lovgivning
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lovgivning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Lovgivning - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Lovgivning. Oplysninger på etiketten Værnemidler og arbejdsmiljø Håndtering og punktkilder. Storlandmænd kriminelle efter råd fra deres konsulenter. Berlingske tidende 23-12-2006. Godkendelsesordningen. Man må kun besidde og anvende pesticider, som er godkendt og har en dansk etikette

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lovgivning' - yuma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lovgivning

Lovgivning

Oplysninger på etiketten

Værnemidler og arbejdsmiljø

Håndtering og punktkilder

godkendelsesordningen
Godkendelsesordningen
 • Man må kun besidde og anvende pesticider, som er godkendt og har en dansk etikette
 • I dag:
  • EU godkender aktivstofferne og placerer dem på en positivliste.
  • Medlemslandene godkender de formulerede produkter.
 • Fremover:
  • EU godkender aktivstoffer, men der kommer skærpede krav vedrørende iboende egenskaber
  • Medlemslandene skal gensidigt godkende midler, som er godkendt i et land i samme klimazone
slide5

Eksempel

på etikette

for skade-

dyrsmidlet

Fastac 50.

godkendelsestekst for fastac 50
Godkendelsestekst for Fastac 50
 • ‘Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korsblomstrede afgrøder, korn, græs, bederoer, majs, kartofler, ærter, kål, gulerødder, bælgfrugt, æbler, pærer, blommer, kirsebær, jordbær, hindbær, prydplanter på friland og i væksthus, tomat og agurk i væksthus, planteskolekulturer og skovkulturer.’
 • Beskriver, i hvilke afgrøder midlet er godkendt, men husk også at tjekke brugsanvisningen.
behandlingsfrist for fastac 50
Behandlingsfrist for Fastac 50
 • Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst i korn.
 • Må ikke anvendes senere end 1 måned før høst i raps og sennep.
 • Må ikke anvendes senere end 4 uger før høst i græs.
 • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst i tomater og agurker.
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst i andre spiselige afgrøder og foderafgrøder.
 • Behandling af blomstrende raps og sennep må kun foretages uden for biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).
afstandskrav for fastac 50
Afstandskrav for Fastac 50
 • ‘Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Må i frilandsgrønsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Må i skovbrug, planteskoler og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).’
andre forbehold for fastac 50
Andre forbehold for Fastac 50
 • ’Må ikke anvendes til andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte, og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.’
 • Den første sætning er vigtig og betyder, at man er nødt til at læse brugsanvisningen for at afgøre, om Fastac 50 er godkendt mod en bestemt skadevolder.
slide10

Korn: Mod kornbladbillens larve og mod bladlus sprøjtes med 0,25 ltr. pr. ha. Der sprøjtes så snart, der findes bladlus på ca. 40% af planterne. Ved angreb af thrips, der især angriber vinterrug, anvendes Fastac 50 med 0,25 ltr. pr. ha. Til bekæmpelse af fritfluer anvendes 0,4 ltr. pr. ha.

off label godkendelser
Off-label godkendelser
 • En off-label godkendelse tillader en anvendelse, der ikke er beskrevet på etiketten.
 • Gives til arealmæssigt mindre afgrøder, mod skadevoldere, som optræder i mindre omfang mv.
 • I Danmark findes off-label godkendelser særligt til frøgræs, gartneriproduktioner og juletræsdyrkning.
 • Bruger skal være i besiddelse af en off-label vejledning.
 • En opdateret oversigt over godkendelse findes i Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk).
forbudte midler
Forbudte midler
 • Forbud kan skyldes
  • EU-regler (aktivstof ikke optaget på positivliste).
  • Nationale regler (f.eks. midler, som vurderes at true grundvandet).
 • Forbudte midler skal bortskaffes senest 3 måneder fra forbudsdato.
 • En oversigt over forbudte midler kan findes i Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk).
 • Bemærk, at nogle MCPA-midler er tilladte, andre er forbudte. Dette kan forvirre, se etikettens registreringsnummer!
fareklassifikation af midler
Fareklassifikation af midler
 • Midler klassificeres med faresymboler:
 • Almindelige nuværende symboler
 • Fremtidige symboler
 • Risikosætninger (R-sætninger)
 • Sikkerhedssætninger (S-sætninger)
 • Se etiketten eller Middeldatabasen!

N

Miljøfarlig

krydsoverensstemmelse
Krydsoverensstemmelse
 • Følgende områder er omfattet i 2009:
  • Risiko for forurening af jord, grundvand og undergrund (krav 1.1).
  • Der må kun besiddes/anvendes godkendte plante-beskyttelsesmidler (krav 2.18).
  • Brugen af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal, og midlerne må kun anvendes på de afgrøder og i de doseringer, de er godkendt til (krav 2.19).
  • Bekæmpelse af kæmpebjørneklo og flyvehavre (krav 4.9 og 4.10).
 • Bemærk, reglerne bliver revideret hvert år, tjek altid de nyeste regler!
krydsoverensstemmelsen i forbindelse med plantev rnsmidler omfatter p t ikke
Krydsoverensstemmelsen i forbindelse med planteværnsmidler omfatter p.t. ikke:
 • Afstandskrav til vandløb og søer.
 • Sprøjtefrister.
 • Bortskaffelse af emballage – dog kan ulovlig afbrænding være omfattet, da der er risiko for forurening af jord eller grundvand jf. krav 1.1.
 • Anvendelse af værnemidler.
arbejdsmilj og bek mpelsesmidler
Arbejdsmiljø og bekæmpelsesmidler
 • Kun lille risiko ved korrekt anvendelse af godkendte midler.
 • Følg instruktionerne på etiketten.
 • Begræns eksponering.
 • Brug personlige værnemidler.
arbejdsmilj eksponering
Arbejdsmiljø – eksponering

Kilde: Sjelborg et al., 2007

fastac 50 hvilke v rnemidler
Fastac 50: Hvilke værnemidler?

Etikette/leverandørbrugsanvisning

Middeldatabasen

gennembrudstid for nogle handsketyper
Gennembrudstid for nogle handsketyper

Kilde: Grundbog for Sprøjteførere, 2008

arbejdspladsbrugsanvisninger
Arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Bedrifter med ansatte skal altid have en Arbejdspladsbrugsanvisning (APB) for farlige stoffer, herunder planteværnsmidler.
 • Tilsyn foretages af Arbejdstilsynet.
 • APB’en består af leverandørbrugsanvisninger samt et tillægsskema med bedriftsspecifikke oplysninger.
 • APB’en skal opbevares tæt på kemikalierummet, så ansatte har adgang til oplysningerne.
ny lovgivning
Ny lovgivning
 • Obligatorisk indberetning af sprøjtejournaler.
 • Omlægning af pesticidafgifter i forhold til deres mulige belastning.
 • Obligatoriske eftersyn af marksprøjter.
ad