Retorik
Download
1 / 45

Henriette Lungholt lungholtkommunikation.dk Formidling og metode uge 37, efter r 08 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Retorik. Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk Formidling og metode – uge 37, efterår 08. Hvad er retorik?. Læren om hensigtsmæssig tale - veltalenhed Manipulation eller magi? Talegaver eller tom snak? Klassisk retorik – moderne retorik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Henriette Lungholt lungholtkommunikation.dk Formidling og metode uge 37, efter r 08' - megan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Retorik

Henriette Lungholt

www.lungholtkommunikation.dk

Formidling og metode – uge 37, efterår 08


Hvad er retorik
Hvad er retorik?

Læren om hensigtsmæssig tale - veltalenhed

Manipulation eller magi?

Talegaver eller tom snak?

Klassisk retorik – moderne retorik

Før: en praktisk disciplin – nu: et kandidatfag (genopstod i 1958 under navnet Laboratoriet for Metrik og Foredragslære på KU)Det sorte f r
Det sorte får alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

 • Ikke videnskabeligt

 • Kan ikke måle og veje en ytring

 • Oplysningstiden, rationalismen, naturvidenskaben: ud med retorikken


Hvorfor retorik
Hvorfor retorik? alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

Verbalsproget er arts-specifikt for mennesket: Kun mennesket kan kommunikere om det at kommunikere

Vi kommunikerer for at overleve; hvis man isolerer folk, får man psykiske problemer

Det er først og fremmest verbalsproget, der gør, at vi kan stå sammen og styrke artens eksistens


Retorikkens historie
Retorikkens historie alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

Det gamle Grækenland

- Opstod i forbindelse med demokratiets opståen i Athen i år 507 f.Kr.

- En del af hverdagen (for hankøn!)

- Perikles (495-429 f. Kr.) - ”bar tordenen på sin tunge”

- Isokrates (436-338 f. Kr.): Skrev Antidosis i en alder af 82

- Aristoteles (384-322 f. Kr.) og Platon: Elev og lærer – grundlæggere af europæisk filosofi

- Aristoteles skrev den første bevarede lærebog om retorik

”Så længe vi ikke kan klare os uden sprog,

kan vi heller ikke klare os uden retorik”


Retorikkens historie1
Retorikkens historie alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

Det gamle Rom

- Cicero (106-43 f. Kr.)

- Quintilian (første århundrede efter Kr.)

Retorik og kristendom

Augustin (354-430 e.Kr.)

Retorik var et fag frem til 1700/1800-tallet (derefter ”overtog” oplysningstiden, skønlitteraturen og romantikken)

2.Verdenkrig - nu

Hitler

Winston Churchill

John F. Kennedy

Martin Luther King


Kultur og kommunikation
Kultur og kommunikation alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

Begreber er afhængige af kultur og mennesker – samt overlevering

Eks: Grønlandsk har mange flere ord for sne end Thailand

Den sproglige inddeling er bestemt af konventioner/normer, og vi overtager tidligere generationers ord

At overbevise er IKKE det samme som at overtale

At overbevise er at give folk gode grunde til at tilslutte sig en sag; gode argumenter

Hvad kan jeg gøre for at få modtagerne til at lytte og forstå?


Persuasio
Persuasio alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

Nøglebegreb:

At vise

At bevise

At overbevise

Mundtlig formidling handler om at tale; at tale godt kræver øvelse og viden

Hvis du ikke kan formidle din viden til andre, så de kan forstå det, så har du måske heller ikke selv forstået det.


Talegenrer
Talegenrer alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

I den klassiske retorik arbejder man med tre talegenrer:

Den juridiske tale – retssalen (fortid)

Den rådgivende tale – den politiske tale (fremtid)

Festtalen – lejlighedstalen (nutid)

De tre talegenrer er universelle, men i dag har vi mange flere genrer: oplæg, prædiken, oplæsning m.m.

