publicznemu gimnazjum w drawsku imienia ziemi nadnoteckiej
Download
Skip this Video
Download Presentation
Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Projekt nadania. Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej. ZIEMIA NADNOTECKA TO MY NASZA MAŁA OJCZYZNA. żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, jak wielką wartością dla człowieka jest Ziemia,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej' - meagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
publicznemu gimnazjum w drawsku imienia ziemi nadnoteckiej

Projekt nadania

Publicznemu Gimnazjum w Drawskuimienia

Ziemi Nadnoteckiej

ziemia nadnotecka to my nasza ma a ojczyzna
ZIEMIA NADNOTECKATO MY NASZA MAŁA OJCZYZNA
 • żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, jak wielką wartością dla człowieka jest Ziemia,
 • Człowiek, jego życie i dobra doczesne przeminą, a ona będzie tu trwać wiecznie, zapisując w swej historii dzieje wielu pokoleń,
 • miarą człowieczeństwa jest jego stosunek do zwierząt i przyrody. Oddajemy więc hołd, temu co przez całe stulecia swego istnienia, walczyło i odradzało się dla nas, abyśmy mogli dziś cieszyć się spokojem i pięknem krajobrazu Ziemi Nadnoteckiej.
cele og lne
CELE OGÓLNE
 • Poznanie historii Ziemi Nadnoteckiej.
 • Pogłębienie wiedzy na temat zwyczajów i obrzędów, które przetrwały do dziś.
 • Wzbogacanie słownictwa o dialekty gwarowe popularne w mowie potocznej regionu.
 • Poznanie etymologii nazw okolicznych miejscowości.
 • Zapoznanie się z historią powstania i rozwoju szkoły w Drawsku.
 • Przybliżenie współczesnych i zanikających zawodów, charakterystycznych dla regionu nadnoteckiego.
 • Kształtowanie poczucia wartości dla tradycji narodowej.
 • Pobudzanie własnej inwencji twórczej – literackiej i plastycznej.
cele og lne1
CELE OGÓLNE
 • Poznanie piękna i bogactwa Z. Nadnoteckiej.
 • Opanowanie umiejętności komunikowania się.
 • Integracja społeczności uczniowskiej
 • Nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami lokalnymi.
 • Usystematyzowanie poznanej i zgromadzonej wiedzy
 • Zorganizowanie cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi naszego regionu.
 • Poznanie okolicznych szlaków turystycznych
 • Propagowanie miejsc i form ochrony przyrody obszaru nadnoteckiego
cele szczeg owe
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Wzbogacanie wiedzy historycznej i współczesnej na temat Ziemi Nadnoteckiej.
 • Wdrażanie szacunku dla tradycji i obrzędowości.
 • Gromadzenie i bogacenie słownika językowego.
 • Rozwijanie własnej osobowości.
 • Wdrażanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich w grupie rówieśniczej i osób dorosłych.
 • Poznanie bogactw naturalnych naszego regionu i sposobów ich wykorzystywania.
 • Poszerzanie wiedzy botanicznej i zoologicznej.
 • Poznanie pomników przyrody, okazów fauny i flory podlegającej ochronie gatunkowej.
 • Rozwijanie inwencji w różnych dziedzinach twórczości artystycznej.
cele szczeg owe1
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Doskonalenie umiejętności fotograficznych, stosowanie wybiórczości i atrakcyjności obrazu.
 • Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych rowerowych i autokarowych do pobliskich muzeów etnograficznych, archeologicznych Ziemi Nadnoteckiej (Osiek, Drezdenko, Czarnków, Piła)
 • Poznanie strojów i tańców regionalnych.
 • Współpraca z IZBĄ PAMIĘCI NARODOWEJ.
 • Organizacja konkursów opiewających piękno regionu nadnoteckiego.
 • Współudział w wyborze i całokształcie prac przygotowujących rzeszę młodzieży szkolnej, do nadania Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej.
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania i dzielenia się przygotowanym materiałem
przydzia zada do realizacji na poszczeg lnych przedmiotach
PRZYDZIAŁ ZADAŃ DO REALIZACJI NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH
j zyk polski

JĘZYK POLSKI

Dialektyzacja i gwara-konkurs scenki artystycznej, słowniczek gwarowy.

Mity i legendy regionu.

Zwyczaje i obrzędy.

Konkurs literacko-poetycki twórczości własnej.

Etymologia nazw własnych.

Opis stroju regionalnego.

j zyk niemiecki

JĘZYK NIEMIECKI

Nazewnictwo pochodzenia niemieckiego w gwarze regionu nadnoteckiego.

historia

HISTORIA

Gromadzenie staroci - przedmiotów użytecznych z dawnych lat.

Wystawa staroci.

Historia regionu nadnoteckiego na przestrzeni dziejów.

