Leksi ki status nepromjenjivih elemenata
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Leksi čki status nepromjenjivih elemenata PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Leksi čki status nepromjenjivih elemenata. Danko Sipka Danko.Sipka@asu.edu http://www.public.asu.edu /~dsipka. Sa d r žaj. 1. Pojmovna razgraničenja 2. Opis procedure prikupljanja podataka 3. Rezultati 4. Zaključak. Pojmovna razgraničenja.

Download Presentation

Leksi čki status nepromjenjivih elemenata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Leksički status nepromjenjivih elemenata

Danko Sipka Danko.Sipka@asu.edu

http://www.public.asu.edu

/~dsipka


Sadržaj

1. Pojmovna razgraničenja

2. Opis procedure prikupljanja podataka

3. Rezultati

4. Zaključak


Pojmovna razgraničenja

nepromenljiv (nepromenjiv) […]2. lingv. koji nema fleksiju (o rečima bez deklinacije i konjugacije).Jednotomnik MS, s.v.

=>

a. i ne treba da ima (npr. juče, ili)

b. treba da ima a nema (npr. bordo, braon)


Pojmovna razgraničenja

 • Kontinuum promjenjivosti

  pune paradigme: prozor

  nepotpune paradigme: čitati (*pročitajući)

  defektne paradigme: velim

  nepromjenjivost: lejdi

  U principu indeklinabilnost (mada bi se moglo naći i inkonjugabilnosti npr. ima ‘postoji’, kaže kao poštapalica, itd.)


Procedura

 • Nepromjenjivi elementi izdvojeni su iz elektronskih verzija sljedećih rječnika:

  • Rečnik srpskoga jezika, MS, 2007

  • Anić, V. Rječnik hrvatskoga jezika, Globus, 1998

  • Klajn I, M. Šipka Veliki rečnik stranih reči, Prosveta, 2006

  • Benson, M. Srpskohrvatsko-engleski rečnik, Prosveta,1992

  • Šipka, D. A Dictionary of New Bosnian, Croatian, and Serbian Words, DP, 2002


Procedura

 • Ispitano je:

  • Udio nepromjenjivih riječi u rječniku

  • Razlike među rječnicima

  • Morfološke karakteristike

  • Semantičke karakteristike

  • Porijeklo


Rezultati - udio


Rezultati - udio


Rezultati – udio (interpretacija)

 • Šarlatanski/politički: leksički status nepromjenjivih elemenata u srpskom i hrvatskom je sasvim različit, u srpskom se ovi elementi javljaju znatno češće

 • Ozbiljno/stručno: Razlike su posljedice leksikografske prakse, npr.

  MS ima oznaku nepromjenjivosti uz imena slova (a, b, itd.)

  MS je dosljednija u primjeni etikete za nepromjenjivost, npr. Anić nema oznaku uz maksi a ima uz mini, MS ima uz oboje

  MS je dosljednija u navođenju dodatnih funcija, npr. voljno ne samo kao prilog nego i kao imenicu: dati voljno

  Rječnici se razlikuju u tome šta uključuju, čisto slučajno, npr. MS ima čemerli, Anić demirli, a oba izvora srmali


Rezultati - morfologija

Na osnovu Klajn-Šipka (2006), radi se o etiketama odrednica, u stvarnosti, udio pridjeva zapravo je veći jer je većina imenica muškog roda nepromjenjiva samo u pridjevskoj upotrebi, npr. folk, hajtek, hajfaj, porno, itd.


Rezultati - semantika

 • Na prvi pogled, čini se da postoje određena semantička polja (npr. boje: braon, drap, roza, lila, itd.)

 • Pažljiviji uvid pokazuje da zapravo bilo koja osobina može da se pojavi nepromjenjivom obliku, npr.

  bufo (visoka kultura), porno, sentiš (popularna kultura), švorc, kokuz, lešo (kultura dnevnog života), košer, don (religijska praksa) , bjanko (finansije), onlajn, hard (tehnika), merino (poljoprivreda)


Rezultati – semantika


Rezultati - porijeklo


Rezultati - porijeklo


Rezultati - porijeklo

ENC = Efektivni broj komponenata = 1/CC

CC = indeks koncentracije (koji se izračunava preko indeksa Herfindala i Hiršmana, HH)

HH 0,249229

Normalizovani HH 0,207520

CC 0,799735

ENC = 1,25

Za izračunavanje korišten je softver sa strane: http://www.wessa.net/co.wasp


Rezultati - porijeklo

 • U bazi za rječnik novih riječi:

  Elementi engleskog porijekla

  115 od 233 = 49,4%

  U stvarnosti i više jer je dobar dio elemenata klasičnog porijekla zapravo iz engleskog

  Promjena trenda –>

  turski zamijenjen engleskim


Zaključci

 • Nepromjenjivi elementi neznatno su mali segment morfološkog sistema, njihov broj raste, ali ne dramatično

 • Ovi elementi ne doprinose diferencijaciji etničkih standarda – nema realne osnove da se pretpostavi da je njihov leksički status različit u srpskom, hrvatskom, bošnjačkom (i čemu god još, što se ubuduće proglasi)

 • Dolazi do promjene uzročnika nepromjenjivosti, gdje engleski preuzima raniju ulogu turskog


 • Login