Porovnanie výskumov v roku 2006 – Bratislava a 2007 - SR - PowerPoint PPT Presentation

Porovnanie v skumov v roku 2006 bratislava a 2007 sr
Download
1 / 6

  • 71 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Porovnanie výskumov v roku 2006 – Bratislava a 2007 - SR. POZNANIE OSLOBODZUJE. Stop Fajčeniu, občianske združenie. 26.10.2007. Podrobné výsledky.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Porovnanie výskumov v roku 2006 – Bratislava a 2007 - SR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Porovnanie v skumov v roku 2006 bratislava a 2007 sr

Porovnanie výskumov v roku 2006 – Bratislava a 2007 - SR

POZNANIE OSLOBODZUJE

Stop Fajčeniu, občianske združenie

26.10.2007


Porovnanie v skumov v roku 2006 bratislava a 2007 sr

Podrobné výsledky

Porovnateľné výsledky medzi Bratislavou a celým Slovenskom v roku 2006 a 2007 sú v spôsobe riešenia fajčiarskych návykov v domácnosti. V roku 2006 (BA) uvádzalo 67,5 % respondentov, že nie je dovolené v domácnosti fajčiť nikde, 28,8 % respondentov malo v domácnosti vyhradené fajčiarske zóny a 3,8% opýtaných mohlo fajčiť všade v dome. V roku 2007 (celé Sk) uvádzalo až 73,4% že nemôže vôbec v domácnosti fajčiť, 24,4% mohlo fajčiť len na určitých miestach a 2,2% respondentov mohlo fajčiť v celej domácnosti.

N = 1001

2006

2007

Aké pravidlo platí pri fajčení vo Vašej domácnosti?


Porovnanie v skumov v roku 2006 bratislava a 2007 sr

Podrobné výsledky

Čo sa týka fajčenia na pracovisku, porovnávanie dát sa zdá byť trochu komplikovanejšie nakoľko bola v roku 2007 na rozdiel od predchádzajúceho roku zaradená aj možnosť, že respondent nie je zamestnaný. Ak však ale zoberieme do úvahy tento fakt, môžeme výsledky prehlásiť za podobné. Na väčšine pracovísk v roku 2006 sa nemohlo vôbec fajčiť (55,5%) a v značnej časti firiem bolo povolené fajčiť len na niektorých miestach (36,4%). Len v 8,1% prípadoch uviedli respondenti, že môžu fajčiť všade na pracovisku. Zo zamestnaných respondentov v roku 2007 zaznamenal takisto najviac pracovísk, kde sa vôbec nemohlo fajčiť (52,2%) ako aj veľa pracovísk s obmedzeným priestorom na fajčenie (39,9%). Firmy v ktorých sa mohlo fajčiť všade boli zastúpené len minimálne.

2006

2007

Aké pravidlo platí pri fajčení na Vašom pracovisku?


Porovnanie v skumov v roku 2006 bratislava a 2007 sr

Podrobné výsledky

Čo sa týka fajčenia v dopravných prostriedkoch, percentuálne zastúpenie respondentov, ktorí sa s ním stretli sa príliš nelíši. Zatiaľ čo v roku 2006 na tabakový dym v dopravných prostriedkoch upozornilo 9,5% respondentov, v roku 2007 to bolo 10,3%.

2006

2007

q16 Boli ste v priebehu posledného týždňa vystavený tabakovému dymu v dopravnom prostriedku?


Porovnanie v skumov v roku 2006 bratislava a 2007 sr

Podrobné výsledky

Porovnanie výskytu obmedzovania tabakovým dymom v prostriedkoch prepravy ukazuje rozdiel medzi bratislavskou a celoslovenskou populáciou. V omnoho väčšej miere sa v Bratislave vyskytuje obmedzovanie v prostriedkoch MHD, na nástupištiach medzimestských autobusov alebo v osobnom aute. Tieto kategórie ukazujú najväčší rozdiel, ale je potrebné si uvedomiť, že napríklad častosť používania MHD ako aj áut je v Bratislave zrejme zastúpené vo väčšej miere.

V ktorom type dopravného prostriedku alebo miestach prepravy bývate najčastejšie obmedzovaný tabakovým dymom?


Porovnanie v skumov v roku 2006 bratislava a 2007 sr

Podrobné výsledky

Bratislavskí respondenti v roku 2006 prejavovali len o málo väčší záujem o zákaz fajčenia na verejných miestach (79,1%) ako celoslovenskí respondenti v roku 2007 ktorých percentuálne zastúpenie bolo 75,3%. Treba však podotknúť, že do aktuálneho dotazníka bola na rozdiel od jeho predchodcu zaradená aj možnosť odpovede „Neviem, nezaujímam sa o to“.

Súhlasíte s úplným zákazom fajčenia na verejných miestach?


  • Login