Tjänst för e-arkivering
Download
1 / 11

Tjänst för e-arkivering - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Tjänst för e-arkivering . Lärdomar från ett införande på Stockholms läns landsting (SLL). Enes Ramovic, Landstingsarkivet [email protected] Sammanfattningsvis vill jag säga….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tjänst för e-arkivering ' - nayef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tjänst för e-arkivering

Lärdomar från ett införande på Stockholms läns landsting (SLL)

Enes Ramovic, [email protected]


Sammanfattningsvis vill jag s ga
Sammanfattningsvis vill jag säga…

 • Landstingsarkivet (LA) har under 2005 etablerat ett e-Arkiv, trots att vi inte har egen personal för utveckling, drift eller IT-förvaltning.

 • En Plattform för elektronisk (långtids)arkivering har valts

  • avropade hösten 2004 en tjänst med ett iterativt införande, dvs att AcandoFrontec tog ett helhetsansvar som innefattar bl.a. informationsmodellering, applikationsleverans och förvaltning av både information och lösning.

 • Vårdrelaterad information i fokus

 • Det pågår konsolidering av vårdstödjande IT-system inom SLL

 • Vision ”en patient en journal – hela livet!”

 • Tjänst för e-Arkivering ska nyttjas av verksamheter som avvecklar elektroniska journalsystem


Inf randeplan

Etapp 1 2004

Etapp 2 2005

Etapp 3 2006

Avtal

Införandeprojekt

Integrationer

Införandeplan

 • Avtal

 • Avrop (Ramavtal för Informations-

 • försörjning)

 • tjänstebeskrivning- SLA

 • Införandeprojekt

 • etablering (konfiguration)

 • konvertering av gamla leveranser- eventuella anpassningar

Integrationer- integration med SLL gemensamma tjänster- hantera nya behov (webb, diarium…)


Fr gest llningar l rdomar
Frågeställningar & Lärdomar

 • Arbete med Kravspecen i första etappen

 • Avrop/Upphandling

 • Standardprodukt kontra utveckling

 • Stor intern insats – sårbart

 • Kunna växa över tiden

 • Komplex process – höga krav på flexibiliteten

 • Låga externa kostnader – krav på intern kompetens

 • Man ska vara pragmatisk


Inriktning
Inriktning

 • Hantera material som LA erbjuder sig att arkivera.

  • Fokus är vårdrelaterad information.

 • Informationen skall levereras enligt en fastlagd specifikation som tillhandahålls av e-Arkiv förvaltningen.

 • Lösningen bygger så mycket som möjligt på standardprodukt

  • Documentum


Funktionell arkitektur
Funktionell arkitektur

Ramverket(Regler, Riktlinjer, Rekommendationer)

Ankomstkontroll

Datahanteringindex metadata

Åtkomst

mottagning av beställningar

utlämning

mottagning av digitala leveranser

kvalitetssäkring

Förfrågan

Leverans

Leveranser

Lagringstjänst

Förvaltningsorganisation


Ankomstkontroll
Ankomstkontroll

 • Tar emot, validerar och hanterar inleveranserna till e-arkiven.

 • Skapar ett sökindex för återsökning av informationen.

 • Ett enhetligt gränssnitt att leverera information.

 • Transformerar informationen vid behov.

Ankomstkontroll

e-Arkiv

BIMS

Data

e-Arkiv

Säker Zon


It ramverket logisk arkitektur

Applika-tioner

Stöd-system

EK, PU, ListOn, Kodserver, …

Journal, PAS, Lab, Rtg, …

It-ramverket (logisk arkitektur)

Portal

GVR

Lablista

Journalnotat

Remiss o svar

GLL

WebCare

Röntgenlista

Bokning o kassa

Applikationstjänster

Stödtjänster

Lagringstjänster

Identitet

Innehåll

Autentisering och PKI

Vårdrelation

HISA Bastjänster

Single SignOn

Samtycke

Åtkomst-kontroll

Loggning

GVD

Kontext

Arkivering


Generell process
Generell process

e-arkivprojektet

Informations-analys

Informations-modell

XML-schema

Inleverans-specifikation

Framtagning av leveransprocess

Förberedelse drift/produktion/förvaltning

Leverantör skapar XML-fil för leverans

Ankomstkontroll granskar leveransfilen

Ankomstkontroll läser in data till e-arkivdatabas

Data återsöks och accessas av personal inom SLL:s sjukvård

Leverans och drift


Erfarenheter l rdomar fr n projektet
Erfarenheter/lärdomar från projektet

 • Projektupplägg med iterationer har fungerat jättebra

 • Att genom att nyttja en standardprodukt har Landstingsarkivet haft en låg livscykelkostnad

  • inga förseningar eller andra överraskningar har funnits i det korta införandeprojektet eller under förvaltningsskedet

  • förändringar och utökning av omfattningen av e-arkivet har kunnat utan att budgeten har spruckit

 • Framtagning av XML-spec måste föregås av en väl underbyggd Informationsmodellering

 • Kvaliteten på informationsmodellen/informationsanalysen är avgörande för slutresultatets kvalitet

 • Svårigheter att hitta en enhetlig terminologi – men utomordentligt viktigt för att en entydig tolkning av datat ska kunna åstadkommas

 • Svårigheter med tolkning av vissa nyckelbegrepp, t ex Konfidentialitet

 • En förutsättning för att kunna tolka/verifiera datat är att det kan förstås – vilket förutsätter väl definierade kodverk för många objekt, t ex orgId, diagnoser, befattning etc


Frågor?

Enes [email protected] 37 32


ad