Advertisement
/ 17 []

Środki stylistyczne - Spis, krótkie opisy i przykłady użycia najważnie...


Spis srodkw stylistycznych zawartych w prezentacji: Kliknij by przejsc bezposrednio do wybranego. anaforaapostrofaarchaizmepitetmetaforaoksymoronozywienie. porwnaniepowtrzenieprzenosniasynonimuosobieniezdrobnienie zgrubienie. lub kliknij myszka,

Download Presentation

Srodki stylistyczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Rodki stylistyczne

Środki stylistyczne

Spis, krótkie opisy i przykłady użycia najważniejszych środków stylistycznych.


Spis rodk w stylistycznych zawartych w prezentacji kliknij by przej bezpo rednio do wybranego

anafora

apostrofa

archaizm

epitet

metafora

oksymoron

ożywienie

porównanie

powtórzenie

przenośnia

synonim

uosobienie

zdrobnienie

zgrubienie

Spis środków stylistycznych zawartychw prezentacji:Kliknij by przejść bezpośrednio do wybranego…

… lub kliknij myszką, by przeglądać slajdy po kolei.


Anafora

Anafora

Polega na celowym powtarzaniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku zdań, wersów, strof. Anafora stosowana jest w poezji.

Przykład:

  • To ja, Kasandra.

  • A to jest moje miasto pod popiołem,

  • A to jest moja laska i wstążki prorockie,

  • A to jest moja głowa pełna wątpliwości.

    (Wisława Szymborska – "Monolog dla Kasandry")

    Wróć do spisu


Apostrofa

Apostrofa

Bezpośredni zwrot do osoby, uosobionych pojęć lub rzeczy. Często występuje w przemówieniach.

Przykład:

"Litwo, Ojczyzno moja"

(Adam Mickiewicz)

Wróć do spisu


Archaizm

Archaizm

Przestarzała forma wyrazu, współcześnie rzadko używana. Archaizmy wykorzystywane są częstow poezji.

Przykład:

mię – mnie;

mospan – pan (zwrot grzecznościowy);

gniaździe – gnieździe;

Wróć do spisu


Epitet

Epitet

Wyraz, występujący najczęściej w formie przymiotnika, określający rzeczownik.

Przykład:

czarny samochód;

mądra dziewczynka;

mały kot;

Wróć do spisu


Metafora przeno nia

Metafora (przenośnia)

Nietypowe zestawienie wyrazów, które tworzy nowy sens, nie mający nic wspólnego z dosłownym znaczeniem słów.

Przykład:

Morze gwiazd;

Kielich goryczy;

Wróć do spisu


Oksymoron

Oksymoron

Zestawienie dwóch wyrazów (najczęściej rzeczownikai określającego go przymiotnika) o przeciwstawnych znaczeniach.

Przykład:

czarny śnieg;

żywy trup;

sucha woda;

Wróć do spisu


O ywienie animizacja

Ożywienie (animizacja)

Nadanie przedmiotom nieożywionym cech istot żywych (ludzkich, zwierzęcych).

Przykład:

wiatr wyje;

morze ryczy;

Wróć do spisu


Por wnanie

Porównanie

Porównanie cechy lub zjawiska poprzez wskazanie na ich podobieństwo do innych przedmiotów. Oba człony porównania połączone są wyrażeniem np.: jak, jako, jak gdyby, na kształt, niby, podobny, na podobieństwo itp.

Przykład:

Uparty jak osioł;

Pracowity jak mrówka;

Wróć do spisu


Powt rzenie

Powtórzenie

Polega na powtarzaniu tego samego elementu językowego w celu nadania mu większego znaczenia czy rytmizacji w utworze.

Przykład:

„Zieleń, zieleń, coraz więcej zieleni i przestrzeni”.

Wróć do spisu


Przeno nia metafora

Przenośnia (metafora)

Nietypowe zestawienie wyrazów, które tworzy nowy sens, nie mający nic wspólnego z dosłownym znaczeniem słów.

Przykład:

Morze gwiazd;

Kielich goryczy;

Wróć do spisu


Synonim

Synonim

Jest to wyraz bliskoznaczny, którym można zastąpić dane słowo w celu uniknięcia powtarzania go w dalszej wypowiedzi. Synonimy to wyrazy o podobnym lub identycznym znaczeniu. Mogą różnić się między sobą natężeniem danej cechy.

Przykład:

Wiatr – wicher, wichura, tajfun

Wróć do spisu


Uosobienie personifikacja

Uosobienie (personifikacja)

Polega na nadaniu przedmiotom, zwierzętom, roślinom, zjawiskom itp. cech ludzkich.

Przykład:

Niebo przemawia;

Wróć do spisu


Zdrobnienie

Zdrobnienie

Jest to wyraz pochodny najczęściej o brzmieniu zabawnym lub ironicznym. Co więcej można napisać… To jest chyba dość proste. 

Przykład:

kwiat – kwiatek – kwiatuszek;

duch – duszek;

pies – piesek;

Wróć do spisu


Zgrubienie

Zgrubienie

Wyraz pochodny oznaczający rzecz, osobę jako większą niż wyraz podstawowy. Zmiana rodzajuw zgrubieniu może oznaczać pogardliwy stosunek dla osoby czy przedmiotu.

Przykład:

baba – babsko (zmiana rodzaju z żeńskiego na nijaki);

zamek – zamczysko;

Wróć do spisu


Autor pawe jasik

Autor: Paweł Jasik

Specjalne podziękowania:

Dla Pani Danusi,

za możliwość poprawienia oceny 

Wróć do spisu