En gerne:

En teksttype, der fungerer som en form med visse regler


De tre talegenrer
De tre talegenrer alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)


De tre appelformer persuasios fremtr delsesformer
De tre appelformer alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)Persuasios fremtrædelsesformer

Logos: Saglig, objektiv, kendsgerninger, behersket og afdæmpet optræden, neutrale ord

Ethos: Vær dig selv, øjenkontakt, brug eksempler og egne erfaringer, tillid, troværdighed, vis interesse og respekt for tilhørerne

Pathos: Engageret, værdiladede ord, levende kropssprog, appellere til tilhørernes følelser, brug eksempler tilhørerne kender


Talegenrer og appelformer
Talegenrer og appelformer alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)


Ethos og identitet
Ethos og identitet alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

 • Celebrity-endorsement

  • - ethoslån


Ethos og identitet1
Ethos og alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)identitet

 • Testimonials

  • - Ethos-lån


Trov rdighed og tillid
Troværdighed og tillid alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

 • Afhænger af formål, budskab og målgruppe

 • - vidensafhandling

 • - reklame

 • - politisk budskab

 • Vi tillægger forskellige dimensioner og begreber


Tillid og eller trov rdighed ethos appel
Tillid og/eller troværdighed? alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)Ethos-appel?


Politiker eksempler
Politiker-eksempler alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

 • Da Poul rev Anders’ bog i stykker (valgkamp 2001)

 • Lykketoft >< Fogh

 • - ”Vi skal på sigt tilstræbe, at der sker et løft i ressourcefordelingen” >< ”Den enkelte dansker skal have flere penge mellem hænderne”

 • Pia Kjærsgaard - +pathos -logos


Mccroskey s tredeling af ethos
McCroskey’s tredeling af ethos alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)

 • Initial ethos

 • Afledt ethos

 • Terminal ethos


Mccroskey s retoriske valg i fht opbygning af afsenders ethos
McCroskey’s retoriske valg i fht. opbygning af afsenders ethos

 • Holdninger

 • Beviser

 • Budskabets levering

 • Oprigtighed

 • Common ground

 • Velvilje


Retorikkens fem discipliner forarbejdningsfaser
Retorikkens fem discipliner/ ethosforarbejdningsfaser


De fem forarbejdningfaser
De fem forarbejdningfaser ethos

 • Retorik en del de gamle grækeres hverdag

 • Skoler, hvor man kunne uddanne sig til en god taler De fem faser:

 • Inventio (at samle og stof og finde på)

 • Dispositio (at ordne stoffet)

 • Elocutio (at vælge sprog og stil)

 • Memoria (at huske taler)

 • Actio (at fremføre talen)


Allerf rst skulle man finde ud af om
Allerførst skulle man finde ud af, om… ethos

 • Vil man oplyse/informere (docere) – logos

 • Påvirke/bevæge (movere) –pathos

 • Underholde (delectare) ethos

 • Hvad skal talen bruges til?

 • Hvor og hvornår skal den holdes?’

 • - og hvem er tilhørerne (modtagerne)


Inventio
Inventio ethos

 • Inventio er den ide-genererende fase, hvor man finder sine argumenter og indsamler viden om sit emne.

 • Research – grundlaget for al god formidling

 • Også tænke på målgruppen – hvad ved de om emnet i forvejen

 • Hvad er relevant i forhold til budskabet?


Id genererings metoder
Idé-genererings-metoder ethos

Eva Heltberg og Christian Kock: Skrivehåndbogen, Frydenlund 1997


Topik l ren om topoi
Topik: Læren om topoi ethos

 • Kernen er at stille de gode spørgsmål

 • Den topiske erkendelsesmåde

 • Topik kommer af det græske ord for sted (ental: topos – flertal: topei) – man skal tænke ud fra sagens steder

 • Hv-spørgsmål – finde stof til belysning af emnet

 • Det er topos’er, som kan bruges til hjælpelister for, hvad vi skal undersøge - ikke hvad vi skal tage med i en fremstilling


Hypoteser og argumenter
Hypoteser og argumenter ethos

 • Retorikeren skal ikke kun løse et problem, han skal også gøre en fortolkning overbevisende over for en modtager

 • En hypotese: En foreløbig teori/antagelse – en forestilling om, hvordan noget er eller hænger sammen.

