s rd r leb l r tarim
Download
Skip this Video
Download Presentation
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

S RD R LEBILIR TARIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 612 Views
 • Uploaded on

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM. “Dünya tarımının geleceğini tehlikeye sokan bir çok problemin çözülmesine yönelik stratejiler paketini tanımlayan geniş bir terimdir.”. . NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'S RD R LEBILIR TARIM' - morse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s rd r leb l r tarim1
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

“Dünya tarımının geleceğini tehlikeye sokan bir çok problemin çözülmesine yönelik stratejiler paketini tanımlayan geniş bir terimdir.”.

neden s rd r leb l r tarim
NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM?
 • Uzun süre devam eden tarımsal üretim nedeni ile topraklar aşırı sömürülmektedir.
 • Çölleşme, toprak erozyonu, arazilerin yanlış kullanımı nedeniyle geniş tarım arazileri elden çıkmaktadır.
 • Bütün bunlar, kitleler halinde göçlere neden olmaktadır.
 • Gidilen yerlerde aynı yanlış uygulamalara devam edilmektedir.
neden s rd r leb l r tarim1
NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM?
 • Göç edilen yerlerde nüfus hızla artmıştır. Buralarda yeni alanlar tarıma açılmış ve orman ve otlaklar hızla tahrip edilmiştir. Bu durum ise sel, toprak erozyonu, çölleşme gibi doğal felaketlere neden olmaktadır.
 • Tarıma açılabilecek arazi artık kalmamıştır. Artan nüfusun gıda ve giyecek ihtiyacı ancak üzerinde halen tarım yapılan alanlarının etkin kullanımı ile temin edilebilir.
neden s rd r leb l r tarim2
NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM?
 • Özellikle, İkinci Dünya Savaşı’nı takiben dünyada hızla artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için önemli miktarlarda agro-kimyasal kullanılmıştır.

Agro-kimyasal: Tarımda kullanılan gübre ve pestisit gibi kimyasalların genel adı.

 • Daha sonra, kullanılan bu kimyasal maddelerin önemli düzeyde kaynak israfına ve çevre kirliliğine neden olduğu anlaşılmıştır.
s rd r lebilir tar m n hedefleri
Sürdürülebilir Tarımın Hedefleri

Uzun vadeli, çevreyi ve doğal kaynakları koruyan, insan ve hayvan sağlığı bakımından daha emniyetli, üretken ve karlı, düşük-girdili tarım sistemlerinin oluşturulması ve benimsetilmesidir.

slide7

Sürdürülebilir tarımda hedefe varma

Sürdürülebilir Tarım

Amaçlar

Üretken ve karlı Sürekli Çevre ile dost

Düşük-girdi yöntemleri ve deneyimli bir toprak yönetimi

 • Kimyasal girdilerin
 • azaltılması
 • Biyolojik mücadele
 • Organik atık kullanımı
 • Hayvan gübresi ve yeşil
 • gübre kullanımı
 • Toprak kalitesini artırıcı
 • uygulamalar
 • Toprak ve su
 • muhafazası
 • Toprak işleme
 • Nöbetle ekim
 • Bitki-hayvan çeşitliliği
 • Biyoteknoloji

Araçlar

slide8

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA

BİYOLOJİK MÜCADELE

Çevrede mevcut ve etkili olan biyolojik etmenlerin insan faktörünün yardımıyla zararlı ve hastalıklar üzerinde etkinliklerin arttırılması için yapılan çalışmaların tümüne biyolojik mücadele denir.

Biyolojik savaşın esasını doğal dengenin korunması, eğer bozulmuş ise tekrar sağlanması oluşturur.

Biyolojik mücadelenin ilk kullanım masrafları yüksek olmasına karşı ilk yapılan belirli bir çabadan ve masraftan sonra kendi kendini sürdürme özelliğindedir.

slide9

Sürdürülebilir tarımda hedefe varma

Sürdürülebilir Tarım

Amaçlar

Üretken ve karlı Sürekli Çevre ile dost

Düşük-girdi yöntemleri ve deneyimli bir toprak yönetimi

 • Kimyasal girdilerin
 • azaltılması
 • Biyolojik mücadele
 • Organik atık kullanımı
 • Hayvan gübresi ve yeşil
 • gübre kullanımı
 • Toprak kalitesini artırıcı
 • uygulamalar
 • Toprak ve su
 • muhafazası
 • Toprak işleme
 • Nöbetle ekim
 • Bitki-hayvan çeşitliliği
 • Biyoteknoloji

Araçlar

slide10

AHIR GÜBRESİ

Ahır gübresi, daha çok ahır hayvanlarının sıvı ve katı dışkıları ile yataklıklarının karışmalarından oluşmaktadır.

