Excelence doktorského studia na AF MENDELU
Download
1 / 18

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005. Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia. Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Excelence doktorského studia na AF MENDELU

pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru

CZ.1.07/2.3.00/20.005

Možnosti studia v zahraničí

pro studenty doktorského studia

Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Důležité informace

 • www.af.mendelu.cz/zahranici

 • sekce webu AF „Zahraniční spolupráce“

  • Kontakty

  • Informace pro studenty

  • Aktuality


Nabízené programy

 • LLP/Erasmus

 • CEEPUS

 • AKTION

 • Studium mimo Evropu v rámci bilaterálních dohod

 • Free Movers


LLP/Erasmus

 • Nejběžnější program

  • – nejjednodušší možnost vycestovat

 • Dvě formy:

  • studijní pobyt

  • pracovní stáž


LLP/Erasmus – studijní pobyt

 • Pobyt 3- (12) měsíců

 • Studium na MENDELU nesmí být přerušeno

 • Stejné podmínky na hostitelské univerzitě jako domácí studenti

 • Možnost pracovat na disertaci / studovat předměty


LLP/Erasmus – partnerské univerzity

www.af.mendelu.cz/zahranici/informace_pro_studenty/llperasmus


LLP/Erasmus – pracovní stáž

 • Pobyt 3-12 měsíců

 • Stáž v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo v jiné organizaci

 • Nelze v institucích EU a na ambasádách

 • Plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu

 • Není seznam pracovišť – studenti si vyhledávají sami, případně na doporučení školitele


LLP/Erasmus – finanční zajištění

 • Stipendium prostřednictvím MENDELU

 • Výše dle délky studia a země pobytu

 • Stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady spojené s pobytem v zahraničí

 • Měsíčně EUR 226 (Bulharsko) – 583 (Velká Británie)

 • U pracovních stáží stipendia vyšší


LLP/Erasmus – podmínky přijetí

 • Jazykové znalosti

 • Mezinárodní studentský klub – buddy systém

 • Výběr předmětů


LLP / Erasmus Erasmus 4 Allnavrhovaná nová pravidla od 2014/2015

 • Erasmus i do třetích zemí (začlenění Erasmus Mundus)

 • Erasmus na 12 SMS +12 SMP měsíců, rozloženo LIBOVOLNĚ na kolikrát student chce (tj. např. jeden Erasmus pobyt na 6 měsíců, druhý pobyt Erasmus na 3 měsíce, třetí Erasmus pobyt na další 3 měsíce apod.)

 • Navrhuje se možnost výjezdu 12+12 v rámci každého stupně studia (Bc./Mgr./Ph.D.)

 • Snížení dolní hranice délky pobytu ze tří měsíců na dva, tj. Erasmus by byl na 2-12 měsíců místo 3-12


Studium v rámci bilaterálních dohod

 • Studium na partnerských univerzitách

 • na základě bilaterálních dohod

 • MENDELU jednorázově přispívá na pobyt

 • Výběrové řízení začátkem každého akademického roku(letos: zatím není stanoven termín – hromadný mail)

 • Organizaci zajišťuje Zahraniční oddělení rektorátu(Šárka Kvizdová)

 • Seznam univerzit:

  • Odkaz „Mezinárodní smlouvy“ ve veřejné části Univerzitního informačního systému

  • Odkaz „Zahraniční aktivity – vyjíždějící studenti – mobilita rozvojových projektů“

  • Z webu AF: Zahraniční spolupráce – Informace pro studenty – Free-movers


Free Movers – financování

 • Domácí zdroje

  • stipendia Domu zahraničních služeb

  • nadace (rozvojové programy MŠMT, Fulbright…)

 • Zahraniční zdroje

  • vlastní stipendijní program hostitelské univerzity

  • veřejná podpora – vládní a jiná stipendia dané země


AKTION

 • Spolupráce mezi ČR a Rakouskem

 • Dvě kategorie:

  • Individuální podpora (stipendia) – na studijní a vědecké pobyty

  • Institucionální podpora – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vysokých škol

 • Další informace: www.dzs.cz


CEEPUS

 • Spolupráce univerzit v rámci středoevropského regionu

 • Země účastnící se programu:

 • Albánie

 • Bosna a Hercegovina

 • Bulharsko

 • Černá Hora

 • Česká republika

 • Chorvatsko

 • Kosovo

 • Maďarsko

 • Makedonie

 • Polsko

 • Rakousko

 • Rumunsko

 • Slovensko

 • Slovinsko

 • Srbsko


CEEPUS

 • Organizace probíhá v rámci sítí

 • AF zapojena do 3 sítí:

  • ForSafe and Healthy Food in Middle-Europe

  • (doc. Lichovníková)

  • RenewableEnergyResources(Ing. Fajman)

  • OrganicXenobiotics in EnvironmentalSamples and Food Products(prof. Klejdus)

 • Pobyt 21 dní – 10 měsíců

 • Stipendium nelze poskytnout na výzkum

 • (s výjimkou doktorských disertačních prací)


CEEPUS

 • Každoročně přidělována pobytová místa

 • v rámci sítí (přihlášky do poloviny června

 • pro ZS, do konce října pro LS)

 • Možnost vycestovat v letním semestru i mimo síť jako „CEEPUS Freemover“ (přihlášky do konce listopadu)

 • Program CEEPUS zajišťuje Zahraniční oddělení rektorátu


Kde hledat informace

 • www.mendelu.cz

  • Zahraniční aktivity

 • www.af.mendelu.cz

  • Zahraniční spolupráce

  • Aktuality

 • E-maily

 • Nástěnka

 • Informace dalších institucí:

 • www.dzs.cz, www.msmt.cz atd.


DĚKUJI ZA POZORNOST


ad
 • Login