Výukový materiál
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Název příjemce Základní škola, Bojanov, okres Chrudim PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Název příjemce Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1105 Název projektu Škola nás baví. Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Download Presentation

Název příjemce Základní škola, Bojanov, okres Chrudim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Výukový materiál

zpracovaný v rámci projektu

Název příjemce Základní škola, Bojanov, okres Chrudim

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1105

Název projektu Škola nás baví

Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada: 1/dum č. 14

Předmět: Fyzika

Třída: VI.

Ověření ve výuce dne: 14.9.2012


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Předmět : Fyzika

Ročník : šestý

Klíčová slova : látka, těleso, skupenství látek, atomy

Jméno autora : Mgr. Lubomír Křapka

Škola : Základní škola, Bojanov, okres Chrudim

538 26 Bojanov 90


T leso a l tka

 • Co nás obklopuje?

 • Z čeho se tělesa skládají?

 • Skupenství látek

 • Atomy a molekuly

 • Vlastnosti atomů a molekul

TĚLESO A LÁTKA


Co n s obklopuje

 • Věci, zvířata, osoby, rostliny, které můžeme vnímat svými smysly

 • Jaké smysly používáme?

  • zrak

  • sluch

  • čich

  • hmat

  • chuť

Co nás obklopuje


Co n s obklopuje1

TĚLESA

 • mají svůj tvar, rozměr a různé jiné vlastnosti

 • Pohybuji se

 • Jsou jednoduchá, složitá

Co nás obklopuje ?


Slo en t les

 • Vše kolem nás je tvořeno LÁTKAMI

 • Látky mají různé vlastnosti ( barvu, tvrdost, pružnost, vůni a jiné )

 • Látky ale nemají tvar a velikost

 • Některé látky jsou směsí látek jednodušších

LÁTKA

Složení těles


Vysv tlen pojm

 • Těleso ( = fyzikální těleso)

  • hmotný předmět, který je složen z látek a můžeme jej kolem sebe pozorovat

  • př.: stůl, televize, Slunce, jablko

 • Látka

  • různorodý „materiál“, z něhož jsou tvořena tělesa

  • př.: dřevo, sklo, papír, hliník, kyslík

Vysvětlení pojmů


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Urči, zda se jedná o látku nebo těleso

( hnědá = těleso a červená = látka )


M se l tky li

Látky se liší svými vlastnostmi

 • barvou, tvarem nebo leskem

 • Skupenstvím

 • vůní nebo zápachem

 • hustotou nebo rozpustností

 • teplotou varu nebo tání apod.

Čím se látky liší ?


L tka

pevná

plynná

kapalná

Látka


Skupenstv l tek

 • Pevné látky (nemění snadno svůj tvar a objem)

 • Kapalné látky (mění svůj tvar podle nádoby, nemění svůj objem)

 • Plynné látky (Mění podle nádoby svůj tvar i objem)

Skupenství látek

 • Plazma(zvláštní stav látky)


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Vlastnosti pevných látek

jsou pružná - pravítko, pružina, houba ...

jsou křehká – křída, sklenice, brýle....

jsou tvárná – modelína, hliníkový drátek, žvýkačka ......

Pevná tělesa nemění snadno svůj tvar a jsou různě tvrdá.


Vlastnosti kapaln ch l tek

Vlastnosti kapalných látek

nestlačitelné

mají vždy vodorovnou hladinu – vodováha = libela

tekuté (přelévání)

KAPALINY velmi snadno mění svůj tvar


Vlastnosti plynn ch l tek

Vlastnosti plynných látek

rozpínavé

stlačitelné

tekuté (přelévání)

!!!!! Pozor na

bezpečnost !!!!

Nebezpečné plyny jsou neviditelné a bez zápachu (např. zemní plyn).


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Roztřiď zmíněné látky dle skupenství:

Plynná

látka

Pevná látka

Kapalnálátka

Voda

Rtuť

Cukr

Kyslík

Líh

Plast

Sklo

Železo

Olej

Oxid uhličitý

Dusík

Dřevo


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Změny skupenství


Opakov n

Vyjmenuj vlastnosti pevných látek.

Nemění svůj tvar

Pružné

Tvárné

Křehké

Keramika, sklenice, vejce, brýle patří mezi látky....

Pevné

křehké

Vyjmenuj vlastnosti kapalných látek.

Mají vždy vodorovnou hladinu

Tekuté

Opakování

Mění svůj tvar

Nestlačitelné


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Vodováhu používáme k určení jakého směru?

vodorovného

Jakým zařízením jsme dokazovali, že kapaliny mění svůj tvar?

Spojené nádoby

Hliníkový drátek, plastelína atd. Patří mezi látky......

Pevné

Tvárné

Jaký je jiný název pro vodováhu?

Libela


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Vyjmenuj vlastnosti plynných látek.

Tekuté

Rozpínavé

Stlačitelné

Který plyn je bez zápachu a může se vznítit?

Zemní plyn

3 skupenství

Jaká je zvláštnost vody?

Pevná látka

led

Kapalná látka

voda

Plynná látka

pára


Model atomu

MODEL ATOMU

Všechny tělesa a látky jsou složeny z částic - atomů

ATOMY = VELICE MALÉ ČÁSTICE, které pouhým

okem nevidíme

Atomy se skládají z ještě menších částic a to:

ELEKTRONŮ,

PROTONŮ,

NEUTRONŮ


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Stavbu atomu můžeme přirovnat k broskvi.

Pecka je jádrem atomu

Dužina je obalem atomu

ATOMOVÉ JÁDRO

ATOMOVÝ OBAL


Slo en atomu

A T O M

ATOMOVÉ JÁDRO

ATOMOVÝOBAL

Složení atomu

Protony

Neutrony

Elektrony

+

-


Atom je elektricky neutr ln

+

PROTON má kladný elektrický náboj

NEUTRON nemá žádný elektrický náboj

-

ELEKTRON má záporný elektrický náboj

ATOM JE ELEKTRICKY NEUTRÁLNÍ ?

je-li počet protonů v jádře stejný jako počet elektronův obalu

Prvky se od sebe liší počtem protonů.


N zev p jemce z kladn kola bojanov okres chrudim

Odkazy a použitá literatura:

Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 6. ročník základní školy, Prometheus,

ISBN 80-7196-246-5

Jáchim F., Tesař., Fyzika pro 6.ročník základní školy, SPN,

ISBN 80-7235-076-5

Rauner K. a kol., Fyzika 6., Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,

Fraus, ISBN 80-7238-210-1

Bohuněk J., Pracovní sešit k učebnici fyziky 6, Prometheus,

ISBN 80-7196-292-2

Rauner K. a kol., Fyzika 6 Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia,

Fraus, ISBN 80-7238-328-0

[Clipart]

www.google.com


 • Login