaliteten
 • Strategisk ledelse
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskap om samarbeidsprosesser

Det handler om en metode uansett forhold:

 • Samle informasjon – identifisere problemet
 • Bearbeide og analysere
 • Iverksette ”riktige” tiltak
 • Evaluering
forebyggende politiarbeid 3 politir d
Forebyggende politiarbeid - #3Politiråd

Regjeringen besluttet i 2007 at det skulle opprettes

politiråd i alle landets kommuner……

 • Samarbeidsforum på strategisk nivå
  • Ordfører, rådmann og politiledelsen
  • Andre sentrale aktører basert på lokale forhold
  • Kan følge SLT-modell
 • Samarbeidsområder – noen eksempel
  • Arealplanlegging – kriminalitetsforebyggende fokus
  • Alkoholpolitikk – skjenkekontroll, ordensvakter m.v.
  • Integrering – fremmedkulturelle
  • Forebyggende aktivitet rettet mot barn og unge
forebyggende politiarbeid 4 bekymringssamtaler
Forebyggende politiarbeid - #4Bekymringssamtaler
 • Hjemlet i politilovens § 13
 • Gjelder overfor personer under 18 år – straffbare handlinger
 • Hensikt: Forebygge ytterligere lovbrudd.
 • Skriftlig innkalling.
 • Kan avhente barn og foreldre hvis de uteblir.
forebyggende politiarbeid 5 foredrag undervisning m v
Forebyggende politiarbeid - #5Foredrag, undervisning m.v.
 • Foredragsvirksomhet – i skolene, foreldremøter m.v.
 • Viktig arena i det forebyggende arbeidet
  • Politiet informerer
  • Relasjonsbygging
  • Ufarliggjøring
  • Resultat: Etablerer viktig toveiskommunikasjon
 • Rettes både mot barn/unge og foreldre/omsorgspersoner
forebyggende politiarbeid 6 ruskontrakt
Forebyggende politiarbeid - #6Ruskontrakt
 • Et tilbud til ungdom som har prøvd narkotika
 • Gis påtaleunnlate mot å forplikte seg
 • Inngår skriftlig avtale om å avstå fra fremtidig misbruk
 • Jevnlig urinprøve over en gitt periode
 • Hvis brudd på avtalen gjenopptas straffesaken
 • Kostnader dekkes av det offentlige
forebyggende politiarbeid 7 tverrfaglig samarbeid nettverksbygging
Forebyggende politiarbeid - #7Tverrfaglig samarbeid – nettverksbygging

Tverrfaglig samarbeid – nettverksbygging

 • Helse
 • Sosial
 • Barnevern
 • Skole
 • Institusjoner
 • Idretten
 • Natteravnordningen
 • Asylmottak
 • M.v.
forebyggende politiarbeid 8 konfliktr det
Forebyggende politiarbeid - #8Konfliktrådet

Konfliktrådet

 • Gratis meglertjeneste
 • Megleren hjelper partene til å finne en akseptabel løsning
 • Finnes i alle kommuner
 • Formål – løse tvister mellom:
  • Private parter
  • Individ og samfunn
 • Konfliktrådsloven med forskrift regulerer virksomheten
dansk forskning
Dansk forskning

www.CEFU.dk - Center for Ungdomsforskning

Har utgitt to rapporter:

 • 2003:Konflikt på gateplan– når etnisk minoritetsungdom og politi møtes.
 • 2007:Gadedrenge– yngre etniske gutter i gatebildet og deres møter med politi og borgere
cefu konflikt p gateplan 2003
CEFUKonflikt på gateplan - 2003

Forskningsprosjektet hadde sitt utspring i de siste års voldelige

konflikter mellom politi og unge nydansker, og fokuserte på møtet

mellom politiet og disse ungdommene på gateplan.

Formål var å forbedre grunnlaget for gjensidig forståelse,

forebygge misforståelser og bryte ned fiendebilder mellom

myndigheter og ungdommene.

Prosjektet gjennomført i Karlebo kommune:

20000 innbyggere

17 % innvandrere

cefu gadedrenge 2007 1
CEFUGadedrenge – 2007 #1

Denne rapporten bygger videre på ”konflikt på gateplan”.

Fokuset er rettet mot bakgrunnen for de konfliktfylte møter mellom

politi og etnisk minoritetsungdom.

Formålet er å hjelpe politiet og andre som i det daglige arbeider

med disse ungdommene – bedre forståelse gir bedre

oppgaveløsning.

cefu gadedrenge 2007 2
CEFUGadedrenge – 2007 #2

Ungdommene

Etniske minoritetsgutter i alderen 10 til 17 år som tilbringer store deler av tiden på gateplan.

I hovedsak bakgrunn fra Tyrkia og Midt-Østen

Ofte ressurssvake foreldre

Intervjuet 50 ungdommer

Dialog/samtale med 100 ungdommer

Både provins og storby

cefu gadedrenge 2007 3
CEFUGadedrenge – 2007 #3

Politiet

Dialog/samtale med 50 politibetjenter

11 intervjuer

Stor spredning i alderssammensetning og ansiennitet

Tallrike deltakerobservasjoner – patruljekjøring og briefinger

Både i storby og provins

cefu gadedrenge 2007 5
CEFUGadedrenge – 2007 #5

Noen konklusjoner:

 • Ulike arbeidsforhold i storby og provins
  • Provins: Mer diplomati
  • Storby: Mer konfrontasjon
 • Økt fokus har negativ effekt – fiendebilder og diskriminering
  • Guttene opplever det som sjikanering og gir svar på tiltale
 • Økt fokus gir fare for underminering av politiets autoritet
  • Politikere reiser på ferie eller sjarmoffensiv ved dalende meningsmålinger
 • Atferd og omgangstone er kilde til missforståelser og unødvendige pågripelser
cefu gadedrenge 2007 6
CEFUGadedrenge – 2007 #6

Noen anbefalinger:

 • Klar og felles strategi fra politiets side
 • Mer vekt på nærpoliti
 • Bevar initiativet – vil du sjekke navn og ender med pågripelse?
  • Hvem styrer slagets gang?
 • Fokus på forebygging fremfor brannslukking
 • Kunnskapsbasert innsats – mentoren
  • Må jobbe med dalende respekt for autoriteter
 • Familien skal være samarbeidspartner - ikke motpart
 • Koordinert tverrfaglig innsats; politi, kommune, skole, fritidsinstitusjoner m.v.
 • Det er ikke en politioppgave, men en samfunnsoppgave
hvor vil vi
Hvor vil vi?

PROBLEMORIENTERT

HENDELSESSTYRT

Akutte hendelser

Begrenset informasjon

Utrykning

Bare tiltak fra politiet

Ofte kortvarig resultat

 • Problem
 • Omfattende informasjon
 • Planlagte tiltak
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Varig resultat
ad