 • ”Jeg antager, at X er tilfældet – man afprøver hypotesen – holder/ikke holder – ny hypotese (vigtigt at holde udkig efter ting, der strider imod hypotesen – være kritisk)

 • Det er også i inventio-fasen at man finder argumenter; både for og imod (argumentationslæren, Toulmins model)


Dispositio
Dispositio ethos

 • Fordeler og sammensætter stof

 • Tre hensyn: Hvad der passer til stoffet

  • til formålet

  • til kommunikationssituationen (herunder forudsætninger for modtageren)

 • Disponering forskellig alt efter afsender – modtager (eks. vittighed, opskrift, eventyr, artikel etc.)


 • Den klassisk retoriske dispositio
  Den klassisk-retoriske dispositio ethos

  • Exordium (fange tilhørerne, skabe velvilje og forberede emnet)

  • - Partitio (hvor lang tid man vil tale)

  • Corpus (Selve hoveddelen i talen)

  • - Narratio (Beskrivelse af emnet og konkrete eksempler)

  • - Argumentatio (Probatio - egne argumenter og Refutatio gendrivelser

  • Peroratio (slutning – her bliver tilhørerne f.eks. opfodret til at stemme)


  To metoder
  To metoder ethos

  • Den klassisk-retoriske

  • Den journalistiske model (nyhedstrekanten)


  Nyhedstrekanten
  Nyhedstrekanten ethos

  Overskrift - konklusion

  Manchetten – forklaringen

  Brødtekst – detaljerne


  Sp rgsm l til dispositio
  Spørgsmål til dispositio ethos

  • Har de vigtigste dele fået passende vægt?

  • Er inddelingen logisk og meningsfuld?

  • Er begyndelse og slutning hensigtsmæssige?

  • Har jeg fået argumenteret for min egen sag og mod modpartens?


  Elocutio
  Elocutio ethos

  • At vælge sprog og stil i forhold til målgruppen

  • Emnet, tilhørerne og situationen, der bestemmer stil, appelformer og sprogbrug

  • Skriftsprog vs talesprog

  • Skriftsprog – envejskommunikation

  • Talesprog – tilhørere – reaktioner med det samme


  Quintillian romer de klassiske taledyder
  Quintillian (romer) De klassiske taledyder ethos

  • Aptum – passende (eks. denotation og konnotation)

  • Puritas – renhed

  • Perspicuitas – gennemskuelighed

  • Ornatus – udsmykning og pynt

  • Evidentia – anskueliggørelse


  Aptum
  Aptum ethos

  • Den retoriske pentagon – kom.model


  Eksamesretorik
  Eksamesretorik ethos

  http://bogwebs.systime.dk/bogwebs/mundtlighed/eksamensretorik.htm


  Puritas og perspicuitas
  Puritas og Perspicuitas ethos

  • Puritas: renhed

  • Grammatisk korrekt, syntaks (regelmæssigheder i sætningsdannelser) og ordvalg

  • Eksempel på uheldig syntaks:

  • De svin, der ønskes slagtet i Esbjerg den 28 ds, bedes melde sig på tlf…

  • Perspicuitas: gennemskuelighed

  • Sproget skal være klart og gennemskueligt

  • Fyldord: 70’erne faktisk

   90’erne ligesom, rimeligt

   00’erne: super, nice

  • Oppustet sprog: problem – problemstilling, om – omkring


  Perspicuitas
  Perspicuitas ethos

  • Tvetydigheder:

  • Søges: en mand, der er ædruelig og ærlig nogle gange om ugen

  • Retorisk spørgsmål/gentagelse (retorisk):

  • Har regeringen givet skolerne bedre vilkår? Nej

  • Har regeringen givet skolerne bedre møbler? Nej

  • Har regeringen gjort noget for skolerne i det hele taget? Nej

  • Sammenligning (sprogligt billede) og metafor:

  • Hun har altid været som en mor for mig

  • Hans hænder var ru som sandpapir


  Ornatus og evidentia
  Ornatus og Evidentia ethos

  • Ornatus: Udsmykning og pynt

  • Hvis sproget er korrekt og klart, er det tit kedeligt.

