Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej
Download
1 / 14

Wspólna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko-ukraińskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wspólna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko-ukraińskiej. Bartosz Gruszecki Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu e-mail: bartosz.gruszecki@prz.mofnet.gov.pl. Prawny aspekt pojęcia. Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji granicznych kontroli towarów :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wspólna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko-ukraińskiej ' - matthew-mendoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej
Wspólna kontrola celnaperspektywy rozwoju na granicy polsko-ukraińskiej

Bartosz Gruszecki

Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu

e-mail: bartosz.gruszecki@prz.mofnet.gov.pl


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Prawny aspekt pojęcia

Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji granicznych kontroli towarów:

- dążyć do zorganizowania wspólnych kontroli towarów i dokumentacji poprzez zastosowanie wspólnej infrastruktury

Konwencja Kyoto:

- na wspólnym przejściu granicznym organizować wspólne kontrole, w każdym przypadku, gdy to możliwe

kodeks graniczny Schengen:

- wspólnie prowadzone przejście graniczne, na którym straż graniczna państwa członkowskiego i straż graniczna państwa trzeciego przeprowadzają następujące po sobie kontrole zgodnie ze swoim prawem krajowym oraz na podstawie umowy dwustronnej


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Wspólna kontrola z punktu widzenia zarządzania granicą

 • elementem znacznie szerszej koncepcji – Zintegrowanego Zarządzania Granicą (IBM – IntegratedBorder Management)

 • spełnia wszystkie z 3 filarów koncepcji

 • optymalne rozwiązanie - pojedyncze zatrzymanie pojazdu (one-stop border post OSBP)


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Rodzaje wspólnej kontroli

 • z punktu widzenia uwarunkowańprawnych:

 • kontrolawykonywanawspólnieprzezfunkcjonariuszytakichsamychorganówkontrolnychpaństwawydającegoiprzyjmującego (sensustricto)

 • kontrolawykonywanakolejno,najpierwprzezfunkcjonariuszyorganówkontrolnychpaństwawydającego, a następnieprzezfunkcjonariuszyorganówkontrolnychpaństwaprzyjmującego (kontrola w jednymmiejscu)

 • z punktu widzenia uwarunkowańinfrastrukturalnych:

 • pojednejstroniegranicy

 • podwóchstronachgranicy

 • z punktu widzenia zakresukontroli:

 • w ruchupodróżnych

 • w obrocietowarowym


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Korzyści wynikające ze wspólnej kontroli

 • szybkość i przyjazność przekroczenia granicy (perspektywa klienta)

 • ograniczenie nakładów inwestycyjnych w zakresie organizacji infrastruktury kontrolnej (perspektywa finansowa)

 • lepsze, bezpośrednie możliwości współpracy i wymiany informacji pomiędzy służbami kontrolnymi (perspektywa współpracy)

 • ujednolicanie i optymalizacja standardów działania służb (perspektywa procesów wewnętrznych)


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Ewentualne ryzyka

 • tworzenie się grup nieformalnych wśród funkcjonariuszy obu państw

 • osłabianie wewnętrznej integracji w ramach organizacji

 • zakłócenia logistyczne


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Ramy prawne wspólnej kontroli na granicy polsko-ukraińskiej

 • Kodeks graniczny Schengen(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice , ( Dz.U. L 105 z 13.4.2006, z późn. zm.)

 • umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową (Dz.U. Nr 144 poz. 1205 z 2002)


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Kodeks graniczny polsko-ukraińskiejSchengen

 • zmiana Kodeksu z 26 czerwca 2013r.

 • rozszerzenie możliwości tworzenia wspólnie prowadzonych przejść granicznych:

  • na terytorium państwa członkowskiego 

  • na terytorium państwa trzeciego 

  • na terytorium państwa członkowskiego i państwa trzeciego


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Zasady polsko-ukraińskiejorganizacjiwspólnejkontrolinapodstawie umowy kijowskiej

 • organy kontrolne każdego z państw przeprowadzają kontrole na przejściach granicznych drugiego zgodnie z prawem swojego państwa i z takimi samymi skutkami prawnymi, jakby wykonywali te czynności na terytorium swojego państwa

 • wykonujący kontrolę na terytorium drugiego państwa nie muszą mieć zezwolenia na pobyt, ani na pracę

 • mogą nosić mundury, odznaki, broń, używać psów służbowych

 • korzystać z własnych środków transportu i oddanych im do dyspozycji budynków

 • dokumenty z kontroli nie mogą być sprawdzane przez drugie państwo

 • mogą posługiwać się własnymi środkami łączności radiowej pod warunkiem, że nie będą zakłócały takich samych urządzeń państwa, na terenie którego pracują


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Zasady polsko-ukraińskiejorganizacjiwspólnejkontrolinapodstawie umowy kijowskiej

(Art. 5 ust. 1) Kontrolę osób, towarów i środków transportu jako pierwsi dokonują funkcjonariusze organów kontrolnych tego Państwa, którego terytorium one opuszczają.

Prawo tego Państwa, związane z wykonywaniem kontroli, przestaje działać z chwilą, gdy funkcjonariusze jego organów oświadczą, że zakończyli kontrolę.

zastosowano wariant określony jako

„kontrola w jednym miejscu”


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Dotychczasowe doświadczenia wynikające z funkcjonowania wspólnej kontroli na granicy polsko-ukraińskiej

 • na podstawie prowadzonych projektów pilotażowych:

  • Zosin-Ustiług (eksperymentalnie od 1997 r., następnie na podstawie umowy kijowskiej)

  • Krościenko-Smolnica (od 2003 r.)

 • na podstawie EURO2012

  • Medyka

  • Dorohusk

  • Korczowa

  • Hrebenne

 • na podstawie nowo utworzonych przejść granicznych na terytorium Polski:

  • Budomierz-Hruszew (od 2013 r.)

  • Dołhobyczów-Uhrynów (od 2014 r.)


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Perspektywy rozwoju wspólnej kontroli na granicy polsko-ukraińskiej

 • Jaki zakres ruchu objąć wspólna kontrolą?

 • Jak wykorzystać istniejącą infrastrukturę?

 • Który kierunek ruchu odprawiać po polskiej stronie?

 • „Wspólna kontrola” czy tylko „kontrola w jednym miejscu”?


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Proponowane kierunki rozwoju wspólnej kontroli na granicy polsko-ukraińskiej

 • przejście z etapu „kontroli w jednym miejscu” do etapu wspólnej kontroli sensu stricto (polegającej na wspólnych inspekcjach tych samych służb różnych krajów)

 • punktem wyjścia jest zmiana umowy kijowskiej przewidująca, że analogiczne służby kontrolne (organy celne i odpowiednio służby graniczne) obu państw wykonują swoje czynności jednocześnie

 • okresowe wprowadzanie wspólnej kontroli na przejściach objętych projektem EURO2012 w momentach spiętrzenia ruchu

 • w dalszej perspektywie wprowadzenie wdrożenie wspólnej kontroli w ruchu podróżnych na tych przejściach granicznych

 • w przypadku powodzenia projektów – wdrożenie wspólnej kontroli na wszystkich polsko-ukraińskich, drogowych przejściach granicznych


Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej

Dziękuję za uwagę ! polsko-ukraińskiej

Bartosz Gruszecki

Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu

e-mail: bartosz.gruszecki@prz.mofnet.gov.pl


ad
 • Login