Zanikające i współczesne zawody rzemieślnicze:

-praca piekarza

-praca kowala

-praca szewca

-praca drwala

-praca bednarza

-praca rymarza

-praca młynarza

-praca bartnika

-hodowca koni

biologia chemia

BIOLOGIA / CHEMIA

Konkurs ekologiczny pod hasłem : Z. Nadnotecka.

Konkurs fotograficzny : Tajniki piękna Ziemi Nadnoteckiej, Fauna i Flora.

Formy ochrony przyrody regionu nadnoteckiego.

Atrakcje Ziemi Nadnoteckiej – folder.

Puszcza Notecka w krajobrazie Z. Nadnoteckiej - plakat.

Rzeka Noteć w krajobrazie i nazwie – plakat.

informatyka

INFORMATYKA

Piękno Ziemi Nadnoteckiej – prezentacja na stronie internetowej.

geografia

GEOGRAFIA

Makieta ziemi drawskiej – gm. Drawsko.

Bogactwa naturalne i ich wykorzystanie.

Makieta Z. Nadnoteckiej.

plastyka

PLASTYKA

Pory roku w krajobrazie Z. Nadnoteckiej – praca malarska.

Rzeźba w drewnie.

Gmina w starej fotografii.

Strój regionalny – praca malarska.

technika biologia

TECHNIKA / BIOLOGIA

Tradycyjne potrawy regionalne.

Hafty i koronki – wystawa prac dziecięcych i staroci.

muzyka

MUZYKA

Przyśpiewki i pieśni regionalne w twórczości dziecięcej.

Nauka tańców regionalnych.

wychowanie fizyczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Pokaz tradycyjnych gier i zabaw regionalnych.

Gry i zabawy drawskie – broszurka zasad i regulaminów.

zaj cia wietlicowe

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Opracowanie monografii szkoły w Drawsku – gazetka.

lekcje do dyspozycji

LEKCJE DO DYSPOZYCJI

Cykl spotkań z przedstawicielami dawnych zawodów rzemieślniczych.

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, np. z przedstawicielami władz lokalnych .

Wycieczki turystyczno – krajoznawcze po okolicy.

Wycieczka do Muzeum Z. Nadnoteckiej w Pile i Drezdenku.

Wycieczka do Muzeum Etnograficzno – Archeologicznego w Osieku.

Zapoznanie się z historią regionu nadnoteckiego.

konkursy

KONKURSY

Malarski:Pory roku w krajobrazie Z. Nadnoteckiej

Fotograficzny: Fauna i floraTajniki piękna Z. Nadnoteckiej

Literacko-poetycki twórczości własnej

Rzeźby w drewnie

Ekologiczny

Scenki artystyczne krzewiące gwarę regionu

referaty i prace pisemne

REFERATY I PRACE PISEMNE

Mity i legendy regionu

Etymologia nazw własnych

Zwyczaje i obrzędy

Bogactwa naturalne i ich wykorzystanie

Przyśpiewki i pieśni regionalne

Gry i zabawy drawskie

Historia regionu na przestrzeni dziejów

Opis stroju regionalnego

Nazewnictwo pochodzenia niemieckiego w gwarze językowej

Piękno Ziemi Nadnoteckiej-prezentacja internetowa

Puszcza Notecka w krajobrazie Z. Nadnoteckiej

wystawa prac artystycznych i eksponat w

WYSTAWA PRAC ARTYSTYCZNYCH I EKSPONATÓW

Makieta Ziemi Nadnoteckiej

Fotografika współczesnych zawodów regionu nadnoteckiego

Makieta ziemi drawskiej

Gmina w starej fotografii

Monografia szkoły w Drawsku

Prezentacja staroci, haftów i koronek

Strój regionalny

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze Z. Nadnoteckiej

Formy ochrony przyrody regionu nadnoteckiego

Rzeka Noteć w krajobrazie i nazwie

Tradycyjne potrawy regionalne

wycieczki

WYCIECZKI

Muzea:Ziemi Nadnoteckiej – Piła, Drezdenko, Czarnków

Turystyczno-krajoznawcze po regionie i okolicy

Etnograficzno-Archeologiczne - Osiek

realizacja

REALIZACJA

Zebranie eksponatów do 15.04.2003r.

Złożenie prac konkursowych do 31.04.2003r.

Konkursy – 31. 04.2003r.

Uroczysta akademia – 31.05.2003r. :

Apel

Nadanie Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej

Sesja prezentacji prac artystycznych

slide27

Otwarcie uroczystości

Uroczysty apel

Nadanie Szkole imienia

Prezentacja dorobku

Wręczenie nagród zwycięzcom

konkursu literackiego

konkursu plastycznego

konkursu fotograficznego

konkursu ekologicznego

Zakończenie apelu

Wystawa prac i eksponatów

autorzy projektu

Autorzy projektu:

mgr C. Jagiełka

mgr E. Kielczyk

mgr J. Szmuga

mgr I. Nowak

mgr K. Mumot

prezentację przygotowała mgr Julita Szmuga

ad