5018 SAYILI KAMU MALI Y NETIMI VE KONTROL KANUNU

Download5018 SAYILI KAMU MALI Y NETIMI VE KONTROL KANUNU

Advertisement
Download Presentation
Comments
frasier
From:
|  
(118) |   (0) |   (0)
Views: 138 | Added: 30-07-2013
Rate Presentation: 3 0
Description:
GELENEKSEL KAMU Y
5018 SAYILI KAMU MALI Y NETIMI VE KONTROL KANUNU

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Sunucu: HAYRETTIN G?NG?R I?isleri Bakanligi Kontrol?rler Kurulu Baskani (Kamu Y?netimi Uzmani) E-mail: hayrettin.gungor@icisleri.gov.tr 5018 SAYILI KAMU MALI Y?NETIMI VE KONTROL KANUNU

2. GELENEKSEL KAMU Y?NETIMI ANLAYISI MERKEZI PLANLAMAYA DAYALI MERKEZI Y?NETIM VE KONTROL AGIRLIKLI MEVZUAT ODAKLI-KURALLARA DAYALI GIRDI ODAKLI HATA ARAMAYA ODAKLI, USULS?ZL?K VE YOLSUZLUGU ARASTIRAN DENETIM SISTEMI TEK TARAFLI VE KAPALI BIR YAPI

3. YENI KAMU Y?NETIMI ANLAYISI KATILIMCI VE PAYLASIMCI SEFFAF VE HESAP VEREBILIR STRATEJIK PLANLAMA VE PERFORMANS Y?NETIMINE DAYALI GELECEK Y?NELIMLI SONU? VE HEDEF ODAKLI YEREL VE YERINDEN Y?NETIM AGIRLIKLI YATAY ORGANIZASYON YAPISI VE YETKI DEVRI Y?NETIME DEGER KATAN SISTEM ODAKLI DENETIM

4. KAMU MALI Y?NETIMINDE DEGISIM 1-MEVCUT SISTEMIN AKSAKLIKLARI 2-I? ETKENLER KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMI KONUSUNDA ARTAN KAMUOYU HASSASIYETI KAMU KESIMINDE VE AKADEMIK ?EVRELERDE OLUSAN DEGISIM TALEPLERI 3-DIS ETKENLER AVRUPA BIRLIGINE UYUM S?RECI IMF VE D?NYA BANKASI ILE ILISKILER

5. KAMU MALI Y?NETIM SISTEMIMIZE Y?NELIK ELESTIRILER-1 MALI Y?NETIM SISTEMININ VE B?T?ENIN KAPSAMININ DAR KALDIGI B?T?E DISI HARCAMALARIN ARTTIGI KALKINMA PLANI ILE B?T?ELER ARASINDAKI BAGIN KOPTUGU KAMU KAYNAKLARININ ETKIN KULLANILAMADIGI HARCAMA S?RECININ KATI ?N KONTROLE TABI OLDUGU HARCAMA S?RECINDE YETKI-SORUMLULUK DENGESININ IYI KURULAMADIGI B?T?E HAZIRLAMA, UYGULAMA VE KONTROL S?RECINDE IDARELERE YETERLI INISIYATIF TANINMADIGI

6. KAMU MALI Y?NETIM SISTEMIMIZE Y?NELIK ELESTIRILER-2 SAYISTAY DENETIMI KAPSAMININ DAR KALDIGI B?T?E KOD YAPISININ YETERSIZ OLDUGU MUHASEBE SISTEMININ YETERSIZ OLDUGU YENI KAMU MALI Y?NETIM ANLAYISINDA HAKIM OLAN; STRATEJIK PLANLAMA, ?OK YILLI B?T?ELEME, PERFORMANS ESASLI B?T?ELEME, HESAP VEREBILIRLIK, MALI SAYDAMLIK, ETKIN I? MALI KONTROL ILKELERININ SISTEMDE YER ALMADIGI MALI Y?NETIMIN OTOMASYON VE ENFORMASYON SISTEMININ YETERSIZ OLDUGU

7. KOD YAPISINDAN KAYNAKLANAN PROBLEM (PROGRAM B?T?E)

8. KAMU MALI Y?NETIMINDE DEGISIM ?ALISMALARI 8. BES YILLIK KALKINMA PLANINDA, ?ZEL IHTISAS KOMISYONU RAPORUNDA, 2001, 2002, 2003 YILLARI PROGRAMLARINDA, ULUSAL PROGRAMDA (2001),(2003), KATILIM ORTAKLIGI BELGESINDE, IMF?YE VERILEN NIYET MEKTUPLARINDA, T?RKIYE?DE SAYDAMLIGIN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKIN Y?NETIMIN GELISTIRILMESI EYLEM PLANINDA, 59. H?K?MET PROGRAMINDA VE ACIL EYLEM PLANINDA, ELESTIRILEN KONULARDA YAPILMASI D?S?N?LEN DEGISIKLIKLERE YER VERILMISTIR.

9. TBMM?nce 10.12.2003 tarihinde kabul edilen ve 24.12.2003 g?n ve 25326 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 5018 sayili Kamu Mali Y?netimi ve Kontrol Kanununun b?t?n h?k?mleri ile y?r?rl?g? 01.01.2005 tarihi olmasina ragmen, Kanunun b?t?e hazirligina iliskin h?k?mleri 01.01.2005 tarihinde y?r?rl?ge girmis, ancak 2005 Mali Yili B?t?e Kanununun 37.maddesi ile b?t?e uygulamasina iliskin maddelerinin y?r?rl?g? 2006 yilina ertelenmistir. 5018 SAYILI KANUNUN Y?R?RL?G?-1

10. 5018 Sayili Kanunun Y?r?rl?g?-2 5018 sayili Kanunda degisiklik ?ng?ren 5433 sayili Kanun 30.11.2005 tarihinde TBMM?nde kabul edilmis, ancak 8?inci ve Ge?ici 1?inci maddesi bir defa daha g?r?s?lmek ?zere Cumhurbaskaninca TBMM?ne geri iade edilmistir. TBMM tarafindan Cumhurbaskaninin iade ettigi maddeler 22.12.2005 tarihinde tekrar g?r?s?l?p degistirilerek kabul edilmis ve 5018 sayili Kanunda degisiklik yapan 5436 sayili Kanun 24.12.2005 g?n ve 26033 sayili Resmi Gazetede yayimlanmistir. B?t?e hazirligina iliskin maddeleri y?r?rl?kte olan 5018 sayili Kanunun, 5436 sayili Kanunla degistirilen 49?maddesinin besinci ve altinci fikralari hari? diger h?k?mleri 01.01.2006 tarihinde y?r?rl?ge girmistir.

11. 09.06.1927 tarih ve 606 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak y?r?rl?ge giren 1050 sayili Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Genel Muhasebe Kanunu) aradan ge?en yillar i?inde bazi degisikliklere ugramis olsa da, (78) yil s?reyle uygulanmistir. 5018 sayili Kanun, yaklasik bir asirlik kanun olan 1050 sayili Muhasebe-i Umumiye Kanununu 01.01.2006 tarihinden itibaren y?r?rl?kten kaldirmistir. 1050 Sayili Kanun Y?r?rl?kten Kalkti

12. 5018 sayili Kanunun Amaci: Madde-1; Bu kanunun amaci, Kalkinma planlari ve programlarda yer alan politika ve hedefler dogrultusunda kamu kaynaklarinin etkili, Ekonomik ve verimli bir sekilde elde edilmesi ve kullanilmasini, Hesap verebilirligi ve mal? saydamligi saglamak ?zere, Kamu mal? y?netiminin yapisini ve isleyisini, Kamu b?t?elerinin hazirlanmasini ve uygulanmasini, T?m mal? islemlerin muhasebelestirilmesini, Raporlanmasini ve mal? kontrol?, d?zenlemektir.

13. 5018 Sayili Kanunun Getirdikleri Hesap verilebilirlik, Mali saydamlik, Kamu mali y?netiminin yeniden dizayni, B?t?eleme anlayisi ve s?recinin degismesi, ?ok yilli b?t?eleme performans esasli b?t?eleme Mali disiplin, Harcama s?recinin degismesi, I? kontrol ve dis denetim,

14. Genel y?netim MADDE 3.- M?nhasiran bu Kanunun uygulanmasinda; Genel y?netim kapsamindaki kamu idareleri: Uluslararasi siniflandirmalara g?re belirlenmis olan, merkez? y?netim kapsamindaki kamu idareleri, sosyal g?venlik kurumlari, mahall? idareleri,

15. 5018 Sayili Kanunun Kapsami: Madde-2; Bu Kanun, Merkezi y?netim kapsamindaki kamu idareleri, Sosyal g?venlik kurumlari, Mahall? idarelerden, olusan genel y?netim kapsamindaki kamu idarelerinin mal? y?netim ve kontrol?n? kapsar. Avrupa Birligi fonlari ile yurt i?i ve yurt disindan kamu idarelerine saglanan kaynaklarin kullanimi ve kontrol? de uluslararasi anlasmalarin h?k?mleri sakli kalmak kaydiyla, bu Kanun h?k?mlerine t?bidir. D?zenleyici ve denetleyici kurumlar, bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68 ve 76?nci maddelerine t?bidir.

16. Mahalli idareler a?isindan kapsam genisletilmistir. Mahalli Idare: Yetkileri belirli bir cografi alan ve hizmetlerle sinirli olarak kamusal faaliyet g?steren; Belediye, Il ?zel idaresi, Bunlarin kurduklari birlik ve idareyi, kanun mahalli idare olarak saymistir. 5018 SAYILI KANUN DEGISIKLIGINDE ?BELEDIYE, IL ?ZEL IDARESI ILE BUNLARIN KURDUKLARI VEYA BUNLARA BAGLI BIRLIK VE IDAREYI,? ?NERILMISTIR.5018 SAYILI KANUN DEGISIKLIGINDE ?BELEDIYE, IL ?ZEL IDARESI ILE BUNLARIN KURDUKLARI VEYA BUNLARA BAGLI BIRLIK VE IDAREYI,? ?NERILMISTIR.

17. Mahalli idare: Yetkileri belirli bir cografi alan ve hizmetlerle sinirli olarak kamusal faaliyet g?steren; Belediye, Il ?zel idaresi, Bunlara (il ?zel idaresi ve belediye) bagli veya bunlarin kurduklari veya ?ye olduklari birlik, idareleri,

18. Birlik ve Idareler (Mahalli Idare) Birlik: Belediye ve il ?zel idarelerinin kurduklari veya ?ye olduklari yerel y?netim birlikleri. Bagli Idare: Belediyelere bagli ASKI, ISKI, EGO, IETT gibi, kamu t?zel kisiligine haiz ve m?stakil b?t?esi olan kuruluslar. Il ?zel idaresi/Belediye isletmeleri: T?zelkisiligi olmayan, TTK h?k?mlerine g?re kurulmayan ve sirket olmayan isletmeler, Belediye ve il ?zel idaresi t?zel kisiligi i?inde degerlendirilecektir. ?yelerinin tamami k?ylerden olusan birlikler: 5018 sayili Kanunun kapsamina dahil degildirler. K?yler: 5018 sayili Kanunun kapsamina dahil degildirler.

19. Kanunun 12.maddesi, b?t?e t?rleri ve kapsami genel y?netim kapsamindaki idarelerin b?t?eleri; Merkez? y?netim b?t?esi, Sosyal g?venlik kurumlari b?t?eleri, Mahall? idareler b?t?eleri, olarak ?? sekilde hazirlanip, uygulanacagini ve kamu idarelerince bunlar disinda herhangi bir ad altinda b?t?e olusturulamayacagini belirtmektedir. 1050 sayili Kanundan farkli yeni b?t?e tanimlari getirilmistir.

20. 1-Merkezi y?netim b?t?esi a)-Genel b?t?e: Devlet t?zel kisiligine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayili cetvelde yer alan kamu idarelerinin b?t?esidir. b)-?zel b?t?e: Kanuna ekli (II) sayili cetvelde yer alan kamu idarelerinin b?t?eleridir. c)-D?zenleyici ve denetleyici kurum: Kanuna ekli (III) sayili cetvelde yer alan kamu idarelerinin b?t?eleridir.

24. (IV) SAYILI CETVEL SOSYAL G?VENLIK KURUMLARI

25. 3-Mahall? Idareler B?t?esi Il ?zel idaresi, Belediye, Yerel y?netim birlikleri, Belediyelere bagli ?zel kanunla kurulan (ASKI, EGO, ISKI ve IEET gibi) idareler, K?yler,

26. Stratejik planlama MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkinma planlari, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler ?er?evesinde gelecege iliskin misyon ve vizyonlarini olusturmak, stratejik ama?lar ve ?l??lebilir hedefler saptamak, performanslarini ?nceden belirlenmis olan g?stergeler dogrultusunda ?l?mek ve bu s?recin izleme ve degerlendirmesini yapmak amaciyla katilimci y?ntemlerle stratejik plan hazirlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen d?zeyde ve kalitede sunulabilmesi i?in b?t?eleri ile program ve proje bazinda kaynak tahsislerini; stratejik planlarina, yillik ama? ve hedefleri ile performans g?stergelerine dayandirmak zorundadirlar. Stratejik plan hazirlamakla y?k?ml? olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama s?recine iliskin takvimin tespitine, stratejik planlarin kalkinma plani ve programlarla iliskilendirilmesine y?nelik usul ve esaslarin belirlenmesine Devlet Planlama Teskilati M?stesarligi yetkilidir.

27. STRATEJIK PLANLAMA NEDIR ? Kurulusun bulundugu nokta ile ulasmayi arzu ettigi durum arasindaki yolu tarif eder.

28. Performans Esasli B?t?eleme Madde 9: Kamu idareleri b?t?elerini, stratejik planlarinda yer alan misyon, vizyon, stratejik ama? ve hedeflerle uyumlu ve performans esasina dayali olarak hazirlarlar. Kamu idarelerinin b?t?elerinin stratejik planlarda belirlenen performans g?stergelerine uygunlugu ve idarelerin bu ?er?evede y?r?tecekleri faaliyetler ile performans esasli b?t?elemeye iliskin diger hususlari belirlemeye Maliye Bakanligi yetkilidir. Maliye Bakanligi, Devlet Planlama Teskilati M?stesarligi ve ilgili kamu idaresi tarafindan birlikte tespit edilecek olan performans g?stergeleri, kuruluslarin b?t?elerinde yer alir. Performans denetimleri bu g?stergeler ?er?evesinde ger?eklestirilir.

29. PERFORMANS ESASLI B?T?ELEME KAYNAKLAR GIRDILER ?IKTILAR GETIRILER EKONOMIKLIK VERIMLILIK ETKINLIK DIS FAKT?RLER

31. PEB TEMEL UNSURLAR Stratejik Plan Performans Programi Faaliyet Raporu Misyon Vizyon Stratejik Ama?lar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Faaliyet/Projeler

32. 5302 sayili Il ?zel Idaresi Kanunu Stratejik pl?n ve performans pl?ni MADDE 31. ? Vali, mahall? idareler genel se?imlerinden itibaren alti ay i?inde; kalkinma pl?n ve programlari ile varsa b?lge pl?nina uygun olarak stratejik pl?n ve ilgili oldugu yil basindan ?nce de yillik performans pl?ni hazirlayip il genel meclisine sunar. Stratejik pl?n, varsa ?niversiteler ve meslek odalari ile konuyla ilgili sivil toplum ?rg?tlerinin g?r?sleri alinarak hazirlanir ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra y?r?rl?ge girer. Stratejik pl?n ve performans pl?ni b?t?enin hazirlanmasina esas teskil eder ve il genel meclisinde b?t?eden ?nce g?r?s?lerek kabul edilir.

33. 5302 sayili Kanun GE?ICI MADDE 3. ? Bu Kanunun 31 inci maddesinde ?ng?r?len stratejik pl?nlarin hazirlanmasina dair alti aylik s?re Kanunun y?r?rl?g?n? m?teakip hazirlanmasi gereken ilk stratejik pl?nlar i?in bir yil olarak uygulanir.

