EDYTOR GRAFIKI
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

EDYTOR GRAFIKI PAINT PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EDYTOR GRAFIKI PAINT. Szkoły Pijarskie.

Download Presentation

EDYTOR GRAFIKI PAINT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EDYTOR GRAFIKI

PAINT

Szkoły Pijarskie


Prezentacja „Edytor grafiki Paint” składa się z 29 slajdów; przemieszczamy się pomiędzy nimi za pomocą spacji lub pojedynczego kliknięcia myszką. Opracowanie to można wykorzystać podczas zajęć, na których zapoznajemy uczniów z podstawowymi funkcjami edytora grafiki Paint.


Przybornik

Style narzędzi

Bieżące kolory

Obszar rysunku

Pole koloru

Okno programu Paint


Linia prosta to najprostsze w użyciu narzędzie programu Paint

Narzędzie LINIA znajdujemy w przyborniku

Tutaj wybieramy grubość linii, którą chcemy się posłużyć

Rysowanie linii prostej

Podczas rysowania linii posługujemy się tymi przyciskami:


Aby narysować linię prostą

 • W przyborniku kliknij ten przycisk   

 • Kliknij szerokość linii u dołu przybornika.

Aby narysować linię, przeciągnij wskaźnik.

 • Aby rysować linie idealnie poziome, pionowe lub nachylone pod kątem 45 stopni, podczas przeciągania należy przytrzymać wciśnięty klawisz SHIFT.


Pole koloru to obszar, który przedstawia dostępne kolory. Można je wykorzystywać do rysowania i wypełniania kształtów. Aby wybrać kolor pierwszoplanowy należy kliknąć lewym klawiszem na wybranym kolor, a chcąc wybrać kolor tła należy użyć prawego klawisza.

BIEŻĄCE KOLORY

Kolor pierwszoplanowy

Kolor tła


Używając lewego klawisza myszy rysujesz kolorem pierwszoplanowym,

a prawego - kolorem tła. Podobnie podczas wypełniania kolorem kształtów.


PROSTOKĄT

ZAOKRĄGLONY PROSTOKĄT

ELIPSA

WIELOKĄT

Rysowanie figur geometrycznych

Aby tworzyć podstawowe kształty, można oprócz linii skorzystać z prostokątów, wielokątów, okręgów, elips i zaokrąglonych prostokątów. Odpowiednimi narzędziami, którymi się posługujemy są:


Aby otrzymać każdą z tych figur należy wybrać w przyborniku odpowiednie narzędzie i kliknąć na jednym z trzech stylów ramki


Wybranie któregoś ze stylów powoduje rysowanie figur w podany niżej sposób

TYLKO KONTUR. Ten styl rysuje wyłącznie kontur kształtu

KONTUR I WYPEŁNIENIE. Ten styl rysuje kontur i wypełnia go kolorem.

BEZ KONTURU. Ten styl pomija kontur kształtu i rysuje jedynie wypełnienie.


GDY KORZYSTASZ...

1 styl

...z lewego klawisza

...z prawego klawisza

W zależności od tego, który styl wybierzesz i którego klawisza myszy użyjesz kreśląc figury geometryczne, mogą one wyglądać następująco:

Zobacz 2 styl


Takie figury narysujesz

...z lewego klawisza

...z prawego klawisza

2 styl

GDY KORZYSTASZ...

Zobacz 3 styl


Takie figury narysujesz

...z lewego klawisza

...z prawego klawisza

3 styl

GDY KORZYSTASZ...


 • Aby narysować elipsę lub okrąg

  • W przyborniku kliknij ten przycisk

  • Przeciągnij wskaźnik ukośnie.

  • Aby narysować idealny okrąg, podczas przeciągania przytrzymuj wciśnięty klawisz SHIFT.


 • Aby narysować prostokąt lub kwadrat

  • W przyborniku kliknij ten przycisk, aby utworzyć   kształt o prostokątnych

  • narożnikach...

  • ...lub ten przycisk, aby utworzyć

  • kształt o zaokrąglonych narożnikach.

  • Aby narysować prostokąt, przeciągnij wskaźnik skośnie w wybranym kierunku.

