Mieszkańcy Afryki
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Mieszkańcy Afryki PowerPoint PPT Presentation


  • 238 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mieszkańcy Afryki. i ich problemy. Jak jest?. Jak powinno być?. Historia i warunki naturalne Afryki.

Download Presentation

Mieszkańcy Afryki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mieszkańcy Afryki

i ich problemy

Jak jest?

Jak powinno być?


Historia i warunki naturalne Afryki

Afryka jest terenem najstarszych cywilizacji i organizmów państwowych. Najdawniejsze wiadomości o tym lądzie posiadali Egipcjanie. Jest kontynentem położonym w strefie zwrotnikowej, dlatego posiada bujną i różnorodną roślinność. Na „Czarnym lądzie” możemy spotkać również wiele bardzo interesujących zwierząt.W efekcie, ląd ten jest bardzo ciekawy, ale i niezwykle niebezpieczny.


Susze i klęski głodu

Susza niszczy plony i wypala pastwiska. W krajach, gdzie los ludzi zależy od zbiorów z przydomowych poletek, długotrwałe susze wywołują klęski głodu i śmierć tysięcy osób. Niedożywienie i głód są niemal stałym problemem mieszkańców Afryki. Wielu ludzi z zamożnych krajów stara się pomagać mieszkańcom Afryki, lecz pomoc ta stanowi zwykle kroplę w morzu potrzeb.


Choroby, brak opieki zdrowotnej

Rozmieszczenie obszarów występowania określonych chorób zależy w dużym stopniu od warunków środowiskowych oraz od poziomu życia na tych terenach. W Afryce, choroby, którym sprzyja brak higieny oraz niedożywienie to: beri beri, pelagra, trąd, szkorbut czy ospa. Inna choroba, wynikającaz braku wiedzy o możliwości zakażenia to AIDS. Wszystkie są bardzo poważnym zagrożeniem dla mieszkańców Afryki.


Brak dostępu do oświaty,analfabetyzm

Wykształcenie pozwala ludziom podnosić poziom swojego życia, a kraje, w których ludzie są lepiej wykształceni, są też silniejsze gospodarczo. Na razie jednak wielu dorosłych mieszkańców świata nie potrafi czytać ani pisać. W Afryce, liczba analfabetów wynosi ok. 53%. Ponad połowa afrykańskich dzieci nie uczęszcza do szkoły. Kraje „czarnego lądu” o najniższym odsetku ludzi potrafiących czytać i pisać to: Niger, Erytrea i Sierra Leone.


Różnice językowe

w których językiem urzędowym jest język większości etnicznej. Prowadzi to do zakłóceń tożsamości kulturowej mniejszości społeczeństwa co w sumie nie daje korzyści żadnej ze stron.

Kraje organizujące system oświaty napotykają na wielki problem jakim jest kwestia języka wykładowego. Wydaje się oczywiste, że zajęcia powinny odbywać się w języku urzędowym danego państwa. W Afryce jednak wiele krajów to państwa wielonarodowe,


Przyrost naturalny,budowle mieszkalne

Gwałtowny wzrost liczby ludności w Afryce w ostatnim czasie wywołuje niepokój związany z możliwymi konsekwencjami przeludnienia oraz brakiem miejsc mieszkalnych. Wielu specjalistów uważa, że kontrola przyrostu naturalnego jest konieczna, aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu życia na tym terenie. Na terenach przylegających do Sahary można wyróżnić kilka typów budownictwa - co z tego skoro każdy z nich nie jest godnym egzystowania w nim człowieka XXI wieku.


Prezentacjęwykonał:

MateuszOlejnikKl. I TI


  • Login