34. Stratejik pl?n ve performans programi MADDE 41.- Belediye baskani, mahall? idareler genel se?imlerinden itibaren alti ay i?inde; kalkinma pl?ni ve programi ile varsa b?lge pl?nina uygun olarak stratejik pl?n ve ilgili oldugu yil basindan ?nce de yillik performans programi hazirlayip belediye meclisine sunar. Stratejik pl?n, varsa ?niversiteler ve meslek odalari ile konuyla ilgili sivil toplum ?rg?tlerinin g?r?sleri alinarak hazirlanir ve belediye meclisi tarafindan kabul edildikten sonra y?r?rl?ge girer. N?fusu 50.000'in altinda olan belediyelerde stratejik pl?n yapilmasi zorunlu degildir. Stratejik pl?n ve performans programi b?t?enin hazirlanmasina esas teskil eder ve belediye meclisinde b?t?eden ?nce g?r?s?lerek kabul edilir. 5393 sayili Belediye Kanunu

35. 5393 Sayili Kanun GE?ICI MADDE 4.- 41 inci maddede ?ng?r?len stratejik pl?n, Kanunun y?r?rl?ge girmesinden itibaren bir yil i?inde hazirlanir.

36. Yeni B?t?e ve Muhasebe Sistemi Getiriyor. (ABS ve TEMS) B?t?e ilkeleri: (13.madde) B?t?elerin hazirlanmasi, uygulanmasi ve kontrol?nde asagidaki ilkelere uyulur: k) B?t?eler; Kurumsal, Islevsel, Ekonomik, sonu?larin g?r?lmesini saglayacak sekilde Maliye Bakanliginca uluslararasi standartlara uygun olarak belirlenen bir siniflandirmaya t?bi tutularak hazirlanir ve uygulanir. Kanunun 49.maddesi h?km?ne g?re, muhasebe sistemi; mal? raporlarin d?zenlenmesi ve kesin hesabin ?ikarilmasina temel olacak ve karar, kontrol ve hesap verme s?re?lerinin etkili ?alismasini saglayacak sekilde kurulur ve y?r?t?l?r. Genel y?netim kapsamindaki kamu idarelerince uygulanacak ?er?eve hesap plani ile d?zenlenecek raporlarin sekil, s?re ve t?rlerine iliskin hususlar, Kurul tarafindan belirlenen muhasebe ve raporlama standartlari ?er?evesinde, ilgili idarelerin de g?r?s? alinarak Maliye Bakanliginca belirlenir ve Bakanlar Kurulu karariyla y?r?rl?ge konulacak y?netmelikle d?zenlenir. 2006 yilindan itibaren yerel y?netimlerin tamamida uygulamaya konulan tahakkuk esasli muhasebe sistemidir

37. Mahalli Idareler B?t?e ve Muhasebe Y?netmeligi Ama? Madde 1- Bu Y?netmeligin amaci, il ?zel idaresi, belediye, bagli idare ve birliklerin; gelir ve gider b?t?elerinin analitik b?t?e sistemine g?re hazirlanmasi, kesin hesabin ?ikarilmasi, hesap ve kayit d?zeninde saydamlik, hesap verilebilirlik ve tekd?zenin saglanmasi, islemlerinin kayit disinda kalmasinin ?nlenmesi, faaliyetlerinin ger?ek mahiyetlerine uygun olarak saglikli ve g?venilir bir bi?imde muhasebelestirilmesi; mali tablolarinin zamaninda, dogru, muhasebenin temel kavramlari ve genel kabul g?rm?s b?t?e ve muhasebe ilkeleri ?er?evesinde, uluslararasi standartlara uygun, y?netimin ve ilgili diger kisilerin bilgi ihtiya?larini karsilayacak ve kesin hesabin ?ikarilmasina temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme s?re?lerinin etkili ?alismasini saglayacak sekilde hazirlanmasi ve yayimlanmasina iliskin esas, usul, ilke ve standartlarin belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Y?netmelik h?k?mleri; il ?zel idaresi, belediye, bagli idare ve mahalli idare birliklerinin b?t?e ve muhasebe kayit ve islemlerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Y?netmelik, 5018 Sayili Kamu Mali Y?netimi ve Kontrol Kanunu, 5302 Sayili Il ?zel Idaresi Kanununun 48?inci, 5393 Sayili Belediye Kanununun 65?inci maddesi, 5355 Sayili Mahalli Idare Birlikleri Kanununun 22 ve 18?inci maddeleri ile Genel Y?netim Muhasebe Y?netmeligi h?k?mlerine dayanilarak hazirlanmistir.

38. MIBMY Teredd?tlerin giderilmesi ve d?zenleme yapilmasi Madde 462- Bu Y?netmeligin uygulanmasi sirasinda dogacak teredd?tleri gidermeye ve gerekli d?zenlemeleri yapmaya, ayrica kapsamdaki idarelerden ?yelerinin tamami k?ylerden olusan mahalli idare birliklerinin b?t?e ve muhasebe islemleri ile ilgili olarak bu Y?netmelikte belirtilen belge, cetvel, b?t?e kodlari ve hesaplardan hangilerinin ve ne d?zeyde tutulacagini yeniden belirlemeye Bakanlik yetkilidir.

39. Mahalli Idareler B?t?e Muhasebe Y?netmeligi 466 Maddeden 91 Adet Ekten 125 Adet Muhasebe hesabindan Olusmaktadir. Yayimlamak ?zere Basbakanliga Sevk Edilmistir.

40. Mahalli Idareler Harcama Belgeleri Y?netmeligi Giderin ger?eklestirilmesi MADDE 33.- Giderin ?esidine g?re aranacak ger?eklestirme belgelerinin sekil ve t?rleri; kamu bor? y?netimine iliskin olanlarda Hazine M?stesarliginin uygun g?r?s?n?n alinmasi kaydiyla, merkez? y?netim kapsamindaki kamu idareleri i?in Maliye Bakanliginca, mahall? idareler i?in I?isleri Bakanliginca, sosyal g?venlik kurumlari i?in de bagli veya ilgili olduklari bakanliklar tarafindan, Maliye Bakanliginin uygun g?r?s? alinmak suretiyle ?ikarilacak y?netmeliklerle belirlenir. Not: Y?netmelik taslagi Maliye Bakanliginin g?r?s?ne sunulma asamasina getirilmistir.

41. B?t?e yili takvim yili olmakla birlikte, ?ok yilli b?t?eleme sistemi getirilmistir. Kanunun ?B?t?e ilkeleri? baslikli 13.maddesinin (d) bendi; B?t?eler, stratejik planlar dikkate alinarak izleyen iki yilin b?t?e tahminleriyle birlikte g?r?s?l?r ve degerlendirilir. Kanunun 60.maddesine g?re kamu idarelerinde asagida sayilan g?revler, mal? hizmetler birimi tarafindan y?r?t?l?r: a) B?t?eyi hazirlamak, izleyen iki yilin b?t?e tahminlerini yapmak, b?t?e kayitlarini tutmak. IZLEYEN IKI YILIN B?T?E TAHMINI GENEL BAZDA YER ALACAK VE BU MALIYE BAKANLIGINCA HAZIRLANACAK Y?NETMELIKTE BELIRTILECEK. IZLEYEN IKI YILIN B?T?E TAHMINI GENEL BAZDA YER ALACAK VE BU MALIYE BAKANLIGINCA HAZIRLANACAK Y?NETMELIKTE BELIRTILECEK.

42. Kamu idarelerinin mali y?netim ve kontrol sistemleri; 57?nci maddesinin birinci fikrasi, (5436 sayili Kanunla Getirilen) Harcama birimleri, Muhasebe ve mali hizmetler, ?n mali kontrol, I? denetimden, olusur.

43. ?st y?netici Harcama yetkilisi Muhasebe yetkilisi Muhasebe yetkilisi yardimcisi Muhasebe yetkilisi mutemedi Ger?eklestirme g?revlileri Mali hizmetler birimi baskani / y?neticisi Mali hizmet uzmani (5436 sayili Kanunla Getirildi) I? denet?iler Mali kontrol yetkilisi (5436 sayili Kanunla Kaldirildi) Ita amiri, Sayman, Tahakkuk Memuru ?nvanlari kaldirilmis, yerine yeni g?rev ve ?nvanlar getirilmis.

44. ?st Y?netici Kanunun 11.maddesinde,?st y?neticiler; Bakanliklarda m?stesar, Diger kamu idarelerinde en ?st y?netici, Il ?zel idarelerinde vali, Belediyelerde belediye baskani, ?st y?netici olarak sayilmistir.

45. Bagli Idarelerde ve Birliklerde ?st Y?netici Diger kamu idarelerinde en ?st y?netici ifadesinden; Bagli Idarelerde (ASKI, EGO gibi ) -Genel M?d?r, Yerel Y?netim Birliklerinde- Birlik Baskani, ?st y?netici g?z?kmektedir.

46. Harcama Birimi Tanimlar Baslikli 4.Madde; k) Harcama birimi: Kamu idaresi b?t?esinde ?denek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

47. ABS KURUMSAL KODLAMA I?IN Kamu idarelerinin b?t?elerinde birim bazinda kurumsal kodlama yapmak i?in o birimin; Siyasi ve idari sorumlulugu bulunacak, Kurulusu mevzuattan kaynaklanacak, Birim olacak,

48. Harcama birimleri Genel sekreterlik, B?y?ksehirlerde, b?y?ksehir belediyelerinin bulundugu yerlerdeki il ?zel idaresinde ve bagli idarelerde daire baskanliklari, Il ?zel idaresi ve belediyelerde birim m?d?rl?kleri (imar, fen isleri, zabita, itfaiye, yazi isleri vb. m?d?rl?kler gibi), ?zel kalem m?d?rl?kleri, ?????..

49. Birim olarak kabul edilmeyecekler. belediye baskan yardimcilari genel sekreter yardimcilari daire baskan yardimcilari m?d?r yardimcilari ???..

51. Harcama Yetkisi ve Yetkilisi Madde 31. ? (Degisik:5436 s.K.md.1) B?t?eyle ?denek tahsis edilen her bir harcama biriminin en ?st y?neticisi harcama yetkilisidir.

52. 5018 sayili kanunun 31.maddesindeki benzer h?k?mler mahalli idarelerin teskilat kanunlarinda da yer almistir. 5393 sayili Belediye Kanununun 63.maddesi; Belediye b?t?esiyle ?denek tahsis edilen her bir harcama biriminin en ?st y?neticisi harcama yetkilisidir. 5302 sayili Il ?zel Idaresi Kanununun 46.maddesi Il ?zel idaresi b?t?esiyle ?denek tahsis edilen her bir harcama biriminin en ?st y?neticisi harcama yetkilisidir. Il?elerde bu yetki kaymakam tarafindan kullanilir. 5355 sayili Mahalli Idareler Birlikleri Kanununun 14??nc? maddesine g?re harcama yetkilisi birlik baskanidir. Slayt 44 gitSlayt 44 git

53. Madde 99 - (Degisik: 16/5/1987-3360/8 md.) Il ?zel idare m?d?r?; il ?zel idaresinin validen sonra en ?st d?zeyde yetkili ve g?revli memuru olup, il ?zel idaresi hizmetlerinin y?r?t?lmesinden, valiye karsi sorumludur. Il ?zel idare m?d?r?n?n g?revleri sunlardir: 1. ?zel idare teskilatini vali adina y?netmek, 2. Ilin yillik programi, b?t?e tasarisi ve kesin hesabini hazirlamak, 3. Mevzuatla verilen g?revleri yerine getirmek ve vali tarafindan verilecek diger isleri yapmak.

54. 5302 Sayili Il ?zel Idaresi Kanunu Il ?zel idaresi teskil?ti / MADDE 35.- Il ?zel idaresi teskilati; Genel sekreterlik, Mal? isler, Saglik, Tarim, Imar, Insan kaynaklari, Hukuk isleri birimlerinden olusur. Ilin n?fusu, fiziki ve cografi yapisi, ekonomik, sosyal, k?lt?rel ?zellikleri ile gelisme potansiyeli dikkate alinarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca g?re olusturulacak diger birimlerin kurulmasi, kaldirilmasi veya birlestirilmesi il genel meclisinin karariyla olur. Bu birimler b?y?ksehir belediyesi olan illerde daire baskanligi ve m?d?rl?k, diger illerde m?d?rl?k seklinde kurulur.

57. K?Y HIZMETLERI GENEL M?D?RL?G?N?N KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5286?Kabul Tarihi : 13.1.2005 ? GE?ICI MADDE 4.- Genel M?d?r, Genel M?d?r Yardimcisi, Teftis Kurulu Baskani, 1. Hukuk M?saviri, Daire Baskani ve B?lge M?d?r? unvanli kadrolarda bulunanlar hari? olmak ?zere birinci fikra uyarinca g?revleri sona erenler ve Il M?d?r?, Il M?d?r Yardimcisi ve il m?d?rl?klerinde Sube M?d?r? unvanli kadrolarda bulunanlar ile devredilen diger kadro unvanlarindan ilgili kurum tarafindan ihtiya? duyulmayan kadro unvanlarinda ?alisan personel, bu maddenin y?r?rl?ge girdigi tarihi izleyen alti ay i?inde derece ve kademelerine uygun olmak kaydiyla Kurumca ihtiya? duyulan diger kadrolara atanir.

58. K?Y HIZMETLERI GENEL M?D?RL?G?N?N KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5286?Kabul Tarihi : 13.1.2005 GE?ICI MADDE 3.- Kaldirilan K?y Hizmetleri Genel M?d?rl?g?ne ait kadrolar 190 sayili Genel Kadro ve Usul? Hakkinda Kanun H?km?nde Kararnamenin eki (I) sayili cetvelin ilgili b?l?m?nden ?ikarilmis ve s?z konusu kadrolardan; Tarim ve K?yisleri Bakanligi ile Bayindirlik ve Isk?n Bakanligina devredilen personelin kadrolari (I) sayili cetvelin adi ge?en bakanliklara iliskin b?l?m?ne, Istanbul ve Izmit B?y?ksehir belediyeleri ile il ?zel idarelerine devredilen personelin kadrolari ilgili b?y?ksehir belediyesi ile il ?zel idaresinin kadro cetveline eklenmis;

65. 5018 sayili Kanun Madde-31; Genel y?netim kapsamindaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez disi birimler ve g?rev unvanlari itibariyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir ?st y?netim kademesinde birlestirilmesine ve devredilmesine iliskin us?l ve esaslar Maliye Bakanliginca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idar? sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

66. Harcama yetkililerin belirlenmesi, Harcama yetkisinin bir ?st y?netim kademesinde birlestirilmesi, Harcama yetkisinin devredilmesi, H.Y. Belirleme, birlestirme, devredilme

67. Madde-31: Ancak, teskil?t yapisi ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde g??l?k bulunan idareler ile b?t?elerinde harcama birimleri siniflandirilmayan idarelerde harcama yetkisi, ?st y?netici veya ?st y?neticinin belirleyecegi kisiler tarafindan; mahall? idarelerde I?isleri Bakanliginin, diger idarelerde ise Maliye Bakanliginin uygun g?r?s? ?zerine y?r?t?lebilir. Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

68. I?isleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel M?d?rl?g?n?n 30.12.2005 g?n ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi) 1-B?t?elerinde harcama birimleri siniflandirilmayan kasaba (belde) belediyeleri ve mahalli idare birliklerinde, harcama yetkisi belediye baskani ve birlik baskani, 2-Birim d?zeyinde kurumsal siniflandirma yapilmakla birlikte ?zel kalem m?d?rl?g? kadrosu bulunmayan, ancak ?st y?netimin giderleri ?zel kalem olarak kodlanan mahalli idarelerde, ? 02-?zel Kalem? kurumsal kodundan yapilacak giderlerde harcama yetkisi Vali, belediye baskani ve birlik baskani 3-B?t?elerinde birim d?zeyinde kurumsal kodlama yapilmasi gerektigi halde, birim d?zeyinde kurumsal kodlama yapilmamis olan il ?zel idarelerinde harcama yetkisi genel sekreter, 4-5018 sayili Kamu Mali Y?netimi ve Kontrol Kanunun 60 inci maddesine g?re harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi g?revleri ayni kiside birlesemeyeceginden, harcama yetkisi, ?st y?neticinin belirleyecegi kisi, (5018 sayili Kanunun 31 inci maddesindeki yetki devri h?km? kalmak sartiyla) Tarafindan kullanilacaktir.