  • Der skal pynt til: Metaforer, billeder, redundans, tretrinsraket (Ich bin ein Berliner), claptrap (eks. Mr. Gorbatjov, tear down this wall)

  • Evidentia: Anskuelighed

  • De billeder, taleren forsøger at skabe


  Memoria
  Memoria ethos

  • Mnemosyne: Erindringens gudinde og musernes moder

  • Mnemoteknik

  • De gamle grækere: Skabe voldsomme, uvante og chokerende billeder

  • Psykologer etc: Mentalt danne dig et konkret fantasibillede med tilknytning til det, du skal huske

  • Eksempel: Niels Fuglsang: mand med nissehue og fugle på hovedet

  • Det man kan læse på 8 minutter, tager ca. 11 minutter mundtligt

  • Metaforer, rim, lignelser, sammenligninger er også eksempler på hukommelsesteknikker


  Actio
  Actio ethos

  • Kunsten at fremføre talen

  • Stemmestyrke – vejrtrækning

  • Stemmehøjde (eks. Margaret Thatcher)

  • Artikulation

  • Tempo og frasering

  • Kropssprog/øjenkontakt – kig på næseryggen

  • - eks. Margaret Thatcher

  • Når en skandinav klør sig i hovedet, tænker han sig om, i Japan er det et udtryk for vrede. At sætte hænderne i siden er for indoneserne fornærmende, fordi det udtrykker hovmodighed og arrogance


  Winston churchill
  Winston Churchill ethos

  1874-1965

  Journalist og forfatter

  Kom i parlamentet som 26-årig

  1900-1940: Konservativ-liberal-konservativ, minister mange gange

  Personlige synspunkter frem for partiets

  I 1930’erne sat lidt uden for det politiske centrum – forsøgte at advare mod Hitler – ingen lyttede

  I 1940 blev han bedt om at danne en samlingsregering, Neville Chamberlain trådte tilbage 10. maj – samme dag angreb tyskerne Holland og Belgien


  Opgave 1 winston churchill
  Opgave 1 ethosWinston Churchill

  Hvilken talegenre er det?

  Hvilke appelformer benyttes?

  Hvordan er talen disponeret?

  Hvad er formålet med talen?

  Hvem er modtagerne?

  Find nogle specielle træk ved talen

  Diskuter den retoriske situation


  Ich bin ein berliner
  Ich bin ein Berliner ethos

  Holdt af John F. Kennedy i Vestberlin den 26. juni 1963 kl. 12.50

  200.000 mennesker var samlet, deriblandt Vestberlins overborgmester Willy Brandt og Vesttysklands forbundskansler Konrad Adenauer

  Berlin havde været delt siden 2. Verdenskrig, og Vestberlin lå midt i østblokken. I 1948-49 blokerede Sovjet for adgangen, og derfor blev der etableret luftbroer for at forsyninger kunne komme frem

  I 1961 opførtes Muren på Sovjets foranledning; baggrunden var bl.a. at sikre, at der ikke var flere, der flygtede til vest

  Den antifascistiske mur >< Skammens mur


  Opgave 2 ich bin ein berliner
  Opgave 2 ethosIch bin ein Berliner

  Hvilken talegenre er det?

  Hvilke appelformer benyttes?

  Hvordan er talen disponeret?

  Hvad er formålet med talen?

  Hvem er modtagerne?

  Find nogle specielle træk ved talen

  Diskuter den retoriske situation


  ad