Visp r ja tipa pansion ts
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTS PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTS. “Madliena”. 07.06.2011. Pašnovērtējuma veikšana. Grupas sastāvs – 4 darbinieki Pulcēšanās biežums – 1x nedēļā Laiks – 5 līdz 6 stundas Nav jēgas melot pašiem sev!. 07.06.2011. Visvieglāk. Izveidot darba grupu Vienoties par grupas dalībnieku pienākumu sadali.

Download Presentation

VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Visp r ja tipa pansion ts

VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTS

“Madliena”

07.06.2011.


Pa nov rt juma veik ana

Pašnovērtējuma veikšana

 • Grupas sastāvs – 4 darbinieki

 • Pulcēšanās biežums – 1x nedēļā

 • Laiks – 5 līdz 6 stundas

 • Nav jēgas melot pašiem sev!

07.06.2011.


Visviegl k

Visvieglāk

 • Izveidot darba grupu

 • Vienoties par grupas dalībnieku pienākumu sadali

07.06.2011.


Visgr t k

Visgrūtāk

 • Apzināties to, ka pierādījumam ne vienmēr ir jābūt papīra formātā

 • Visu laiku atcerēties par saikni starp misiju, vīziju, mērķi un mērījumu.

07.06.2011.


Ko p r d ja pa nov rt jums

Ko pārādīja pašnovērtējums

 • Mūsu galvenās vērtības un vājās vietas

 • Galvenos procesus

 • Prioritātes nākamajiem 3 gadiem

07.06.2011.


Svar g kie uzdevumi

Svarīgākie uzdevumi

 • Turpināt iesākto darbu pie pašnovērtējuma

 • Sistemātiski veikt uzlabojumus

 • Pēc 3 gadiem veikt kārtējo pašnovērtējumu

07.06.2011.


Ko cer j m ieg t

Ko cerējām iegūt?

 • Apmācību

 • Ekspertu līdzdalību un padomu

 • Vispusīgu novērtējumu

07.06.2011.


R i gr t bas

Šķēršļi, grūtības

 • Liels laika patēriņš

 • Zināšanu un pieredzes trūkums pašnovērtējuma veikšanā

07.06.2011.


Vai ieteiktu caf citiem

Vai ieteiktu CAF citiem?

 • Noteikti!

 • Mēs ieguvām neatsveramu pieredzi un tas stprināja mūs kā organizāciju.

 • Galvenais ir nenobīties!

07.06.2011.


Paldies

Paldies 

07.06.2011.


 • Login