 • Faydaları
 • Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirir.
 • Organik madde içeriğini artırır.
 • Mikrobiyolojik aktiviteyi artırır.
 • Bitki besin elementi kaynağıdır.
 • Toprağı erozyon ve çölleşmeye karşı korur
slide11

KOMPOST

Kompost, bitkisel veya hayvansal menşeli ya da her ikisinin mevcut olduğu, organik materyalin kısmen parçalanmış bir karışımıdır. Kompost içinde kül, kireç ve kimyasal maddeler bulunabilir.

İdeal bir komposta ait özellikler

slide13

YEŞİL GÜBRE

Gelişmelerini tamamlamamış yeşil haldeki bazı bitkilerin toprağa karıştırılmasına “yeşil gübreleme” ve bu iş için kullanılan bitkilere de “yeşil gübre bitkileri” denir.

 • Yeşil gübre kullanımının faydaları;
 • Toprağın fiziksel özelliklerini düzeltir.
 • Toprakta bulunan organik maddenin muhafazasını sağlar.
 • Toprakta bulunan mikroorganizma faaliyetine olumlu etki yapar.
 • Erozyon engelleyicisi olarak görev yapar.
slide14

Sürdürülebilir tarımda hedefe varma

Sürdürülebilir Tarım

Amaçlar

Üretken ve karlı Sürekli Çevre ile dost

Düşük-girdi yöntemleri ve deneyimli bir toprak yönetimi

 • Kimyasal girdilerin
 • azaltılması
 • Biyolojik mücadele
 • Organik atık kullanımı
 • Hayvan gübresi ve yeşil
 • gübre kullanımı
 • Toprak kalitesini artırıcı
 • uygulamalar
 • Toprak ve su
 • muhafazası
 • Toprak işleme
 • Nöbetle ekim
 • Bitki-hayvan çeşitliliği
 • Biyoteknoloji

Araçlar

toprak kalitesi
Toprak Kalitesi

“Toprağın, sağlıklı, emniyetli ve besin değeri yüksek ürünleri, sürekli olarak, çevre ve doğal kaynakların varlığını ve sürekliliğini riske sokmadan, belirli bir üretim seviyesi ve kalitesinde yetiştirebilme kapasitesi”.

slide16

Toprak Üretkenliğinin Dinamiği

 • Toprağı yıpratıcı faaliyetler
 • Besin elementi kayıpları
 • Erozyon
 • Yüzeyde göllenme
 • Çölleşme
 • Sıkışma
 • Kabuk bağlama
 • Organik madde kayıpları
 • Tuzlulaşma
 • Alkalileşme
 • Zehirli madde birikimi
 • Toprağı muhafaza edici
 • uygulamalar
 • Korumaya yönelik
 • toprak işleme
 • Nöbetle ekim
 • Drenaj
 • Anız amenajmanı
 • Su koruma
 • Kimyasal gübreler
 • organik gübreler

+

Toprak Üretkenliği

toprak organik maddesi
Toprak organik maddesi

Sürdürülebilir tarım açısından organik madde ne kadar önemliyse, onun korunup muhafaza edilmesi de oldukça önemlidir.