  • Aby narysować kwadrat, podczas przeciągania wskaźnika przytrzymuj wciśnięty klawisz SHIFT.


Paint posiada narzędzie Krzywa, dzięki któremu można rysować pofalowane linie

Przycisk narzędzia KRZYWA

Styl linii


 • Aby narysować krzywą

  • W przyborniku kliknij ten przycisk    

  • Kliknij szerokość linii u dołu przybornika.

  • Narysuj linię prostą, przeciągając wskaźnik myszy.

Przeciągając myszą po już narysowanej linii można uzyskiwać efekt jej zakrzywienia


 • Aby narysować wielokąt

  • W przyborniku kliknij ten przycisk

  • Przeciągnij wskaźnik i kliknij w każdym wierzchołku wielokąta, a następnie kliknij dwukrotnie, gdy chcesz zakończyć rysowanie figury

  • Aby używać tylko kątów 45 i 90 stopni, podczas przeciągania przytrzymuj wciśnięty klawisz SHIFT.


PĘDZEL

OŁÓWEK

...a gdy z tego to kształt pędzla

Gdy korzystasz z tego narzędzia kursor ma kształt ołówka...

Po wybraniu narzędzia Pędzel można korzystać z 12 różnych stylów

Rysowanie odręczne

Program Paint ułatwia rysowanie linii, kół i wielokątów. Jeśli jednak chcesz zostać artystą musisz skorzystać z narzędzi służących do rysowania odręcznego. A są to:


To narzędzie nosi nazwęwypełnianie kolorem. Jak wskazuje nazwa służy ono do wypełniania kolorem dowolnego zamkniętego obszaru.

Wypełnienie kształtów kolorem


 • Aby obszar lub obiekt wypełnić kolorem

  • W przyborniku kliknij ten przycisk

  • Kliknij obszar lub obiekt, który chcesz wypełnić.

UWAGA!

Jeśli obramowanie wypełnianego obszaru zawiera przerwy, kolor wypełni również pozostałą część obszaru rysunku


To narzędzie nazywa się aerograf. Można z niego korzystać tak jak z puszki farby w sprayu

Rozmiar rozpylanej plamy możesz wybrać klikając na jednym ze stylów aerografu

Po wybraniu tego narzędzia kursor przybiera kształt puszki farby. Przytrzymując wciśnięty klawisz myszy tworzymy własne graffiti.


Dodając tekst można korzystać ze stylu z kolorem tła

lub stylu przeźroczystego

Dodawanie tekstu do rysunku

Aby dodać tekst do rysunku należy użyć narzędzia Tekst


 • W przyborniku kliknij ten przycisk

 • Aby utworzyć ramkę tekstową, przeciągnij wskaźnik ukośnie, aż do uzyskania żądanego rozmiaru.

 • Na pasku narzędzi tekstowych kliknij żądaną czcionkę, jej rozmiar i styl.

 • Kliknij wewnątrz ramki tekstowej i wpisz tekst

Chcąc w edytorze Paint wpisać tekst wykonaj następujące czynności:


 • Jeśli zechcesz wyciąć lub skopiować część rysunku, najpierw musisz zaznaczyć odpowiedni jego fragment. Paint udostępnia dwa narzędzia, które temu służą:

 • Zaznacz

 • Zaznacz dowolny kształt


Jeżeli chcesz wymazać w Twoim rysunku niepotrzebny element, możesz skorzystać z narzędziaGumka

Z obszaru stylów można wybrać grubość gumki


Paint pozwala powiększać fragment rysunku, aby umożliwić pracę nad szczegółami. Służy do tego narzędzie Lupa.

Wśród tych opcji można wybrać stopień powiększenia.


Gdy zastosujesz powiększenie 6x lub 8x możesz skorzystać z możliwości pracy przy pomocy siatki. Umożliwia ona precyzyjne wykonanie pracy.

Z paska menu wybierz Widok/Powiększenie/Pokaż siatkę

Zobacz


Siatka umożliwia dokładne i precyzyjne wykonanie pracy


KONIEC


 • Login