Statistikk i forskningen. Del II
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Statistikk i forskningen. Del II PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Statistikk i forskningen. Del II. Thore Egeland, Rikshospitalet og UiO. . Innhold. Repetisjon. Diskusjon: Seteleie og keisersnitt. Metanalyser. Sædkvalitet . Regresjonsanalyse. Statistikkprogrammet SPSS. Repetisjon. Protokoll. Randomisert Klinisk Prøvning.

Download Presentation

Statistikk i forskningen. Del II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Statistikk i forskningen del ii

Statistikk i forskningen. Del II

Thore Egeland, Rikshospitalet og UiO.


Innhold

Innhold

 • Repetisjon.

 • Diskusjon: Seteleie og keisersnitt.

 • Metanalyser. Sædkvalitet.Regresjonsanalyse.

 • Statistikkprogrammet SPSS.


Statistikk i forskningen del ii

Repetisjon.

 • Protokoll.

 • Randomisert Klinisk Prøvning.

 • P-verdier. Konfidensintervaller.

 • Hvor stor studie?

 • Gjennomgangseksempler, spissformulert:- Keisersnitt eller vaginal forløsning ved seteleie? Hannah et al., 2000.- Nedgang i sædkvalitet? Carlsen et al., 1992.


Statistikk i forskningen del ii

Keisersnitt ved seteleie?

(primært) utfall:perinatal/neonatal mortalitet eller alvorlig neonatal morbiditet

Sannsynl. for utfall ved keisersnitt = 17/1039 = 0.016 = 1.6%Sannsynl. for utfall ved vag forløsning = 52/1039 = 0.050 = 5.0%

Relativ risiko, RR = 1.6/5.0 = 0.33. P-verdi<0.0001. Fortolkning: Risikoen for utfall 1/3 for keisersnitt (eller: 3 ganger høyere for fødsel)

Diskusjon


Metaanalyser definisjon

Metaanalyser. Definisjon

 • "Quantitative review and synthesis of the results of related but independent studies". (Normand)"...identifying consistent patterns and sources of disagreement". (Greenland)Eksempler


Metaanalyser avgrensning

Metaanalyser. Avgrensning

Vi skal fokusere på de statistiske aspektene;litteratursøk, prosess mm, blir ikke diskutert.


S dkvalitet

Sædkvalitet

 • Carlsen et al. 1992.Se abstract og tabell s 610.


Statistikk i forskningen del ii

Hvordan er p-verdien beregnet?Hvordan tallfester vi nedgangen?


Statistikk i forskningen del ii

Regresjonsanalyse

sperm count= a+b*YEAR

a

b

YEAR

1

2


Statistikk i forskningen del ii

Regresjon. SPSS-utskrift

Herav:

Sperm.count=1917.65-0.93*YEAR

Estimert nedgang: 0.93 per år, p-verdi<0.001


Fordeler ved metaanalyser

Fordeler ved metaanalyser

 • Ved å kombinere studier kan vi komme frem til kunnskap som ellers er uoppnåelig. (Men "A difference is only a difference if it makes a difference.")

 • Bekvem oppsummering av forskning med ambisjon om å være mer objektiv enn tradisjonelle oversiktsartikler.

 • Man kan studere tidseffekter (Eks: sædkvalitet)


Problemer ved metaanalyser

Problemer ved metaanalyser

 • For lett å komme til konklusjoner:n blir stor og p-verdien fort liten.Må ha med effektmål.

 • "Publication bias".


Statistikk i forskningen del ii

Sammenligning med tradisjonelle studier

Planlegging

Design

Vanskelig å rette feil

Datainnsamling

Analyse

Mulig å rettefeile

Fortolkning

Publikasjon

Altman, BMJ, 1980


Statistikk i forskningen del ii

Litteratur. Del II

 • S.T.Normand. ”Meta-analysis...”, Statistics in medicine, 18, 321-359, 1999.

 • A.D. Oxman et al. "Users' guide to medical literature ..."JAMA, Nov 2, 1994, Vol 272, No. 17.

 • S. Greenland. ”Meta-analysis...”, in Rothmans Epidemiol.

 • E. Carlsen et al. "Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years", BMJ 1992; 305:609-13.

 • N. Keiding. "Decline of semen quality during the last 50 years and possible links with environmental chemicals.",Dep of Biostatistics, U. of Copenhagen 97/15.


 • Login