69. I?isleri Bakanliginin 24.02.2006 Genelgesi Bazi mahalli idarelerce, b?t?elerinde birim d?zeyinde kurumsal kodlama yapilmasi gerektigi halde birim d?zeyinde kodlama yapilmamasi, norm kadro standartlarinin olusturulmamasi, birimlerin 5018 sayili Kamu Mali Y?netimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen harcama s?recinin gerektirdigi teskilat ve personel yapisina sahip olamamalari nedenleriyle, harcama yetkililerinin belirlenmesinde g??l?kler bulundugu, ayrica ihale yetkilisi konusunda teredd?tler olustugu hususlari Bakanligimiza intikal ettirilmistir. Uygulamaya a?iklik getirilmesi ve harcama s?recinde karsilasilan problemlerin giderilmesi amaciyla, mahalli idarelerde harcama yetkililerinin belirlenmesi ve harcama yetkisinin bir ?st y?netim kademesinde birlestirilmesi hususunda; 5018 sayili Kanunun 31 inci maddesi ve Maliye Bakanliginin Harcama Yetkilileri Hakkinda 1 Seri No?lu Genel Teblig ile Bakanligimiza verilen yetkiler ve diger hususlar asagidaki sekilde d?zenlenmistir.

70. I?isleri Bakanliginin 24.02.2006 Genelgesi A-Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi : (Belediyelerde) 1-B?t?elerinin kurumsal siniflandirmasinda harcama birimleri kodlanmakla birlikte, n?fusu 10.000 (onbin) ve asagi olan il?e ve ilk kademe belediyelerinde harcama yetkisinin belediye baskani, 2-B?t?elerinde harcama birimleri siniflandirilmayan kasaba (belde) belediyelerinde harcama yetkisinin belediye baskani, 3- Mahalli idare birliklerinde harcama yetkisinin birlik baskani, Tarafindan kullanilmasi, 5018 sayili Kanunun 31 inci maddesi h?km? uyarinca Bakanligimizca uygun g?r?lm?st?r.

72. I?isleri Bakanliginin 24.02.2006 Genelgesi A-Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi : (Il ?zel Idaresinde) 5- 2006 yilinda teskilatlanma ?alismalari dolayisiyla b?t?elerinde birim d?zeyinde kurumsal kodlama yapilmasi gerektigi halde birim d?zeyinde kurumsal kodlama yapilmamis olan il ?zel idarelerinde harcama yetkisinin genel sekreter, Tarafindan kullanilmasi, 5018 sayili Kanunun 31 inci maddesi h?km? uyarinca Bakanligimizca uygun g?r?lm?st?r.

73. I?isleri Bakanliginin 24.02.2006 Genelgesi A-Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi : 4-?st y?netimin giderleri, kurumsal siniflandirmada ?zel kalem olarak kodlanan, ancak ?zel kalem m?d?rl?g? kadrosu bulunmayan idarelerde ?02-?zel Kalem? kurumsal kodundan yapilacak giderlerde harcama yetkisinin il ?zel idarelerinde vali, belediyelerde belediye baskani, ?.. 6- Mali hizmetler birim amirligi ve muhasebe yetkilisi g?revleri ayni kiside birlesen mahalli idarelerde, 5018 sayili Kanunun 60 inci maddesi geregince, harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi g?revleri ayni kiside birlesemeyeceginden, mali hizmetler biriminin harcama yetkisi ?st y?netici veya belirleyecegi kisi, Tarafindan kullanilmasi, 5018 sayili Kanunun 31 inci maddesi h?km? uyarinca Bakanligimizca uygun g?r?lm?st?r.

74. I?isleri Bakanliginin 24.02.2006 Genelgesi A-Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi : Yukarida sayilanlar disinda harcama yetkisi, b?t?e ile ?denek tahsis edilen her bir harcama biriminin en ?st y?neticisi (Birim amiri) tarafindan kullanilacaktir.

75. 3. Harcama Yetkisinin Birlestirilmesi Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G. Teskilat yapisinda ?st y?netici ile harcama birimleri arasinda y?netim kademesi yer almak sartiyla, b?t?eyle ?denek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama t?rleri itibariyla kismen veya tamamen; merkezi y?netim kapsamindaki kamu idarelerinde Maliye Bakanliginin, sosyal g?venlik kurumlarinda ilgili bakanligin, mahalli idarelerde ise I?isleri Bakanliginin uygun g?r?s? ve ?st y?neticinin onayi ile bir ?st y?netim kademesinde birlestirilebilir. Uygun g?r?s talep yazilarinda, harcama yetkisinin bir ?st y?netim kademesinde birlestirilme gerek?esine ayrintili olarak yer verilir. ?st y?netici ve yardimcilarina harcama yetkisinin birlestirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.

76. Mahalli idarelerde birlestirme I?isleri Bakanligi mahalli Idareler Genel M?d?rl?g?n?n 24.02.2006 Tarihli Genelgesi: Mahalli idarelerde harcama yetkisinin bir ?st y?netim kademesinde birlestirilmesi; il ?zel idareleri, b?y?ksehir belediyelerinde m?mk?n bulundugundan, b?t?elerinde birim d?zeyinde kurumsal kodlama yapmis olan il ?zel idareleri ve b?y?ksehir belediyelerinde birimlerin harcama yetkileri, harcama t?rleri itibariyla kismen veya tamamen genel sekreter veya yardimcilarinda, ?st y?neticinin onayi ve Bakanligimizin uygun g?r?s? ?zerine birlestirilebilir. Bu konudaki uygun g?r?s taleplerinin Bakanligimiza yapilmasi ve talep yazilarinda birlestirilme gerek?esinin belirtilmesi

77. 4. Harcama Yetkisinin Devri Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G. Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde sunulmasini saglamak amaciyla asagida belirlenen sinirlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna g?re kamu idarelerinin; - Belediye ve il ?zel idareleri ile bunlara bagli idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardimcilarina, yardimcisi olmayanlar ise hiyerarsik olarak bir alt kademedeki y?neticilere, - Mahalli idare birliklerinde birlik baskani harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik m?d?r? veya birim amirlerine, kismen veya tamamen devredebilirler.

78. 4. Harcama Yetkisinin Devri Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G. Her bir harcama islemi itibariyla, mal ve hizmet alimlarinda 250.000-YTL, yapim islerinde ise 1.000.000-YTL, asan harcamalara iliskin harcama yetkisi hi?bir sekilde devredilemez. Harcama yetkisi asagidaki sartlara uygun olarak devredilir: Yetki devri yazili olmak zorundadir. Devredilen yetkinin sinirlari a?ik?a belirlenmis olmalidir. Merkez teskilatinda harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alinmasi ?st y?neticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez disi birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazili olarak bildirilmelidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

79. Harcama Yetkilisinin G?revde Olmamasi Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G. Harcama yetkilisinin; kanuni izin, hastalik, ge?ici g?rev, disiplin cezasi uygulamasi, g?revden uzaklastirma, ve benzeri nedenlerle ge?ici olarak g?revinden ayrilmasi halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten g?revlendirilen kisidir.

80. Harcama yetkilileri b?t?ede ?ng?r?len ?denekleri kadar, ?denek g?nderme belgesiyle kendisine ?denek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ?denek tutarinda harcama yapabilir. Harcama Yetkilisinin Harcama Yapma Siniri

81. Harcama talimati ve sorumluluk MADDE 32.- B?t?elerden harcama yapilabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimati vermesiyle m?mk?nd?r. Harcama talimatlarinda hizmet gerek?esi, yapilacak isin konusu ve tutari, s?resi, kullanilabilir ?denegi, ger?eklestirme usul? ile ger?eklestirmeyle g?revli olanlara iliskin bilgiler yer alir. Onay Belgesi = Harcama Talimati olabilir. Harcama talimati Onay belsinden ayrida d?zenlenebilir.

82. Harcamada ?st Y?neticinin Rol? Mahalli Idareler B?t?e Muhasebe Y?netmeligi ?denek kullanimi Madde 35- Hizmetlerin ?nceligi ve mevcut nakit durumu gibi gerek?elerle ayrintili harcama ve finansman programlari g?zetilerek, mali hizmetler biriminin g?r?sleri alinarak ?st y?netici tarafindan ?denek kullanimina iliskin ilkeler belirlenebilir. Not: Ayrica harcama i?in ?st y?netici ??n izin alma? kurali getirebilir. Bu i? kontrol?n bir par?asidir.

83. Harcama yetkililerinin sorumlulugu Madde-32: Harcama yetkilileri, Harcama talimatlarinin b?t?e ilke ve esaslarina, Kanun, T?z?k, Y?netmelikler, Diger mevzuata uygun olmasindan, ?deneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanilmasindan, Bu kanun ?er?evesinde yapmalari gereken diger islemlerden, sorumludur.

84. Harcama Yetkilisi - Ihale Yetkilisi (4734) 4734 /4.maddesi: (Degisik: 4964/ 3 md.) Ihale Yetkisi: Idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluguna sahip kisi veya kurullari ile usul?ne uygun olarak yetki devri yapilmis g?revlilerini, 5018/32.maddesi: MADDE 32.- B?t?elerden harcama yapilabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimati vermesiyle m?mk?nd?r.

85. I?isleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel M?d?rl?g?n?n 24.02.2006 Tarihli Genelgesi C- Ihale Yetkilisi: 1-5018 sayili Kanunda d?zenlenen harcama yetkilisi, harcama yetkisi ve harcama talimati kavramlarinin, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunundaki ihale yetkilisi ve yetkisini de kapsadigi, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu kapsamindaki islerde, ihale yetkilisi sifatinin ?st y?neticiler tarafindan kullanilma imkaninin kalmadigi, dolayisiyla ihale yetkilisi sifatinin da harcama yetkilileri tarafindan kullanilmasi gerekmektedir.

86. Bagli idarelerde (ISKI, ASKI, KASKI, ASAT vb.) Harcama Yetkilisi ve Ihale Yetkilisi -1 2560 Sayili Istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel M?d?rl?g? Kurulus ve G?revleri Hakkinda Kanun Y?netim Kurulunun g?revleri: Madde 9 - (Degisik: 7/2/1983 - KHK 56/6 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/7 md.) Y?netim Kurulunun g?revleri sunlardir: ? e) Genel M?d?rl?k?e ?nerilecek satma, satin alma ve ihale islemlerini karara baglamak ve her b?t?e yilinda Genel M?d?rl?k?e yapilabilecek alim, satim ihale ve kira bedellerinin ?st sinirini belirleyerek Genel M?d?re yetki vermek, ?

87. Bagli idarelerde (ISKI, ASKI, KASKI, ASAT vb.) Harcama Yetkilisi ve Ihale Yetkilisi-2 Harcama Yetkilisi: B?t?eyle ?denek tahsis edilen birimlerin en ?st amirirleridir. Ihale Yetkilisi: Y?netim Kuruludur. Harcama talimati harcama yetkilisi tarafindan verilecek, ihale s?reci y?netim kurulu tarafindan sonu?landirilacaktir. Ihale sonucunda ??deme emri? harcama birimi tarafindan d?zenlenecektir. Y?netim Kurulu ?ihale yetkilisi sifatini? harcama birimlerin devredebilir.

88. I?isleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel M?d?rl?g?n?n 24.02.2006 Tarihli Genelgesi C- Ihale Yetkilisi: 3- 2560 sayili Istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel M?d?rl?g? Kurulus ve G?revleri Hakkinda Kanunun 9 uncu maddesinde, ?Genel M?d?rl?k?e ?nerilecek satma, satin alma ve ihale islemlerini karara baglamak ve her b?t?e yilinda Genel M?d?rl?k?e yapilabilecek alim, satim ihale ve kira bedellerinin ?st sinirini belirleyerek Genel M?d?re yetki vermek? y?netim kurulunun g?revleri arasinda sayildigi, 5018 sayili Kamu Mali Y?netimi ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinin ???nc? fikrasinda da ?kanunlarin verdigi yetkiye istinaden kurul karari ile yapilan harcamalarda, harcama yetkisinden dogan sorumluluk kurula ait olur? h?km?n?n bulundugu, dolayisiyla 2560 sayili Kanuna tabi idarelerin (ISKI, ASKI, vb.), 4734 sayili Kamu Ihale Kanununa tabi islerinde, harcama yetkililerinin 5018 sayili Kanunun 32 inci maddesine uygun olarak verecekleri harcama talimati ile birimlerin talepleri genel m?d?r araciligi ile y?netim kuruluna iletilecek, bunun ?zerine ihale yetkisi y?netim kurulu tarafindan kullanilacak, harcamaya iliskin ?deme emri harcama biriminde d?zenlenerek harcama yetkilisi olan birim amirince imzalanacaktir.

89. Bagli idare (EGO, IETT vb.) I?isleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel M?d?rl?g?n?n 24.02.2006 Tarihli Genelgesi 2560 sayili Kanuna tabi idareler disinda kalan diger bagli idarelerde (EGO, IETT vb.) 4734 sayili Kamu Ihale Kanuna tabi islerde ihale yetkilisi sifati harcama yetkilileri (birim amirleri) tarafindan kullanilacaktir. Harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi b?t?eyle ?denek tahsis edilen birim amirleridir.

90. 2886 sayili Kanuna G?re Ihale Yetkilisi 2886 S.K. Ihale yetkilisi: Madde 3 - Bu Kanunda yazili isleri yaptirmaya ve ve ihaleye, idarelerin ita amirleri yetkilidir. 1050 S.K. Ita amiri Madde 10- "Devlet hizmetlerine iliskin giderlerin ge?ici yada kesin olarak ?denmesi hakkinda saymanlara yazili emir ve izin verenlere ita amiri denir." 2886 sayili Kanuna g?re yeni bir d?zenleme yapilincaya kadar ??st y?neticiler? ihale yetkilisi kabul etmek gerekecektir.

91. I?isleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel M?d?rl?g?n?n 24.02.2006 Tarihli Genelgesi C- Ihale Yetkilisi: (2886 S.K.) 2- 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun 3 ?nc? maddesinde, bu kanunda yazili isleri (harcama disinda) yaptirmaya ve ihaleye idarelerin ita amirlerinin yetkili oldugu h?km? bulunmaktadir. 31.12.2005 tarihinden itibaren y?r?rl?kten kalkan 1050 sayili Muhasebe-i Umumiye Kanununda ita amiri "Devlet hizmetlerine iliskin giderlerin ge?ici yada kesin olarak ?denmesi hakkinda saymanlara yazili emir ve izin verenlere ita amiri denir" seklinde tanimlanmis idi. 1050 sayili Kanunun y?r?rl?kten kalkmasi ile birlikte ita amirligi ve sayman kavrami ortadan kalkmis ve 2886 sayili Devlet Ihale Kanununda tanimlanan ihale yetkilisinin kim olacagi hususunda teredd?t olusmustur. 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun 13 ?nc? maddesi h?km?ne g?re, il ?zel idareleri ve belediyelerde enc?menlerin ihale komisyonu olarak g?rev yaptiklari, bu komisyonlarin baskanlarinin da bu idarelerin ?st y?neticileri oldugu dikkate alindiginda ve ayrica ita amirligi taniminin d?zenlendigi 1050 sayili Kanun y?r?rl?kten kalkmis olmakla birlikte, ?st y?neticilerin ihale yetkilisi sifatini kaldiran veya baska kisiye veren bir d?zenleme olmadigindan dolayi, 2886 sayili Devlet Ihale Kanununa tabi islerin ihalesinde bu idarelerin ?st y?neticileri (vali ve belediye baskani) ihale yetkilisi sifatini kullanmaya devam edeceklerdir.