 • Bunun için bazı önlemler alınmalıdır;
 • Toprak işlemesi.
 • Baklagil türü bitkilerin toprağa ekimi
 • Sürekli çapa bitkileri ekilmemelidir.
 • Torf ve Turbo türü organik maddeler kullanılmalıdır.
 • Ahır gübresi ve Çiftlik gübresi kullanılmalıdır.
 • Toprağa verilecek organik gübre bitki kök bölgesine uygulanmalı.
 • Erozyon önlemleri alınmalıdır.
 • Yeşil gübreleme ve doğal kökenli artıklar kullanılmalıdır.
slide18

Sürdürülebilir tarımda hedefe varma

Sürdürülebilir Tarım

Amaçlar

Üretken ve karlı Sürekli Çevre ile dost

Düşük-girdi yöntemleri ve deneyimli bir toprak yönetimi

 • Kimyasal girdilerin
 • azaltılması
 • Biyolojik mücadele
 • Organik atık kullanımı
 • Hayvan gübresi ve yeşil
 • gübre kullanımı
 • Toprak kalitesini artırıcı
 • uygulamalar
 • Toprak ve su
 • muhafazası
 • Toprak işleme
 • Nöbetle ekim
 • Bitki-hayvan çeşitliliği
 • Biyoteknoloji

Araçlar

slide19

Toprak erozyonu,

tarımın

sürdürülebilirliğini

tehdit eden en

önemli

problemlerin

başında

gelmektedir.

slide20

Erozyon kontrolü için alınabilecek bazı tedbirler

A- Yüzeyde bitki

artıkları

B- Şerivari ekim

C- Otlandırılmış su

yolları

slide21

Sürdürülebilir tarımda hedefe varma

Sürdürülebilir Tarım

Amaçlar

Üretken ve karlı Sürekli Çevre ile dost

Düşük-girdi yöntemleri ve deneyimli bir toprak yönetimi

 • Kimyasal girdilerin
 • azaltılması
 • Biyolojik mücadele
 • Organik atık kullanımı
 • Hayvan gübresi ve yeşil
 • gübre kullanımı
 • Toprak kalitesini artırıcı
 • uygulamalar
 • Toprak ve su
 • muhafazası
 • Toprak işleme
 • Nöbetle ekim
 • Bitki-hayvan çeşitliliği
 • Biyoteknoloji

Araçlar

slide22

TOPRAK İŞLEME

Toprak işleme ile ilgili gerek dünyada gerekse ülkemizde toprak muhafazası toprak işleme ve bitkisel artık yönetiminin uygulanması sürdürülebilir tarımda verimliliği artırmaktadır. Bu da korumaya yönelik toprak işlemesi ile mümkündür.

Korumaya yönelik toprak işleme: Toprak yüzeyinin en

az %30’nun anızlı bırakıldığı toprak işleme şekillerinin

genel adı.

Üç şekli vardır: 1. Anızlı toprak işleme,

2. Azaltılmış toprak işleme, 3. Sıfır toprak işleme.

slide23

Korumaya yönelik toprak işleme, sürdürülebilir tarımım

başta gelen uygulamaları arasındadır. Amaç: Toprağı korumaktır

slide24

Sıfır toprak işleme ile toprak yüzeyi kapalı tutularak toprak

kaybı önlenir ve üst toprağın organik madde içeriği artırılır.

slide25

Toprak işleme yapılmadan da

üretim yapılabilir.

slide27

Sürdürülebilir tarımda hedefe varma

Sürdürülebilir Tarım

Amaçlar

Üretken ve karlı Sürekli Çevre ile dost

Düşük-girdi yöntemleri ve deneyimli bir toprak yönetimi

 • Kimyasal girdilerin
 • azaltılması
 • Biyolojik mücadele
 • Organik atık kullanımı
 • Hayvan gübresi ve yeşil
 • gübre kullanımı
 • Toprak kalitesini artırıcı
 • uygulamalar
 • Toprak ve su
 • muhafazası
 • Toprak işleme
 • Rotasyonlu ekim
 • Bitki-hayvan çeşitliliği
 • Biyoteknoloji

Araçlar

slide28

MÜNAVEBE

Aynı tarla üzerinde farklı kültür bitkilerinin belirli sıra dahilinde birbirini takip edecek şekilde yetiştirilmesine MÜNAVEBE (Ekim Nöbeti) denir.

 • Belirli bir tarladaki münavebe sistemine girecek bitkileri belirleyen başlıca faktörler;
 • Bölgenin iklim koşulları
 • Arazinin toprak yapısı
 • Sulama imkanları
 • Yetiştirilecek bitki türleri
 • Yabancı ot, hastalık ve zararlıların yayılma durumu
 • Ulaşım, depolama ve pazarlama gibi ekonomik koşullar
slide29

Bitki rotasyonundan amaç, farklı yıllarda uzun vadede

üretimin artırılmasıdır.

