Download

Środki stylistyczne


Advertisement
/ 17 []
Download Presentation
Comments
moesha
From:
|  
(1106) |   (0) |   (0)
Views: 100 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Środki stylistyczne. Spis, krótkie opisy i przykłady użycia najważniejszych środków stylistycznych. anafora apostrofa archaizm epitet metafora oksymoron ożywienie. porównanie powtórzenie przenośnia synonim uosobienie zdrobnienie zgrubienie.
Środki stylistyczne

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rodki stylistyczneSlide 1

Środki stylistyczne

Spis, krótkie opisy i przykłady użycia najważniejszych środków stylistycznych.

Spis rodk w stylistycznych zawartych w prezentacji kliknij by przej bezpo rednio do wybranegoSlide 2

anafora

apostrofa

archaizm

epitet

metafora

oksymoron

ożywienie

porównanie

powtórzenie

przenośnia

synonim

uosobienie

zdrobnienie

zgrubienie

Spis środków stylistycznych zawartychw prezentacji:Kliknij by przejść bezpośrednio do wybranego…

… lub kliknij myszką, by przeglądać slajdy po kolei.

AnaforaSlide 3

Anafora

Polega na celowym powtarzaniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku zdań, wersów, strof. Anafora stosowana jest w poezji.

Przykład:

  • To ja, Kasandra.

  • A to jest moje miasto pod popiołem,

  • A to jest moja laska i wstążki prorockie,

  • A to jest moja głowa pełna wątpliwości.

    (Wisława Szymborska – "Monolog dla Kasandry")

    Wróć do spisu

ApostrofaSlide 4

Apostrofa

Bezpośredni zwrot do osoby, uosobionych pojęć lub rzeczy. Często występuje w przemówieniach.

Przykład:

"Litwo, Ojczyzno moja"

(Adam Mickiewicz)

Wróć do spisu

ArchaizmSlide 5

Archaizm

Przestarzała forma wyrazu, współcześnie rzadko używana. Archaizmy wykorzystywane są częstow poezji.

Przykład:

mię – mnie;

mospan – pan (zwrot grzecznościowy);

gniaździe – gnieździe;

Wróć do spisu

EpitetSlide 6

Epitet

Wyraz, występujący najczęściej w formie przymiotnika, określający rzeczownik.

Przykład:

czarny samochód;

mądra dziewczynka;

mały kot;

Wróć do spisu

Metafora przeno niaSlide 7

Metafora (przenośnia)

Nietypowe zestawienie wyrazów, które tworzy nowy sens, nie mający nic wspólnego z dosłownym znaczeniem słów.

Przykład:

Morze gwiazd;

Kielich goryczy;

Wróć do spisu

OksymoronSlide 8

Oksymoron

Zestawienie dwóch wyrazów (najczęściej rzeczownikai określającego go przymiotnika) o przeciwstawnych znaczeniach.

Przykład:

czarny śnieg;

żywy trup;

sucha woda;

Wróć do spisu

O ywienie animizacjaSlide 9

Ożywienie (animizacja)

Nadanie przedmiotom nieożywionym cech istot żywych (ludzkich, zwierzęcych).

Przykład:

wiatr wyje;

morze ryczy;

Wróć do spisu

Por wnanieSlide 10

Porównanie

Porównanie cechy lub zjawiska poprzez wskazanie na ich podobieństwo do innych przedmiotów. Oba człony porównania połączone są wyrażeniem np.: jak, jako, jak gdyby, na kształt, niby, podobny, na podobieństwo itp.

Przykład:

Uparty jak osioł;

Pracowity jak mrówka;

Wróć do spisu

Powt rzenieSlide 11

Powtórzenie

Polega na powtarzaniu tego samego elementu językowego w celu nadania mu większego znaczenia czy rytmizacji w utworze.

Przykład:

„Zieleń, zieleń, coraz więcej zieleni i przestrzeni”.

Wróć do spisu

Przeno nia metaforaSlide 12

Przenośnia (metafora)

Nietypowe zestawienie wyrazów, które tworzy nowy sens, nie mający nic wspólnego z dosłownym znaczeniem słów.

Przykład:

Morze gwiazd;

Kielich goryczy;

Wróć do spisu

SynonimSlide 13

Synonim

Jest to wyraz bliskoznaczny, którym można zastąpić dane słowo w celu uniknięcia powtarzania go w dalszej wypowiedzi. Synonimy to wyrazy o podobnym lub identycznym znaczeniu. Mogą różnić się między sobą natężeniem danej cechy.

Przykład:

Wiatr – wicher, wichura, tajfun

Wróć do spisu

Uosobienie personifikacjaSlide 14

Uosobienie (personifikacja)

Polega na nadaniu przedmiotom, zwierzętom, roślinom, zjawiskom itp. cech ludzkich.

Przykład:

Niebo przemawia;

Wróć do spisu

ZdrobnienieSlide 15

Zdrobnienie

Jest to wyraz pochodny najczęściej o brzmieniu zabawnym lub ironicznym. Co więcej można napisać… To jest chyba dość proste. 

Przykład:

kwiat – kwiatek – kwiatuszek;

duch – duszek;

pies – piesek;

Wróć do spisu

ZgrubienieSlide 16

Zgrubienie

Wyraz pochodny oznaczający rzecz, osobę jako większą niż wyraz podstawowy. Zmiana rodzajuw zgrubieniu może oznaczać pogardliwy stosunek dla osoby czy przedmiotu.

Przykład:

baba – babsko (zmiana rodzaju z żeńskiego na nijaki);

zamek – zamczysko;

Wróć do spisu

Autor pawe jasikSlide 17

Autor: Paweł Jasik

Specjalne podziękowania:

Dla Pani Danusi,

za możliwość poprawienia oceny 

Wróć do spisu


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro