Benvinguts a la Facultat de Física - PowerPoint PPT Presentation

Benvinguts a la
Download
1 / 22

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Benvinguts a la Facultat de Física. FACULTAT DE FÍSICA. ≈ 1000 alumnes de nivell de grau ≈ 400 alumnes de masters ≈ 150 alumnes de doctorat ≈ 200 professors. Departaments Astronomia i Meteorologia Electrònica Estructura i constituents de la matèria Física aplicada i Òptica

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Benvinguts a la Facultat de Física

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Benvinguts a la facultat de f sica

Benvinguts a la

Facultat de Física


Facultat de f sica

FACULTAT DE FÍSICA

≈ 1000 alumnes de nivell de grau

≈ 400 alumnes de masters

≈ 150 alumnes de doctorat

≈ 200 professors

Departaments

Astronomia i Meteorologia

Electrònica

Estructura i constituents de la matèria

Física aplicada i Òptica

Física fonamental


Ensenyaments a la facultat de f sica ub

ENSENYAMENTS A LA FACULTAT DE FÍSICA (UB)

GRAU (240 crèdits ↔ 4 anys)

 • Física

 • Física – Matemàtiques (318 crèdits)

 • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

 • Enginyeria Biomèdica (amb Ftat. Medicina)

  MASTER : diferents especialitats

  DOCTORAT

  Llicenciatura en Física (a extingir)

  Enginyeria Electrònica (2n cicle, a extingir)


Masters 2010 11

MASTERS(2010-11)

Astrofísica, física de partícules i cosmologia

Radiació sincrotró i acceleradors de partícules

Física nuclear

Nanociència i nanotecnologia

Biofísica

Física computacional

Meteorologia

Enginyeria física

Enginyeria electrònica

Enginyeria biomèdica

Enginyeria en energia

Fotònica

Formació del professorat de secundària


Benvinguts a la facultat de f sica

GRAU DE FÍSICA


Objectius

OBJECTIUS

Adquirir coneixements fonamentals sobre els fenòmens físics, les lleis que els regeixen i els models que els expliquen.Saber formular les relacions funcionals i quantitatives de la física en llenguatge matemàtic, i utilitzar-les en la resolució de problemes.Utilitzar el mètode experimental com a mitjà per desenvolupar el coneixement científic i validar teories i models físics.Obtenir els coneixements de física necessaris per accedir a estudis de postgrau i al món laboral, incloent-hi la docència.


Perfil dels alumnes

Perfil dels alumnes

 • Solen ser vocacionals, amb interès en temes relacionats amb la física i les matemàtiques: astrofísica, meteorologia, relativitat, noves tecnologies,…

 • Cada curs ingressen ≈ 200 alumnes

 • ≈ 60% amb nota de PAU superior a 7


Sortides professionals dels f sics

SORTIDES PROFESSIONALS DELS FÍSICS

Els estudis de Física proporcionen una sòlida formació científica, amb

una notable versatilitat que facilita la seva incorporació en àmbits

professionals molt diversos

Educació

Recerca

Tecnologia

Informàtica

Indústria

.........

La ocupació dels físics és quasi total: incidència de l’atur molt baixa (0,7 %).

La sortida del mercat de treball és sobretot voluntària i temporal. Tres de cada

quatre físics tornarien a estudiar la mateixa carrera. El 84,7 % tornaria a

cursar la carrera en la mateixa universitat.(dades obtingudes en una

enquesta entre els llicenciats de la facultat en diferents promocions).


