P odporn slu by v tepl renstve pre elektriza n s stavu racio 2006
Download
1 / 15

P odporné služby v teplárenstve pre elektrizačnú sústavu. RACIO 2006 - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

P odporné služby v teplárenstve pre elektrizačnú sústavu. RACIO 2006. Ing. Vladimír Dolný. Východiská. Zák. 656 /2004 §21 ods. 2 písm e ) , f) – výrobca elektriny s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom zariadení na výrobu elektriny vyšším ako 75 MW je povinný:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P odporné služby v teplárenstve pre elektrizačnú sústavu. RACIO 2006' - melba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P odporn slu by v tepl renstve pre elektriza n s stavu racio 2006

Podporné služby v teplárenstve pre elektrizačnú sústavu. RACIO 2006

Ing. Vladimír Dolný


V chodisk
Východiská

Zák. 656/2004 §21 ods. 2 písm e), f) – výrobca elektriny s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom zariadení na výrobu elektriny vyšším ako 75 MW je povinný:

  • Inštalovať zariadenia na poskytovanie podporných služieb,

  • Poskytovať podporné služby pre zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy.


O s to podporn slu by
Čo sú to podporné služby?

a) PRV +/- 37 MW (max. 1290 SKK/MW/h)

b) SRV+/- 123 MW (max. 2381 SKK/MW/h)

c) TRV+30min 170 MW

d) TRV-30min 140 MW

a ďaľšie terciálne PpS.

Povolené plánované náklady na nákup od držiteľov

licencie na výrobu elektriny: 7 541 524 000 SKK.


Garantovan regula n elektrina gre
Garantovaná regulačná elektrina (GRE)

Elektrina vygenerovaná aktiváciou podporných služieb (okrem PRV).

Cenu za GRE viď. Rozhodnutie URSO 8/2006/E z 20.10.2005


P re o poskytova pps
Prečo poskytovať PpS?

1. Ekonomická výhodnosť

2. Legislatívna povinnosť


V om spo va ekonomick v hodnos poskytovania pps
V čom spočíva ekonomická výhodnosťposkytovania PpS?

a) Tržby za PpS sú vlastne hrubým ziskom,

b) Ceny za GRE sú podstatne vyššie ako ceny silovej elektriny z KVET-u

PpS=100% ZISK, KVET = 5% ZISK ( z hľadiska kalkulácie ceny tepla)


O je potrebn k poskytovaniu pps
Čo je potrebné k poskytovaniu PpS?

a) Technické predpoklady,

b) Technologické predpoklady,

c) Obchodno – legislatívne predpoklady.


Technick predpoklady
Technické predpoklady

a) Certifikácia turbogenerátorov (ENERGODATA Žilina),

b) Terminál LFC -> SED Žilina,

c) Softwarová podpora.


Obchodno legislat vne predpoklady
Obchodno - legislatívne predpoklady

a) Rámcová zmluva na poskytovanie PpS a GRE,

b) Zmluva o zúčtovaní odchýlok,

c) Splniť „Technické podmienky pre pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy“ resp. súhlas prevádzkovateľa príslušnej distribučnej sústavy.


Technologick predpoklady
Technologické predpoklady

a) Protitlaké turbíny bez možnosti kondenzačnej prevádzky,

b) Protitlaké turbíny s možnosťou kondenzácie,


320 MWt, 90 MWe, PRV ± 3 MW, SRV ± 3 MW, +TRV 20 MW, -TRV 10 MW

zemný plyn

zemný plyn

uhlie / zemný plyn

uhlie / zemný plyn

uhlie

6 000 Nm3 /hod.

6 000 Nm3/hod.

18 t/hod. - 15 000 Nm3/hod.

18 t/hod. - 15 000 Nm3/hod.

7 t/hod.

PK1

PK2

PK3

PK4

HK

tepelný výkon kotlov

2 x 54,3 MW

tepelný výkon kotlov

2 x 143 MW

A

HV

TG1

TG2

elektrický výkon turbogenerátora 28 MW

elektrický výkon turbogenerátora 66 MW


Ak s nev hody poskytovania pps
Aké sú nevýhody poskytovania PpS? 10 MW

a) Nižšia výroba KVET,

b) Požiadavka na doprednú reguláciu kotlov.


ad