d lba moci
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dělba moci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Dělba moci - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Dělba moci. Moc zákonodárná. legislativa. Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový Parlament ČR Skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna. Sněmovní síň. Sněmovní síň. Poslanecká sněmovna. Často se též označuje Sněmovna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dělba moci' - merlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový Parlament ČR
 • Skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu
poslaneck sn movna1
Poslanecká sněmovna
 • Často se též označuje Sněmovna
 • Tvoří ji 200 poslanců volených na 4 roky systémem poměrného (proporcionálního) zastoupení
charakterizujte syst m pom rn ho proporcion ln ho zastoupen
Charakterizujte systém poměrného (proporcionálního) zastoupení.
 • Rozdělení poslaneckých mandátů odpovídá procentu odevzdaných hlasů
 • Volič nevolí jednotlivce, ale celé kandidátské listiny
 • Tříštění politických sil se částečně zamezuje stanovením procentní hranice – alespoň 5%
 • Možnost preferenčních hlasů
jak je aktivn volebn pr vo p i volb ch do ps
Jaké je aktivní volební právo při volbách do PS?
 • Občan ČR
 • Způsobilý k právním úkonům
 • Starší 18 let
poslaneck sn movna2
Poslanecká sněmovna
 • Poslancem se může stát občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a dosáhl věku 21 let
 • Na prvním zasedání volí poslanci předsedu a místopředsedy
 • Úkolem předsedy je svolávat, zahajovat a řídit schůze
poslaneck sn movna3
Poslanecká sněmovna
 • Podle příslušnosti k politickým stranám se poslanci sdružují v poslaneckých klubech
 • Poslanecká sněmovna zřizuje výbory, které předjednávají návrhy zákonů
 • Ze zákona musí zřídit výbory:
 • mandátový a imunitní (ověřují mandáty poslanců a jednají o záležitostech týkajících se poslanecké imunity)
slide12
petiční výbor (shromažďuje a zpracovává petice občanů)

organizační výbor (organizuje práci Sněmovny, …)

rozpočtový výbor (projednává návrh státního rozpočtu)

d le se obvykle z izuj v bory
Dále se obvykle zřizují výbory:
 • ústavně-právní
 • zahraniční
 • výbor pro obranu a bezpečnost
 • výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
 • výbor pro životní prostředí
 • výbor pro zdravotnictví
poslaneck sn movna4
Poslanecká sněmovna
 • Sněmovna je dynamičtější komora, má více pravomocí než Senát
 • Její hlavní činností je tvorba a schvalování zákonů (účast na legislativním procesu)
 • Sněmovna přijímá všechny návrhy zákonů, poslanci nebo skupina poslanců také navrhují zákony, projednávají je a schvalují
poslaneck sn movna5
Poslanecká sněmovna
 • V legislativním procesu mohou poslanci přehlasovat Senát a prezidentské veto
 • Vláda ČR se zodpovídá pouze Poslanecké sněmovně
 • Poslanecká sněmovna vyslovuje Vládě ČR důvěru, respektive nedůvěru
 • Poslanecká sněmovna má právo interpelací
co je interpelace
Co je interpelace?
 • Interpelace – člen Vlády ČR musí na jednání Poslanecké sněmovny poskytnout vysvětlení
rozpou t n poslaneck sn movny
Rozpouštění Poslanecké sněmovny
 • PS může rozpustit Prezident ČR, pokud
 • nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíhož předsedu navrhl předseda PS
 • se neusnesla do tří měsíců o návrhu, s nímž spojila Vláda ČR otázku důvěry
 • nebyla usnášeníschopná po dobu tří měsíců, ačkoliv zasedání nebylo přerušeno a byla opakovaně
slide18
svolávána
 • bylo zasedání přerušeno na více než 120 dní v roce
odkaz na ofici ln str nku
Odkaz na oficiální stránku
 • http://www.psp.cz/docs/status.html
sen t parlamentu r1
Senát Parlamentu ČR
 • Tvoří ho 81 senátorů, kteří jsou voleni na 6 let většinovým (majoritním) volebním systémem
 • Každé dva roky je volena 1/3 senátorů, tedy 27
 • Senát byl poprvé zvolen v roce 1996
charakterizujte v t inov majoritn volebn syst m
Charakterizujte většinový (majoritní) volební systém
 • Je zvolen pouze jediný kandidát, který získá v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu hlasů voličů
 • Zpravidla se musí zřídit druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů
 • Nedostatečně odráží skutečné rozložení politických sil v zemi, nezastupuje menšiny
sen t
Senát
 • Senátorem se může stát občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a dosáhl věku 40 let
 • Vnitřní organizace (předseda, místopředsedové, kluby, výbory) je obdobná jako u Poslanecké sněmovny
 • Senát má méně pravomocí a slabší postavení v legislativním procesu než PS
sen t1
Senát
 • Funguje jako pojistka pro zkvalitnění zákonů
 • Je nerozpustitelný
 • V případě rozpuštění PS může přijímat tzv. zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odklad a vyžadují sílu zákona
odkaz na ofici ln str nku1
Odkaz na oficiální stránku
 • http://www.senat.cz/
zdroje
Zdroje
 • http: //www.psp.cz/docs/virtual/list.html
 • http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie/2009/01_28_4_schuze_senatu_big.jpg
 • http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie/2009/05_27_seminar_vedni_politika_a_veda_v_praxi_big.jpg
 • http://i.idnes.cz/10/061/cl6/JB3384ef_snemo.jpg