Professori mikko h rm inhimillinen ty osaamiskeskus ty terveyslaitos
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Professori Mikko Härmä Inhimillinen työ - osaamiskeskus Työterveyslaitos PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vuorotyö – mikä on terveellistä?. Professori Mikko Härmä Inhimillinen työ - osaamiskeskus Työterveyslaitos. Vuorotyön terveyshaitat (verrattuna päivätyöhön) . RiskiNäyttö unettomuus ja univaje1-2korkea sepelvaltimotauti 1.3 –1.6korkea rintasyöpä1.3 -1.6korkea

Download Presentation

Professori Mikko Härmä Inhimillinen työ - osaamiskeskus Työterveyslaitos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vuorotyö

– mikä on terveellistä?

Professori Mikko Härmä

Inhimillinen työ - osaamiskeskus

Työterveyslaitos


Vuorotyön terveyshaitat(verrattuna päivätyöhön)

RiskiNäyttö

unettomuus ja univaje1-2korkea

sepelvaltimotauti 1.3 –1.6korkea

rintasyöpä1.3 -1.6korkea

vatsakatarri1-2kohtalainen

metabolinen syndrooma 1.6 -1.7kohtalainen

lihavuus1-2kohtalainen

kuolemaan johtavat työtapaturmat1.6kohtalainen

lievät työtapaturmat1.2kohtalainen

raskauden keskeytyminen<2kohtalainen

tyypin II diabetes?kohtalainen

aivoveritulppa ?matala

mielenterveyden häiriöt, reuma?matala

Mikko Härmä /


Vuorotyön vaikutukset uni-valvetilaan

Yövuoro- päivällä nukuttaessa vaikeudet ylläpitää unen jatkuvuutta

- unen pituuden lyheneminen keskimäärin 2 tunnilla

- väsymys

Aamuvuoro- vaikeudet nukahtaa riittävän aikaisin

- vaikeudet herätä

- unen pituuden lyheneminen keskimäärin 2 tunnilla- väsymys

Mikko Härmä /


Unen säätely

Mikko Härmä


Uneliaisuuden vuorokausivaihtelu

Mikko Härmä


Yhden yön valvominen vastaa promillen humalaa

Mikko Härmä


Unen pituus riippuu nukkumaanmenoajasta

Työterveyslaitos/mh


Vuorokausirytmin jakso on keskimäärin24,2 tuntia

Mikko Härmä /


Yötyöhön sopeutuminenKirjelajittelijat, n=20

Härmä ym. 1994

Mikko Härmä /


Peräkkäisiin yövuoroihin sopeutuminen hidastuu ikääntyessä

nuoret

ikäänt.

ikääntyneet

ikäänt.

nuoret

ikääntyneet

Härmä ym. 1994

Mikko Härmä /


Vaiheviive lisää väsymystä aamuvuoroissa

Mikko Härmä /


Fysiologinen vuorotyöhön sopeutuminen

 • elimistön vuorokausirytmi on eristysolosuhteissa keskimäärin 24,5 tuntia: viivästäminen on helpompaan kuin aikaistaminen

 • yövuoroihin sopeutuminen tapahtuu vaiheviiveen avulla

 • yksilölliset erot suuria: noin kolmasosa viivästää rytmiä merkittävästi, muilla ei merkittäviä muutoksia tahdistumisessa

 • aamuvalo estää käytännössä yötyöhön sopeutumisen

 • => tulee pyrkiä vuorojärjestelmiin, joissa vaiheviivettä muodostuu mahdollisimman vähän

  = nopeasti eteenpäin kiertävät vuorojärjestelmät

Mikko Härmä /


Miten palautumista vuorotyössä voidaan edistää?

1. peräkkäisiä yövuoroja kolmivuorotyössä mahdollisimman vähän (1-2 kpl)

2. työvuorojen välit tulisivat olla riittävän pitkiä(väh. 10-12 tuntia)

(1 + 2 = ns. nopeasti eteenpäin kiertävä vuorojärjestelmä)

3. työvuorot eivät saisi olla liian pitkiä (ei yleensä yli 10 tuntia)

4. vuorolistan tulee olla mahdollisimman säännöllinen

5. vapaajaksojen tulisi olla mahdollisimman yhtenäisiä

Työterveyslaitos/mh


Nopeasti eteenpäin kiertävä vuorojärjestelmä vähentää uneliaisuutta erityisesti ikääntyvillä työntekijöillä

Noe

Usein tai jatkuvasti

Harvoin tai ei koskaan

AIY - - AIY - -III - - AAA - - YYY - -

Härmä ym. 2006

Työterveyslaitos/mh


Univajeen välttäminen vuorosuunnittelussa

 • Säännöllinen, katkeamaton kolmivuorojärjestelmä

 • aikaisia aamuvuoroja ja yövuoroja vain 1-2 peräkkäin

 • kahden peräkkäisen vuoron välissä vähintään 12 tuntia vapaata

 • vuorojen kiertosuunta myötäpäivään

 • Epäsäännöllinen vuorojärjestelmä (jaksotyö)

