Automatiseringsvennlig lovgivning
Download
1 / 7

Automatiseringsvennlig lovgivning - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Automatiseringsvennlig lovgivning. Dag Wiese Schartum. Generelt. Hva vil det si at lover er automatiseringsvennlige? At det ved skrivingen av loven er tatt hensyn til at loven skal automatiseres ; dvs at transformeringen fra lovtekst mv blir relativt lite arbeidskrevende

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Automatiseringsvennlig lovgivning' - miriam-stark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Automatiseringsvennlig lovgivning

Automatiseringsvennliglovgivning

Dag Wiese Schartum


Generelt
Generelt

 • Hva vil det si at lover er automatiseringsvennlige?

  • At det ved skrivingen av loven er tatt hensyn til at loven skal automatiseres; dvs

  • at transformeringen fra lovtekst mv blir relativtlite arbeidskrevende

  • Innebærer at vi må ta hensyn til hva datamaskinsystemer krever og er egnet til

 • Åpenbare følger

  • Opplysningstyper bør være klart angitt og definert

  • Prosesser må være klart angitt og definert

  • Skjønn må unngås


En liten repetisjon fra dri1001

variable

faste

Relevant

beslutnings-

grunnlag;

dvs opplysn.

om den aktuelle

personen

Operasjoner

En liten repetisjon fra DRI1001

Spørsmålomprosesser

Spørsmålomopplysningstyper

Spørsmålomopplysningstyper

Enkeltvedtak

 aritmetiske

 logiske

+, -, /, * etc

AND, OR, NOT, , <, >,  etc


Opplysningstyper b r v re klart angitt og definert
Opplysningstyperbørværeklartangittogdefinert

 • Tydelig angi hver opplysningstype som skal inngå i saksbehandlingen

 • Definere hver opplysningstype ved hjelp av kriterier som

  • Krever lite vurderinger

  • Tilsvarer opplysninger i maskinlesbare kilder

 • Betyr bl.a. ingen ordvariasjon av stilistiske hensyn

 • Relativt lite definisjoner i dagens lovgivning (jf “presiserende passuser”)

 • Definisjoner kan legge til rette for “gjenbruk” av opplysninger andre etater har maskinlesbart

 • Hvor skal definisjonselementene plasseres?


Prosesser m v re klart angitt og definert
Prosesser må være klart angitt og definert

 • Hvasomervilkåroghvasomerrettsfølge (jf. hvis – så)

 • Om vilkåreneer alternative ellerkumulative

 • Om detskalgjennomføresberegninger

 • Hvordanberegningeneskalutføres

  • Brukavmatematiskeoperatorer ?

 • Hvordanprøvingavvilkårogberegningermvskallenkessammentil en sammenhengendeprosedyre? (henvisningsstrukturer)


Et lite eksempel

“§ 2.Vilkår knyttet til barnet

Kontantstøtte ytes for barn mellom 1 og 3 år som erbosatt i riket, og som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass som det ytes statlig driftstilskudd for, jf § 7 tredje ledd.

Et barn anses som bosatt i riket når det har oppholdt seg eller skal oppholde seg i riket i mer enn 12 måneder. Et midlertidig utenlandsopphold på opptil 3 måneder avbryter ikke et bostedsforhold.”

 • Ytterligerepresiseringersomkunneværttatt inn ilovteksten for å definere

 • Opplysningstyper:

  • “Med barn menesalle barn somsøkerenharforeldreansvaret for, herunder

  • adoptivbarn “

 • Alternativt:

  • “Med barn menesalle barn somsøkerenerregistrertsomforeldertiliFolke-

  • registeret.”


Skj nn eller fast regel
Skjønneller fast regel?

“Urettferdig”

“Urettferdig”

“Smutthull”

Erstatteskjønn med fast regel

Erstatteskjønn med flerefasteregler

Men husk at hver fast regelkreverinnhenting

avopplysningerisaken