Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY)
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY) Kriter ve Göstergeleri(K&G) Uygulamaları PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY) Kriter ve Göstergeleri(K&G) Uygulamaları. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 18-20 Ekim 2010. SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları.

Download Presentation

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY) Kriter ve Göstergeleri(K&G) Uygulamaları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY) Kriter ve Göstergeleri(K&G) Uygulamaları

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü

18-20 Ekim 2010


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü orman faaliyetlerini Amasya, Çorum, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat illeri mülki hudutlarının yanı sıra Çankırı, Kırıkkale, Sinop, Kayseri, Ordu ve Giresun illerinin mülki hudutlarının bir kısmını kapsayacak şekilde kurulmuştur.

Bölge müdürlüğümüzün genel alanı 7978570.1 Ha olup, %24 ü ormanlık alandır. Ormanlık alanı 1.946.464,7 Ha’dır.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları

 • Dünyadaki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme, doğal kaynaklar üzerinde baskılar oluşturmakta ve bu olumsuzluklardan ormanlar ciddi şekilde etkilenmektedir.“

 • Özellikle de 1970’li yıllarda had safhaya ulaşan çevresel problemler insanlığın yaşamını ve gıda güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir.

 • 1972 yılında yapılan Stockholm Konferansında gündeme gelen bu çevresel endişeler Birleşmiş Milletler tarafından da uluslar arası gündeme taşınmıştır.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları

1992 yılında Rio’da yapılan ve ormancılığın öncelikli konu olarak ele alındığı zirvede; Rio kararları, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Gündem 21, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve kabul edilen Ormancılık Prensipleri ile dünya ormancılığında ciddi bir değişim süreci başlatılmıştır.

Sürdürülebilirlik, 21 yy.da genellikle ormancılık yöneti minin ortak amacı olarak görülmekte, bu bağlamda da Uluslararası ormancılık sürecinde ele alınan 16 temel başlıktan birisini “Sürdürülebilir Orman Yönetimi kriter ve Göstergelerinin Belirlenmesi, İzlenmesi, Değerlen dirilmesi ve Raporlanması” hususu oluşturmaktadır.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları

Son yıllarda Uluslararası camiada meydana gelen bu hızlı gelişmelere paralel olarak ta Genel Müdürlüğümüz; 1999 yılında sürdürülebilir Orman Yönetimi ile ilgili başlatmış olduğu “Kriter ve Gösterge” çalışmaları sonucunda, kendi yetki ve sorumluluk alanı ile sınırlı olmak üzere 6 kriter ve 28 adet göstergeden oluşan “Ulusal Kriter ve Gösterge Setini “ oluşturmuştur.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY K&G Uygulamaları Nasıl Başladı?

OGM ULUSAL SOY K&G SETİ, 6Kriter 28 Gösterge

Kriter-1: Orman kaynakları,

1.1 Ormanlar ve diğer ağaçlık alanlar

1.2 Dikili servet, biyokütle ve karbon stoğu

1.3 Artım

1.4 Amenajman Planı Olan Orman Alanı

1.5 Kadastrosu Yapılan Orman Alanı

Kriter-2 : Biyolojik çeşitlilik,

2.1 Ormanların dağınıklık durumu

2.2 Silvikiültürel Bakımlar

2.3 Gençleştirme Güvenilirliği

2.4 Tohum Kaynakları

 • Kriter -3 : Ormanların sağlık, canlılık ve Entegrasyon

 • 3.1 Doğal Faktörlerden Etkilenen Ormanlar,

 • 3.2 Başarılı Tabii Gençleştirme Alanı

 • 3.3 Açma Yerleşme

 • 3.4 Yakacak Odun Tüketimi

 • 3.5 Orman Yangınları

 • 3.6 Otlatma Zararı

 • 3.7 İzin İrtifaklar


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY K&G Uygulamaları Nasıl Başladı?

