P ij mac zen 2009 2010 od 1 11 2008 do 28 2 2009 http www is muni cz prihlaska
Download
1 / 24

P řijímací řízení 2009/2010 od 1. 11. 2008 do 28. 2. 2009 is.muni.cz/prihlaska / - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

P řijímací řízení 2009/2010 od 1. 11. 2008 do 28. 2. 2009 http://www.is.muni.cz/prihlaska /. Fakulty PrF, LF, PřF, FF, PdF, ESF, FI, FSS, FSpS, ZS. t ypy studia: b akalářské m agisterské (pomaturitní) m agisterské navazující d oktorské f ormy studia: p rezenční k ombinovaná

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P řijímací řízení 2009/2010 od 1. 11. 2008 do 28. 2. 2009 is.muni.cz/prihlaska /' - nash


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ij mac zen 2009 2010 od 1 11 2008 do 28 2 2009 http www is muni cz prihlaska

Přijímací řízení2009/2010od 1. 11. 2008 do 28. 2. 2009http://www.is.muni.cz/prihlaska/

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Fakulty prf lf p f ff pdf esf fi fss fsps zs
Fakulty PrF, LF, PřF, FF, PdF, ESF, FI, FSS, FSpS,ZS

typy studia:

 • bakalářské

 • magisterské (pomaturitní)

 • magisterské navazující

 • doktorské

  formy studia:

 • prezenční

 • kombinovaná

 • celoživotní

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Nab dka obor
Nabídka oborů

 • příloha v muni.extra

 • e-prihlaska (až po spuštění běhu, tj. od 1. 11. 2008)

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Zalo en p ihl ky ke studiu
Založení přihlášky ke studiu

Výběr oboru (u každého oboru podrobný popis)

zvolit jiný obor (neklikat na Zpět (Back), Obnovit (Reload))

 • po výběru oboru – založit přihlášku

  vyplnit údaje

  podat přihlášku

  provést úhradu

  Změna oboru: v e-prihlasce nelze provést, nutno založit novou přihlášku

  nechci tuto přihlášku – přihlášku zrušit nebo nechat tak a nezaplatit

  chci tuto přihlášku – poplatek neuhrazen – 14 dnů od zaplacení

  urgence na prihlaska@muni.cz

  KOMUNIKOVAT!

  žádná reakce = ŠPATNĚ => nepodaná přihláška,

  reklamace je bezpředmětná

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Poplatek za p ihl ku
Poplatek za přihlášku

 • FSS 250,- Kč

 • FSpS 550,- Kč

 • ostatní 400,- Kč

  Úhradu provést do 28. 2. 2009

  U každé platby musí být uveden variabilní symbol!

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Dal kony
Další úkony

 • neposílat na fakultu podepsanou vytištěnou přihlášku,

  ani doklad o zaplacení (pouze na vyžádání)

 • prospěch ze SŠ

 • lékařské potvrzení pouze FSpS pro praktickou část přij. zkoušky

 • aktuální kontaktní adresa změnu hlásit na SO fakulty

 • zvláštní zacházení zakliknout v e-prihlasce a kontaktovat SPSSN

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Heslo
Heslo

ztráta hesla - založit novou přihlášku, pokud chci pokračovat ve vyplňování přihlášky

pro nahlížení do přihlášky stačí číslo přihlášky (kterékoliv přihlášky) a datum narození

poskytování informací rodičům

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Pozv nku k p ij mac zkou ce odes l
Pozvánku k přijímací zkoušce odesílá:

 • k TSP rektorát prostřednictvím PVT

  (dotazy na tsp@muni.cz, tel. 549 49 11 30)

 • k oborovým testům fakulta (dotazy na fakultu)

 • k ZSV a OSP (na FSS) SCIO (dotazy na SCIO, popř. na FSS)

  nezaměňovat TSP a OSP!

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


M sto kon n
Místo konání:

 • TSP – na MU

 • oborové testy – na fakultě

 • SCIO (ZSV a OSP) – různá města v ČR podle vlastní volby

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


 • místo výkonu TSPje zpravidla na jiné fakultě než na té, na kterou se uchazeč hlásí

 • kdy a kdeuchazeč vidí v e-prihlasce

 • preference termínu9. nebo 10. nebo 11. 5., POZOR! je tam i

  termín pro Bratislavu sobota 9. 5.

 • písemná pozvánkaobsahujeKDY, KDE, v KOLIKa číslo

  přihlášky

 • neobdržení pozvánky

  – k TSP - hlásit nejpozději 1 týden před termínem na tsp@muni.cz, popř. tel. na 549 49 11 30

  –k obor. testům a SCIO testům - urgovat na SO fakulty, u SCIA

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


K p ij mac zkou ce
K přijímací zkoušce

dostavit se na místo uvedené v pozvánce n. v přihlášce

půl hodiny před stanoveným časem (kvůli prezenci)

s sebou občanský průkaz n. jiný platný osobní doklad a číslo přihlášky

do lavice – O.P., kapesník, pití; mobil musí být vypnutý!

pozorně poslouchat pokyny dozoru, soustředit se!