 • Avantajları:
 • Erozyon azalır,
 • Toprak yapısı iyileşir,
 • Bitki besin elementleri
 • ve su daha etkin
 • kullanılır,
 • Hastalık ve zararlıların
 • kontrolü kolaylaşır,
 • Yabancı ot kontrolü
 • kolaylaşır,
 • Tarımsal işgücü
 • ve gelir dağılımı daha
 • geniş kitlelere ve alanlara
 • yayılır.
slide30

Sürdürülebilir tarımda hedefe varma

Sürdürülebilir Tarım

Amaçlar

Üretken ve karlı Sürekli Çevre ile dost

Düşük-girdi yöntemleri ve deneyimli bir toprak yönetimi

 • Kimyasal girdilerin
 • azaltılması
 • Biyolojik mücadele
 • Organik atık kullanımı
 • Hayvan gübresi ve yeşil
 • gübre kullanımı
 • Toprak kalitesini artırıcı
 • uygulamalar
 • Toprak ve su
 • muhafazası
 • Toprak işleme
 • Rotasyonlu ekim
 • Bitki-hayvan çeşitliliği
 • Biyoteknoloji

Araçlar

slide31

Biyoteknoloji

Kullanışlı ürünler elde etmek için

bilhassa moleküler düzeyde

canlı organizmalarla çalışılması bilimi.

 • Uygulama şekilleri
 • Mikroorganizma teknolojileri (peynir, turşu, maya vs.)
 • Biyoreaktör teknolojisi (bazı kimyasalların canlı
 • organizmalarca üretilmesi)
 • Doku kültürleri (örneğin tüp bebek teknolojisi)
 • Genetik mühendisliği ve DNA markörleri teknolojisi
slide32

Genetik mühendisliği

Organizmaların genetik yapılarında DNA

molekülü düzeyinde değişiklikler yapmak

DNA markörleri teknolojisi

İzlenmesi ve çalışılması zor olan tarımsal

açıdan önemli genlerle doğrudan

değil, onlara kromozom üzerinde bağlı

olan ve izlenmesi kolay olan DNA

markörleri ile çalışılması bilimi

slide33

Tarımsal biyoteknolojinin Kullanımı

 • Kültür bitkilerine hastalık, zararlı ve yabancı otlara
 • karşı dayanıklılık kazandırılması ile daha az pestisit
 • kullanımı sağlar.
 • Azaltılmış toprak işlemede asıl problem olan hastalık
 • ve zararlılar konusunda faydalı ve toprak muhafazasında
 • etkilidir.
 • Bitki besin elementlerini daha etkin kullanabilen
 • türlerin geliştirilmesi ile daha az gübre kullanımı sağlar.
 • Artan verim ile açlık sorununu azaltır.
lkemiz tar m in neriler
Ülkemiz Tarımı İçin Öneriler

Tarıma dayalı endüstriye hammadde sağlayan ve endüstrileşmenin her türlü yüküne destek veren ülkemiz tarımının sürdürülebilir bir yapı kazanabilmesi için:

 • Uygun gübreleme ve toprak muhafaza uygulamaları devreye sokulmalı,
 • Nadasa ayrılan alanlar azaltılmalı,
lkemiz tar m in neriler1
Ülkemiz Tarımı İçin Öneriler
 • Ürün çeşitlendirilmeli,
 • Yılda birden fazla ürün alma yolları araştırılmalı,
 • Tarım alanlarının tarım dışı kullanımı engellenmeli,
 • Tarım dışı kalan alanlar tarıma geri kazandırılmalı,
 • Bitki-hayvan çeşitliliği sağlanmalı,
 • Düşük-girdi kullanım yolları devreye sokulmalı,
lkemiz tar m in neriler2
Ülkemiz Tarımı İçin Öneriler
 • Çiftlik gübresi ve organik atıkların gübre olarak kullanımı teşvik edilmeli,
 • Zararlılarla mücadelede biyolojik mücadele yolları tercih edilmeli,
 • Biyoteknolojinin kullanımı teşvik edilmeli,
 • Üreticiyi riske sokabilecek uygulamalardan kaçınılmalı,
 • Toplum bu konuda bilinçlendirilmelidir.
ad