Vad r r ttvisa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

VAD ÄR RÄTTVISA? PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VAD ÄR RÄTTVISA?. En lektion om de mänskliga rättigheterna. Vilka är de mänskliga rättigheterna?. Huvudpunkter från den allmänna förklaringen . Alla människors lika värde Icke diskriminering Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet Religionsfrihet Organisations- och mötesfrihet Rätten till liv

Download Presentation

VAD ÄR RÄTTVISA?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VAD ÄR RÄTTVISA?

En lektion om de mänskliga rättigheterna


Vilka är de mänskliga rättigheterna?


Huvudpunkter från den allmänna förklaringen

 • Alla människors lika värde

 • Icke diskriminering

 • Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet

 • Religionsfrihet

 • Organisations- och mötesfrihet

 • Rätten till liv

 • Förbud mot tortyr

 • Rätten till arbete

 • Rätten till utbildning

www.ohchr.org


Konventioner – juridiskt bindande

 • Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet, religionsfrihet

 • Organisations- och mötesfrihet

 • Rätten att ta del av sitt lands styrelse genom fritt valda ombud

 • Regler om skydd för den enskildes integritet

 • Allas likhet inför lagen

 • Garantier för den enskildes rättsäkerhet

 • Rätt till en nationalitet

 • Rätten att i andra länder söka och få en fristad från förföljelse

 • Alla ska ha rätt att lämna sitt land och också att återvända

 • Rätten till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa arbetsförhållanden och skydd mot arbetslöshet

 • Rätt till lika lön för lika arbete

 • Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar

 • Ingen ska godtyckligt kunna bli berövad sin egendom

 • En levnadsstandard som är tillräcklig för hälsa och välbefinnande

 • Rätt till social trygghet

 • Rätt till kostnadsfri grundläggande undervisning


Fler konventioner

 • 1965 Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

 • 1966 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

 • 1966 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

 • 1979 Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor

 • 1984 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

 • 1989 Konventionen om barnets rättigheter

 • 1990 Konventionen om skyddet av migrantarbetares och deras familjers rättigheter

 • 2006 Konventionen om skydd av personer med funktionsnedsättning

 • 2006 Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden


Är vissa rättigheter viktigare än andra?


Rättssystem


Vilka skyldigheter har makthavarna nationellt?


Vem garanterar att rättigheterna följs internationellt?


Vad betyder rättigheterna för fattigdomsbekämpning, fred, demokrati och utveckling?


Vad måste göras för att stärka de mänskliga rättigheterna?


Länktips

www.palmecenter.se Olof Palmes Internationella Center

www.manskligarattigheter.gov.se Regeringens hemsida om MR

www.un.org FN:s hemsida

www.ohchr.org FN:s högkommissaries hemsida

www.undp.org FN:s Utvecklingsprogram UNDP

www.amnesty.org Amnesty International

www.hrw.org Human Rights Watch

www.ilo.org Internationella arbetsorganisationens hemsida


 • Login