92. Idarenin b?t?n?n? ilgilendiren harcamalar Madde-60: Alim, satim, yapim, kiralama, kiraya verme, bakim-onarim ve benzeri mal? islemlerden; idarenin tamamini ilgilendirenler destek hizmetlerini y?r?ten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafindan ger?eklestirilir. Ancak, harcama yetkililigi g?revi uhdesinde kalmak sartiyla, harcama birimlerinin talebi, ?st y?neticinin onayiyla, bu islemler destek hizmetlerini y?r?ten birim tarafindan yapilabilir.

93. Ger?eklestirme isinin baska birimce yapilmasi ve ihale yetkililigi g?revi 4734/Madde 4: Ihale yetkilisi: (Degisik: 4964/ 3 md.) Idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluguna sahip kisi veya kurullari ile usul?ne uygun olarak yetki devri yapilmis g?revlilerini,

94. Ger?eklestirme g?revlileri-1 Ger?eklestirme g?revlileri, harcama talimati ?zerine; isin yaptirilmasi, mal veya hizmetin alinmasi, teslim almaya iliskin islemlerin yapilmasi, belgelendirilmesi ve ?deme i?in gerekli belgelerin hazirlanmasi, g?revlerini y?r?t?rler. Elektronik ortamda olusturulan ortak bir veri tabanindan yararlanmak suretiyle yapilacak harcamalarda, veri giris islemleri ger?eklestirme g?revi sayilir. Bu fikranin uygulanmasina iliskin esas ve us?ller Maliye Bakanliginca belirlenir. Ger?eklestirme g?revlileri, bu Kanun ?er?evesinde yapmalari gereken is ve islemlerden sorumludurlar.

95. Ger?eklestirme g?revlileri-2 I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G.) ?n mal? kontrol s?reci Madde 12- Harcama yetkilileri, yardimcilari veya hiyerarsik olarak kendisine en yakin ?st kademe y?neticileri arasindan bir veya daha fazla sayida ger?eklestirme g?revlisini ?deme emri belgesi d?zenlemekle g?revlendirir. ?deme emri belgesini d?zenlemekle g?revlendirilen ger?eklestirme g?revlileri, ?deme emri belgesi ve eki belgeler ?zerinde ?n mal? kontrol yaparlar. Bu ger?eklestirme g?revlileri tarafindan yapilan kontrol sonucunda, ?deme emri belgesi ?zerine ?Kontrol edilmis ve uygun g?r?lm?st?r? serhi d?s?lerek imzalanir.

96. Giderin ger?eklestirilmesi ve ??deme Emri? MADDE 33.- B?t?elerden bir giderin yapilabilmesi i?in is, mal veya hizmetin belirlenmis usul ve esaslara uygun olarak alindiginin veya ger?eklestirildiginin, g?revlendirilmis kisi veya komisyonlarca onaylanmasi ve ger?eklestirme belgelerinin d?zenlenmis olmasi gerekir. Giderlerin ger?eklestirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen g?revli tarafindan d?zenlenen ?deme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanmasi ve tutarin hak sahibine ?denmesiyle tamamlanir.

97. Harcama Yetkilisi Ve ??deme Emri? 5018 sayili Kanunun 33.maddede, Giderlerin ger?eklestirilmesi harcama yetkilisinin ??deme Emri? belgesini (Tahakkuk M?zekkeresi ve Verile Emri/Nakit/Mahsup) imzalamasi ve tutarin hak sahibine ?denmesiyle tamamlanacagi a?iklanmistir.

98. K0ntrol edilmis ve uygun g?r?lm?st?r. Kontrol edilmis ve uygun g?r?lm?st?r.

100. Harcama Birimi ve Yetkilisi Harcama Talimati Mal ve hizmet satin almasi ?deme Emri D?z. Mali Hizmetler Bir. Muhasebe Yet. Ger?eklestirme G?revlisi Ger?eklestirme G?revlileri ?n Mali Kontrol

101. Merkezi Idare Yatirimlarinda Harcama Yetkilisi 5302 S.K. Il ?zel idaresinin g?rev ve sorumluluklari Madde 6- (Ek fikra: 3/7/2005-5393/85 md.) Merkezi idare tarafindan y?r?t?len g?rev ve hizmetlere ait yatirimlardan ilgili bakanlik?a uygun g?r?lenler, il ?zel idareleri eliyle de ger?eklestirilebilir. Bu yatirimlara ait ?denekler, ilgili kurulus tarafindan o il ?zel idaresi b?t?esine aktarilir. Il ?zel idaresi bu yatirimlarin y?zde yirmi besine kadar olan kismi i?in kendi b?t?esinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrica, desteklemek ve gelistirmek istedigi hizmetleri proje bazinda gerekli kaynaklarini ilgili il ?zel idaresine aktarmak suretiyle onlarla isbirligi i?inde y?r?tebilir. Bu kaynak ve ?denekler ?zel idare b?t?esi ile iliskilendirilmez ve baska ama?la kullanilamaz.

102. MIBMY Bagis ve yardimlar Madde 17- Herhangi bir ger?ek veya t?zelkisi tarafindan kamu hizmetinin karsiligi olarak veya kamu hizmetleri ile iliskilendirilerek bagis ve yardim toplanamaz, benzeri adlar altinda tahsilat yapilamaz. Yapilan her t?rl? bagis ve yardimlar b?t?eye gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bagis ve yardimlar ilgili mevzuatina g?re degerlendirmeye tabi tutulur ve kayit altina alinir. Yapilan sartli bagis ve yardimlar, ?st y?neticinin onayi ile gelir b?t?esinde bagis ve yardimlar b?l?m?ne gelir yazilir ve gider b?t?esinde bu hizmetin ?denegi varsa bu ?denege eklenir; yoksa, b?t?ede ?ng?r?len tertibe ?denek yazilarak tahsis amacina harcanir. Bu ?denekten ama? disinda baska bir tertibe aktarma yapilamaz. Bu ?deneklerden mal? yil sonuna kadar harcanmamis olan tutarlar, bagis ve yardimin amaci ger?eklesinceye kadar ertesi yil b?t?esine devir olunarak ?denek kaydedilir. Ancak, bu ?deneklerden tahsis amaci ger?eklestirilmis olanlardan kalan tutarlara iliskin ?denekleri iptal etmeye ?st y?netici yetkilidir. Bagis ve yardimlar, kullanilmadigi veya ama? disi kullanildigi i?in geri istenildigi takdirde, b?t?eye gider kaydiyla ilgilisine geri verilir. Sartli bagis ve yardimin zamaninda kullanilmamasi nedeniyle dogacak zararlar ile ama? disi kullanim nedeniyle yapilan harcamalar sorumlulugu tespit edilenlere ?dettirilir.

106. Mali hizmetler birimi-1 Madde 60.- (Degisik:5436 md.7) Kamu idarelerinde asagida sayilan g?revler, mal? hizmetler birimi tarafindan y?r?t?l?r: a) Idarenin stratejik plan ve performans programinin hazirlanmasini koordine etmek ve sonu?larinin konsolide edilmesi ?alismalarini y?r?tmek. b) Izleyen iki yilin b?t?e tahminlerini de i?eren idare b?t?esini, stratejik plan ve yillik performans programina uygun olarak hazirlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunlugunu izlemek ve degerlendirmek. c) Mevzuati uyarinca belirlenecek b?t?e ilke ve esaslari ?er?evesinde, ayrintili harcama programi hazirlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alinarak ?denegin ilgili birimlere g?nderilmesini saglamak. d) B?t?e kayitlarini tutmak, b?t?e uygulama sonu?larina iliskin verileri toplamak, degerlendirmek ve b?t?e kesin hesabi ile mal? istatistikleri hazirlamak. e) Ilgili mevzuati ?er?evesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarinin takip ve tahsil islemlerini y?r?tmek.

107. Mali hizmetler birimi-2 f) Genel b?t?e kapsami disinda kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini y?r?tmek. g) Harcama birimleri tarafindan hazirlanan birim faaliyet raporlarini da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazirlamak. h) Idarenin m?lkiyetinde veya kullaniminda bulunan tasinir ve tasinmazlara iliskin icmal cetvellerini d?zenlemek. i) Idarenin yatirim programinin hazirlanmasini koordine etmek, uygulama sonu?larini izlemek ve yillik yatirim degerlendirme raporunu hazirlamak. j) Idarenin, diger idareler nezdinde takibi gereken mal? is ve islemlerini y?r?tmek ve sonu?landirmak. k) Mal? kanunlarla ilgili diger mevzuatin uygulanmasi konusunda ?st y?neticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri saglamak ve danismanlik yapmak. l) ?n mal? kontrol faaliyetini y?r?tmek. m) I? kontrol sisteminin kurulmasi, standartlarinin uygulanmasi ve gelistirilmesi konularinda ?alismalar yapmak. n) Mal? konularda ?st y?netici tarafindan verilen diger g?revleri yapmak.

108. Mali hizmetler uzmani Madde-60: Idarelerin mal? hizmetler birimlerinde mal? hizmetler uzmani ?alistirilabilir. Bunlar sinavin yapildigi yilin basi itibariyla 30 yasini doldurmamis olmak kaydiyla, en az d?rt yillik lisans egitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, isletme, iktisadi ve idari bilimler fak?ltelerinden veya bunlara denkligi yetkili makamlarca kabul edilen yurt i?i veya yurt disindaki ?gretim kurumlarindan mezun olanlar arasindan yapilacak ?zel yarisma sinavi sonunda meslege mal? hizmetler uzman yardimcisi olarak alinirlar ve en az ?? yil ?alismak ve olumlu sicil almak sartiyla a?ilacak yeterlik sinavina girme hakkini kazanirlar. Yeterlik sinavinda basarili olanlar mal? hizmetler uzmani olarak atanirlar. Mal? hizmetler uzmanlarinin meslege giris ve yeterlik sinavlari ile ?alisma us?l ve esaslari Maliye Bakanliginca ?ikarilacak y?netmelikle d?zenlenir.

109. Mali hizmetler biriminde uzman disinda diger personelde ?alistirilabilir. Mali Hizmetler Biriminin ?alisma Usul Ve Esaslari Hakkinda Y?netmelik Taslagi Birim personeli Madde 33- ?.. Mali hizmetler biriminde, mali hizmetler uzmani disinda, gerekli nitelik ve sayida diger personel de ?alistirilabilir.

110. Mali Hizmetler Biriminin Kurulmasi Mali Hizmetler Biriminin ?alisma Usul Ve Esaslari Hakkinda Y?netmelik Taslagi Mali hizmetler biriminin kurulmasi Madde 25- Mali hizmetleri y?r?tmek ?zere her idarede teskilat kanunu h?k?mlerine g?re mali hizmetler birimi kurulur. Stratejik planlama alt birimi (Madde-26) B?t?e ve performans programi alt birimi (Madde-27) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimi (Madde-28) I? kontrol alt birimi (Madde-29)

111. Mali Hizmetler Teskilat Semasi

112. Mahalli idarelerde mali hizmetler biriminin g?revlerini kim yapar? I?isleri Bakanliginin 24.02.2006 Tarihli Genelgesi D- Diger Hususlar: 1?5018 sayili Kamu Mali Y?netimi ve Kontrol Kanununun 60 inci maddesinde sayilan mali hizmetler biriminin g?revleri, norm kadro uygulamasina ge?ilmesine ve birimin kurulmasina kadar muhasebe yetkililigi g?revini y?r?ten kisiler (hesap isleri daire baskani, hesap isleri m?d?r?, muhasebeci, sayman, muhasip vb.) tarafindan yerine getirilir. Ancak teskilat yapisinda, Kanunun mali hizmetler birimine vermis oldugu g?revleri yapan diger birimlerin de bulunmasi halinde, mali hizmetler biriminin muhasebe hizmetleri disindaki diger g?revleri ?st y?neticinin onayi ile bu birimler tarafindan yerine getirilebilir.

113. Muhasebe Hizmeti /Muhasebe Yetkilisi MADDE 61.- Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacaklarin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ?denmesi, para ve parayla ifade edilebilen degerler ile emanetlerin alinmasi, saklanmasi, ilgililere verilmesi, g?nderilmesi ve diger t?m mal? islemlerin kayitlarinin yapilmasi ve raporlanmasi islemleridir. Bu islemleri y?r?tenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarinin muhasebe yetkilisi niteligine etkisi yoktur.

114. Muhasebe yetkilisinin g?rev ve yetkisi-1 Madde-61: Muhasebe yetkilileri ?deme asamasinda, ?deme emri belgesi ve eki belgeler ?zerinde; a) Yetkililerin imzasini, b) ?demeye iliskin ilgili mevzuatinda sayilan belgelerin tamam olmasini, c) Maddi hata bulunup bulunmadigini, d) Hak sahibinin kimligine iliskin bilgileri, Kontrol etmekle y?k?ml?d?r.

115. Muhasebe yetkilisinin g?rev ve yetkisi-2 Madde-61: Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatinda d?zenlenmis belgeler disinda belge arayamaz. Yukarida sayilan konulara iliskin hata veya eksiklik bulunmasi halinde ?deme yapamaz. Belgesi eksik veya hatali olan ?deme emri belgeleri, d?zeltilmek veya tamamlanmak ?zere en ge? bir is g?n? i?inde gerek?eleriyle birlikte harcama yetkilisine yazili olarak g?nderilir. Hatalarin d?zeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ?deme islemi ger?eklestirilir. Muhasebe yetkilileri islemlerine iliskin defter, kayit ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazir bulundurur.

116. Muhasebe yetkilisinin sorumluluklari Madde-61: Muhasebe yetkilileri, 34 ?nc? maddenin birinci fikrasindaki ?demeye iliskin h?k?mler ile bu maddenin ???nc? fikrasinda belirtilen ?demeye iliskin kontrol y?k?ml?l?klerinden dolayi sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna g?re yapacaklari kontrollere iliskin sorumluluklari, g?revleri geregi incelemeleri gereken belgelerle sinirlidir. Muhasebe yetkililerinin g?rev ve yetkilerinin yardimcilarina devredilmesine iliskin d?zenleme yapmaya Maliye Bakanligi yetkilidir. Madde 34.- (Degisik:5436 s.K.md.2) ?deme emri belgesine baglandigi halde ?denemeyen tutarlar, b?t?eye gider yazilarak emanet hesaplarina alinir ve buradan ?denir. Ancak, malin alindigi veya hizmetin yapildigi mal? yili izleyen besinci yilin sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarindaki tutarlar b?t?eye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme karari ?zerine ?denir.

117. Muhasebe yetkilisi yardimcisi ve yetki devri Madde-61: Muhasebe yetkililerinin g?rev ve yetkilerinin yardimcilarina devredilmesine iliskin d?zenleme yapmaya Maliye Bakanligi yetkilidir. MY?Y G?rev, yetki ve sorumluluklarin devri Madde 26- Muhasebe yetkilileri, kanunlarla kendilerine verilen g?rev ve yetkilerinden bir kismini Bakanlik?a belirlenen usul ve esaslara g?re yardimcilarina devredebilirler. Muhasebe yetkilileri hakkindaki sorumluluk, devredilen islerle ilgili olarak g?rev ve yetki devri yapilanlar hakkinda da uygulanir. Muhasebe yetkilileri devrettikleri g?rev ve sorumluluklarin, yardimcilar tarafindan usul?ne uygun olarak yerine getirilip getirilmedigini g?zetmekle y?k?ml?d?r.

118. Muhasebe yetkilisi mutemedi Madde-61: Muhasebe yetkilisi adina ve hesabina; para ve parayla ifade edilebilen degerleri ge?ici olarak almaya, vermeye ve g?ndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri dogrudan muhasebe yetkilisine karsi sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin g?revlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacaklari defter ve belgeler ve diger hususlara iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanliginca ?ikarilacak y?netmelikle d?zenlenir. Veznedar, tahsildar, ambar memuru gibi.