nezapomenout napsat na odpovědní list identifikační číslo (=číslo přihlášky) a

číslo varianty (své, nikoliv souseda),

nepodepisovat – zpracovává se anonymně,

správně zaznamenat své odpovědi, při chybě – oprava,

poznámky přímo do sešitu

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Po p ij mac zkou ce
Po přijímací zkoušce

výsledky TSP – asi do 1 týdne v e-prihlasce,

rozhodnutí o přijetí/nepřijetí– v e-prihlasce asi do 3 dnů po přijímací komisi děkana

písemné rozhodnutí na kontaktní adresu do 30 dnů od přijímací komise děkana

žádost o přezkoumání – až po obdržení písemného rozhodnutí

v žádosti je potřeba uvést, co se má prozkoumat (…eminentní zájem nestačí)

neobsazená místa – podle pořadí

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


D odate n p ij mac zen
Dodatečné přijímací řízení

– na neobsazená místa

– na obory akreditovavé v průběhu přijímacího řízení

PdF – koncem června, přihlášky cca do poloviny srpna

sledovat stránky fakult, běhy v e-prihlasce

(podívat se, jaké jsou spuštěné běhy, a to i v průběhu běhu )

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


N hradn a mimo dn term n
Náhradní a mimořádný termín

 • náhradní termín –

  zpoždění při cestě na TSP – nutno dorazit až na místo,

  zapomenutý OP – nelze být připuštěn

  zpoždění - překážka, kdy není možné dorazit na místo – okamžitě poslat

  zprávu e-mailem na tsp@muni.cz, důvod bude nutno doložit

  nemoc, úraz, pohřeb, soud – žádost pror. I. Černé, RMU (TSP), děkanovi na

  fakultu (oborové testy) – ihned, kdy uchazeč zjistí, že se nemůže dostavit,

  prodleva – ubírá šanci na kladné vyřízení

 • mimořádný termín TSP – pro ty, co maturují v daném roce v zahraničí (doložit)

 • každá žádost – o cokoliv – musí být doložena

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Co d lat kdy
Co dělat, když…

 • neví si rady

  podívá se do e-prihlasky –> nápověda a pomoc –> časté dotazy

  pošle mail - ohledně přihlášky, platby na e-prihlaska@muni.cz

  ohledně tsp na tsp@muni.cz

  ohledně úprav osobních údajů, studia, oborů apod. na

  SO fakulty (viz http://www.is.muni.cz/studijni/)

 • vůbec si neví rady - pošle mail na kteroukoliv z adres, zpráva bude předána tam, kam patří

 • nedostane odpověď do týdne – píše znovu

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


A je t
…a ještě

 • přípravné kurzy – přes OC nebo na stránkách fakult

 • přijetí bez přijímací zkoušky - FI, PřF (zašleme informační brožurky s podmínkami)

  zakliknout v e-prihlasce a poslat žádost na SO fakulty (s průvodkou)

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Z pis
Zápis

 • maturitní vysvědčení –zpravidla u zápisu,

  maturita na podzim…

 • zápis do studia – pozvánka společně s oznámením o návrhu na přijetí

  termíny zápisů - červen – červenec

  splnomocněný zástupce (notářsky ověřená plná moc)

  nebo náhradní termín zápisu (písemná žádost na SO fakulty)

  přístupové heslo do IS MU

 • focení do IS MU a na ISIC; probíhá na fakultě nebo na ÚVT

 • pozorně sledovat informace SO u zápisu

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Doporu en na z v r
Doporučení na závěr

 • proklikat se přihláškou a jejím okolím v IS MU

  Výběr ze stránek IS MU:

  NOVÉ: Procvičování TSP

  57 variant automaticky vyhodnocovaných Testů studijních předpokladů.

  • Zkuste si přijímačky nanečisto

  Máte-li založenu e-přihlášku, použijte odkaz 'Odpovědníky TSP' v ní, je to pohodlnější.

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Dal v b r ze str nek is mu
Další výběr ze stránek IS MU:

 • Nápověda a pomoc

 • Diskuse

 • Návod: Jak pracovat s e-přihláškou

 • Časté dotazy

 • Slovníček: neznáte některé pojmy?

 • Nenašel/a jste odpověď na svůj dotaz?

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


P ed zah jen m studia
Před zahájením studia

 • seznámit se s IS MU

  osobní administrativa – až po zápisu do studia (autentizovaný přístup)

  Další výběr ze stránek IS MU:

 • Student - aplikace vztahující se k mému studiu

  známky, zkoušky, pozn. bloky, reg. a zápis, šablonou, semináře, zápis do semestru, studijní materiály, moje poskytovny, anketa, ...

 • registrace, zápis předmětů, rozvrh,

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Www muni cz
www.muni.cz

- informace pro uchazeče i pro studenty, informace o studiu

seznámit se s předpisy: hlavně SZŘ

seznámit se s harmonogramem akademického roku, tj. harmonogramem výuky

Předpisy vztahující se ke studiu

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)

Statut Masarykovy univerzity

Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity

Stipendijní řád Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


dobrý start = poloviční úspěch

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Co lze a co nelze
Co lze a co nelze

 • přerušení studia – nelze přerušit bezprostředně po zápisu

 • poskytovat informace rodičům/příbuzným o uchazeči, stavu jeho přihlášky a jeho výsledcích – nelze

 • sdělovat informace důvěrného charakteru po telefonu nebo e-mailem – nelze ani uchazeči

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


Jarmila Kafková

studijní odbor RMU

studijni@rect.muni.cz

549 49 48 89

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU


ad