Kriter -4 : Ormanların üretim kapasitesi ve fonksiyonları, 4.1 Entegre Amenajman Planları İle Yönetilen Ormanlar

4.2 Odun Üretimi

4.3 Artım ve Üretim Dengesi

4.4 Odun Dışı Orman Ürünleri Üretimi

 • Kriter -5 : Ormanların koruyucu ve Çevresel fonksiyonları,

 • 5.1 Koruyucu Özelliği Nedeniyle Muhafaza Edilen Alanlar

 • 5.2 Su Havzalarını Koruma Alanları

 • 5.3 Toprak Muhafaza Alanları

 • Kriter -6 : Ormanların sosyo-ekonomik fonksiyonları

 • 6.1 Üretilen Odun Ürününün Değeri

 • 6.2 Odun Dışı Orman Ürünlerinin Değeri

 • 6.3 Yaratılan İstihdam

 • 6.4 Orman Toplulukları ve Sivil Örgütler

 • 6.5 İşlenen Orman Suçları


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY K&G Uygulamaları Nasıl Başladı?

………….. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ KRİTER VE GÖSTERGELERİ

………… İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI SOY RAPORU

TANITIM (1 sayfa )

Paragraf 1Kuruluş, bulunan şeflikler, sınırlar içindeki içeler

Paragraf 2Alan, ormanlık alan oranı, coğrafi özellikler

Paragraf 3Demografik yapı, sosyo ekonomik özellikler

KRİTER 1ORMAN KAYNAKLARI

GÖSTERGE 1Ormanlar ve diğer ağaçlık alanlar

Tablo 11Bir evvelki envanter dönemi ile karşılaştırmalı tüm orman alanı (ha)


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları

2004 yılında da Bölge Müdürlüğümüzce 15 adet işletme müdürlüğümüzde bu kriter ve göstergelerle ilgili formlar düzenlenmiştir.

2006 yılında yine 15 adet işletme müdürlüğümüzce bu kriter ve göstergelerle ilgili bilgiler yenilenmiş, ayrıca il merkezlerindeki işletme müdürlüklerimizce çalıştaylar yapılmış ve il bazında değerlendirme raporları tanzim edilmiştir.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları

2009 yılında ise; 4 Mart 2009 da Amasya, 16 Mart 2009 da Sivas, 17 Mart 2009 da Yozgat, 18 Mart 2009 da Tokat

25 Mart 2009 da Samsun, 26 Mart 2009 da Çorum olmak üzere altı adet çalıştay yapılmıştır.

Çalıştaylara altı il bazında katılımcı olarak;

Kurum içinden 69 kişi, STÖ lerden 5 kişi,

Belediyelerden 26 kişi, Muhtarlıklardan 13 kişi,

Diğer Kamu Kur. 112 kişi, Bireysel Katılım 11 işi olmak üzere toplam 236 kişi katılmıştır.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları

Çalıştaylara katılım kurum içinden ve diğer kurumlardan genel Müdürlük düzeyinde yapılan yazışmalardan dolayı en fazla olmuştur. Katılım sadece bedensel olarak katılmakla kalmıştır.

Yapılan çalıştaylardan sonra ortaya çıkan değerlendirmenin, genel olarak Orman Genel Müdürlüğümüz Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri 2008 yılı Raporundaki değerlendirmelere paralel olduğu gözlemlenmiştir.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları

Yine; Amasya Orman Bölge müdürlüğünde ormanlık alanın %1.5 civarında artış gösterdiği, bunun sebebinin ise yapılan ağaçlandırma çalışmaları ve kırsal kesimlerden kentlere göç olması ve ormanlar üzerindeki sosyal baskının kalkması.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

1978 baskı memleket haritasında açıklık olupta, ağaçlandırılmış alanın uydu görüntüsü ile karşılaştırılması.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

1978 baskı memleket haritasında açıklık olupta, orman olmuş alanın uydu görüntüsü ile karşılaştırılması.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

SOY Kriter ve Göstergeler Uygulamaları

Yapılan silvikültürel faaliyetler sonucu, bozuk ormanların verimli orman alanlarına dönüşmesinden dolayı verimli orman miktarlarının arttığı Ormanların Bugünkü Durumunun Tespiti çalışmalarıyla anlaşılmıştır.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

Gençleştirme güvenliği ile ilgili olarak, değerlendirme noktasında ; çok büyük bir olumsuzluk var gibi görünse de, aşağıda göründüğü gibi herhangi bir olumsuzluk görünmemektedir. 10 yıllık periyot süresine göre ortalama yılda %10 yapılmalıdır.


S rd r lebilir orman y netimi soy kriter ve g stergeleri k g uygulamalar

Saygılarımızla.


 • Login