Vad r r ttvisa
Download
1 / 12

VAD ÄR RÄTTVISA? - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

VAD ÄR RÄTTVISA?. En lektion om de mänskliga rättigheterna. Vilka är de mänskliga rättigheterna?. Huvudpunkter från den allmänna förklaringen . Alla människors lika värde Icke diskriminering Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet Religionsfrihet Organisations- och mötesfrihet Rätten till liv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VAD ÄR RÄTTVISA?' - maude


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vad r r ttvisa
VAD ÄR RÄTTVISA?

En lektion om de mänskliga rättigheternaHuvudpunkter från den allmänna förklaringen

 • Alla människors lika värde

 • Icke diskriminering

 • Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet

 • Religionsfrihet

 • Organisations- och mötesfrihet

 • Rätten till liv

 • Förbud mot tortyr

 • Rätten till arbete

 • Rätten till utbildning

www.ohchr.org


Konventioner – juridiskt bindande

 • Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet, religionsfrihet

 • Organisations- och mötesfrihet

 • Rätten att ta del av sitt lands styrelse genom fritt valda ombud

 • Regler om skydd för den enskildes integritet

 • Allas likhet inför lagen

 • Garantier för den enskildes rättsäkerhet

 • Rätt till en nationalitet

 • Rätten att i andra länder söka och få en fristad från förföljelse

 • Alla ska ha rätt att lämna sitt land och också att återvända

 • Rätten till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa arbetsförhållanden och skydd mot arbetslöshet

 • Rätt till lika lön för lika arbete

 • Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar

 • Ingen ska godtyckligt kunna bli berövad sin egendom

 • En levnadsstandard som är tillräcklig för hälsa och välbefinnande

 • Rätt till social trygghet

 • Rätt till kostnadsfri grundläggande undervisning


Fler konventioner

 • 1965 Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

 • 1966 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

 • 1966 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

 • 1979 Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor

 • 1984 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

 • 1989 Konventionen om barnets rättigheter

 • 1990 Konventionen om skyddet av migrantarbetares och deras familjers rättigheter

 • 2006 Konventionen om skydd av personer med funktionsnedsättning

 • 2006 Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden

Vem garanterar att rättigheterna följs internationellt?
Länktips rättigheterna?

www.palmecenter.se Olof Palmes Internationella Center

www.manskligarattigheter.gov.se Regeringens hemsida om MR

www.un.org FN:s hemsida

www.ohchr.org FN:s högkommissaries hemsida

www.undp.org FN:s Utvecklingsprogram UNDP

www.amnesty.org Amnesty International

www.hrw.org Human Rights Watch

www.ilo.org Internationella arbetsorganisationens hemsida


ad