119. Muhasebe yetkilisinin nitelikleri, Madde 62. - (Degisik:5436 md.8) Muhasebe yetkilisi g?revini y?r?tmek ?zere atanacaklarin, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile asagidaki sartlari tasimasi gerekir: a) En az d?rt yillik y?ksek ?grenim g?rm?s olmak. b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az d?rt yil ?alismis olmak kosuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardimcisi veya esiti g?revlerde bulunmak. c) Muhasebe yetkilisi sertifikasi almis olmak. d) Son ?? yil i?erisinde olumsuz sicil almamis olmak. e) Ayliktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasi almamis olmak. f) G?revin gerektirdigi bilgi ve temsil yetenegine sahip olmak. Ancak, belde ve n?fusu 25.000'in altinda olan il?e belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi g?revini y?r?tmek ?zere atanacaklarin, yukaridaki fikranin (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen sartlari tasimalari kaydiyla, en az lise mezunu olmalari ve kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az d?rt yil ?alismis olmalari yeterlidir.

120. Il?e ?zel Idare M?d?rleri 5018 sayili Kanununa g?re Il?e ?zel Idare M?d?rleri Muhasebe Yetkilisidir.

121. Muhasebe yetkisinin atanmasi 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayili Kanun h?k?mleri sakli kalmak kaydiyla, genel b?t?e kapsamindaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanliginca, diger kamu idarelerinde ise ?st y?neticiler tarafindan atanir. Muhasebe yetkilisi olacak g?revliler, Maliye Bakanliginca g?revin niteligi dikkate alinarak meslek? konularda egitime t?bi tutulur ve bu egitimi basariyla tamamlayanlara sertifika verilir. Muhasebe yetkililerinin egitimi ve bunlara sertifika verilmesi ile ?alisma us?l ve esaslari, Maliye Bakanliginca hazirlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafindan ?ikarilacak y?netmelikle d?zenlenir.

122. Muhasebe Yetkilisi- Ge?ici Madde 5. ? (Degisik:5436- md.9) 31.12.2005 tarihi itibariyla; a) Maliye Bakanligi kadrolarinda B?t?e Dairesi Baskani, Muhasebe M?d?r?, Gelir Saymanlik M?d?r?, Malm?d?r?, Saymanlik M?d?r?, Vergi Dairesi M?d?r?, Vergi M?d?r?, Askeri Defterdar, Devlet Muhasebe Uzmani ve Muhasebe Denetmeni olarak g?rev yapanlar ile daha ?nce en az bes yil bu g?revlerde bulunanlar, kamu idarelerinde Muhasebe Yetkilisi; (Devlet Muhasebe Uzman Yardimcilari ile Muhasebe Denetmen Yardimcilari hari?) bunlarin yardimcilari ile kadro unvani sayman olanlar ise Muhasebe Yetkilisi Yardimcisi, b) ?zel b?t?eli idareler, mahall? idareler ve sosyal g?venlik kurumlarinin muhasebe birimlerinde, birinci derecede sorumlu olarak ?alisanlar ile daha ?nce bu g?revi en az bes yil yapmis olanlarla bu idarelerde b?t?e dairesi baskani, gelir ve gider dairesi baskani, muhasebe daire baskani, gelir m?d?r?, b?t?e m?d?r? ve muhasebe m?d?r? olanlar anilan idarelerde Muhasebe Yetkilisi, Olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler.

123. Muhasebe Yetkilisi -Ge?ici Madde 5. ? (Degisik:5436- md.9) 31.12.2005 tarihi itibariyla; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muhasebe yetkilisi g?revini y?r?tmek ?zere atanacak olanlarin Maliye Bakanliginca verilecek meslek? egitimden ge?meleri ve yapilacak sinavda basari g?stererek sertifika almalari sarttir. Ancak, (a) ve (b) bentlerinde sayilanlardan sinavla bu kadrolara atanmis olanlarin muhasebe yetkilisi olarak atanmalarinda sinav sarti aranmaz. (Egitim sart!)

124. Sertifikali muhasebe yetkilisi atanincaya kadar Ge?ici Madde-5: 31.12.2005 tarihi itibariyla kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derece sorumlu olarak y?r?tmekte olanlar, bulunduklari kamu idarelerinin muhasebe yetkililigi g?revini 1.1.2006 tarihinden itibaren sertifikali muhasebe yetkilisi atanincaya kadar y?r?t?rler. Bu kisiler, sertifika alamamalari halinde kadrolarina uygun bir g?reve atanirlar. Ancak, bu maddenin y?r?rl?ge girdigi tarihten ?nce saymanlik hizmetleri Maliye Bakanligi tarafindan y?r?t?len idarelerde muhasebe yetkilisi atanincaya kadar muhasebe hizmetleri Maliye Bakanliginin belirleyecegi kisilerce y?r?t?l?r.

125. Mali Hizmetler Birim Amirligi/Muhasebe Yetkililigi 5018 sayili Kanunun 60.maddesine g?re mahalli idarelerde muhasebe hizmetleri mali hizmetler birimi tarafindan yerine getirilmektedir. Mali hizmetler birim amirligi g?revi ile muhasebe yetkilisi g?revi birlesmesinde yasal bir engel bulunmamaktadir. Bu takdirde mali hizmetler biriminin harcama yetkilisi ?st y?netici tarafindan belirlenir.

126. ?n mali kontrol Iki asamalidir; Harcama birimlerinde islemlerin ger?eklestirilmesi asamasinda yapilan kontroller, Mal? hizmetler birimi tarafindan yapilan kontrolleri, kapsar.

127. ?n mal? kontrol (5018 S.K.) Madde 58.-(Degisik:5436-md.6) ?n mal? kontrol, harcama birimlerinde islemlerin ger?eklestirilmesi asamasinda yapilan kontroller ile mal? hizmetler birimi tarafindan yapilan kontrolleri kapsar. ?n mal? kontrol s?reci, mal? karar ve islemlerin hazirlanmasi, y?klenmeye girisilmesi, is ve islemlerin ger?eklestirilmesi ve belgelendirilmesinden olusur. Kamu idarelerinde ?n mal? kontrol g?revi, y?netim sorumlulugu ?er?evesinde y?r?t?l?r. Harcama birimlerinde islemlerin ger?eklestirilmesi asamasinda yapilacak asgar? kontroller, mal? hizmetler birimi tarafindan ?n mal? kontrole t?bi tutulacak mal? karar ve islemlerin us?l ve esaslari ile ?n mal? kontrole iliskin standart ve y?ntemler Maliye Bakanliginca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve y?ntemlere aykiri olmamak sartiyla bu konuda d?zenleme yapabilir.

128. ?n mali kontrol ve kapsami I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde-3; ve Madde;10: ?n Mal? Kontrol: Idarelerin gelir, gider, varlik ve y?k?ml?l?klerine iliskin mal? karar ve islemlerinin; idarenin b?t?esi, b?t?e tertibi, kullanilabilir ?denek tutari, harcama programi, finansman programi, merkezi y?netim b?t?e kanunu ve diger mal? mevzuat h?k?mlerine uygunlugu ve kaynaklarin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde kullanilmasi y?nlerinden yapilan kontrol?n?,

129. ?n mal? kontrol?n niteligi ve baglayiciligi I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde 11- ?n mal? kontrol sonucunda uygun g?r?s verilip verilmemesi, danisma ve ?nleyici niteligi haiz olup, mal? karar ve islemlerin harcama yetkilisi tarafindan uygulanmasinda baglayici degildir. Mal? karar ve islemlerin ?n mal? kontrole t?bi tutulmasi ve ?n mal? kontrol sonucunda uygun g?r?s verilmis olmasi, harcama yetkilileri ve ger?eklestirme g?revlilerinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

130. ?n mal? kontrol s?reci I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde 12- Mal? hizmetler biriminin ?n mal? kontrol?ne t?bi mal? karar ve islemler, kontrol edilmek ?zere mal? hizmetler birimine g?nderilir. Mal? hizmetler birimince kontrol edilen islemler hakkinda g?r?s yazisi d?zenlenir ve ilgili birime g?nderilir. ?n mal? kontrol sonucunda yazili g?r?s d?zenlenmesi halinde bu yazili g?r?sler ayrintili, a?ik ve gerek?eli olmak zorundadir. Mal? hizmetler biriminin g?r?s yazisi ilgili islem dosyasinda saklanir ve bir ?rnegi de ?deme emri belgesine eklenir.

131. Kontrol usul? I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde 13? Harcama birimlerinde ve mal? hizmetler biriminde yapilan kontrol sonucunda, mal? karar ve islemin uygun g?r?lmesi halinde, dayanak belgenin ?zerine ?Kontrol edilmis ve uygun g?r?lm?st?r? serhi d?s?l?r veya yazili g?r?s d?zenlenir. Mal? karar ve islemin uygun g?r?lmemesi halinde ise nedenleri a?ik?a belirtilen bir g?r?s yazisi yazilarak kontrole t?bi karar ve islem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine g?nderilir. Mal? hizmetler birimince, Usul ve Esaslarin 17 ve 26 nci maddeleri uyarinca yapilan kontrollerde yazili g?r?s d?zenlenmesi zorunludur. Bu yazida, yapilan kontrol sonucunda mal? karar ve islemin uygun g?r?l?p g?r?lmedigi, uygun g?r?lmemisse nedenleri a?ik?a belirtilir. Mevzuatina uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan mal? karar ve islemlerde, bu eksiklikler ve nasil d?zeltilebilecegi hususlari belirtilmek ve bunlarin d?zeltilmesi kaydiyla islemin uygun g?r?ld?g? seklinde yazili g?r?s d?zenlenebilir.

132. . ?n mali kontrol yetkisi I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde 14? Mal? hizmetler biriminde ?n mal? kontrol yetkisi mal? hizmetler birimi y?neticisine aittir. Kontrol sonucunda d?zenlenen yazili g?r?s ve kontrol serhleri mal? hizmetler birimi y?neticisi tarafindan imzalanir. Mal? hizmetler birimi y?neticisi, bu yetkisini sinirlarini a?ik?a belirtmek sartiyla yazili olarak yardimcisina veya birimin i? kontrol alt birim y?neticisine devredebilir. Mal? hizmetler birimi y?neticisinin harcama yetkilisi olmasi durumunda ?n mal? kontrol g?revi, i? kontrol alt birim y?neticisi tarafindan y?r?t?l?r. Mal? hizmetler biriminin ?n mal? kontrol?ne t?bi mal? karar ve islemlerin kontrol?, birimin i? kontrol alt birimi tarafindan yerine getirilir. Harcama birimlerinde ?deme emri belgesi ve eki belgeler ?zerinde ?n mal? kontrol g?revi, ?deme emri belgesi d?zenlemekle g?revlendirilen ger?eklestirme g?revlisi tarafindan yerine getirilir.

133. Uygun g?r?s verilmeyen mal? karar ve islemler I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde 28- ?n mal? kontrol sonucunda uygun g?r?s verilmedigi halde harcama yetkilileri tarafindan ger?eklestirilen islemlerin mal? hizmetler birimince kayitlari tutulur ve aylik d?nemler itibariyle ?st y?neticiye bildirilir. S?z konusu kayitlar i? ve dis denetim sirasinda denet?ilere de sunulur.

134. G?revler ayriligi ilkesi I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde 15- Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi g?revi ayni kiside birlesemez. Mal? hizmetler biriminde ?n mal? kontrol g?revini y?r?tenler, onay belgesi ve ekleri ile sartname ve s?zlesme tasarilarinin hazirlanmasi, mal? karar ve islemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alinmasi gibi mal? karar ve islemlerin hazirlanmasi ve uygulanmasi asamalarinda g?revlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda baskan ve ?ye olamazlar.

135. Mali hizmetler birimi tarafindan yapilacak ?n mali kontrol sistemi her idarede kurulacak mi?

136. Mal? Hizmetler Biriminin ?n Mal? Kontrol?ne T?bi Mal? Karar ve Islemler-1 I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Kanun tasarilarinin mal? y?k?n?n hesaplanmasi Madde 16- Gelirlerin azalmasina veya giderlerin artmasina neden olacak ve idareye y?k?ml?l?k getirecek kanun tasarilari, mal? y?klerinin hesaplanmasini saglamak ?zere mal? hizmetler birimine g?nderilir. Kanun tasarilarinin mal? y?kleri en az ?? yillik bir d?nem i?in hesaplanarak, orta vadeli program ve orta vadeli mal? plan ?er?evesinde, idarenin stratejik plani, performans programi ve b?t?esi ?zerindeki etkileri a?isindan degerlendirilir. Sosyal g?venlige y?nelik kanun tasarilarinda ise en az yirmi yillik akt?eryal hesaplama yapilir.

137. Mal? Hizmetler Biriminin ?n Mal? Kontrol?ne T?bi Mal? Karar ve Islemler-2 I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Taahh?t evraki ve s?zlesme tasarilari Madde 17- Idarelerin, ihale kanunlarina t?bi olsun veya olmasin, harcamayi gerektirecek taahh?t evraki ve s?zlesme tasarilarindan tutari; mal ve hizmet alimlari i?in bir milyon (1.000.000-) Yeni T?rk Lirasini, yapim isleri i?in iki milyon (2.000.000-) Yeni T?rk Lirasini, asanlar kontrole t?bidir. Bu tutarlara katma deger vergisi dahil degildir.

138. Mal? Hizmetler Biriminin ?n Mal? Kontrol?ne T?bi Mal? Karar ve Islemler-2 I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Taahh?t evraki ve s?zlesme tasarilari Madde 17- ? 02/07/1992 tarihli ve 3833 sayili Kanunun 1 inci maddesi kapsaminda olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan yillik programlarda yer verilen projelere iliskin isler, uluslararasi anlasmalar ve Bakanlar Kurulu karari geregince yurt disina g?nderilen T?rk Silahli Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyaci i?in mahallinden temin edilen her t?rl? mal ve hizmete ait taahh?t evraki ve s?zlesme tasarilari ile 2942 sayili Kamulastirma Kanunu kapsaminda yapilan harcamalara iliskin taahh?t evraki tutari ne olursa olsun kontrole t?bi degildir. Kontrole t?bi taahh?t evraki ve s?zlesme tasarilari, bunlara iliskin t?m bilgi ve belgeleri i?erecek sekilde bir islem dosyasi olarak harcama yetkilisi tarafindan mal? hizmetler birimine g?nderilir. Taahh?t evraki ve s?zlesme tasarilari, en ge? on isg?n? i?inde kontrol edilir. Yapilan kontrol sonucunda d?zenlenen g?r?s yazisi, islem dosyasi ile birlikte ilgili harcama yetkilisine g?nderilir.

139. Mal? Hizmetler Biriminin ?n Mal? Kontrol?ne T?bi Mal? Karar ve Islemler-3 Ge?ici is?i pozisyonlari Madde 23- Yili merkezi y?netim b?t?e kanununda belirlenen yetki ?er?evesinde, genel b?t?e kapsamindaki idareler, ?zel b?t?eli idareler ile sosyal g?venlik kurumlarinda ?alistirilacak ge?ici is?i pozisyon (adam/ay) sayilarinin aylar ve birimler itibariyla dagilimi kontrole t?bidir. Norm kadro uygulamasina ge?ilmemis mahalli idarelerde ?alistirilacak ge?ici is?i pozisyon (adam/ay) sayilarinin aylar itibariyla dagiliminin I?isleri Bakanligi tarafindan vizesini m?teakip, idarelerin ?alistiracaklari ge?ici is?ilerin birimlere dagilimini g?steren cetveller kontrole t?bidir. Ge?ici is?i pozisyonlari mal? hizmetler birimince en ge? bes isg?n? i?inde kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun g?r?lmeyen cetveller gerek?eli bir yaziyla ilgili birime g?nderilir.

