Information viden l ring praksis the social life of information af brown duguid 2000
Download
1 / 12

Information Viden Læring Praksis - ‘The Social Life of Information’ af Brown & Duguid (2000) - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Information Viden Læring Praksis - ‘The Social Life of Information’ af Brown & Duguid (2000). ITU: Usability med projekt Brugercentreret design, for å r 2008 v/ Egil Boisen. Kernepointer. Begreberne: Information – viden – læring.. og praksis Proces vs praksis:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Information Viden Læring Praksis - ‘The Social Life of Information’ af Brown & Duguid (2000)' - nasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Information viden l ring praksis the social life of information af brown duguid 2000

Information Viden Læring Praksis- ‘The Social Life of Information’ af Brown & Duguid (2000)

ITU: Usability med projekt Brugercentreret design, forår 2008

v/ Egil Boisen


Kernepointer
Kernepointer

 • Begreberne:

  • Information – viden – læring.. og praksis

 • Proces vs praksis:

  • kritik af Business Process Reengineering (det grundlæggende drama i 2000)

 • Information vs viden

 • Learning about vs learning to become

 • Praksis: fællesskaber og netværk

  • Xerox Reps-anekdoten: anvendelse af viden

  • Xerox Parc-anekdoten: innovation

 • Narratologisk viden og ‘videnskab’

  • Brown & Duguid som eksempel i sig selv


Proces vs praksis kritik af bpr
Proces vs praksis: kritik af BPR

 • BPR: Business Process Reengineering

  • Hammer/ Champy (1993)

  • Fokus på processer

   • ‘value-adding’

   • mål-middel/ input-output/ ‘clean sheet of paper’

   • ‘genopfind dig selv’/ the crisis that will not go away

  • Opgør med klassisk, bureaukratisk tænkning tilbage fra AdamSmith, gældende for 19. og 20. årh:

   • Arbejdsdeling: én proces der brydes ned i specialiserede enkeltfunktioner; en kæde af basale processer;

   • Bureaukrati: tænkning adskilt fra dagligt arbejde;

   • Masseproduktion, stordriftsfordele

 • Succes i 90’erne:

  • Konsulent-vælde; IKT og generalister

 • Ikke fokus på lateral vidensudveksling (Brown & Duguids kritik)


It og omstrukturering h c 1994 s 98 117
IT og omstrukturering (H&C 1994, s.98-117):

 • IT gør det muligt at tænke nyt: Vidensdistribution (databaser; ekspertsystemer, CSCW);

 • muligt at drage nytte af både centralisering og decentralisering; den enkelte generalist kan arbejde hjemme eller ude i marken tæt ved kunden.

 • Personlig kontakt har altid været afgørende: interaktiv video.

 • Automatisk identifikation: tingene kan selv fortælle hvor de er.


Proces fokus
Proces-fokus

 • 'Ved "proces" forstår vi simplet hen en række funktioner som, under et, producerer noget der er af værdi for en kunde - for eksempel ved at frembringe et produkt.' (Hammer & Champy 1994, s.14)


Brown duguid kritik af bpr
Brown/Duguid-kritik af BPR

 • BPR er karakteriseret ved:

  • top down-styring

  • fokus på proces/ produkt primært; sekundært på personer.

  • Fokus på individer, snarere end på sociale systemer

  • Klart skel mellem 'value adding'/ non-value adding' aktiviteter: fokus på produktet/ synsvinkel 'udefra'/ input-output;

   • Ikke fokus 'indefra' på det indimellem input-output, samt hvad disse processer betyder for de deltagende (B&D 2000, s.95); Ingen respekt for kultur.

   • Longitudinalt perspektiv: tunnel vision

   • Non-lateralt perspektiv: lateral links bewteen people doing similar things is considered non-value adding.

  • BPR's succeshistorier kommer fra brancher med veldefinerede input-output-strukturer, lineær work flow tænkning (bogholderier og militæret er eksempler)


Information vs viden
Information vs viden

 • IKT: informationsteknologi

  • gemme, genfinde og præsentere information

  • .. og bearbejde information ~ ‘computeriseret viden’?

 • Information er ikke det samme som viden

  • Information; naturligt at spørge 'hvor';

  • Viden: naturligt at spørge 'hvem‘

   • Knyttet til personer, engagement, praksis og fællesskaber

  • Mening og praksis

   • Polanyi: tavs viden

 • Computeriseret viden?

  • Ekspertsystemer som regelfølgemaskiner?

  • Om at følge regler

   • Wittgenstein: findes der regler for det?

   • Eksemplet med buschaufføren (Collins)


L ring
Læring

 • Learning about vs learning to become (Bruner)

 • Læring:

  • som noget essentielt i samtale

  • som noget essentielt i samarbejde

  • om at være ‘off piste’/ uden for landkortet

  • socialisering ind i praksisfællesskaber (og deres perspektiv)


Praksis f llesskaber og netv rk
Praksis: fællesskaber og netværk

 • Praksisfællesskaber (COP; Lave/ Wenger)

 • Network of practice (Brown/ Duguid)

 • Anekdoterne

  • Xerox Reps-anekdoten: anvendelse af viden

  • Xerox Parc-anekdoten: innovation

 • Matrix-modellen:

  • COP sammenbinder en virksomhed, mens NOP sammenbinder virksomheder


Case xerox reps 1
Case: Xerox 'reps' (1)

 • Reps problemer: Dokumentation

  • fortalte hvad man skulle gøre i forhold til beskrevne problemtyper, men ikke hvorfor.

  • Ikke tilstrækkelig, fordi kopimaskiner er så komplekse og har så individuelle forhold at de får individuelle problemer.


Case xerox reps 2
Case: Xerox 'reps' (2)

 • Reps egen løsning:

  • morgenmads-møder med 'krigshistorier'

  • narrative principper: tidslighed; kausalitet; principper;

  • fortællingens funktioner: meningsdannende; værdier; socialiserende

  • fortællingens dynamiske strukturer: jazz soli-analogien; 'gap closing improvisations' for at bygge bro mellem regelsæt og virkeligheden.

 • Xerox organisationens løsning: Eureka

  • Vidensdelings-system med peer review


Referencer
Referencer

 • Brown, J.S. & Duguid, P. (2000): The Social Life of Information. Harvard Business School Press, Boston, 2000,kap. 3 – 5.

 • Hammer & Champy: Omstrukturering af virksomheden. Borgen 1994 (amr. udg. 1993)


ad