Word repetisjon
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Word Repetisjon PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Word Repetisjon. Mandag 22.11.2010 Første søndag i advent rett rundt hjørnet. Båndet - Hjem. Båndet – Sett inn. Båndet – Side oppsett. Båndet – Referanser. Båndet – Masseutsendelse 1. Båndet – Masseutsendelse 2. Båndet – se igjennom 1. Båndet – se igjennom 2. Båndet - Visning.

Download Presentation

Word Repetisjon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Word Repetisjon

Mandag 22.11.2010

Første søndag i advent rett rundt hjørnet


Båndet - Hjem


Båndet – Sett inn


Båndet – Side oppsett


Båndet – Referanser


Båndet – Masseutsendelse 1


Båndet – Masseutsendelse 2


Båndet – se igjennom 1


Båndet – se igjennom 2


Båndet - Visning


Office knappen


Maler

 • Forhåndsdefinerte oppsett

 • Må ikke finne opp hjulet hver gang


Hva må dere kunne

 • Redigere skrift – dvs Hjem

 • Sette inn tabeller og figurer dvs Sett inn

 • Kunne ha andre oppsett på arket dvs Sideoppsett

 • Lage for eksempel invitasjoner dvs Masseutsendelse

 • Kunne sjekke språk dvs Se igjennom

 • Kunne forandre slik du ser arket dvs Visning


Hurtigtaster

 • Ctrl - c

 • Ctrl - v

 • Ctrl - x

 • Ctrl - p

 • Ctrl – s

 • Alt tastens funksjon


Tabeller

En rask gjennomgang


Meny valg sett inn

 • Velg tabell


Tabell valg

 • Raskeste er å markere

 • Med musa slik tabellen

 • Skal bli


Overskrift

 • Første rad ER OVERSKRIFTSRADEN

 • I fletting er det raden som angir feltene


Stil


Stil 2


Stil 3


Manøvrere inne i tabellen

 • Tabulator tasten for å hoppe til neste celle

 • Piltaster for opp ned tilbake


Rad kolonne celle

 • Raden er den vanrette

 • Kolonne er loddrett

 • Celle er der rad og kolonne møtes/krysses


Hurtigtabeller

 • Forhåndsdefinerft oppsett

 • NB kalendere oppdateres ikke og kan ikke justerer enkelt

 • JUKS , hent kalendere som mal på online delen av word

 • Officeknappen, ny , online mal , kalender, velg rett og voila du har en 12 mnd kalender som dokument.


Fletting

 • La oss gå igjennom steg for steg 1 fletting


Oppgaver

 • Se på nett


 • Login