140. Mal? Hizmetler Biriminin ?n Mal? Kontrol?ne T?bi Mal? Karar ve Islemler-4 Idarelerce yapilacak d?zenlemeler Madde 27 ? Usul ve Esaslarda belirlenen mal? karar ve islemlerin disinda kalan mal? karar ve islemlerin de ayni sekilde mal? hizmetler birimine kontrol ettirilmesine y?nelik d?zenleme yapilabilir. Bu konuda yapilacak d?zenlemeler ?st y?neticinin onayiyla y?r?rl?ge konulur. Bu d?zenlemelerde, mal? hizmetler biriminin ?n mal? kontrol?ne t?bi tutulacak mal? karar ve islemler, riskli alanlar dikkate alinmak suretiyle t?r, tutar ve konu itibariyla belirlenir ve yilda bir kez degerlendirilir. I? kontrol ve ?n mal? kontrole iliskin olarak yapilan d?zenlemeler, ?st y?neticinin onayini izleyen on isg?n? i?inde Bakanliga bildirilir.

141. K0ntrol edilmis ve uygun g?r?lm?st?r. Kontrol edilmis ve uygun g?r?lm?st?r.

142. I? kontrol (5018 S.K) I? kontrol?n tanimi MADDE 55.- I? kontrol; idarenin ama?larina, belirlenmis politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde y?r?t?lmesini, varlik ve kaynaklarin korunmasini, muhasebe kayitlarinin dogru ve tam olarak tutulmasini, mal? bilgi ve y?netim bilgisinin zamaninda ve g?venilir olarak ?retilmesini saglamak ?zere idare tarafindan olusturulan organizasyon, y?ntem ve s?re?le i? denetimi kapsayan mal? ve diger kontroller b?t?n?d?r. G?rev ve yetkileri ?er?evesinde, mal? y?netim ve i? kontrol s?re?lerine iliskin standartlar ve y?ntemler Maliye Bakanliginca, i? denetime iliskin standartlar ve y?ntemler ise I? Denetim Koordinasyon Kurulu tarafindan belirlenir, gelistirilir ve uyumlastirilir. Bunlar ayrica, sistemlerin koordinasyonunu saglar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

143. I? kontrol?n amaci MADDE 56.- I? kontrol?n amaci; a) Kamu gelir, gider, varlik ve y?k?ml?l?klerinin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde y?netilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diger d?zenlemelere uygun olarak faaliyet g?stermesini, c) Her t?rl? mal? karar ve islemlerde usuls?zl?k ve yolsuzlugun ?nlenmesini, d) Karar olusturmak ve izlemek i?in d?zenli, zamaninda ve g?venilir rapor ve bilgi edinilmesini, e) Varliklarin k?t?ye kullanilmasi ve israfini ?nlemek ve kayiplara karsi korunmasini, Saglamaktir.

144. I? kontrol standartlari I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde 5- I? kontrol standartlari, merkezi uyumlastirma g?revi ?er?evesinde Bakanlik tarafindan belirlenir ve yayimlanir. Idareler, mal? ve mal? olmayan t?m islemlerinde bu standartlara uymakla ve geregini yerine getirmekle y?k?ml?d?r. Kanuna ve i? kontrol standartlarina aykiri olmamak kosuluyla, idarelerce g?rev alanlari ?er?evesinde her t?rl? y?ntem, s?re? ve ?zellikli islemlere iliskin standartlar belirlenebilir.

145. I? kontrol?n temel ilkeleri I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde 6- I? kontrol?n temel ilkeleri sunlardir: a) I? kontrol faaliyetleri idarenin y?netim sorumlulugu ?er?evesinde y?r?t?l?r. b) I? kontrol faaliyet ve d?zenlemelerinde ?ncelikle riskli alanlar dikkate alinir. c) I? kontrole iliskin sorumluluk, islem s?recinde yer alan b?t?n g?revlileri kapsar. d) I? kontrol mal? ve mal? olmayan t?m islemleri kapsar. e) I? kontrol sistemi yilda en az bir kez degerlendirilir ve alinmasi gereken ?nlemler belirlenir. f) I? kontrol d?zenleme ve uygulamalarinda mevzuata uygunluk, saydamlik, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mal? y?netim ilkeleri esas alinir.

146. I? kontrol?n unsurlari ve genel kosullari I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli M?kerrer R.G) Madde 7- I? kontrol?n unsurlari ve genel kosullari sunlardir: a) Kontrol ortami: Idarenin y?neticileri ve ?alisanlarinin i? kontrole olumlu bir bakis saglamasi, etik degerlere ve d?r?st bir y?netim anlayisina sahip olmasi esastir. Performans esasli y?netim anlayisi ?er?evesinde g?rev, yetki ve sorumluluklarin uzmanliga ?nem verilerek bilgili ve yeterli kisilere verilmesi ve personelin performansinin degerlendirilmesi saglanir. Idarenin organizasyon yapisi ile personelin g?rev, yetki ve sorumluluklari a?ik bir sekilde belirlenir. b) Risk degerlendirmesi: Risk degerlendirmesi, mevcut kosullarda meydana gelen degisiklikler dikkate alinarak ger?eklestirilen ve s?reklilik arz eden bir faaliyettir. Idare, stratejik planinda ve performans programinda belirlenen ama? ve hedeflerine ulasmak i?in i? ve dis nedenlerden kaynaklanan riskleri degerlendirir. c) Kontrol faaliyetleri: ?nleyici, tespit edici ve d?zeltici her t?rl? kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanir. d) Bilgi ve iletisim: Idarenin ihtiya? duyacagi her t?rl? bilgi uygun bir sekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin i? kontrol ile diger sorumluluklarini yerine getirebilecekleri bir sekilde ve s?rede iletilir. e) G?zetim: I? kontrol sistem ve faaliyetleri s?rekli izlenir, g?zden ge?irilir ve degerlendirilir.

147. I? kontrole iliskin yetki ve sorumluluklar I? Kontrol ve ?n Mal? Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar Madde 8- ?st y?neticiler, i? kontrol sisteminin kurulmasi ve g?zetilmesinden, harcama yetkilileri ise g?rev ve yetki alanlari ?er?evesinde, idari ve mal? karar ve islemlere iliskin olarak i? kontrol?n isleyisinden sorumludur. Idarelerin mal? hizmetler birimi, i? kontrol sisteminin kurulmasi, standartlarinin uygulanmasi ve gelistirilmesi konularinda ?alismalar yapar ve ?n mal? kontrol faaliyetini y?r?t?r. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayitlarinin usul?ne ve standartlara uygun, saydam ve erisilebilir sekilde tutulmasindan sorumludur. ?st y?neticiler, harcama yetkilileri ve diger y?neticiler, mesleki degerlere ve d?r?st y?netim anlayisina sahip olunmasindan, mal? yetki ve sorumluluklarin bilgili ve yeterli y?neticilerle personele verilmesinden, belirlenmis standartlara uyulmasinin saglanmasindan, mevzuata aykiri faaliyetlerin ?nlenmesinden, kapsamli bir y?netim anlayisiyla uygun bir ?alisma ortaminin ve saydamligin saglanmasindan g?rev ve yetkileri ?er?evesinde sorumludurlar. ?st y?neticiler ve b?t?e ile ?denek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yil, is ve islemlerinin ama?lara, iyi mal? y?netim ilkelerine, kontrol d?zenlemelerine ve mevzuata uygun bir sekilde ger?eklestirildigini i?eren i? kontrol g?vence beyanini d?zenler ve birim faaliyet raporlari ile idare faaliyet raporlarina eklerler. I? kontrol d?zenlemeleri ve i? kontrol sisteminin isleyisi, y?neticilerin g?r?s?, kisi ve/veya idarelerin talep ve sik?yetleri ile i? ve dis denetim sonucunda d?zenlenen raporlar dikkate alinarak yilda en az bir kez degerlendirmeye t?bi tutulur ve gerekli ?nlemler alinir.

148. Birlesemeyecek g?revler Madde- 60; Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi g?revi ayni kiside birlesemez. Mali hizmetler biriminde ?n mali kontrol g?revini y?r?tenler mali islem s?recinde g?rev alamazlar.

149. Madde 41.- (5436 Sayili Kanunla Degisik) ?st y?neticiler, ve b?t?eyle ?denek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumlulugu ?er?evesinde, her yil faaliyet raporu hazirlanir. ?st y?netici, harcama yetkilileri tarafindan hazirlanan birim faaliyet raporlarini esas alarak, idaresinin faaliyet sonu?larini g?steren idare faaliyet raporunu d?zenleyerek kamuoyuna a?iklar. Merkez? y?netim kapsamindaki kamu idareleri ve sosyal g?venlik kurumlari, idare faaliyet raporlarinin birer ?rnegini Sayistaya ve Maliye Bakanligina g?nderir. Faaliyet Raporlari

150. Mahalli Idarelerin Faaliyet Raporlari Madde-41 (5436 sayili Kanunla Degisik) Mahall? idarelerce hazirlanan idare faaliyet raporlarinin birer ?rnegi Sayistay ve I?isleri Bakanligina g?nderilir. I?isleri Bakanligi, bu raporlari esas alarak kendi degerlendirmelerini de i?eren mahall? idareler genel faaliyet raporunu hazirlar ve kamuoyuna a?iklar. Raporun birer ?rnegi Sayistay?a ve Maliye Bakanligina g?nderilir.

151. Faaliyet Raporlari ve Sayistay?ca Yapilacak Islem Madde- 41 (5436 S.K. Degisik) Sayistay, mahall? idarelerin raporlari hari? idare faaliyet raporlarini, mahall? idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dis denetim sonu?larini dikkate alarak g?r?slerini de belirtmek suretiyle T?rkiye B?y?k Millet Meclisine sunar. T?rkiye B?y?k Millet Meclisi bu raporlar ve degerlendirmeler ?er?evesinde, kamu kaynaginin elde edilmesi ve kullanilmasina iliskin olarak kamu idarelerinin y?netim ve hesap verme sorumluluklarini g?r?s?r. Bu g?r?smelere ?st y?netici veya g?revlendirecegi yardimcisinin ilgili bakanla birlikte katilmasi zorunludur.

152. 5393 sayili Belediye Kanunu Faaliyet raporu MADDE 56.- Belediye baskani, 5018 sayili Kamu Mal? Y?netimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin d?rd?nc? fikrasinda belirtilen bi?imde; stratejik pl?n ve performans programina g?re y?r?t?len faaliyetleri, belirlenmis performans ?l??tlerine g?re hedef ve ger?eklesme durumu ile meydana gelen sapmalarin nedenlerini ve belediye bor?larinin durumunu a?iklayan faaliyet raporunu hazirlar. Faaliyet raporunda, bagli kurulus ve isletmeler ile belediye ortakliklarina iliskin s?z konusu bilgi ve degerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayi toplantisinda belediye baskani tarafindan meclise sunulur. Raporun bir ?rnegi I?isleri Bakanligina g?nderilir ve kamuoyuna da a?iklanir.

153. 5302 sayili Il ?zel Idaresi Kanunu Faaliyet raporu Madde 39- Vali, Kamu Mal? Y?netimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin d?rd?nc? fikrasinda belirtilen bi?imde; stratejik pl?n ve performans hedeflerine g?re y?r?t?len faaliyetleri, belirlenmis performans ?l??tlerine g?re hedef ve ger?eklesme durumu ile meydana gelen sapmalarin nedenlerini a?iklayan faaliyet raporunu hazirlar. Faaliyet raporu mart ayi toplantisinda vali veya genel sekreter tarafindan meclise sunulur. Raporun bir ?rnegi I?isleri Bakanligina g?nderilir ve kamuoyuna da a?iklanir.

154. MAHALLI IDARELERIN B?T?E TAHMINLERI VE KESIN HESAPLARI MERKEZI Y?NETIM B?T?ESINE EKLENIR.

155. Merkezi y?netim b?t?esine eklenecekler Yili b?t?e tahmini Izleyen iki yilin b?t?e tahminleri Son iki yilin b?t?e ger?eklesmeleri

156. 5018 sayili Kanun Madde-18 Merkez? y?netim b?t?e kanun tasarisina, T?rkiye B?y?k Millet Meclisinde g?r?s?lmesi sirasinda dikkate alinmak ?zere; e) Genel y?netim kapsamindaki kamu idarelerinin son iki yila ait b?t?e ger?eklesmeleri (kesin hesap) ile izleyen iki yila ait gelir ve gider tahminleri, f) Mahall? idareler ve sosyal g?venlik kurumlarinin b?t?e tahminleri, eklenir.

157. 5393 Sayili Kanunun 62.Maddesi B?t?enin hazirlanmasi ve kabul? MADDE 62.- Belediye baskani tarafindan hazirlanan b?t?e tasarisi eyl?l ayinin birinci g?n?nden ?nce enc?mene sunulur ve I?isleri Bakanligina g?nderilir. I?isleri Bakanligi belediye b?t?e tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayili Kamu Mal? Y?netimi ve Kontrol Kanunu uyarinca merkezi y?netim b?t?e tasarisina eklenmek ?zere eyl?l ayi sonuna kadar Maliye Bakanligina bildirir. Enc?men, b?t?eyi inceleyerek g?r?s?yle birlikte kasim ayinin birinci g?n?nden ?nce belediye meclisine sunar.

158. Mahalli Idareler B?t?e ve Muhasebe Y?netmeligi B?t?e tasarisinin bakanliga g?nderilmesi Madde 25- Enc?mene sunulan b?t?e tasarisi ve izleyen iki yila ait gelir ve gider tahminleri ile bir ?nceki yila ve i?inde bulunulan yila ait (b?t?e hazirliginin yapildigi ay itibariyle) b?t?e ger?eklesmeleri, Bakanlik?a belirlenecek sekil ve i?erikte Eyl?l ayinin ilk haftasi i?inde, 5018 sayili Kamu Mal? Y?netimi ve Kontrol Kanunu uyarinca merkezi y?netim b?t?e tasarisina eklenmek ?zere I?isleri Bakanligina g?nderilir. Bakanlik, b?t?e rakamlarinin elektronik ortamda g?nderilmesini isteyebilir.

162. I? Denetim I? denetim MADDE 63.- I? denetim, kamu idaresinin ?alismalarina deger katmak ve gelistirmek i?in kaynaklarin ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarina g?re y?netilip y?netilmedigini degerlendirmek ve rehberlik yapmak amaciyla yapilan bagimsiz , nesnel g?vence saglama ve danismanlik faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin y?netim ve kontrol yapilari ile mal? islemlerinin risk y?netimi, y?netim ve kontrol s?re?lerinin etkinligini degerlendirmek ve gelistirmek y?n?nde sistematik, s?rekli ve disiplinli bir yaklasimla ve genel kabul g?rm?s standartlara uygun olarak ger?eklestirilir. I? denetim, i? denet?iler tarafindan yapilir.

163. I? Denetim Birimi Madde-63 (5436 sayili Kanunla Eklenen) Kamu idarelerinin yapisi ve personel sayisi dikkate alinmak suretiyle, I? Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun g?r?s? ?zerine, dogrudan ?st y?neticiye bagli i? denetim birimi baskanliklari kurulabilir.

164. I? Denetimin Yapilmasi ve Raporlar Madde ? 64: Kamu idarelerinin yillik i? denetim programi ?st y?neticinin ?nerileri de dikkate alinarak i? denet?iler tarafindan hazirlanir ve ?st y?netici tarafindan onaylanir. I? denet?iler, raporlarini dogrudan ?st y?neticiye sunar. Bu raporlar ?st y?netici tarafindan degerlendirmek suretiyle geregi i?in ilgili birimler ile mal? hizmetler birimine verilir. I? denetim raporlari ile bunlar ?zerine yapilan islemler, ?st y?netici tarafindan en ge? iki ay i?inde I? Denetim Koordinasyon Kuruluna g?nderilir. I? denet?i, g?revinde bagimsizdir ve i? denet?iye asli g?revi disinda hi?bir g?rev verilemez ve yaptirilamaz.