Grau de f sica

Grau de Física

FÍSICA FONAMENTAL

FÍSICA APLICADA

ITINERARIS

60 crèdits de formació bàsica

90 crèdits obligatoris per tothom

60 crèdits obligatoris segons la menció

30 crèdits optatius


1er i 2 curs

1er i 2º curs


3er i 4rt curs menci f sica fonamental

3er i 4rt curs Menció: Física Fonamental


3er i 4rt curs menci f sica aplicada

3er i 4rt cursMenció: Física Aplicada


Optatives a cursar 30 cr dits

OPTATIVES(a cursar 30 crèdits)

Física teòrica(21 crèdits)

- Física d’altes energies i acceleradors (6c)

 • Mecànica quàntica de N-cossos i sistemes ultrafreds (6c)

 • Relativitat general (6c)

 • Sistemes fora de l’equilibri (3c)

  Ampliació d’astronomia i climatologia(12 crèdits)

  - Plasmes i processos astrofísics (6c)

 • Astronomia observacional (3c)

 • Meteorologia dinàmica (3c)

  Tècniques experimentals(9 crèdits)

 • Processat d’imatge i visió artificial (3c)

 • Fonaments d’espectroscòpia (3c)

 • Adquisició, processat i transmissió del senyal (3c)


Optatives a cursar 30 cr dits1

OPTATIVES(a cursar 30 crèdits)

Fronteres de la Física(27 crèdits)

 • Micro i nanotecnologia (6c)

 • Biofísica (6c)

 • Física Mèdica (6c)

 • Magnetisme i superconductivitat (6c)

 • Teoria de la informació clàssica i quàntica (3c)

  Història de la Física(3 crèdits)

 • Història de la Física (3c)

  Empresa(12 crèdits)

 • Projectes

  - Pràctiques en empresa

  Elements de Matemàtiques(60 crèdits)

  (diverses assignatures del grau en Matemàtiques)

  24 crèdits Minor en Matemàtiques


Benvinguts a la facultat de f sica

GRAU DE FÍSICA

+

GRAU DE MATEMÀTIQUES


Grau f sica grau matem tiques 1er 2on i 3er curs

GRAU FÍSICA + GRAU MATEMÀTIQUES1er, 2on i 3er curs


Grau f sica grau matem tiques 4rt i 5e curs

GRAU FÍSICA + GRAU MATEMÀTIQUES 4rt i 5e curs

TREBALL DE GRAU (18 crèdits)


Benvinguts a la facultat de f sica

GRAU D’ENGINYERIA

ELECTRÒNICA DETELECOMUNICACIÓ


Benvinguts a la facultat de f sica

Obligatòries Comuns amb Física = 75 ects


Benvinguts a la facultat de f sica

RECERCA A LA

FACULTAT DE FÍSICA


Grups de recerca consolidats

GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS

· Meteorologia

· Energia solar

· Òptica física

· Magnetisme

· Laboratori de física de biomolècules

i sistemes petits

· Materials: transicions de fase i

propietats magnètiques i de transport

· Capes primes i enginyeria de superfícies

· Enginyeria i materials electrònics

· Física i enginyeria de materials amorfs i

nanoestructures

· Sistemes d’instrumentació i

comunicacions

· Astronomia i astrofísica

· Gravitació

· Física teòrica d’altes energies

· Física experimental d’altes

energies

· Laboratori de física matemàtica

· Física nuclear teòrica i molts

cossos en interacció

· Informació quàntica

· Física i computació en sistemes

complexos

· Física estadística

· Física no lineal

INSTITUTS DE RECERCA

Ciències del cosmos

Nanociències i nanotecnologia


Nivell de recerca

NIVELL DE RECERCA

 • La Universitat de Barcelona (UB) es la primera institució a nivell espanyol (3ª del total) en el ranking Iberoamericàd’Institucions de Investigació en Física i Ciències de l’Espai elaborat pel “Scimago Research Group” a partir de les dades de producció científica

 • En el ranking d’excel·lència en recerca de les universitats europees l’àmbit de Ciències Experimentals i Matemàtiques elaborat pel “Center for Higher Educational Development” (CHE, Alemanya, Desembre de 2007) la UB està en el grup d’excel·lència en Física. Aquest inclou les 24 universitats europees i només hi apareixen dues universitats espanyoles (UB i UAM)

 • La UB ocupa el primer lloc entre les universitats espanyoles en el camp de la Física, segons el darrer rànquing ISI, basat en la investigació publicada en les revistes internacionals de major impacte i visibilitat.


 • Login