 • - aikaisia aamuvuoroja ja yövuoroja vain 1-2 peräkkäin

 • - kahden peräkkäisen vuoron välissä vähintään 12 tuntia vapaata

 • (esim. ilta-aamu –yhdistelmiä tulisi välttää)

 • Säännöllinen 12-tunnin kaksivuorojärjestelmä

 • vaihtoehto toimimattomalle 8-tunnin kolmivuorojärjestelmälle

 • käyttöä harkittava tapauskohtaisesti

 • Säännöllinen yötyö

 • - vaihtoehto silloin, kun tekijät ovat vapaaehtoisia ja soveltuvia

 • Pitkät työajat

 • - ≥ 16 t/päivä ja ≥ 55 tuntia/viikko aiheuttavat selvästi univajeen kasautumista ja väsymystä

Työterveyslaitos/mh


Säännöllisyys: työvuoroluettelo ennen...

... ja jälkeen ergonomisen vuorosuunnittelun

D=aamuvuoro, A=iltavuoro, N=yövuoro, tyhjäruutu=vapaapäivä

ilta-aamu-siirtymät punaisella, ykkösvapaat oranssilla

Työterveyslaitos/mh


Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin liittyvät sairaspoissaoloihin kunta-alalla (Työterveyslaitos 2004)

 • Mahdollisuudet vaikuttaa omiin työaikoihin olivat yhteydessä koettuun terveyteen ja sairauspoissaoloihin (Ala-Mursula, Vahtera ym. 2002, 2004)

 • Hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihin liittyivät naisilla noin 50% vähäisempiin sairauspoissaoloihin neljän vuoden seurannassa verrattuna naisiin, joiden vaikutusmahdollisuudet työaikoihin olivat tutkimuksen alussa vähäiset

 • Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin vähentävät riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle ja edistävät sairaslomalta työhön paluuta (Vahtera ym. 2010)

Mikko Härmä /


Työaika-autonomia = työntekijän ja työyhteisön itsemääräämisoikeus työvuorosuunnittelussa

Työaika-autonomia –hankkeen vaikutukset hyvinvointiin Hoitotyö, n=255

Nykyinen vuorojärjestelmä vaikuttaa myönteisesti (vastaajien osuus 2003 ja 2005):

%

Mikko Härmä /


Vuorotyö – mikä on terveellistä?

Mitä itse voi tehdä?

Mikko Härmä


Unihygienian merkitys korostuu vuorotyössä

 • elämäntapa

  • kofeiinin, nikotiinin, alkoholin, raskaan ruuan, runsaan juomisen, raskaan liikunnan ja virkistävän/stressaavan tekemisen välttäminen ennen nukkumaanmenoa

  • stressin purkuhetki ennen nukkumaanmenoa

 • nukkumisympäristö

  • meluttomuus, pimeys, viileys, vuode

 • Työterveyslaitos/mh


  Jaksaminen vuorotyössä: uni-valverytmi

  • nokoset mahd. lähellä ennen 1. yövuoroa (mikäli pystyy nukahtamaan)

  • yövuorojen välissä

   • päiväunen pidentäminen

   • päiväunen viivästäminen tai nukkuminen kahdessa jaksossa (hidas vuorokierto)

  • viimeisen yövuoron jälkeen

   • rajoitettu päiväuni (n. 3 h)

  • suunnitellut nokoset yövuorossa

   • 30 min nokostauko vaikuttaa

  • aikainen aamutyö

   • heräämisajan varhaistaminen viim. vuorokautta ennen aamuvuoroa

   • jatkuva aamutyö: hyvin säännöllinen unirytmi + kirkas aamuvalo

   • nokoset aamuvuoron jälkeen

  Mikko Härmä


  Nokoset yötyössä

  Mikko Härmä


  Vireyden ylläpito univajeessa / yöllä

  - nokoset, kofeiini, työn virikkeisyys

  % havaintolipsahduksia

  ei nokosia

  30 tai 50 min

  nokoset klo 01 tai 04

  Yövuoron alussa tai lopussa otetun 30 tai 50 min nokostauon

  vaikutus valppauteen yövuoron lopussa.

  Sallinen et al., Journal of Sleep Research, 1998, 7, 240-247

  Mikko Härmä


  Nokostauko on suositeltava tapa vähentää univajetta ja väsymystä yövuorossa

  Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon voimalaitoksessa

  on otettu käyttöön valvomolepo.

  %

  %

  Kuva 3. Valvomolevon (30 min) koetut vaikutukset vireyteen, toimintakykyyn,

  ajamiseen ja päivällä nukkumiseen yövuorojen yhteydessä. N=34.

  Mikko Härmä


  Työterveyslaitoksen työaikoihin liittyvää yleistajuista kirjallisuutta

  www.ttl.fi

  Työterveyslaitos/mh


 • Login