165. I? Denet?inin G?revleri I? denet?i, asagida belirtilen g?revleri yerine getirir: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin y?netim ve kontrol yapilarini degerlendirmek. b) Kaynaklarin etkili, ekonomik ve verimli kullanilmasi bakimindan incelemeler yapmak ve ?nerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasinda yasal uygunluk denetimi yapmak. d) Idarenin harcamalarinin, mal? islemlere iliskin karar ve tasarruflarinin, ama? ve politikalara, kalkinma planina, programlara, stratejik planlara ve performans programlarina uygunlugunu izlemek ve degerlendirmek. e) Mal? y?netim ve kontrol s?re?lerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda ?nerilerde bulunmak. f) Denetim sonu?lari ?er?evesinde iyilestirmelere y?nelik ?nerilerde bulunmak. g) Denetim sirasinda veya denetim sonu?larina g?re sorusturma a?ilmasini gerektirecek bir duruma rastlandiginda, ilgili idarenin en ?st amirine bildirmek. I? denet?i bu g?revlerini, I? Denetim Koordinasyon Kurulu tarafindan belirlenen ve uluslararasi kabul g?rm?s kontrol ve denetim standartlarina uygun sekilde yerine getirir.

166. Kimler I? Denet?i Olabilir? MADDE 65.- I? denet?i olarak atanacaklarin, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile asagidaki sartlari tasimasi gerekir: a) Ilgili kamu idaresinin ?zelligi de dikkate alinarak I? Denetim Koordinasyon Kurulu tarafindan belirlenen alanlarda en az d?rt yillik y?ksek ?grenim g?rm?s olmak. b) Kamu idarelerinde denetim elemani olarak en az bes yil veya I? Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yil ?alismis olmak. c) Meslegin gerektirdigi bilgi, ehliyet ve temsil yetenegine sahip olmak. d) I? Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli g?r?len diger sartlari tasimak.

167. I? Denet?ilerin Egitimi ve Atanmasi Kamu idarelerine i? denet?i olarak atanacaklar, I? Denetim Koordinasyon Kurulu koordinat?rl?g?nde, Maliye Bakanliginca i? denetim egitimine t?bi tutulur. Egitim programi, i? denet?i adaylarina denetim, b?t?e, mal? kontrol, kamu ihale mevzuati, muhasebe, personel mevzuati, Avrupa Birligi mevzuati ve mesleki diger konularda yeterli bilgi verilecek sekilde hazirlanir. Bu egitimi basariyla tamamlayanlara sertifika verilir. I? denet?i adaylari i?in uygulanacak egitim programinin s?resi, konulari ve egitim sonucunda yapilacak islemler ile diger hususlar I? Denetim Koordinasyon Kurulu tarafindan hazirlanarak Maliye Bakanliginca ?ikarilacak y?netmelikle d?zenlenir. I? denet?iler, bakanliklar ve bagli idarelerde, ?st y?neticilerin teklifi ?zerine Bakan, diger idarelerde ?st y?neticiler tarafindan sertifikali adaylar arasindan atanir ve ayni us?lle g?revden alinir. I? denet?ilerin kamu idareleri itibariyla sayilari, ?alisma usul ve esaslari ile diger hususlar I? Denetim Koordinasyon Kurulunca hazirlanarak, Maliye Bakanliginin teklifi ?zerine Bakanlar Kurulunca ?ikarilacak y?netmelikle belirlenir.

168. 31.12.2005 tarihi itibariyla; c) Sayistay Denet?isi, Basbakanlik M?fettisi, Y?ksek Denetleme Kurulu Denet?isi, Maliye M?fettisi, Hesap Uzmani, B?t?e Kontrol?r?, Muhasebat Kontrol?r?, Gelirler Kontrol?r?, Mill? Emlak Kontrol?r?, Tasfiye Isleri ve D?ner Sermaye Isletmeleri Kontrol?r?, Hazine Kontrol?r? kadrolarinda ?alismakta olanlar ile daha ?nce en az bes yil bu g?revlerde bulunanlar, kamu idarelerinde I? Denet?i, d) Bakanlik, M?stesarlik, Baskanlik ve Genel M?d?rl?klerde M?fettis veya Kontrol?r olanlar ile daha ?nce en az bes yil bu g?revlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, ?zel b?t?eli idarelerde, mahall? idarelerde ve sosyal g?venlik kurumlarinda I? Denet?i, e) Muhasebe, Mill? Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu g?revlerde daha ?nce en az bes yil bulunanlar, ?zel b?t?eli idareler ile mahall? idarelerde; Belediye M?fettisi ve Hesap Isleri Murakibi olanlar ile bu g?revlerde daha ?nce en az bes yil bulunanlar, mahall? idarelerde I? Denet?i, Olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen g?revlere atananlar bu Kanunun ?ng?rd?g? sistemin uygulanmasina y?nelik egitime t?bi tutulurlar. Atamalarda ilgilinin ve idaresinin muvafakati alinir. I? Denet?ilige Atanma Ge?ici 5.madde

169. 5436 sayili Kanunun 16.Maddesi Genel b?t?e kapsamindaki kamu idareleri, ?zel b?t?eli idareler ve sosyal g?venlik kurumlarindan 190 sayili Kanun H?km?nde Kararnameye t?bi olanlar i?in genel idare hizmetleri sinifindan d?rd?nc? dereceli 1200 adet I? Denet?i kadrosu ihdas edilmistir. Bu kadrolarda derece degisikligi yapmak suretiyle idarelerden uygun g?r?lenlere tahsis etmeye I? Denetim Koordinasyon Kurulunun karari ve Maliye Bakanliginin teklifi ?zerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Alti ve yedinci fikra h?k?mlerine g?re idarelere tahsis edilen kadrolar 190 sayili Kanun H?km?nde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili b?l?m?ne eklenmis sayilir. Mahall? idarelerin i? denet?i kadrolari I? Denetim Koordinasyon Kurulunun karari ve I?isleri Bakanliginin teklifi ?zerine Bakanlar Kurulu karari ile ihdas edilir. Ihdas edilen bu kadrolar ilgili mahall? idarenin norm kadrosuna dahil edilmis sayilir.

170. I? Denetim Koordinasyon Kurulu Madde-66: Maliye Bakanligina bagli I? Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi ?yeden olusur. ?yelerden; Biri Basbakanin, Biri Devlet Planlama Teskilati M?stesarliginin bagli oldugu Bakanin, Biri Hazine M?stesarliginin bagli oldugu Bakanin, Biri I?isleri Bakaninin, Baskani dahil ??? Maliye Bakaninin, ?nerisi ?zerine bes yil s?re ile Bakanlar Kurulu tarafindan atanir. Bunlarin 67?nci maddede belirtilen g?revleri yapabilecek niteliklere sahip olmasi sarttir. Maliye Bakani tarafindan ?nerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, isletme alanlarindan birinde doktora derecesine sahip ?gretim ?yeleri arasindan olmasi sarti aranir. ?yeler, bu s?renin sonunda yeniden atanabilirler.

171. I? Denetim Koordinasyon Kurulunun G?revleri I? Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin i? denetim sistemlerini izlemek, bagimsiz ve tarafsiz bir organ olarak hizmet vermek ?zere asagidaki g?revleri y?r?t?r: a) I? denetime iliskin denetim ve raporlama standartlarini belirlemek, denetim rehberlerini hazirlamak ve gelistirmek. b) Uluslararasi uygulamalar ve denetim standartlariyla uyumlu risk degerlendirme y?ntemlerini gelistirmek. c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile isbirligini saglamak. d) Yolsuzluk veya usuls?zl?klerin ortadan kaldirilmasi i?in gerekli ?nlemlerin alinmasi konusunda ?nerilerde bulunmak. e) Risk i?eren alanlarda i? denet?ilere program disi ?zel denetim yaptirilmasi i?in kamu idarelerine ?nerilerde bulunmak. f) I? denet?ilerin egitim programlarini d?zenlemek. g) I? denet?iler ile ?st y?neticiler arasinda g?r?s ayriligi bulunmasi halinde anlasmazligin giderilmesine yardimci olmak. h) Idarelerin i? denetim raporlarini degerlendirerek sonu?larini konsolide etmek suretiyle yillik rapor halinde Maliye Bakanina sunmak ve kamuoyuna a?iklamak. i) Islem hacimleri dikkate alinmak suretiyle il?e ve belde belediyeleri i?in i? denet?i atanip atanmayacagina karar vermek. j) I? denet?ilerin atanmasina iliskin diger usulleri belirlemek. k) I? denet?ilerin uyacaklari etik kurallari belirlemek.

172. SORUMLULUKLAR Bakanlarin sorumlulugu, ?st y?neticilerin sorumlulugu, Genel sorumluluk, Tasinir mal teslim edilenlerin sorumlulugu,

173. Bakanlarin Sorumlulugu Madde- 10: Bakanlar, h?k?met politikasinin uygulanmasi ile bakanliklarinin ve bakanliklarina bagli, ilgili ve iliskili kuruluslarin stratejik planlari ile b?t?elerinin kalkinma planlarina, yillik programlara uygun olarak hazirlanmasi ve uygulanmasindan, bu ?er?evede diger bakanliklarla koordinasyon ve isbirligini saglamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, mahall? idareler i?in I?isleri Bakanina aittir.

174. ?st y?neticilerin hesap verme sorumlulugu ?st y?neticiler, idarelerinin stratejik planlarinin ve b?t?elerinin kalkinma planina, yillik programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazirlanmasi ve uygulanmasindan, sorumluluklari altindaki kaynaklarin etkili, ekonomik ve verimli sekilde elde edilmesi ve kullanimini saglamaktan, kayip ve k?t?ye kullaniminin ?nlenmesinden, mal? y?netim ve kontrol sisteminin isleyisinin g?zetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen g?rev ve sorumluluklarin yerine getirilmesinden Bakana; mahall? idarelerde ise meclislerine karsi sorumludurlar.

175. ?st y?neticiler bu sorumlulugun gereklerini Harcama yetkilileri, Mal? hizmetler birimi, I? denet?iler, araciligiyla yerine getirirler.

176. Genel hesap verme sorumlulugu Kanunun 8.maddesi; Her t?rl? kamu kaynaginin elde edilmesi ve kullanilmasinda g?revli ve yetkili olanlar, kaynaklarin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanilmasindan, muhasebelestirilmesinden, raporlanmasindan ve k?t?ye kullanilmamasi i?in gerekli ?nlemlerin alinmasindan sorumludur ve yetkili kilinmis mercilere hesap vermek zorundadir.

177. Mal y?netiminde etkinlik ve sorumluluk Kanunun 48.maddesine g?re; Kamu idareleri, tasinirlarin y?netimi, kaydi, muhafazasi ve kullanimindan sorumludurlar. Tasinirlarin ?zelliginden veya olagan kullanimindan kaynaklanan yipranma ile usul?ne uygun olarak belirlenen firelerden dolayi sorumluluk aranmaz. Kullanilmak ?zere tasinir teslim edilen g?revliler, tasinirin korunmasindan ve tasinira verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararlarin sorumlularina ?dettirilmesini saglamakla y?k?ml?d?r. Kamu idarelerine ait mallari edinme, kiralama, tahsis, y?netim, kullanma ve elden ?ikarma islemleri, mevzuatinda ?ng?r?len kurallar dahilinde hizmetin amacina uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine g?re yapilir. Bu ilkeye aykiri eylem ve islemlerden dogacak zararlardan, mallarin y?netimi veya kullanilmasi hususunda yetki verilenler sorumludur.

178. Kamu idarelerinin ?dis mali denetimi? Sayistay?a birakilmis: Kanunun 68.maddesine g?re; Sayistay tarafindan yapilacak harcama sonrasi dis denetimin amaci, genel y?netim (mahalli idareler dahil) kapsamindaki kamu idarelerinin hesap verme sorumlulugu ?er?evesinde, y?netimin mal? faaliyet, karar ve islemlerinin; kanunlara, kurumsal ama?, hedef ve planlara uygunluk y?n?nden incelenmesi ve sonu?larinin T?rkiye B?y?k Millet Meclisine raporlanmasidir.

179. I?isleri Bakanliginin Mali Denetimi Madde-77: Mal? y?netim ve kontrol sisteminin t?m?yle zaafa ugradigi, belirgin yolsuzluk veya kamu zararina y?nelik emarelerin ortaya ?iktigi durumlarda; il ?zel idareleri i?in ilgili valinin, belediyeler i?in ilgili belediye baskaninin, talep etmesi, veya dogrudan Basbakanin onayi ?zerine, I?isleri Bakani, yetkili denetim elemanlarina, ilgili mahall? idarelerin t?m mal? y?netim ve kontrol sistemlerini, mal? karar ve islemlerini mevzuata uygunluk y?n?nden teftis ettirir. Bu teftisler sonucunda d?zenlenecek raporlarin bir ?rnegi I? Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir ?rnegi de gerekli islemlerin yapilmasi i?in ilgili vali veya belediye baskanina g?nderilir. I?isleri Bakanligini yaptigi bu denetim dis denetim degil, i? denetim niteligindedir.

180. ?denemeyen giderler ve emanet hesaplari muhasebe kayitlarina alinma sirasina g?re ?denir. Madde-34: Kamu idarelerinin nakit mevcudunun t?m ?demeleri karsilayamamasi halinde giderler, muhasebe kayitlarina alinma sirasina g?re ?denir. Ancak, sirasiyla kanunlari geregince diger kamu idarelerine ?denmesi gereken vergi, resim, har?, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bagli ?demelere ve ?denmesi talep edilen emanet hesaplarindaki tutarlara ?ncelik verilir.

181. ?n ?deme=(Avans ve Kredi) Madde-35: Harcama yetkilisinin uygun g?rmesi, Karsiligi ?denegin sakli tutulmasi kaydiyla, Ilgili kanunlarda ?ng?r?len haller ile ger?eklestirme islemlerinin tamamlanmasi beklenilemeyecek ivedi giderler i?in, Her yil merkez? y?netim b?t?e kanununda belirlenecek tutarlarin altinda kalan giderler i?in, avans vermek veya kredi a?mak suretiyle ?n ?deme yapilabilir.

182. Tasinmaz tahsisi Madde 47. ? (Degisik:5436-md.4) Kamu idareleri, kanunlarinda belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek i?in m?lkiyetlerindeki tasinmazlarla Devletin h?k?m ve tasarrufu altindaki yerleri, birbirlerine ve k?y t?zel kisiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen tasinmaz, ama? disi kullanilamaz. Hazinenin ?zel m?lkiyetindeki tasinmazlarla Devletin h?k?m ve tasarrufu altindaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiya?lari i?in gerekli olmayanlarin tahsisini kaldirmaya Maliye Bakanligi; diger tasinmazlari tahsis etmeye ve tahsisini kaldirmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasina iliskin esas ve us?ller Maliye Bakanliginca ?ikarilacak y?netmelikle belirlenir. Kanunlardaki ?zel h?k?mler saklidir.

183. Sorumluluk ?stlenme (Deruhte-i Mesuliyet) Yeniden D?zenlenmistir. Kanunun 58.maddesine g?re, harcama ?ncesi kontrol s?recinde uygun g?r?lmeyen veya vize edilmeyen islemlerin gerek?esi harcama yetkilisine yazili olarak bildirilir. Harcama yetkilisinin israri halinde, mal? kontrol yetkilisine ve muhasebe yetkilisine yazili olarak bildirilmis olmasi kaydiyla mal? islemler ger?eklestirilir. Bu durumda harcama yetkilisi, kisisel sorumluluk ?stlenmis sayilir ve bu islemler en ge? bes is g?n? i?inde mal? kontrol yetkilisince ilgili ?st y?netici ile Maliye Bakanligi?na ve Sayistay?a bildirilir. (5436 ILE KALKTI)

184. ?denek ?st? harcama MADDE 70.- Kamu zarari olusturmamakla birlikte b?t?elere, ayrintili harcama programlarina, serbest birakma oranlarina aykiri olarak veya ?denek g?nderme belgelerindeki ?denek miktarini asan harcama talimati veren harcama yetkililerine, her t?rl? aylik, ?denek, zam ve tazminat dahil yapilan bir aylik net ?demeler toplaminin iki kati tutarina kadar para cezasi verilir.

185. Kamu zarari MADDE 71.- Kamu zarari, mevzuata aykiri karar, islem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynaginda artisa engel veya eksilmeye neden olunmasidir. Kamu zararinin belirlenmesinde; a) Is, mal veya hizmet karsiligi olarak belirlenen tutardan fazla ?deme yapilmasi, b) Mal alinmadan, is veya hizmet yaptirilmadan ?deme yapilmasi, c) Transfer niteligindeki giderlerde, fazla veya yersiz ?demede bulunulmasi, d) Is, mal veya hizmetin rayi? bedelinden daha y?ksek fiyatla alinmasi veya yaptirilmasi, e) Idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil islemlerinin mevzuata uygun bir sekilde yapilmamasi, f) M?lga-5436-md.10-c/9 g) Mevzuatinda ?ng?r?lmedigi halde ?deme yapilmasi, Esas alinir.

186. Kamu zararina sebep olanlar Madde-71; Kontrol, Denetim, Inceleme, Kesin h?kme baglama, (Sayistay) Yargilama, (Adli ve Idari Mahkemeler) sonucunda tespit edilen kamu zarari, zararin olustugu tarihten itibaren ilgili mevzuatina g?re hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

187. Konusu ayni zamanda su? teskil eden kamu zarari Madde-71; Alinmamis para, mal ve degerleri alinmis; saglanmamis hizmetleri saglanmis; yapilmamis insaat, onarim ve ?retimi yapilmis veya bitmis gibi g?steren ger?ek disi belge d?zenlemek suretiyle kamu kaynaginda bir artisa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanitlayici belgeleri bilerek d?zenlemis, imzalamis veya onaylamis bulunanlar hakkinda T?rk Ceza Kanunu veya diger kanunlarin bu fiillere iliskin h?k?mleri uygulanir. Ayrica, bu fiilleri isleyenlere her t?rl? aylik, ?denek, zam, tazminat dahil yapilan bir aylik net ?demelerin iki kati tutarina kadar para cezasi verilir. Kamu zararlarinin tahsiline iliskin usul ve esaslar, Maliye Bakanliginin teklifi ?zerine Bakanlar Kurulu tarafindan ?ikarilacak y?netmelikle belirlenir.

188. Para cezalari ve yetkili merciler MADDE 73.- Bu Kanunda belirtilen para cezalari, ilgili kamu idaresinin ?st y?neticisi tarafindan verilir. Para cezalari, karar verilmesini izleyen ay basindan baslamak ?zere ve herhangi bir h?k?m almaya gerek kalmaksizin; ilgililerine yapilan her t?rl? aylik, ?denek, zam, tazminat dahil bir aylik net ?demelerin d?rtte biri oraninda kesilerek tahsil olunur.

189. Para cezalarinda zaman asimi MADDE 74.- Kamu zararinin meydana geldigi ve bu Kanunda belirtilen para cezalarinin verilmesini gerektiren fiilin islendigi yili izleyen mal? yilin basindan baslamak ?zere zamanasimini kesen ve durduran genel h?k?mler sakli kalmak kaydiyla onuncu yilin sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararlari ile para cezalari zamanasimina ugrar.

190. Y?klenmeye girisilmesi MADDE 26.- Y?klenme, usul?ne uygun olarak d?zenlenmis s?zlesme esaslarina veya kanun h?km?ne dayanilarak is yaptirilmasi, mal veya hizmet alinmasi karsiliginda gelecege y?nelik bir ?deme y?k?ml?l?g?ne girilmesidir. B?t?ede yeterli ?denegi bulunmayan isler i?in y?klenmeye girisilemez. Y?klenme s?resi mal? yilla sinirlidir. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ?denekler dahilinde y?klenmeye girebilirler. Y?klenmeye girisilen tutara ait ?denekler sakli tutulur; baska is yaptirilmasi, mal veya hizmet alinmasi i?in kullanilamaz. Kanunun bu maddesi ile 4734 Sayili Kamu Ihale Kanununun 5.maddesinde belirtilen ??denegi bulunmayan hi?bir is i?in ihaleye ?ikilamaz.?h?km?yle uyum saglanmistir. Not: Bu kuralin iki istisnasi vardir.

191. Ertesi yila ge?en y?klenme-1 MADDE 27.- Niteliginden dolayi mal? yilla sinirli tutulamayan ve s?rekliligi bulunan asagidaki is ve hizmetler i?in; her is itibariyla, b?t?elerinde ?ng?r?len ?deneklerin y?zde ellisini, izleyen yilin Haziran ayini ge?memek, y?klenme s?resi on iki ayi asmamak ?zere, ilgili ?st y?neticinin onayiyla, ertesi yila ge?en y?klenmelere girisilebilir:

192. Ertesi yila ge?en y?klenme-2 Madde-27: a) T?rk Silahli Kuvvetlerinin yapim, onarim, et?t ve proje isleri, arastirma-gelistirme projeleri, giyecek ve yiyecek alimlari, makine-te?hizat, silah-m?himmat-te?hizat alimlariyla bunlarin bakim, onarim ve imalat isleri. b) Yiyecek, yakacak, akaryakit ve madeni yag ihtiya?lari. c) Temini ve korunmasi g?? olan ila?, asi, serum ve tibbi sarf malzemeleri. d) S?reli yayin alimi, tasima, koruma ve g?venlik, temizlik ve yemek hizmetleri. e) Tasitlarin mal? sorumluluk sigortasi ile yurt disindan tedariki yapilan silah, silah-te?hizat ve m?himmat sevkinin her t?rl? riske karsi sigortalanmasi amaciyla yaptirilan nakliyat sigortasi. f) Makine-te?hizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberlesme sistemlerinin bakim isleri; her t?rl? onarim isleri ile elektronik bilgi erisim hizmetleri. Ancak (d) bendinde sayilan isler i?in b?t?elerinde ?deneklerin y?zde ellisinin asilmayacagi h?km? Mill? Egitim Bakanligi i?in aranmaz.

193. Ertesi yila ge?en y?klenme -3 4734 sayili Kamu Ihale Kanunun 62?nci maddesinin (b) bendi, ?ertesi mali yilda ger?eklestirilecek s?reklilik arz eden mal ve hizmet alimlari i?in bir ?nceki mali yil sona ermeden ihaleye ?ikilabilir.? Bu h?k?m, 5018 sayili Kanunun 27.maddesi ile paralellik g?stermektedir.

194. Ertesi Yila Ge?en Y?klenme - ?rnek (B) Belediye / Il ?zel idaresi 2006 mali yili i?inde s?reklilik arz eden is olan akaryakit ile ilgili 2007 mali yilina ge?en alim i?in ihaleye ?ikmak istemektedir. 2006 mali yili b?t?e ?denegi 2.000.YTL?dir. Bu is ile ilgili y?klenme s?resi 01.11.2006 tarihinde baslayacaktir. Bu durumda 5018 sayili Kamu Mali Y?netimi ve Kontrol Kanununun 27?nci maddesi h?km? geregi, 2006 mali yili b?t?e ?deneginin yarisi olan 1.000.YTL?ye kadar ertesi yila ge?en y?klenmeye girisebilir. Y?klenme s?resi en fazla on iki ay olabilir. Y?klenme baslangi? tarihi 01.11.2006 esas alindiginda 2007 yili 31.10.2007 tarihine kadar y?klenmeye girisebilir g?z?kse de bu sekilde y?klenmeler hi?bir sekilde gelecek yilin (2007) Haziran ayini ge?emeyecektir.

195. Gelecek yillara yaygin y?klenmeler MADDE 28.- Merkez? y?netim kapsamindaki kamu idareleri, bir mal? yil i?inde tamamlanmasi m?mk?n olmayan yatirim projeleri i?in gelecek yillara yaygin y?klenmeye girisebilir. Yili b?t?esinde ?denegi bulunmasi ve Maliye Bakanliginin uygun g?r?s?n?n alinmasi kaydiyla, satin alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her t?rl? makine-te?hizat, cihazlar ve tasitlar ile yanginla m?cadele amaciyla hava ve deniz ara?larinin kiralanmasi, asi ve anti serum alimi, orman aga?landirma ve amenajman isleri i?in s?resi ?? yili ge?memek ?zere ?st y?neticinin onayiyla gelecek yillara yaygin y?klenmeye girisilebilir. Bu madde de mahalli idareler i?in bir h?k?m bulunmamaktadir.

196. Mahalli Idarelerde 5393 sayili Kanun Meclisin g?rev ve yetkileri MADDE 18. ? Belediye meclisinin g?rev ve yetkileri sunlardir: a) Stratejik pl?n ile yatirim ve ?alisma programlarini, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ?l??tlerini g?r?smek ve kabul etmek. 5302 sayili Kanun Il genel meclisinin g?rev ve yetkileri MADDE 10. ? Il genel meclisinin g?rev ve yetkileri sunlardir: a) Stratejik pl?n ile yatirim ve ?alisma programlarini, il ?zel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ?l??tlerini g?r?smek ve karara baglamak.

197. Gelecek yillara yaygin hizmet y?klenmeleri Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bagli kuruluslarda yetkili organin karari ile park, bah?e, sera, ref?j, kaldirim ve havuz bakimi ve tamiri; ara? kiralama, kontroll?k, temizlik, g?venlik ve yemek hizmetleri; makine-te?hizat bakim ve onarim isleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erisim hizmetleri; saglikla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayir ve sergi hizmetleri; baraj, aritma ve kati atik tesislerine iliskin hizmetler; kanal bakim ve temizleme, alt yapi ve asfalt yapim ve onarimi, trafik sinyalizasyon ve aydinlatma bakimi, saya? okuma ve saya? s?kme-takma isleri ile ilgili hizmetler; toplu ulasim ve tasima hizmetleri; sosyal tesislerin isletilmesi ile ilgili isler, s?resi ilk mahall? idareler genel se?imlerini izleyen altinci ayin sonunu ge?memek ?zere ihale yoluyla ???nc? sahislara g?rd?r?lebilir. 5393 sayili Kanun Madde- 67:

198. 5302 sayili Il ?zel Idaresi Kanunu Gelecek yillara yaygin hizmet y?klenmeleri MADDE 50. ? Il ?zel idarelerinde il genel meclisinin, il ?zel idaresine bagli kuruluslarda yetkili organin karari ile park, bah?e ve havuz bakimi; ara? kiralama, kontroll?k, temizlik ve yemek hizmetleri; ara?, bilgisayar, faks, fotokopi ve diger teknolojik ?r?nlerin bakim ve onarim isleri s?resi ilk mahall? idareler genel se?imlerini izleyen ???nc? ayin sonunu ge?memek ?zere ihale yoluyla ???nc? sahislara g?rd?r?lebilir.

199. 4734 sayili Kanunun 62. maddesinin (a) bendi; Yatirim projelerinin pl?nlanan s?rede tamamlanarak ekonomiye kazandirilabilmesi amaciyla, birden fazla yili kapsayan islerde ihaleye ?ikilabilecegi, Bu durumda; Programlamanin yapilarak isin s?resine uygun olarak yillar itibariyle ?denegin b?t?elerine konulmasi gerektigi, Ilk yil i?in ?ng?r?len ?denek proje maliyetinin % 10'undan az olamayacagi, Baslangi?ta daha sonraki yillar i?in programlanmis olan ?denek dilimleri sonraki yillarda azaltilamayacagi, belirtilmistir.

200. B?T?ENIN-(G) CETVELI Mahalli Idareler B?t?e ve Muhasebe Y?netmeligi, Gelecek Yillara Yaygin Y?klenmelere Izin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli eklenecek ve meclis yetkili kilinacak.

202. Yillara yaygin y?klenme - ?rnek: (B) Belediye / Il ?zel idaresi proje maliyeti 400.-YTL olan atik su aritmasi ile ilgili yatirim projesi hazirlamis ve bununla ilgili programi da yapmistir. Is ?? yilda tamamlanacaktir Programa g?re isin 40.YTL? lik kismi birinci yil, 160.YTL ? lik kismi ikinci yil ve 200. YTL? lik kismi ???nc? yili tamamlanacaktir. B?t?enin ilgili tertibinde ilk yil i?in konan ?denek tutari 41.YTL?dir. Ilk yil i?in ?ng?r?len ?denek tutari b?t?ede en az proje maliyetinin % 10?u olan 40.YTL? lik kismi fazlasi ile karsiladigindan, proje maliyetinin tamamini karsilamasa bile bu is i?in ihaleye ?ikilabilecektir. Ancak, bu durumda ihale ?ikilirsa programda belirtilen miktarlarda ikinci yil 160.YTL ve ???nc? yil 200.YTL ?deneginde kalan iki yil b?t?esine konmasi zorunludur. Ikinci ve ???nc? yil b?t?enin ilgili tertibine programda belirtilen miktardan daha az bir ?denek konamaz. Yukaridaki ?rnegimizde b?t?ede ilk yil i?in ?ng?r?len ?denek tutari 39.YTL olsa idi, bu ?denek tutari proje maliyetinin % 10?u olan 40.YTL? lik kisimdan az oldugundan ihaleye ?ikilmasi m?mk?n olmayacakti.

203. B?t?elerden yardim yapilmasi MADDE 29.- Ger?ek veya t?zel kisilere kanuni dayanagi olmadan kamu kaynagi kullandirilamaz, yardimda bulunulamaz veya menfaat saglanamaz. Ancak, genel y?netim kapsamindaki kamu idarelerinin b?t?elerinde ?ng?r?lm?s olmak kaydiyla; kamu yarari g?zetilerek, Dernek, Vakif, Birlik, Kurum, Kurulus, Sandik, Benzeri tesekk?llere, yardim yapilabilir. Bu yardimlarin yapilmasi, kullanilmasi, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna a?iklanmasina iliskin esas ve usuller Maliye Bakanliginca hazirlanarak Bakanlar Kurulunca ?ikarilacak y?netmelikle belirlenir.

204. Kamu Alacaklarinin Silinmesi Idare hesaplarinda kayitli olup, zaruri veya m?cbir sebeplerle takip ve tahsil imk?ni kalmayan kamu alacaklarindan merkez? y?netim b?t?e kanununda g?sterilen tutara kadar olanlarin kayitlardan ?ikarilmasina genel b?t?e kapsamindaki kamu idarelerinde Maliye Bakani, diger kamu idarelerinde ?st y?neticiler yetkilidir. Bu tutari asan kamu alacaklarindan silinmesi ?ng?r?lenler merkez? y?netim b?t?e kanununa ekli cetvelde g?sterilir.

205. Isletmelerin b?t?e i?ine alinmasi GE?ICI MADDE 11.- Genel y?netim kapsamindaki kamu idarelerine bagli olarak kurulan d?ner sermaye isletmeleri ve fonlarin b?t?eleri, ilgili idarelerin b?t?eleri i?inde yer alir. Bu Kanun kapsaminda kamu idarelerinde kurulmus d?ner sermaye isletmeleri 31.12.2007 tarihine kadar yeniden yapilandirilir. D?ner sermaye isletmeleri yeniden yapilandirilincaya kadar bunlarin b?t?elerinin hazirlanmasi, uygulanmasi, sonu?landirilmasi ve muhasebesi ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanliginca y?r?rl?ge konulacak y?netmelikle belirlenir. Fonlarin muhasebesi de bu Kanunun ?ng?rd?g? muhasebe sistemine g?re y?r?t?l?r. (Bu 4.Fikra M?lga-5436-md.10-c/12)

206. 5393 sayili Belediye Kanunu Isletme tesisi MADDE 71. ? Belediye, ?zel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini I?isleri Bakanliginin izniyle b?t?e i?inde isletme kurarak yapabilir.

207. 5302 sayili Il ?zel Idaresi Kanunu Isletme tesisi MADDE 53. ? Il ?zel idaresi, ?zel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini I?isleri Bakanliginin izniyle b?t?e i?i isletme kurarak yapabilir. Bu isletmeler il ?zel idaresinin t?bi oldugu usule g?re denetlenir.

209. ISLEM S?RECI STRATEJIK PLANA VE PERFORMANS PROGRAMA UYGUN B?T?E AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI HARCAMA TALIMATI MAL VEYA HIZMETIN TESLIM ALINMASI ?DEME EMRI BELGESI ?DEME MUHASEBE FAALIYET RAPORU I? DENETIM

210. TESEKK?RLER


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro